Pretraga
Zavod
  Izbornik Zatvori

  Koncentracija peludi - povijesni podaci

  Podaci

  Datum Drveće Trave Korovi Prevladava Grad
  30.1.2024.niska--lijeska, jasenOsijek
  29.1.2024.niska--lijeskaOsijek
  28.1.2024.niska--lijeskaOsijek
  27.1.2024.umjerena--lijeskaOsijek
  26.1.2024.niskaniska-lijeska, traveOsijek
  25.1.2024.niska--lijeskaOsijek
  24.1.2024.niska--lijeskaOsijek
  23.1.2024.niska--čempresi, johaOsijek
  22.1.2024.---nema peludiOsijek
  21.1.2024.niska--lijeskaOsijek
  21.1.2024.niska--čempresiBeli Manastir
  21.1.2024.niska--čempresi, arišĐakovo
  21.1.2024.niska--lijeska, čempresiNašice
  20.1.2024.niska--borOsijek
  20.1.2024.---nema peludiBeli Manastir
  20.1.2024.niska--lijeska, čempresiĐakovo
  20.1.2024.umjerena--čempresiNašice
  19.1.2024.niska--čempresi, lijeskaOsijek
  19.1.2024.niska--lijeska, čempresiBeli Manastir
  19.1.2024.niska--lijeska, čempresiĐakovo
  19.1.2024.niska--čempresi, lijeskaNašice
  18.1.2024.niska--lijeska, čempresiOsijek
  18.1.2024.niska--lijeska, čempresiBeli Manastir
  18.1.2024.umjerena--lijeskaĐakovo
  18.1.2024.umjerena--lijeska, čempresiNašice
  17.1.2024.niska--lijeska, čempresiOsijek
  17.1.2024.niska--lijeskaBeli Manastir
  17.1.2024.niska--čempresi, lijeskaĐakovo
  17.1.2024.niska--lijeska, čempresiNašice
  16.1.2024.niska--borOsijek
  16.1.2024.---nema peludiBeli Manastir
  16.1.2024.---nema peludiĐakovo
  16.1.2024.niska--bor, lijeskaNašice
  15.1.2024.niska--borOsijek
  15.1.2024.niska--topolaBeli Manastir
  15.1.2024.niska--lijeskaĐakovo
  15.1.2024.niska--lijeskaNašice
  14.1.2024.niska--lijeskaOsijek
  14.1.2024.niska--lijeskaBeli Manastir
  14.1.2024.niska--lijeskaĐakovo
  14.1.2024.niska--lijeskaNašice
  13.1.2024.niska--lijeska, čempresiOsijek
  13.1.2024.niska--lijeska, arišBeli Manastir
  13.1.2024.niska--lijeskaĐakovo
  13.1.2024.niska--lijeskaNašice
  12.1.2024.niska--lijeskaOsijek
  12.1.2024.niska--lijeskaBeli Manastir
  12.1.2024.niska--lijeskaĐakovo
  12.1.2024.niska--lijeskaNašice
  11.1.2024.niska--lijeskaOsijek
  11.1.2024.niska--lijeskaBeli Manastir
  11.1.2024.niska--lijeskaĐakovo
  11.1.2024.umjerena--lijeskaNašice
  10.1.2024.---nema peludiOsijek
  10.1.2024.niska--lijeskaBeli Manastir
  10.1.2024.---nema peludiĐakovo
  10.1.2024.niska--lijeskaNašice
  9.1.2024.niska--borOsijek
  9.1.2024.---nema peludiBeli Manastir
  9.1.2024.niska--lijeskaĐakovo
  9.1.2024.niska--lijeska, topolaNašice
  8.1.2024.niska--lijeska, borOsijek
  8.1.2024.niska--lijeskaBeli Manastir
  8.1.2024.niska--lijeska, johaĐakovo
  8.1.2024.niska--lijeskaNašice
  7.1.2024.niska--čempresiOsijek
  7.1.2024.niska--lijeska, čempresiBeli Manastir
  7.1.2024.niska--lijeskaĐakovo
  7.1.2024.niska--lijeskaNašice
  6.1.2024.niska--čempresi, lijeskaOsijek
  6.1.2024.niska--lijeska, čempresiBeli Manastir
  6.1.2024.niska--lijeska, čempresiĐakovo
  6.1.2024.niska--lijeska, čempresiNašice
