RADNO VRIJEME SLUŽBE ZA ŠKOLSKU MEDICINU

OBAVIJEST

Od 8. rujna 2014. godine timovi Službe za školsku medicinu iz Osijeka rade na novoj adresi DRINSKA 8, OSIJEK.

---

PLAN UPISA
djece u prvi razred osnovne škole za 2017./2018. školsku godinu 

---Školska medicina kao zasebna djelatnost javlja se u Europi sredinom 19. stoljeća. Kod nas je prvi školski liječnik imenovan u Zagrebu 1893. god., a sustavna zaštita školske djece i mladeži u Hrvatskoj počinje 20-tih godina 20 stoljeća osnivanjem školskih poliklinika - za vrijeme Štampara. Prva školska poliklinika osnovana je 1923.god. u Zagrebu, a diljem Hrvatske do 1930. god. osnovano ih je 100. Njihov zadatak bio je prvenstveno preventivni. Tijekom svog dugogodišnjeg postojanja školska medicina je mijenjala sadržaj i metode svoga rada, no osnovni cilj je ostao uvijek isti - čuvanje i unapređivanje zdravlja djece i mladeži, a time i cjelokupnog pučanstva.
Školska djeca i mladež, čine oko 15% populacije Hrvatske. Razdoblje rasta i razvoja, sazrijevanje i školovanje, čini tu populaciju osobito osjetljivom na poremećaj zdravlja. Osim zaštite tjelesnog i duševnog zdravlja u mladih je osobito potrebno prepoznati i spriječiti rizično ponašanje koja mogu imati dalekosežne posljedice na zdravlje u odrasloj dobi. Znanja, stavovi i ponašanja stečena u mladosti lako se održavaju, a teško mijenjaju u odrasloj dobi.

Zdravstvena zaštita školske djece i mladeži teži osiguranju nesmetanog rasta i razvoja, te tjelesnog i psihičkog sazrijevanja mladih. Programe aktivne i specifične zdravstvene zaštite valja stoga usmjeriti na stjecanje zdravih životnih navika, usvajanje pravilnih stavova, primarnu prevenciju ovisnosti, zaštitu duševnog zdravlja, planiranje obitelji, te rad sa djecom s kroničnim poremećajima zdravlja. Zbog svega navedenog osim s obitelji, nužna je suradnja školskog liječnika i sa školskim osobljem, jer škola ima snažan utjecaj na razvoj mladih.

U Hrvatskoj se osnivanjem Domova zdravlja od 1954. godine tradicionalno razvijala integrirana zdravstvena zaštita školske djece i mladeži.
Od 1998. godine, školska medicina je organizirana kao služba za preventivnu i specifičnu djelatnost u Zavodima za javno zdravstvo. Skrbi za svu školsku djecu osnovnih i srednjih škola, a od 2004. god. i za sve redovite studente.

Program mjera preventivne i specifične zaštite školske djece i mladeži obuhvaća sistematske i ostale preventivne preglede uključujući i rad sa djecom s posebnim potrebama, komisijski rad u vezi s utvrđivanjem najprimjerenijeg oblika školovanja, provođenje programa obaveznog cijepljenja, zdravstveni odgoj, savjetovališni rad, rad s roditeljima, sudjelovanje u radu Učiteljskih vijeća škola. Jedna od nedvojbenih prednosti ovakve organizacije je ujednačenost programa za svu školsku djecu i u gradu i na terenu, uključujući i male područne škole.

Služba za školsku medicinu pri Zavodu za javno zdravstvo osječko- baranjske županije ima jedanaest timova (liječnik - spec. školske medicine i medicinska sestra - po mogućnosti VŠS) koji skrbe za 55 000 školske djece i mladeži. U prosjeku broj djece po timu je oko 5 000.

Rad službe je organiziran na slijedeći način:

 • Pet timova smještena su u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo DRINSKA 8, Osijek i skrbe za učenike osnovnih i srednjih škola na području grada Osijeka i osječkog okruženja, te za redovite studente Sveučilišta u Osijeku.
  • Vesna Buljan, dr. med. specijalist školske medicine;  Ambulanta srijeda 14:00-19:00 soba 35;  tel. 031 225 751 
  • Prim. mr.sc. Marijana Jakić, dr. med. specijalist školske medicine; Ambulanta ponedjeljak 14:00-19:00 soba 37 ; tel. 031 225 753 
  • Dolores Juretić-Kovač, dr. med. specijalist školske medicine;  Ambulanta četvrtak 14:00-19:00 soba 39;  tel. 031 225 755
  • Dalija Doljanac, dr. med.;  Ambulanta srijeda 14:00-19:00 soba 39;  tel. 031 225 755 

  • Bilić-Kirin Vesna, dr. med. specijalist školske medicine;  Ambulanta srijeda 14:00-19:00 soba 41;  tel. 031 225 752

  • Ivana Balta, dr.med.; soba 41;  tel. 031 225 752

 • Dva tima smještena su u prostorijama Doma zdravlja u Đakovu, Petra Preradovića 2i skrbe za učenike osnovnih i srednjih škola đakovačkog područja.
  • Jukić Sonja, dr. med. specijalist školske medicine; tel. 031 815 118
  • Ivanka Košta Plavčić, dr. med. specijalist školske medicine; tel. 031 815 118
 • Jedan tim smješten je u prostorijama Doma zdravlja u Našicama, J. Bana Jelačića6 i skrbi za učenike osnovnih i srednjih škola našičkog područja.
  • Miškulin Silva, dr. med. specijalist školske medicine; tel. 031 615 681
 • Jedan tim smješten je u prostorijama Doma zdravlja u Belom Manastiru, Školska 5i skrbi za učenike osnovnih i srednjih škola baranjskog područja.
  • Ivana Dorušak, dr. med.; tel. 031 705 173
 • Jedan tim smješten je u prostorijama Doma zdravlja u Belišću, Vij. Gutmanna S.H.1i skrbi za učenike osnovnih i srednjih škola s područja Valpova i Donjeg Miholjca.
  • Kristina Hibler Han, dr. med.; tel. 031 665 106

Svi timovi školske medicine najveći dio svog radnog vremena provode na terenu - u školama, jer bit školske medicine i je u njenoj dostupnosti za sve učenike, pa i za one u najmanjim i najudaljenijim školama naše županije.

 

Voditeljica službe:

Vesna Buljan, dr. med. specijalist školske medicine

 

NADLEŽNOST TIMOVA ŠKOLSKE MEDICINE PO ŠKOLAMA