UZORCI ZA SEROLOŠKE PRETRAGE

 

Uzorci

 

U laboratorij se mogu dostaviti uzorci krvi ili seruma.

 

Način uzorkovanja

 

Uzorak krvi se oduzima u prijemnoj ambulanti Službe za mikrobiologiju.

 

U epruvetu bez antikoagulansa oduzima se  3-5 ml krvi (veća količina ukoliko se traži više pretraga).

Uzorak krvi se ostavi na sobnoj temperaturi, dok se ne formira koagulum.

Dobro zatvoren i zaštićen od bilo kakve mogućnosti zagađenja, uzorak krvi treba odmah donijeti nakon uzorkovanja  u laboratorij.

Epruveta s uzorkom krvi mora biti točno označena i popraćena propisno ispunjenom uputnicom.

Serum je dio krvi koji ostaje nakon otklanjanja stanica i fibrinogena iz pune krvi.

 

Za dokazivanje akutne bolesti uzimaju se dva uzorka u razmaku od 2-3 tjedna (parni serumi).

Za utvrđivanje imunološkog statusa dovoljan je jedan uzorak seruma.

 

ZA KVANTIFERONSKI TEST UZORCI SE UZIMAJU U POSEBNE EPRUVETE U PRIJEMNOJ AMBULANTI SLUŽBE ILI U KBC OSIJEK.

 

Čuvanje seruma do testiranja

 

Serum se može čuvati u običnom hladnjaku na 4°C do pet dana nakon uzorkovanja.

Za dulje čuvanje serum treba zamrznuti na - 20°C.

 

Popis pretraga:

 

Serološke pretrage za dokaz protutijela na bakterijske antigene u serumu bolesnika:

 

 • b-hemolitički streptokok AST-O (antistreptolizinski titar)
 • Borrelia burgdorferi  (EIA IgM i IgG)
 • Helicobacter pylori (EIA IgA i IgG)
 • Treponema pallidum ( RPR, TPHA)
 • Salmonella spp. (aglutinacija po Widal-u)
 • Brucella spp. ( aglutinacija po Wright-u)
 • Riketsia spp. ( WF)
 • Mycobacterium tuberculosis  (kvantiferonski test)

 

Serološke pretrage za dokaz protutijela na virusne antigene u serumu bolesnika:

 

 • HIV1/2 (Antigen / protutijela)
 • Hepatitis  A virus
 • Hepatitis  B virus
 • Hepatitis  C virus
 • Citomegalovirus  (IgM, IgG + test avidnosti)
 • Virus rubele (IgM, IgG )
 • Epstein-Barr virus ( IgM, IgG, IgA)
 • Varicella-Zoster virus ( IgG)

 

 

 

Serološke pretrage za dokaz protutijela na parazitarne antigene u serumu bolesnika:

 

 • Toxoplasma gondii (IgM, IgG + test avidnosti)
 • Trichinella spiralis ( IgG )

 

Ostale pretrage:

 

Dokaz prisutnosti reumatiodnog faktora  (RF) u serumu:

                            Waller-Rose test

                            Lateks aglutinacijski test

Kvantitativno određivanje  CRP (C-reaktivnog proteina) u serumu

 

 

 

Rezultati pretraga:

 

Rezultati pretraga  dostupni su za 2 dana od oduzimanja uzorka.

Rezultati seroloških pretraga na   Epstein-Barr virus, Mycobacterium tuberculosis  (kvantiferonski test), Borrelia burgdorferi  i Helicobacter pylori dostupni su za najduže 14 dana.

Liječniku koji je uputio pacijenta informacija o tijeku pretrage je dostupna na telefon  225 - 764.