  5.1.2024.niska--lijeskaOsijek
  5.1.2024.niska--lijeskaBeli Manastir
  5.1.2024.niska--lijeskaĐakovo
  5.1.2024.niska--čempresi, lijeskaNašice
  4.1.2024.umjerena--čempresi, lijeskaOsijek
  4.1.2024.niska--lijeskaBeli Manastir
  4.1.2024.umjerena--lijeskaĐakovo
  4.1.2024.umjerena--lijeskaNašice
  3.1.2024.niska--lijeskaOsijek
  3.1.2024.niska--lijeskaBeli Manastir
  3.1.2024.niska--čempresi, lijeskaĐakovo
  3.1.2024.niska--lijeska, čempresiNašice
  2.1.2024.--niskaambrozijaOsijek
  2.1.2024.niska--lijeskaBeli Manastir
  2.1.2024.niska--čempresiĐakovo
  2.1.2024.niska--lijeska, čempresiNašice
  1.1.2024.niska--čempresi, lijeskaOsijek
  1.1.2024.niska--čempresi, borBeli Manastir
  1.1.2024.niska--lijeskaĐakovo
  1.1.2024.niska--čempresi, lijeskaNašice
  31.12.2023.niska--čempresiNašice
  31.12.2023.niska--čempresiĐakovo
  31.12.2023.niska--čempresiBeli Manastir
  31.12.2023.niska--čempresi, lijeskaOsijek
  30.12.2023.niska--čempresiOsijek
  30.12.2023.niska--čempresiĐakovo
  30.12.2023.niska--čempresiBeli Manastir
  30.12.2023.niska--čempresi, lijeskaNašice
  29.12.2023.niska-niskačempresi, ambrozijaOsijek
  29.12.2023.niska--čempresiĐakovo
  29.12.2023.niska--čempresiBeli Manastir
  29.12.2023.niska--čempresi, lijeskaNašice
  28.12.2023.niska-niskačempresi, ambrozijaBeli Manastir
  28.12.2023.niska--lijeskaOsijek
  28.12.2023.niska--čempresi, lijeskaNašice
  28.12.2023.niska--čempresi, lijeskaĐakovo
  27.12.2023.niska--čempresiNašice
  27.12.2023.niska--čempresiBeli Manastir
  27.12.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  27.12.2023.---nema peludiOsijek
  26.12.2023.umjerena--čempresiOsijek
  26.12.2023.umjerena--čempresiBeli Manastir
  26.12.2023.niska-niskačempresi, ambrozijaNašice
  26.12.2023.niska--čempresiĐakovo
  25.12.2023.niska-niskačempresi, kopriveOsijek
  25.12.2023.niska-niskačempresi, ambrozijaNašice
  25.12.2023.niska-niskačempresi, ambrozijaBeli Manastir
  25.12.2023.niska--čempresiĐakovo
  24.12.2023.niska--bor, johaOsijek
  24.12.2023.niska--bor, čempresiĐakovo
  24.12.2023.niska--čempresi, borBeli Manastir
  24.12.2023.niska--čempresi, lijeskaNašice
  23.12.2023.niska--bor, johaOsijek
  23.12.2023.---nema peludiĐakovo
  23.12.2023.---nema peludiBeli Manastir
  23.12.2023.niska-niskaambrozija, čempresiNašice
  22.12.2023.--niskaambrozijaOsijek
  22.12.2023.niska-niskaambrozija, borĐakovo
  22.12.2023.niska--čempresiBeli Manastir
  22.12.2023.niska-niskačempresi, ambrozijaNašice
  21.12.2023.niska-niskačempresi, ambrozijaOsijek
  21.12.2023.---nema peludiĐakovo
  21.12.2023.niska-niskaambrozija, smrekaBeli Manastir
  21.12.2023.niska-niskaambrozija, čempresiNašice
  20.12.2023.niska--čempresiOsijek
  20.12.2023.niska-niskaambrozija, borĐakovo
  20.12.2023.niska-niskaambrozija, johaBeli Manastir
  20.12.2023.---nema peludiNašice
  19.12.2023.--niskaambrozijaOsijek
  19.12.2023.---nema peludiĐakovo
