Ponuda implementacije HACCP sustava

Od siječnja 2008. godine Služba za zdravstvenu ekologiju provodi obavljanje stručnih usluga potrebnih za analizu opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka, radi utvrđivanja odgovarajućih preventivnih i kontrolnih mjera koje se odnose na higijenu i zdravstvenu ispravnost hrane (Zakon o hrani NN 46/07, čl. 50, čl. 51 i čl. 134; Pravilnik o higijeni hrane NN 99/07, čl. 5).

Informacije na telefon:
031/225-778