LABORATORIJ ZA MOLEKULARNU DIJAGNOSTIKU

 

 

Pri Službi za mikrobiologiju, u Laboratoriju za molekularnu dijagnostiku mikroorganizama, radi slijedeća molekularna dijagnostika:

 

 

  • Kvalitativno određivanje Humanih papilloma virusa (HPV) visokog rizika (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 i 68)  - iz brisa vrata maternice i mokraćovoda, i brisa spolovila muškarca,
  • Određivanje pojedinih genotipova visokog, niskog i vjerojatno visokog rizika HPV-a – iz briseva vrata maternice i mokraćovoda, i brisa spolovila muškarca,
  • Kvalitativno određivanje Chlamydia trachomatis - iz mokraće i briseva mokraćovoda u muškaraca i žena te briseva vrata maternice u žena,
  • kvantitativno određivanje hepatitis C (HCV) (IU/ml) i hepatitis B virusa (HBV) (IU/ml) za praćenje uspješnosti antiviralne terapije,
  • određivanje genotipa hepatitis C virusa - za određivanje vrste terapije i dužine trajanja antiviralne terapije i
  • kvantitativno određivanje citomegalo virusa (engl., CMV-Citomegalovirus) (IU/ml) u krvi

 

 

Rezultati pretraga:

 

Za rezultate pretraga informacije su dostupne na telefon 031 225 725 od 7 do 15 sati

 

Obavijest za ginekologe:

Četkice i medij za uzorkovanje brisa vrata maternice na HPV i medij i četkicu za uzimanje brisa mokraćovoda i vrata maternice za Chlamydia trachomatis možete podići u Prijemnoj ambulanti Službe za mikrobiologiju kao i uputstva o načinu uzorkovanja, skladištenja i transporta briseva do ZZJZ Osijek.