  19.12.2023.---nema peludiBeli Manastir
  19.12.2023.---nema peludiNašice
  18.12.2023.--niskaambrozijaOsijek
  18.12.2023.---nema peludiĐakovo
  18.12.2023.---nema peludiBeli Manastir
  18.12.2023.niska--čempresiNašice
  17.12.2023.niska--čempresiOsijek
  17.12.2023.--niskaambrozijaBeli Manastir
  17.12.2023.niska-niskaborovi, kopriveĐakovo
  17.12.2023.niska-niskačempresi, kopriveNašice
  16.12.2023.---nema peludiOsijek
  16.12.2023.niska--čempresiBeli Manastir
  16.12.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  16.12.2023.--niskaambrozija, kopriveNašice
  15.12.2023.---nema peludiOsijek
  15.12.2023.--niskaambrozijaBeli Manastir
  15.12.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  15.12.2023.--niskakopriveNašice
  14.12.2023.--niskaambrozijaOsijek
  14.12.2023.---nema peludiBeli Manastir
  14.12.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  14.12.2023.niska--čempresiNašice
  13.12.2023.---nema peludiOsijek
  13.12.2023.---nema peludiBeli Manastir
  13.12.2023.niska--boroviĐakovo
  13.12.2023.niska--čempresiNašice
  12.12.2023.niska--čempresiOsijek
  12.12.2023.niska-niskaambrozija, čempresiBeli Manastir
  12.12.2023.---nema peludiĐakovo
  12.12.2023.---nema peludiNašice
  11.12.2023.--niskaambrozijaOsijek
  11.12.2023.niska-niskaambrozija, lijeskaBeli Manastir
  11.12.2023.---nema peludiĐakovo
  11.12.2023.---nema peludiNašice
  10.12.2023.--niskaambrozijaOsijek
  10.12.2023.niska-niskalijeska, ambrozijaĐakovo
  10.12.2023.--niskaambrozijaNašice
  9.12.2023.--umjerenaambrozijaOsijek
  9.12.2023.niska-niskalijeska, ambrozijaĐakovo
  9.12.2023.--niskaambrozijaNašice
  8.12.2023.---nema peludiOsijek
  8.12.2023.---nema peludiĐakovo
  8.12.2023.--niskakopriveNašice
  7.12.2023.--niskaambrozijaOsijek
  7.12.2023.niska-niskalijeska, ambrozijaĐakovo
  7.12.2023.--niskaambrozijaNašice
  6.12.2023.--niskaambrozijaOsijek
  6.12.2023.---nema peludiĐakovo
  6.12.2023.--niskaambrozijaNašice
  5.12.2023.--niskaambrozijaOsijek
  5.12.2023.---nema peludiĐakovo
  5.12.2023.---nema peludiNašice
  4.12.2023.--niskaambrozijaOsijek
  4.12.2023.niska-niskaambrozija, lijeskaĐakovo
  4.12.2023.-niskaniskaambrozija, traveNašice
  3.12.2023.--niskaambrozijaOsijek
  3.12.2023.niska-niskaambrozija, borBeli Manastir
  3.12.2023.niska-niskaambrozija, čempresiĐakovo
  3.12.2023.niska-niskaambrozija, čempresiNašice
  2.12.2023.--niskaambrozijaOsijek
  2.12.2023.-niskaumjerenaambrozijaBeli Manastir
  2.12.2023.niskaniskaniskaambrozija, traveĐakovo
  2.12.2023.-niskaniskaambrozija, traveNašice
  1.12.2023.--niskaambrozijaOsijek
  1.12.2023.--niskaambrozijaBeli Manastir
  1.12.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  1.12.2023.niska-niskaambrozija, čempresiNašice
  30.11.2023.niska--čempresiOsijek
  30.11.2023.--niskaambrozijaBeli Manastir
  30.11.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  30.11.2023.--niskaambrozijaNašice
