14. studeni - Svjetski dan šećerne bolesti

14. studeni - Svjetski dan šećerne bolesti obilježava se petu godinu zaredom sukladno preporuci Međunarodne Dijabetičke Federacije kao "Dijabetes - edukacija i prevencija" za razdoblje 2009 - 2013.godina. Odabrani slogan za ovu godinu je: Dijabetes - Zaštitimo našu budućnost.

Prema procjenama Međunarodne dijabetičke federacije (International Diabetes Federation) u svijetu danas živi više od 250 milijuna osoba sa šećernom bolešću. Bez koordiniranog djelovanja u borbi protiv ove bolesti, tijekom sljedećih 20 godina očekuje se porast oboljelih na više od 380 milijuna..


Trend porasta uzrokovan je promjenom načina života većine stanovništva: porastom prekomjerne tjelesne težine i debljine te fizičke neaktivnosti populacije. Šećerna je bolest također značajan uzrok preuranjene smrti bolesnika, a najnovije procjene govore o udjelu od čak 11% u sveukupnoj smrtnosti u europskoj regiji i više od 15% u svim dobnim skupinama ženske populacije starije od 50 godina. Šećerna bolest nalazi se na osmom mjestu među uzrocima smrti u Republici Hrvatskoj, a vodeći je uzrok obolijevanja od krvožilnih bolesti, bolesti bubrega, sljepoće i amputacije udova. Procjenjuje se da kod nas od dijabetesa boluje gotovo 400.000 osoba. Dok je prema podacima CEZIH-a (centralni zdravstveni informacijski sustav) od dijabetesa boluje kod 234.457 odraslih osoba u Hrvatskoj.

 

Nacionalni program zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću prvenstveno je usmjeren na prevenciju, ali i na rano postavljanje dijagnoze, dijabetes u trudnoći te smanjivanje komplikacija.

Nacionalni program zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću prvenstveno je usmjeren na prevenciju, ali i na rano postavljanje dijagnoze, dijabetes u trudnoći te smanjivanje komplikacija.

Nedavno provedena studija pokazala je da 27 posto odraslih s visokim rizikom za nastanak šećerne bolesti nikada nije kontroliralo koncentraciju šećera u krvi. Čak 73 posto oboljelih od šećerne bolesti nema dobru kontrolu glikemije. Rezultat toga je da kod čak 56 posto oboljelih od šećerne bolesti tipa 2 ima kronične komplikacije šećerne bolesti.

  
Kampanja 2009.-2013. poziva sve odgovorne u području dijabetesa na razumijevanje dijabetesa i preuzimanje kontrole nad njim te se provodi zbog četiri cilja:

1) Svaka vlada treba provoditi učinkovite strategije i politike za prevenciju i kontrolu šećerne bolesti.

2) Svakoj oboljeloj osobi pogođenoj šećernom bolešću treba biti omogućena edukacija koja bi joj pomogla da što bolje kontrolira bolest.

3) Svi bi trebali biti upoznati sa znakovima upozorenja šećerne bolesti, načinima za sprečavanje ili odgodu komplikacija šećerne bolesti te za prevenciju i odgo­du šećerne bolesti tipa 2.

4) Sve zemlje trebale bi obilježavati Svjetski dan šećerne bolesti.

 

U 2012. godini u OBŽ od šećerne bolesti (šifre E10-14 MKB-10) umrlo je 95 od ukupno 4443 umrle osobe (2,14% ). Još 490 umrlih osoba (11,02%) bolovalo je od šećerne bolesti iako ista nije bila uzrok smrti. U RH je iste godine od šećerne bolesti umrlo 1330 od ukupno 51.710 umrlih (2,51%).

 

Korištenje primarne zdravstvene zaštite zbog šećerne bolesti zabilježeno je u OBŽ u 2012. godini u 17.223 navrata (1,74% svih ).

 

Specijalistička pomoć oboljelima od šećerne bolesti pružena je u 13.181 (1,8%) navrata u 2012. godini.

 

Zbog šećerne bolesti u 2012. godini registrirano je 607 slučajeva bolničkog liječenja u bolnicama u OBŽ..

 

Od 2004. postoji obaveza prijavljivanja u Nacionalni registar osoba oboljelih od šećerne bolesti (registar je osnovan 2000. godine) i sve više se upotpunjava. Do sada su registrirano u RH 234.457 oboljelih od šećerne bolesti. Preko 91% oboljelih boluje od dijabetesa tipa 2 a nešto više od 6% od dijabetesa tipa 1 . Iz Osječko-baranjske županije je u nacionalnom registru prijavljeno je 8.180 oboljelih od šećerne bolesti.

 

Analiza podataka iz registra pokazuje da dobra regulacija HbA1c (glikirani hemoglobin) u 38% bolesnika u OBŽ a 48% prosječno u Hrvatskoj. Tek 8% oboljelih ima razinu GUK-a natašte u vrijednostima 6 mmo/L ili manje što je u prosjeku RH