Izrađuje financijske proračune, pribavlja sredstva za financiranje tekućeg poslovanja i za investicijska ulaganja; obračunava plaće i druga osobna primanja zaposlenika, pokreće mjere za naplatu potraživanja, obnavlja blagajničke poslove, vodi poslovne i pomoćne knjige, usklađuje potraživanja i obveze, izrađuje periodične i godišnje obračune, obavlja poslove računovodstvene kontrole i računovodstvenog izviješćivanja.

 

Voditelj službe:

Melita Urban, univ.spec.oec.