  29.11.2023.---nema peludiOsijek
  29.11.2023.niska-niskaambrozija, čempresiBeli Manastir
  29.11.2023.-niska-traveĐakovo
  29.11.2023.niskaniskaniskaambrozija, traveNašice
  28.11.2023.--niskaambrozijaOsijek
  28.11.2023.--niskaambrozijaBeli Manastir
  28.11.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  28.11.2023.--niskaambrozijaNašice
  27.11.2023.niska-niskaambrozija, borOsijek
  27.11.2023.---nema peludiBeli Manastir
  27.11.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  27.11.2023.niska-niskaambrozija, čempresiNašice
  26.11.2023.niska-niskaambrozija, smrekaOsijek
  26.11.2023.--niskaambrozijaBeli Manastir
  26.11.2023.niska-niskaambrozija, čempresiĐakovo
  26.11.2023.--niskaambrozijaNašice
  25.11.2023.--niskaambrozijaOsijek
  25.11.2023.--niskaambrozijaBeli Manastir
  25.11.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  25.11.2023.--niskaambrozijaNašice
  24.11.2023.niska-niskaambrozija, čempresiOsijek
  24.11.2023.niska-niskaambrozija, smrekaBeli Manastir
  24.11.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  24.11.2023.--niskaambrozijaNašice
  23.11.2023.--niskaambrozijaOsijek
  23.11.2023.--niskaambrozijaBeli Manastir
  23.11.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  23.11.2023.--niskaambrozijaNašice
  22.11.2023.--niskaambrozijaOsijek
  22.11.2023.--niskaambrozijaBeli Manastir
  22.11.2023.--niskaambrozija, kopriveĐakovo
  22.11.2023.--niskaambrozijaNašice
  21.11.2023.---nema peludiOsijek
  21.11.2023.--niskaambrozijaBeli Manastir
  21.11.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  21.11.2023.--niskakopriveNašice
  20.11.2023.---nema peludiOsijek
  20.11.2023.---nema peludiBeli Manastir
  20.11.2023.niska--čempresiĐakovo
  20.11.2023.--niskaambrozijaNašice
  19.11.2023.---nema peludiOsijek
  19.11.2023.--niskaambrozijaBeli Manastir
  19.11.2023.niska-niskaambrozija, borĐakovo
  19.11.2023.niska--čempresiNašice
  18.11.2023.--niskaambrozijaOsijek
  18.11.2023.--niskaambrozijaBeli Manastir
  18.11.2023.niska--borĐakovo
  18.11.2023.--niskaambrozijaNašice
  17.11.2023.---nema peludiOsijek
  17.11.2023.niska-niskaambrozija, smrekaBeli Manastir
  17.11.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  17.11.2023.--niskaambrozijaNašice
  16.11.2023.---nema peludiOsijek
  16.11.2023.niska--smrekaBeli Manastir
  16.11.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  16.11.2023.--niskaambrozijaNašice
  15.11.2023.niska-niskaambrozijaOsijek
  15.11.2023.--niskaambrozijaBeli Manastir
  15.11.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  15.11.2023.--niskaambrozijaNašice
  14.11.2023.niska-niskaambrozija, borOsijek
  14.11.2023.niska--smrekaBeli Manastir
  14.11.2023.---nema peludiĐakovo
  14.11.2023.niska-niskačempresi, ambrozijaNašice
  13.11.2023.--niskaambrozijaOsijek
  13.11.2023.-niskaniskaambrozija, traveBeli Manastir
