OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA
Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 90/11 i 83/13):

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).


JEDNOSTAVNA NABAVA
Temeljem članka 12. stavak 1. točka 1. ZJN 2016, ZJN 2016 ne primjenjuje se na nabavu:
a) robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna
b) radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna

Temeljem članka 15. stavak 2. ZJN 2016 pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. Temeljem stavka 3. istog članka naručitelj je obvezan opći akt te sve njegove kasnije promjene objaviti na internetskim stranicama.

- Odluka o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova
- Obrasci uz odluku o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine" 32/11.)  Opširnije...

 

Plan nabave za 2016. godinu Opširnije...

Plan nabave za 2016. godinu - nakon 1. rebalansa Opširnije ...
Plan nabave za 2016. godinu - nakon 2. rebalansa Opširnije ...
 
 

Plan nabave za 2017. godinu Opširnije...
Plan nabave za 2017. godinu - nakon 1. rebalansa Opširnije ...
Plan nabave za 2017. godinu - nakon 2. rebalansa Opširnije ...
Plan nabave za 2017. godinu - nakon 3. rebalansa Opširnije ...