Obavlja poslove nabave osnovnih i ostalih materijala prema planu nabave, kontrolira i prati realizaciju svih zaključenih ugovora, obavlja poslove korespodencije s dobavljačima i stručnim službama Zavoda, priprema svu potrebnu dokumentaciju za knjiženje, obavlja kvalitativnu i kvantitativnu kontrolu i preuzimanje materijala te rješavanje eventualnih reklamacija (rokovi, količina, cijene i sl.).

  

KONTAKT OSOBE:

VODITELJ SLUŽBE ZA NABAVU:

Davorka Šalavarda, mag.oec.
tel: 031/225-743
e-mail: Davorka.Salavarda@zzjzosijek.hr

 

VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA NABAVU:

Vesna Zubarev, dipl.oec.
Daniel Mioč - stručni referent
tel: 031/225-745
e-mail: zzosnabava.zzjz@gmail.com