OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA


JEDNOSTAVNA NABAVA

Temeljem članka 12. stavak 1. točka 1. ZJN 2016, ZJN 2016 ne primjenjuje se na nabavu:
a) robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna
b) radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna

Temeljem članka 15. stavak 2. ZJN 2016 pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. Temeljem stavka 3. istog članka naručitelj je obvezan opći akt te sve njegove kasnije promjene objaviti na internetskim stranicama.

- Odluka o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova
- Obrasci uz odluku o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i njihovog izvršenja sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine" 32/11.) ... 04/2017
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i njihovog izvršenja sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine" 32/11.) ... 10/2017 

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i njihovog izvršenja sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine" 32/11.) ... 04/2018

EOJN Registar ugovora 2018

EOJN Registar ugovora 2018 - 2019 (travanj 2019)


Plan nabave za 2012. godinu
Plan nabave za 2012. godinu - nakon rebalansa

Plan nabave za 2013. godinu
Plan nabave za 2013. godinu - nakon rebalansa

Plan nabave za 2014. godinu
Plan nabave za 2014. godinu - nakon 1. rebalansa
Plan nabave za 2014. godinu - nakon 2. rebalansa
Plan nabave za 2014. godinu - nakon 3. rebalansa

Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2015. godinu - nakon 1. rebalansa
Plan nabave za 2015. godinu - nakon 2. rebalansa
Plan nabave za 2015. godinu - nakon 3. rebalansa
Plan nabave za 2015. godinu - nakon 4. rebalansa

Plan nabave za 2016. godinu Opširnije... 
Plan nabave za 2016. godinu - nakon 1. rebalansa Opširnije ...
Plan nabave za 2016. godinu - nakon 2. rebalansa Opširnije ...
Plan nabave za 2016. godinu - nakon 3. rebalansa Opširnije ...

Plan nabave za 2017. godinu Opširnije...
Plan nabave za 2017. godinu - nakon 1. rebalansa Opširnije ...
Plan nabave za 2017. godinu - nakon 2. rebalansa Opširnije ...
Plan nabave za 2017. godinu - nakon 3. rebalansa Opširnije ...
Plan nabave za 2017. godinu - nakon 4. rebalansa Opširnije ...
 

Plan nabave za 2018. godinu Opširnije ... 
Plan nabave za 2018. godinu nakon 1. i 2. rebalansa Opširnije ...
Plan nabave za 2018. godinu nakon 3. rebalansa Opširnije ...


Plan nabave za 2019. godinu Opširnije ...
Plan nabave za 2019. godinu nakon 1. rebalansa Opširnije ...
Plan nabave za 2019. godinu nakon 2. rebalansa Opširnije ...
Plan nabave za 2019. godinu nakon 3. rebalansa Opširnije ...


Prethodno savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
... Opširnije ... Dokumentacija
Izvješće o provedenom savjetovanju
 

Zahtjev za prikupljanje ponuda za usluge ustupanja radnika od strane agencije za privremeno zapošljavanje ... Opširnije ... Dokumentacija


---
OBAVIJEST
Primjećeno je da Mozilla Firefox i Microsoft Edge ne prikazuju točno podatke (povlače podatke iz starih cache stranica), a da bi to izbjegli koristite Chrome ili obrišite povijest pregledavanja.
---