POSTUPAK ZA PRITUŽBE ILI PRIGOVORE U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO – BARANJSKE ŽUPANIJE

 

 

  1. Podnošenje pritužbe / prigovora

 

Pritužbe se podnose pisanim putem na za to predviđenom obrascu ( Obrazac za pritužbu), koji se može preuzeti u prijamnim ambulantama Službe za epidemiologiju, Službe za školsku medicinu, Službe za mikrobiologiju, te Centru za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti, kao i na web stranici Zavoda.

U potpunosti ispunjen i potpisan obrazac dostavlja se u Ravnateljstvo osobno, poštom ili faksom ili u Jedinicu za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite. Kontakt podaci nalaze se na mrežnim stranicama ZZJZ Osijek.

Pacijent može izraziti svoje nezadovoljstvo i usmenim putem u obliku prigovora, a koji se podnosi Voditelju Službe u kojoj se dogodio predmetni događaj.

Ukoliko je osoba maloljetna pritužbu / prigovor upućuje roditelj / skrbnik.

 

Svaka osoba može podnijeti pritužbu / prigovor izravno i:

 

-          Povjerenstvu za zaštitu prava pacijenata Osječko – baranjske županije, pri Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb, Županijska 4 Osijek

-          Povjerenstvu za zaštitu i promicanje prava pacijenata pri ministarstvu nadležnom za zdravstvo

-          putem besplatnog Bijelog telefona:  0800 – 200 063 (kontakt sa službenicima Ministarstva od                   

8.00 – 16.00, ili automatsko snimanje poziva od 16.00 – 8.00)

 

2. Postupak po primitku pritužbe / prigovora

 

            Ukoliko osoba podnosi pritužbu putem obrasca, Voditelj Službe  dužan je detaljno

            istražiti okolnosti iz pritužbe, prikupiti sva potrebna očitovanja i, ako je moguće,   

            odmah otkloniti  eventualne nepravilnosti.

           

           Kada pacijent  podnosi prigovor ili osobno  predaje pismenu pritužbu, osoba koja

           razgovara s podnositeljem prigovora dužna je predstaviti se, osigurati adekvatan

           prostor i dovoljno vremena, te dopustiti pacijentu da iznese svoje primjedbe. 

          Pozavršetku razgovora, podnositelja se obavještava o postupcima koji će se poduzeti i

           vremenskom roku za davanje povratne informacije.

 

 

 

 

3. Odgovor na pritužbu / prigovor

 

        Nakon analize pritužbe / prigovora podnositelja se obavještava o rješenju pritužbe u roku   

         od 8 dana

        od zaprimanja pritužbe. Ukoliko je potrebno više vremena za donošenje rješenja,

        podnositelju se  šalje pisana obavijest o tijeku postupka, a odgovor se šalje kada se

        završe sve potrebne radnje.

        Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu sastavlja pisani odgovor i predlaže preventivno –

        popravne radnje.

 

 

4. Čuvanje dokumentacije i izvješća

 

        Svaki zaprimljen i obrađen dokument vezan za pritužbu / prigovor čuva se u Jedinici za

        osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite i dodjeljuje mu se jedinstveni broj.

        Pri navedenoj Jedinici vodi se i registar pritužbi.

        Godišnje izvješće o podnesenim pritužbama / prigovorima Jedinica za osiguranje i

        unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite dostavlja Ravnatelju.

 

 

5. Pritužbe zaposlenika

 

         Zaposlenici Zvoda za javno zdravstvo Osječko – baranjske županije na isti način mogu

         podnijeti prigovor / pritužbu ako su narušena njihova prava od strane pacijenata