POVIJEST USTROJSTVENE JEDINICE

 

Kvaliteta zdravstvene zaštite temeljno je načelo rada svih djelatnika Zavoda za javno zdravstvo Osječko – baranjske županije, te stoga svi zajedno usmjeravaju svoja nastojanja u provođenju mjera za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite.

 

Sukladno članku 9. Stavak 2. Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite ( NN 124/11) utvrđuje se  obveza zdravstvene ustanove koja ima više od 40 zaposlenih radnika da ustroji posebnu jedinicu za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite.

 

Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite  odlukom Upravnog vijeća ZZJZ Osječko – baranjske županije ustrojena je u studenom 2012. godine.