  13.11.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  13.11.2023.niska--čempresiNašice
  12.11.2023.--niskaambrozijaOsijek
  12.11.2023.-niska-traveBeli Manastir
  12.11.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  12.11.2023.--niskaambrozijaNašice
  11.11.2023.---nema peludiOsijek
  11.11.2023.---nema peludiBeli Manastir
  11.11.2023.---nema peludiĐakovo
  11.11.2023.---nema peludiNašice
  10.11.2023.--niskaambrozijaOsijek
  10.11.2023.-niskaniskaambrozija, traveBeli Manastir
  10.11.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  10.11.2023.---nema peludiNašice
  9.11.2023.--niskaambrozijaOsijek
  9.11.2023.niskaniskaniskaambrozija, traveBeli Manastir
  9.11.2023.niskaniskaambrozija, traveĐakovo
  9.11.2023.niska--borNašice
  8.11.2023.--niskaambrozijaOsijek
  8.11.2023.--niskaambrozijaBeli Manastir
  8.11.2023.---nema peludiĐakovo
  8.11.2023.--niskaambrozijaNašice
  7.11.2023.niskaniska-čempresi, traveOsijek
  7.11.2023.niska-niskaambrozija, čempresiBeli Manastir
  7.11.2023.niska-niskaambrozija, smrekaĐakovo
  7.11.2023.niska-niskačempresi, ambrozijaNašice
  6.11.2023.niskaniska-čempresi, traveOsijek
  6.11.2023.niska-- čempresiBeli Manastir
  6.11.2023.niska--čempresiĐakovo
  6.11.2023.niska--čempresiNašice
  5.11.2023.niska-niskaambrozija, borOsijek
  5.11.2023.--niska ambrozijaBeli Manastir
  5.11.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  5.11.2023.niska-niskaambrozija, smrekaNašice
  4.11.2023.---nema peludiOsijek
  4.11.2023.-niska-traveBeli Manastir
  4.11.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  4.11.2023.niska-niskaambrozija, smrekaNašice
  3.11.2023.---nema peludiOsijek
  3.11.2023.niska-niska ambrozija, borBeli Manastir
  3.11.2023.---nema peludiĐakovo
  3.11.2023.niska-niskaambrozija, čempresiNašice
  2.11.2023.---nema peludiOsijek
  2.11.2023.niskaniskaniska ambrozijaBeli Manastir
  2.11.2023.niska-niskaambrozija, smrekaĐakovo
  2.11.2023.niska--smreka, borNašice
  1.11.2023.---nema peludiOsijek
  1.11.2023.-niskaniska ambrozija, traveBeli Manastir
  1.11.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  1.11.2023.niskaniskaniskasmreka, ambrozijaNašice
  31.10.2023.niskaniskaniskatraveOsijek
  31.10.2023.-niskaniska ambrozija, traveBeli Manastir
  31.10.2023.niska-niskaambrozija, smrekaĐakovo
  31.10.2023.niska-niskaambrozijaNašice
  30.10.2023.---nema peludiOsijek
  30.10.2023.--niska ambrozijaBeli Manastir
  30.10.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  30.10.2023.niska-niskasmreka, ambrozijaNašice
  29.10.2023.niskaniska-bor, traveOsijek
  29.10.2023.niskaniska-trave, čempresiBeli Manastir
  29.10.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  29.10.2023.---nema peludiNašice
  28.10.2023.niska--borOsijek
  28.10.2023.niska-niska ambrozija, čempresiBeli Manastir
  28.10.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  28.10.2023.---nema peludiNašice
