O SLUŽBI

 

Služba za mikrobiologiju je organizacijska jedinica ZZJZ Osijek unutar koje se obavlja javno zdravstvena mikrobiološka djelatnost od interesa za područje cijele županije.

Služba je organizirana u devet odjela koji su nadalje podijeljeni u laboratorije, a obavlja i djelatnost kliničke mikrobiologije za Klinički bolnički centar Osijek.

 

U službi se provodi:

 

  • Mikrobiološka obrada uzoraka pacijenata iz kojih se izoliraju i identificiraju patogeni uzročnici te se određuje njihova osjetljivost na antimikrobne lijekove
  • Praćenje razvoja rezistencije bakterija na antimikrobne lijekove
  • Određivanje prisutnosti ili odsutnosti antigena i antitijela
  • Kontrolu učinkovitosti postupka sterilizacije

 

Također provodi:

 

  • Vanjsku provjeru kvalitete ( na državnom i internacionalnom nivou)
  • Surađuje s Medicinskom školom i Medicinskim fakultetom u Osijeku
  • Edukaciju i kontinuirano usavršavanje zdravstvenih radnika

 

 

ODJELI I LABORATORIJI

 

Unutarnji ustroj Službe za mikrobiologiju ZZJZ Osijek:

 

Voditelj Službe i odjela:  Dubravka Vuković, dr.med.spec.mikrobiolog     031 225 770

 

Glavni inženjer Službe: Lidija Eržić, dipl.inž.MLD                                031 225 775

 

 

  1. Prijemna ambulanta Službe                                                              031 225 771
  2. Odjel za urogenitalne infekcije                                                         031 225 767

Voditelj:Ljiljana Bogdanić, dr.med.spec.mikrobiolog

 

a)      Laboratorij za urinarne infekcije

b)      Laboratorij za urogenitalne infekcije

 

  1. Odjel za ostale bakterijske bolesti                                                    031 225 766

Voditelj:Maja Bogdan, dr.med.spec.mikrobiolog

 

a)      Laboratorij za primarno sterilne uzorke

b)      Laboratorij za ostale humane uzorke

 

     4. Odjel za crijevne i parazitarne bolesti                                                 031 225 768

          Voditelj: Ivana Roksandić-Križan, dr.med.spec.mikrobiolog

 

a) Laboratorij za dijagnostiku infekcija probavnog trakta

b) Laboratorij za dijagnostiku parazita

 

     5. Odjel za serološku dijagnostiku                                                           031 225 764

          Voditelj: dr.sc.Vlasta Zujić-Atalić, dr. med.spec.mikrobiolog

    

    6. Odjel za dijagnostiku TBC                                                                  031 225 763

        Voditelj: dr.sc.Arlen Antolović-Požgain, dr.med.spec.mikrobiolog

 

   7. Odjel za molekularnu dijagnostiku                                                       031 225 725

       Voditelj: Ivana Roksandić-Križan, dr. med. spec. kliničke mikrobiologije

 

   8. Odjel za dijagnostiku gljiva                                                                  031 225 768

       Voditelj: Snježana Loci-Zvocak, dr.med.spec.mikrobiolog

                     

                                      a) Laboratorij za dijagnostiku kvasaca i plijesni

                                      b) Laboratorij za dijagnostiku dermatofita

  

   9. Odjel za pripremu hranjivih podloga i sterilizaciju                              031 225 765

        

10.Odjel za kliničku mikrobiologiju pri KBC Osijek                                 031 512 021

     Voditelj: Dubravka Vuković, dr.med.spec.mikrobiolog