Korištenje usluge laboratorijske dijagnostike

Korištenje usluge laboratorija u svibnju 2014. koristilo je 64% liječnika koji sudjeluju u procesu dijagnostike liječenja osoba oboljelih od kroničnog oblika hepatitisa B i/ili C. Zatražili su laboratorijsku dijagnostiku za pacijente kronično i/ili akutno oboljele od virusnog hepatitisa B i C. Broj upućenih zahtjeva po pojedinačnom ispitaniku koji je dijagnostiku koristio bio je manji od 5

Korištenje usluge laboratorija u svibnju 2014. koristilo je 64% liječnika koji sudjeluju u procesu dijagnostike liječenja osoba oboljelih od kroničnog oblika hepatitisa B i/ili C. Zatražili su laboratorijsku dijagnostiku za pacijente kronično i/ili akutno oboljele od virusnog hepatitisa B i C. Broj upućenih zahtjeva po pojedinačnom ispitaniku koji je dijagnostiku koristio bio je manji od 5

Korištenje usluge Laboratorija za molekularnu dijagnostiku

Korištenje neke od usluge Laboratorija za molekularnu dijagnostiku mikroorganizama pri ZZJZ OBŽ u svibnju 2014. koristilo je 88% liječnika koji sudjeluju u procesu dijagnostike liječenja osoba oboljelih od kroničnog oblika hepatitisa B i/ili C. Gotovo svaki drugi liječnik ( 45% ) koristio je do 5 puta uslugu laboratorijske dijagnostike mikroorganizama pri ZZJZ OBŽ u svibnju 2014. godine, a svaki treći liječnik ( 33% ) do 10 puta mjesečno.

10% liječnika koristilo je neku od usluga laboratorijske dijagnostike više od 10 puta u navedenom razdoblju. Usluge Laboratorija za molekularnu dijagnostiku mikroorganizama pri ZZJZ OBŽ nije koristilo 12% liječnika koji sudjeluju u procesu dijagnostike liječenja osoba oboljelih od kroničnog oblika hepatitisa B i/ili C.

Stupanj zadovoljstva kvalitetom usluga

Kvalitetom usluga Laboratorija za molekularnu dijagnostiku mikroorganizama pri ZZJZ OBŽ zadovoljno je 69% liječnika obiteljske medicine, infektologije i internista koji sudjeluju u procesu dijagnostike liječenja osoba oboljelih od kroničnog oblika hepatitisa B i/ili C. Izrazito zadovoljan kvalitetom usluga Laboratorija za molekularnu dijagnostiku mikroorganizama pri ZZJZ OBŽ je skoro svaki sedmi liječnik ( 14% ), a skoro svaki šesti liječnik ( 17% ) nije niti zadovoljan niti nezadovoljan kvalitetom usluge.

Nezadovoljnih i izrazito nezadovoljnih kvalitetom usluge Laboratorija nema.

Ocjena pojedinih segmenata poslovanja

Segmenti poslovanja koje su ocjenjivali korisnici usluga Laboratorija za molekularnu dijagnostiku mikroorganizama pri ZZJZ OBŽ su: brzina, raspon usluga i komunikacijska dostupnost.

Najvažniji segment prema korisnicima usluge poslovanja Laboratorija za molekularnu dijagnostiku mikroorganizama pri ZZJZ OBŽ je „raspon usluge“ kojemu je najčešće dodijeljena najviša ocjena (31%), dok 55% korisnika uslugu smatra vrlo dobrom, a 14% dobrom.

„Komunikacijska dostupnost“ rangirana je kao druga po važnosti (29%), a najnevažniji segment je „brzina“ (26%) prema mišljenju liječnika koji sudjeluju u procesu dijagnostike liječenja osoba oboljelih od kroničnog oblika hepatitisa B i/ili C

Najmanja dodijeljena ocjena za pojedine segmente poslovanja je ocjena dobar, što znači da niti jedan od ponuđenih segmenata poslovanja Laboratorija nije nevažan.

Koristi određivanje polimorfizama u Laboratoriju

Određivanje polimorfizama u Laboratoriju za molekularnu dijagnostiku mikroorganizama pri ZZJZ OBŽ kod pacijenata oboljelih od virusnog hepatitisa B i C omogućit će učinkovitije planiranje doze, dužinu terapije i mogućnost odgovora na antivirusnu terapiju i prognozu bolesti smatra 88% liječnika koji sudjeluju u procesu dijagnostike liječenja osoba oboljelih od kroničnog oblika hepatitisa B i/ili C, a 12% neopredijeljenog je mišljenja.

Najpotrebnija nova stručna laboratorijska usluga

Najpotrebnije nove stručne laboratorijske usluge Laboratorija za molekularnu dijagnostiku mikroorganizama pri ZZJZ OBŽ su Kvantitativni test – određivanje broja kopija/ml plazme HCV/HBV i kvalitativni test ima/nema su prema liječnicima koji sudjeluju u procesu dijagnostike liječenja osoba oboljelih od kroničnog oblika hepatitisa B i/ili C. Nešto više od polovice liječnika ( 55% ) obiteljske medicine, infektologije i internista koji sudjeluju u procesu dijagnostike liječenja osoba oboljelih od kroničnog oblika hepatitisa B i/ili C smatra da je kvantitativni test – određivanje broja kopija/ml plazme HCV/HBV najpotrebnija nova stručna usluga Laboratorija. Kvalitativni test – ima/nema najpotrebnijim smatra 43% liječnika koji sudjeluju u procesu dijagnostike liječenja osoba oboljelih od kroničnog oblika hepatitisa B i/ili C.

----------------------------------------------------------------------------------