Zdravstvena ekologija proučava utjecaj kemijskih, fizikalnih i bioloških i mikrobioloških čimbenika okoliša na ljudsko zdravlje. Preventivne aktivnosti zdravstvene ekologije utječu na sprječavanju bolesti koje mogu biti povezane s kontaminacijom okoliša.  

Služba za zdravstvenu ekologiju opremljena je visoko sofisticiranom opremom koja se koristi u redovnim kemijskim, fizikalnim, biološkim i mikrobiološkim analizama uzoraka vode, hrane, zraka, predmeta opće uporabe i humanih uzoraka.

Organizacija i djelatnosti Službe su u potpunosti usklađene sa zahtjevima Europske unije. Služba za zdravstvenu ekologiju akreditirana je od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) prema normi  HRN EN ISO/IEC 17025:2007 (fizikalno kemijska ispitivanja voda, hrane, žitarica i proizvoda od žitarica i mikrobiološko ispitivanje voda, hrane i hrane za životinje). Popis akreditiranih metoda dostupan je na web stranici HAA (http://www.akreditacija.hr/registar).

Služba za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije ovlaštena je od strane Ministarstva poljoprivrede za analize hrane i hrane za životinje (Rješenje o ovlašćivanju).

Služba za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije ovlaštena je od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanje voda (otpadne, površinske i podzemne vode te sedimenta u površinskim vodama). Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta.

Služba za zdravstvenu ekologiju obavlja djelatnosti:

 • analiza vode za ljudsku potrošnju, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, analiza površinskih otpadnih i tehnoloških voda, praćenje stanje vodoopskrbe te zdravstvene ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe

 • sudjelovanje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama,

 • praćenje utjecaja okoliša i hrane na zdravstveno stanje stanovništva

 • analiziranje mikrobiološke čistoće objekata u prometu s hranom,

 • implementacija i održavanje HACCP sustava,

 • sudjelovanje u projektima ocjene kakvoće vanjskog i unutarnjeg zraka,

 • aerobiološke analize zraka

 • obavljanje poslove biomonitoringa i toksikoloških analiza humanih uzoraka,

 • organiziranja i provođenja uzorkovanje hrane, vode, tla i zraka,

 • sudjelovanje u stručnim i znanstvenim istraživanja,

 • sudjelovanje u obrazovanju iz higijenskog minimuma,

 • sudjelovanje u edukaciji učenika i studenata.

 

Voditeljica Službe:

Doc. dr.sc. Suzana Ćavar, mag.pharm., spec. analitičke toksikologije

e-mail:            suzana.cavar@zzjzosijek.hr

Telefon:         +385 31 225 789
Fax:               +385 31 225 788
                      +385 31 206 870

 

Glavni inženjer Službe:

Hrvoje Sučić, mag .med. lab.diagn.

e-mail: s_hrvoje@hotmail.com

Telefon: +385 31 225 778 Mobitel: +385 99 2257800

 

Voditeljica kvalitete:

doc. dr. sc. Suzana Ćavar

e-mail: suzana.cavar@gmail.com

Telefon: +385 31 225 789

  

Tim za uzorkovanje:

Telefon:         +385 99 3232704, +385 31 225 787, +385 31 225 785

e-mail: ekologijauzorci.zzjz@gmail.com, ekologija.zzjz@gmail.com, zzjz.vode@gmail.com


Administracija Službe:

Telefon/fax:  +385 31 225 781

 

ZAHTJEV ZA PONUDU ZA SKLAPANJE UGOVORA

UPITNIK ZA NARUČITELJA

 

Služba se sastoji od četiri Odjela:

Odjel za mikrobiologiju hrane i predmeta opće uporabe

Odjel za ispitivanje vode i zraka

Odjel fiziologije prehrane, anorganskih i organskih polutanata

Odjel za humanu analitičku toksikologiju

 

Na službi djeluje i tim za implementaciju HACCP sustava.