OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA


JEDNOSTAVNA NABAVA

Temeljem članka 12. stavak 1. točka 1. ZJN 2016, ZJN 2016 ne primjenjuje se na nabavu:
a) robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna
b) radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna

Temeljem članka 15. stavak 2. ZJN 2016 pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. Temeljem stavka 3. istog članka naručitelj je obvezan opći akt te sve njegove kasnije promjene objaviti na internetskim stranicama.

- Odluka o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova
- Obrasci uz odluku o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i njihovog izvršenja sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine" 32/11.) ... 04/2017
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i njihovog izvršenja sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine" 32/11.) ... 10/2017 

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i njihovog izvršenja sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine" 32/11.) ... 04/2018

EOJN Registar ugovora 2018


Plan nabave za 2012. godinu
Plan nabave za 2012. godinu - nakon rebalansa

Plan nabave za 2013. godinu
Plan nabave za 2013. godinu - nakon rebalansa

Plan nabave za 2014. godinu
Plan nabave za 2014. godinu - nakon 1. rebalansa
Plan nabave za 2014. godinu - nakon 2. rebalansa
Plan nabave za 2014. godinu - nakon 3. rebalansa

Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2015. godinu - nakon 1. rebalansa
Plan nabave za 2015. godinu - nakon 2. rebalansa
Plan nabave za 2015. godinu - nakon 3. rebalansa
Plan nabave za 2015. godinu - nakon 4. rebalansa

Plan nabave za 2016. godinu Opširnije... 
Plan nabave za 2016. godinu - nakon 1. rebalansa Opširnije ...
Plan nabave za 2016. godinu - nakon 2. rebalansa Opširnije ...
Plan nabave za 2016. godinu - nakon 3. rebalansa Opširnije ...

Plan nabave za 2017. godinu Opširnije...
Plan nabave za 2017. godinu - nakon 1. rebalansa Opširnije ...
Plan nabave za 2017. godinu - nakon 2. rebalansa Opširnije ...
Plan nabave za 2017. godinu - nakon 3. rebalansa Opširnije ...
Plan nabave za 2017. godinu - nakon 4. rebalansa Opširnije ...
 

Plan nabave za 2018. godinu Opširnije ... 
Plan nabave za 2018. godinu nakon 1. i 2. rebalansa Opširnije ...
Plan nabave za 2018. godinu nakon 3. rebalansa Opširnije ...


Plan nabave za 2019. godinu Opširnije ...Prethodno savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
... Opširnije ... Dokumentacija

Izvješće o provedenom savjetovanju
 

Zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge ustupanja radnika od strane agencije za privremeno zapošljavanje ... Opširnije ... Dokumentacija


---
OBAVIJEST
Primjećeno je da Mozilla Firefox i Microsoft Edge ne prikazuju točno podatke (povlače podatke iz starih cache stranica), a da bi to izbjegli koristite Chrome ili obrišite povijest pregledavanja.
---