SLUŽBA ZA DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

1. PLANIRA I PROVODI STRUČNI NADZOR NAD PROVEDBOM PREVENTIVNE I OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE (u daljnjem tekstu DDD mjere), sukladno odredbi članka 24. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08 i 43/09). DDD mjere imaju veliki javnozdravstveni značaj, a provode se temeljem Godišnjeg programa mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti kojeg izrađuje Služba. Godišnji programi mjera izrađuju se za općine i gradove Osječko-baranjske županije i to u cilju:

- postizanja smanjenja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavca
- uklanjanja rizika od pojave i prijenosa zaraznih bolesti , koje uzorkuju patogeni mikroorganizami, štetni člankonošci (Arthropoda) i štetni glodavci
- sprečavanja gospodarskih i ekonomskih šteta koje nastaju uništavanjem i onečišćenjem površina, prostora, objekata i hrane
- sprečavanja molestiranja, odnosno smetanja od strane štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca pri normalnom odvijanju čovjekovih svakodnevnih aktivnosti.

2. PROVODI MONITORING TIGRASTOG KOMARCA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
U Republici Hrvatskoj zabilježeno je više od 50 vrsta komaraca od ukupno stotinjak zabilježenih u Europi. Osim drugih vrsta komaraca koji su na našem području uglavnom molestanti, suzbijanje vrste Aedes albopictus (Stegomyia albopicta) (Skuse, 1894) ili azijskog tigrastog komarca je od izuzetne javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku. Aedes albopictus je komarac jugoistočno-azijskog podrijetla koji bi zahvaljujući svojoj prilagodljivoj biološkoj naravi sa sposobnošću preživljavanja zime te izvanrednom agresivnošću prema novim prostorima kombiniranim s klimatskim promjenama te svojom važnošću kao vektor zaraznih bolesti u bliskoj budućnosti mogao predstavljati veliki javnozdravstveni problem za cijelu Republiku Hrvatsku.

Od izuzetne je javnozdravstvene važnosti provoditi Program mjera organiziranog, sustavnog, planiranog, a
prije svega pravovremenog suzbijanja komaraca uključivo i vrste Aedes albopictus kako bi se spriječilo njegovo širenje.

Na području Osječko baranjske županije provodi se monitoring azijskog tigrastog komarca od 2016. godine
na 19 postaja. Tijekom provođenja monitoringa utvrđena je prisutnost azijskog tigrastog komarca na
području Osječko-baranjske županije.

3. IMPLEMENTIRA IPA PROJEKT „MOSQUITO CONTROL IN CROSS-BORDER AREA“ (vidi pod IPA PROJEKTI)

 

GLODAVCI - ŠTETNI GLODAVCI

GLODAVCI - PREVENCIJA

KOMARCI

KOMARCI - TIGRASTI KOMARAC - KARTA POSTAJA

KOMARCI - PREVENCIJA

 

Voditeljica Službe: Magdalena Sikora, prof. biologije i kemije

Broj telefona: 031/225-721
e-mail: zzjzddd@gmail.com


Koraci u provođenju kontrole urbanih komaraca

Planirano i organizirano suzbijanje urbanihkomaraca

 

---
OBAVIJEST

Primjećeno je da Mozilla Firefox i Microsoft Edge ne prikazuju točno podatke (povlače podatke iz starih cache stranice), a da bi to izbjegli koristite Chrome 

---