Obavlja pravne poslove, kadrovske poslove, administrativne poslove vezane za rad Upravnog vijeća, daktilografske poslove i poslove unosa podataka za automatsku obradu podataka, prijem i otpremu pošte, vodi urudžbeni zapisnik i dostavne knjige, poslove arhiviranja, poslove zaštite na radu, održavanje čistoće poslovnog prostora i poslove održavanja sredstava rada.

 

Voditelj službe:

Katica Milanović, mag.iur.