ISPITIVANJE RIZIKA UZIMANJA DROGA ... UPITNIK ...

---

PLAN UPISA
djece u prvi razred osnovne škole za 2019./2020. školsku godinu

---
---


Školska medicina kao zasebna djelatnost javlja se u Europi sredinom 19. stoljeća. Kod nas je prvi školski liječnik imenovan u Zagrebu 1893. god., a sustavna zaštita školske djece i mladeži u Hrvatskoj počinje 20-tih godina 20 stoljeća osnivanjem školskih poliklinika - za vrijeme Štampara. Prva školska poliklinika osnovana je 1923.god. u Zagrebu, a diljem Hrvatske do 1930. god. osnovano ih je 100. Njihov zadatak bio je prvenstveno preventivni. Tijekom svog dugogodišnjeg postojanja školska medicina je mijenjala sadržaj i metode svoga rada, no osnovni cilj je ostao uvijek isti - čuvanje i unapređivanje zdravlja djece i mladeži, a time i cjelokupnog pučanstva.

Školska djeca i mladež, čine oko 15% populacije Hrvatske. Razdoblje rasta i razvoja, sazrijevanje i školovanje, čini tu populaciju osobito osjetljivom na poremećaj zdravlja. Osim zaštite tjelesnog i duševnog zdravlja u mladih je osobito potrebno prepoznati i spriječiti rizično ponašanje koja mogu imati dalekosežne posljedice na zdravlje u odrasloj dobi. Znanja, stavovi i ponašanja stečena u mladosti lako se održavaju, a teško mijenjaju u odrasloj dobi.

Zdravstvena zaštita školske djece i mladeži teži osiguranju nesmetanog rasta i razvoja, te tjelesnog i psihičkog sazrijevanja mladih. Programe aktivne i specifične zdravstvene zaštite valja stoga usmjeriti na stjecanje zdravih životnih navika, usvajanje pravilnih stavova, primarnu prevenciju ovisnosti, zaštitu duševnog zdravlja, planiranje obitelji, te rad sa djecom s kroničnim poremećajima zdravlja. Zbog svega navedenog osim s obitelji, nužna je suradnja školskog liječnika i sa školskim osobljem, jer škola ima snažan utjecaj na razvoj mladih.

U Hrvatskoj se osnivanjem Domova zdravlja od 1954. godine tradicionalno razvijala integrirana zdravstvena zaštita školske djece i mladeži.
Od 1998. godine, školska medicina je organizirana kao služba za preventivnu i specifičnu djelatnost u Zavodima za javno zdravstvo. Skrbi za svu školsku djecu osnovnih i srednjih škola, a od 2004. god. i za sve redovite studente.

Program mjera preventivne i specifične zaštite školske djece i mladeži obuhvaća sistematske i ostale preventivne preglede uključujući i rad sa djecom s posebnim potrebama, komisijski rad u vezi s utvrđivanjem najprimjerenijeg oblika školovanja, provođenje programa obaveznog cijepljenja, zdravstveni odgoj, savjetovališni rad, rad s roditeljima, sudjelovanje u radu Učiteljskih vijeća škola. Jedna od nedvojbenih prednosti ovakve organizacije je ujednačenost programa za svu školsku djecu i u gradu i na terenu, uključujući i male područne škole.

Služba za školsku medicinu pri Zavodu za javno zdravstvo osječko- baranjske županije ima jedanaest timova (liječnik - spec. školske medicine i medicinska sestra - po mogućnosti VŠS) koji skrbe za 55 000 školske djece i mladeži. U prosjeku broj djece po timu je oko 5 000.

 

RADNO VRIJEME SLUŽBE ZA ŠKOLSKU MEDICINU

Od 8. rujna 2014. godine timovi Službe za školsku medicinu iz Osijeka rade na novoj adresi DRINSKA 8, OSIJEK


Rad službe je organiziran na slijedeći način:

 • Pet timova smještena su u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo DRINSKA 8, Osijek i skrbe za učenike osnovnih i srednjih škola na području grada Osijeka i osječkog okruženja, te za redovite studente Sveučilišta u Osijeku.
  • Vesna Buljan, dr. med. specijalist školske medicine;  Ambulanta srijeda 14:00-19:00 soba 35;  tel. 031 225 751 
  • Mario Grgurić dr. med.; Ambulanta srijeda 14:00-19:00 soba 41; tel. 031 225 752 
  • Dolores Juretić-Kovač, dr. med. specijalist školske medicine;  Ambulanta četvrtak 14:00-19:00 soba 39;  tel. 031 225 755
  • Dalija Doljanac, dr. med. spec. školske i adolescentne medicine,  Ambulanta srijeda 14:00-19:00 soba 39;  tel. 031 225 755

  • Bilić-Kirin Vesna, dr. med. specijalist školske medicine;  Ambulanta srijeda 14:00-19:00 soba 37;  tel. 031 225 753

  • Ivana Balta, dr.med.spec.školske i adolescentne medicine; soba 41;Ambulanta utorak 14:00-19:00  tel. 031 225 752

 • Dva tima smještena su u prostorijama Doma zdravlja u Đakovu, Petra Preradovića 2i skrbe za učenike osnovnih i srednjih škola đakovačkog područja.
  • Jukić Sonja, dr. med. specijalist školske medicine; tel. 031 815 118
  • Ivanka Košta Plavčić, dr. med. specijalist školske medicine; tel. 031 815 118
 • Jedan tim smješten je u prostorijama Doma zdravlja u Našicama, J. Bana Jelačića6 i skrbi za učenike osnovnih i srednjih škola našičkog područja.
  • Miškulin Silva, dr. med. specijalist školske medicine; tel. 031 615 671
 • Jedan tim smješten je u prostorijama Doma zdravlja u Belom Manastiru, Školska 5i skrbi za učenike osnovnih i srednjih škola baranjskog područja.
  • Ivana Dorušak, dr. med. spec. školske i adolescentne medicine; tel. 031 705 173
 • Jedan tim smješten je u prostorijama Doma zdravlja u Belišću, Vij. Gutmanna S.H.1i skrbi za učenike osnovnih i srednjih škola s područja Valpova i Donjeg Miholjca.
  • Kristina Hibler Han, dr.med. spec. školske i adolescentne medicine; tel. 031 665 106

Svi timovi školske medicine najveći dio svog radnog vremena provode na terenu - u školama, jer bit školske medicine i je u njenoj dostupnosti za sve učenike, pa i za one u najmanjim i najudaljenijim školama naše županije.

 

Voditeljica službe:

Vesna Buljan, dr. med. specijalist školske medicine

 

NADLEŽNOST TIMOVA ŠKOLSKE MEDICINE PO ŠKOLAMA