OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 90/11 i 83/13):

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

  

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine" 32/11.)  Opširnije...

 

Plan nabave za 2016. godinu Opširnije...
Plan nabave za 2016. godinu - nakon 1. rebalansa Opširnije ...
Plan nabave za 2016. godinu - nakon 2. rebalansa Opširnije ...
 
 

Plan nabave za 2017. godinu Opširnije...
Plan nabave za 2017. godinu - nakon 1. rebalansa Opširnije ...
Plan nabave za 2017. godinu - nakon 2. rebalansa Opširnije ...