  27.10.2023.niska-niskabor, ambrozijaOsijek
  27.10.2023.--niska ambrozijaBeli Manastir
  27.10.2023.---nema peludiĐakovo
  27.10.2023.niska--čempresiNašice
  26.10.2023.-niskaniskaambrozija, traveOsijek
  26.10.2023.--niska ambrozijaBeli Manastir
  26.10.2023.niska--smrekaĐakovo
  26.10.2023.---nema peludiNašice
  25.10.2023.-niskaniskatrave, ambrozijaOsijek
  25.10.2023.--niska ambrozijaBeli Manastir
  25.10.2023.niska-niskasmreka, ambrozijaĐakovo
  25.10.2023.niska-niskaambrozija, borNašice
  24.10.2023.niskaniskaniskaambrozija, traveOsijek
  24.10.2023.---nema peludiBeli Manastir
  24.10.2023.niska-niskaambrozijaĐakovo
  24.10.2023.---nema peludiNašice
  23.10.2023.-niskaniskatrave, ambrozijaOsijek
  23.10.2023.--niska ambrozijaBeli Manastir
  23.10.2023.niska--smrekaĐakovo
  23.10.2023.-niskaniskaambrozija, traveNašice
  22.10.2023.niska-niskaambrozija, borOsijek
  22.10.2023.-niskaniskaambrozija, traveBeli Manastir
  22.10.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  22.10.2023.niska-niskaborNašice
  21.10.2023.--niskaambrozijaOsijek
  21.10.2023.--niskaambrozijaBeli Manastir
  21.10.2023.niska--smrekaĐakovo
  21.10.2023.niska-niskaambrozijaNašice
  20.10.2023.niskaniskaniskaambrozijaOsijek
  20.10.2023.niskaniskaniskaambrozijaBeli Manastir
  20.10.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  20.10.2023.niska-niskaambrozijaNašice
  19.10.2023.niskaniskaniskatraveOsijek
  19.10.2023.-niskaniskaambrozija, traveBeli Manastir
  19.10.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  19.10.2023.niskaniskaniskasmreka, ambrozijaNašice
  18.10.2023.--niskaambrozijaOsijek
  18.10.2023.--niskaambrozijaBeli Manastir
  18.10.2023.niskaniskaniskaambrozija, traveĐakovo
  18.10.2023.--niskaambrozijaNašice
  17.10.2023.---nema peludiOsijek
  17.10.2023.niska--borBeli Manastir
  17.10.2023.niska-niskabor, ambrozijaĐakovo
  17.10.2023.--niskaambrozijaNašice
  16.10.2023.-niska-traveOsijek
  16.10.2023.--niska kopriveBeli Manastir
  16.10.2023.---nema peludiĐakovo
  16.10.2023.niska-niskaambrozijaNašice
  15.10.2023.-niska-traveOsijek
  15.10.2023.niska-niskaborBeli Manastir
  15.10.2023.---nema peludiĐakovo
  15.10.2023.---nema peludiNašice
  14.10.2023.niskaniskaniskaambrozija, traveOsijek
  14.10.2023.--niskaambrozijaBeli Manastir
  14.10.2023.---nema peludiĐakovo
  14.10.2023.niska--borNašice
  13.10.2023.niskaniskaniskaambrozija, traveOsijek
  13.10.2023.--niskaambrozijaBeli Manastir
  13.10.2023.---nema peludiĐakovo
  13.10.2023.--niskaambrozijaNašice
  12.10.2023.-niskaniskaambrozija, traveOsijek
  12.10.2023.-niskaniskatrave, ambrozijaBeli Manastir
  12.10.2023.---nema peludiĐakovo
  12.10.2023.--niskaambrozijaNašice
  11.10.2023.-niskaniskatraveOsijek
  11.10.2023.-niska-traveBeli Manastir
  11.10.2023.---nema peludiĐakovo
  11.10.2023.niska-niskaambrozijaNašice
  10.10.2023.--niskaambrozijaOsijek
