UZORCI ZA DIJAGNOSTIKU URINARNIH INFEKCIJA

 

URIN

 

Infekcije mokraćnog sustava su najčešće infekcije koje se javljaju u ambulantnih bolesnika, a urin je najčešći uzorak koji dolazi u mikrobiološki laboratorij.

Zbog anatomskih odnosa urin može lako biti kontaminiran bakterijama fiziološke flore crijeva

pa je zbog toga važno bolesnike upoznati s ispravnim načinom uzimanja urina za pretragu.

 

Uzimanje uzoraka:  1.Preporučuje se prvi jutarnji urin, srednji čisti mlaz

                                 2.Ujutro, prije prvog mokrenja vanjske spolne organe treba oprati             

                                    sapunom i temeljito isprati vodom. Ne brisati se ručnikom.

                                 3.Prvi mlaz mokraće ispustiti, a srednji mlaz uhvatiti u sterilnu posudu do  

                                    njene polovice.

                                 4.Sterilnu posudu treba zatvoriti i u čistoj vrećici što prije donijeti u

                                    laboratorij.

                                 5.Ako se očekuje da će transport do laboratorija trajati dulje od 2 sata,

                                    uzorak treba transportirati pri +4ºC.

 

Označavanje: 1.Napisati podatke o pacijentu.

                       2.Navesti uzima li pacijent antimikrobnu terapiju (ako uzima- navesti ime

                          antibiotika).

 

URIN IZ KATETERA

        

Kod kateteriziranih bolesnika urin iz urinarne vrećice neprihvatljiv je za kultivaciju.

Pravilan uzorak je urin ispušten nakon zamjene katetera.

 

Uzimanje uzorka:

            1. 70%-tnim alkoholom dezinficirati mjesto na kateteru (KONEKCIJA) na kojem će se iglom i špricom uzeti 5-10 ml urina.

                   2.  Prebaciti urin u sterilnu posudu s poklopcem.

                   3.  Ako se očekuje da će transport do laboratorija trajati dulje od 2 sata,

                                 uzorak treba transportirati pri +4ºC.

Označavanje: 1.Napisati podatke o pacijentu.

                       2.Naznačiti način prikupljanja urina (srednji mlaz ili kateter).

                       3.Navesti uzima li pacijent antimikrobnu terapiju.

 

Napomena: 1.Prilikom uzimanja urina ne odvajati kateter od kateterske vrećice.

                    2.Vrh Foleyevog katetera neprihvatljiv je za kultivaciju, jer se ne može odstraniti

                       a da se ne kontaminira uretralnom florom.

 

 

URIN -  iz vrećice 

Koristi se uglavnom kod male djece koja nose pelene i kod djece kod koje se ne može uzeti urin per vias.

 

Uzimanje uzoraka:

1.Neposredno prije stavljanja vrećice spolovilo djeteta dobro oprati vodom i sapunom

2.Isprati tekućom vodom

3.Ostaviti da se posuši na zraku, BEZ brisanja

4.Zalijepiti pažljivo vrećicu na spolovilo (ne dulje od sat vremena)

5.Skinuti odmah nakon mokrenja i takvu vrećicu dostaviti u laboratorij

                               

                                   

 

URIN – Trichomonas vaginalis

 

Za ovu analizu potrebno je uzorkovati prvi mlaz urina. Urin mora biti svjež, tj. dostavljen unutar jednog sata.

 

 

Rezultati pretraga:

 

Rezultati pretraga dostupni su za 1-4 dana od oduzimanja uzorka, ovisno o dijagnostičkom postupku.

Liječniku koji je uputio pacijenta informacija o tijeku pretrage je dostupna na telefon 

225 – 767, od 7 do 15 sati.