Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

Obavijest pacijentima o podnošenju pisanog prigovora ili pritužbe

 

Poštovani pacijenti,

 

U skladu s politikom Zavoda za javno zdravstvo Osječko – baranjske županije, a radi neprekidnog unaprjeđenja kvalitete zdravstvene zaštite i smanjenja rizika za nastanak neželjenih posljedica za zdravlje ljudi, naša ustanova izradila je, vodi evidenciju i primjenjuje postupak za pritužbe  (pisano izraženo nezadovoljstvo) i prigovore (usmeno izraženo nezadovoljstvo).

Prilikom korištenja naših zdravstvenih usluga nastojimo Vam na primjeren način dati potrebne informacije o Vašim pravima, obvezama iz zdravstvenog osiguranja tj. o plaćanju participacije ukoliko nemate dopunsko osiguranje, te ostale informacije vezano uz liječničke preglede, dijagnostičke i terapijske postupke.

Smatramo da ljubaznom komunikacijom odnosno primjerenim ponašanjem možemo spriječiti nastajanje Vašeg nezadovoljstva ili ga otkloniti ako ono postoji. Ukoliko ipak niste zadovoljni kvalitetom naših usluga imate pravo uputiti prigovor ili pritužbu.

 

DJELATNOST JEDINICE

 

-         potiče i provodi aktivnosti na osiguranju i poboljšanju kvalitete zdravstvene zaštite u suradnji s predstavnicima za kvalitetu  svake Službe Zavoda za javno zdravstvo pojedinačno

-         koordinira rad povjerenstva; za kvalitetu zdravstvene zaštite, pritužbe pacijenata, medicinsku dokumentaciju

-         prikuplja, obrađuje, raspoređuje, analizira i čuva podatke o provjeri kvaliteti zdravstvene zaštite

-         planira i provodi aktivnosti uspostave sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite što podrazumijeva i uspostavu sustava sigurnosti pacijenata

-         sudjeluje u unutarnjim i vanjskim  provjerama kvalitete

-         predlaže i sudjeluje  u provedbi edukacije iz područja kvalitete zdravstvene zaštite

-         surađuje  s Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi

-         provodi pripreme vezano za akreditacijski postupak

 

tel: 031/ 225 756

tel: 031/ 225 700

fax:031/ 206 870

mail:zzjz-os@os.htnet.hr

radno vrijeme: 07:00 - 15:00

 

Voditelj jedinice: Snježana Loci – Zvocak, dr. med. spec. mikrobiolog, pomoćnik ravnatelja

                             za kvalitetu