  10.10.2023.--niskaambrozijaBeli Manastir
  10.10.2023.---nema peludiĐakovo
  10.10.2023.---nema peludiNašice
  9.10.2023.-niskaniskaambrozijaOsijek
  9.10.2023.--niskatrputacBeli Manastir
  9.10.2023.---nema peludiĐakovo
  9.10.2023.--niskaambrozijaNašice
  8.10.2023.-niskaniskatrave, kopriveOsijek
  8.10.2023.niskaniskaniska ambrozijaBeli Manastir
  8.10.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  8.10.2023.--niskaambrozijaNašice
  7.10.2023.niskaniskaniskatrave Osijek
  7.10.2023.--niska ambrozijaBeli Manastir
  7.10.2023.---nema peludiĐakovo
  7.10.2023.niskaniskaniskabor, ambrozijaNašice
  6.10.2023.niska-niskaborOsijek
  6.10.2023.--niska ambrozijaBeli Manastir
  6.10.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  6.10.2023.niskaniskaniskaambrozijaNašice
  5.10.2023.-niskaniskatrave, ambrozijaOsijek
  5.10.2023.--niska ambrozijaBeli Manastir
  5.10.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  5.10.2023.-niskaniskaambrozijaNašice
  4.10.2023.-niskaniska ambrozijaOsijek
  4.10.2023.--niska ambrozijaBeli Manastir
  4.10.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  4.10.2023.niskaniskaniskaambrozijaNašice
  3.10.2023.-niskaniskatrave, ambrozijaOsijek
  3.10.2023.-niskaniska ambrozija, traveBeli Manastir
  3.10.2023.---nema peludiĐakovo
  3.10.2023.niskaniskaniskaambrozija, traveNašice
  2.10.2023.-niskaniskatrave, ambrozijaOsijek
  2.10.2023.-niskaniska ambrozija, traveBeli Manastir
  2.10.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  2.10.2023.--niskaambrozijaNašice
  1.10.2023.-niskaniskatrave, ambrozijaOsijek
  1.10.2023.--niska ambrozijaBeli Manastir
  1.10.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  1.10.2023.-niskaniskaambrozijaNašice
  30.9.2023.--niskaambrozija, pelinOsijek
  30.9.2023.-niskaniska ambrozija, traveBeli Manastir
  30.9.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  30.9.2023.--niskaambrozijaNašice
  29.9.2023.-niskaumjerenaambrozija, pelinOsijek
  29.9.2023.-niskaumjerena ambrozijaBeli Manastir
  29.9.2023.---nema peludiĐakovo
  29.9.2023.-niskaumjerenaambrozijaNašice
  28.9.2023.-niskaumjerenaambrozija, pelinOsijek
  28.9.2023.-niskaumjerena ambrozijaBeli Manastir
  28.9.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  28.9.2023.--umjerenaambrozijaNašice
  27.9.2023.-niskaniskaambrozija, pelinOsijek
  27.9.2023.-niskaniska ambrozija, traveBeli Manastir
  27.9.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  27.9.2023.-niskaniskaambrozijaNašice
  26.9.2023.-niskaniskaambrozijaOsijek
  26.9.2023.-niskaniska ambrozija, traveBeli Manastir
  26.9.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  26.9.2023.-niskaumjerenaambrozijaNašice
  25.9.2023.-niskaniskaambrozijaOsijek
  25.9.2023.-niskaniska ambrozija, traveBeli Manastir
  25.9.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  25.9.2023.--niskaambrozijaNašice
  24.9.2023.--niskaambrozijaOsijek
