O SLUŽBI

Služba za mikrobiologiju je organizacijska jedinica ZZJZ Osijek unutar koje se obavlja javno zdravstvena mikrobiološka djelatnost od interesa za područje cijele županije.

Služba je organizirana u devet odjela koji su nadalje podijeljeni u laboratorije, a obavlja i djelatnost kliničke mikrobiologije za Klinički bolnički centar Osijek.

 

U službi se provodi:

Mikrobiološka obrada uzoraka pacijenata iz kojih se izoliraju i identificiraju patogeni uzročnici te se određuje njihova osjetljivost na antimikrobne lijekove

  • Praćenje razvoja rezistencije bakterija na antimikrobne lijekove
  • Određivanje prisutnosti ili odsutnosti antigena i antitijela
  • Kontrolu učinkovitosti postupka sterilizacije

 

Također provodi:

  • Vanjsku provjeru kvalitete ( na državnom i internacionalnom nivou)
  • Surađuje s Medicinskom školom i Medicinskim fakultetom u Osijeku
  • Edukaciju i kontinuirano usavršavanje zdravstvenih radnika

ODJELI I LABORATORIJI

Osijek, F. Krežme 1


Unutarnji ustroj Službe za mikrobiologiju ZZJZ Osijek:

Voditelj Službe i odjela: dr.sc.Arlen Antolovic-Pozgain, dr.med.,spec.klinicke mikrobiologije     031 225 748

Glavni inženjer Službe: Lidija Eržić, dipl.inž.MLD                                     031 225 775

 Prijemna ambulanta Službe                                                                     031 225 761

 1. Odjel za urogenitalne infekcije                                                              031 225 767
    Voditelj:Ljiljana Bogdanić, dr.med.spec.mikrobiolog

    a) Laboratorij za urinarne infekcije 
    b) Laboratorij za urogenitalne infekcije
 
 2. Odjel za ostale bakterijske bolesti                                                    031 225 766
    Voditelj:Maja Bogdan, dr.med.spec.mikrobiolog

    a) Laboratorij za primarno sterilne uzorke
    b) Laboratorij za ostale humane uzorke

 
 3. Odjel za crijevne i parazitarne bolesti                                                 031 225 768
    Voditelj: Ivana Roksandić-Križan, dr.med.spec.mikrobiolog

    a) Laboratorij za dijagnostiku infekcija probavnog trakta
    b) Laboratorij za dijagnostiku parazita

  4. Odjel za serološku dijagnostiku                                                           031 225 764
     Voditelj: dr.sc.Vlasta Zujić-Atalić, dr. med.spec.mikrobiolog

  5. Odjel za dijagnostiku TBC                                                                  031 225 763
     Voditelj: dr.sc.Arlen Antolović-Požgain, dr.med.spec.mikrobiolog

  6. Odjel za molekularnu dijagnostiku                                                       031 225 725
     Voditelj: Ivana Roksandić-Križan, dr. med. spec. kliničke mikrobiologije

  7. Odjel za dijagnostiku gljiva                                                                  031 225 768
     Voditelj: Snježana Loci-Zvocak, dr.med.spec.mikrobiolog

     a) Laboratorij za dijagnostiku kvasaca i plijesni
  
     b) Laboratorij za dijagnostiku dermatofita

 9. Odjel za pripremu hranjivih podloga i sterilizaciju                              031 225 765

10.Odjel za kliničku mikrobiologiju pri KBC Osijek                                 031 512 021
     Voditelj: Dubravka Vuković, dr.med.spec.mikrobiolog