  24.9.2023.--niskaambrozijaBeli Manastir
  24.9.2023.--niskaambrozijaNašice
  24.9.2023.---nema peludiĐakovo
  23.9.2023.-niskaumjerenaambrozijaOsijek
  23.9.2023.--niskaambrozijaBeli Manastir
  23.9.2023.--niskaambrozijaNašice
  23.9.2023.-niskaniskaambrozija, traveĐakovo
  22.9.2023.niskaniskaumjerenaambrozijaOsijek
  22.9.2023.--niskaambrozijaBeli Manastir
  22.9.2023.niskaniskaniskaambrozijaNašice
  22.9.2023.-niskaniskaambrozija, traveĐakovo
  21.9.2023.-umjerenavisokaambrozijaOsijek
  21.9.2023.-niskaumjerenaambrozijaBeli Manastir
  21.9.2023.-niskaumjerenaambrozijaNašice
  21.9.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  20.9.2023.-niskavisokaambrozijaOsijek
  20.9.2023.--umjerenaambrozijaBeli Manastir
  20.9.2023.-niskaumjerenaambrozijaNašice
  20.9.2023.-niskaniskaambrozija, traveĐakovo
  19.9.2023.-niskavisokaambrozijaOsijek
  19.9.2023.--niskaambrozijaBeli Manastir
  19.9.2023.-niskavisokaambrozijaNašice
  19.9.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  18.9.2023.-umjerenavisokaambrozijaOsijek
  18.9.2023.----Beli Manastir
  18.9.2023.--visokaambrozijaNašice
  18.9.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  17.9.2023.-umjerenavisokaambrozijaOsijek
  17.9.2023.niskaniskaumjerenaambrozijaĐakovo
  17.9.2023.-niskavisokaambrozijaNašice
  17.9.2023.-umjerenavisokaambrozijaOsijek
  17.9.2023.niskaniskaumjerenaambrozijaĐakovo
  17.9.2023.-niskavisokaambrozijaNašice
  16.9.2023.-umjerenavisokaambrozijaOsijek
  16.9.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  16.9.2023.-niskavisokaambrozijaNašice
  15.9.2023.-niskaumjerenaambrozijaOsijek
  15.9.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  15.9.2023.-niskavisokaambrozijaNašice
  14.9.2023.-niskavisokaambrozijaOsijek
  14.9.2023.niskaniskaumjerenaambrozijaĐakovo
  14.9.2023.--visokaambrozijaNašice
  13.9.2023.-niskavisokaambrozijaOsijek
  13.9.2023.--umjerenaambrozijaĐakovo
  13.9.2023.niska-visokaambrozijaNašice
  12.9.2023.-niskavisokaambrozijaOsijek
  12.9.2023.--umjerenaambrozijaĐakovo
  12.9.2023.--visokaambrozijaNašice
  12.9.2023.-niskavisokaambrozijaBeli Manastir
  11.9.2023.-niskavisokaambrozijaOsijek
  11.9.2023.--umjerenaambrozijaĐakovo
  11.9.2023.--visokaambrozijaNašice
  11.9.2023.--visokaambrozijaBeli Manastir
  10.9.2023.-niskavisokaambrozijaOsijek
  10.9.2023.--visokaambrozijaBeli Manastir
  10.9.2023.--umjerenaambrozijaĐakovo
  10.9.2023.-niskavisokaambrozijaNašice
  9.9.2023.-niskavisokaambrozijaOsijek
  9.9.2023.--visokaambrozijaBeli Manastir
  9.9.2023.-niskavisokaambrozijaĐakovo
  9.9.2023.-niskavisokaambrozijaNašice
  8.9.2023.-umjerenavisokaambrozijaOsijek
  8.9.2023.--visokaambrozijaBeli Manastir
  8.9.2023.-niskaumjerenaambrozijaĐakovo
  8.9.2023.-niskavisokaambrozijaNašice
  7.9.2023.-niskavisokaambrozijaOsijek
  7.9.2023.-niskavisokaambrozijaBeli Manastir
  7.9.2023.-niskavisokaambrozijaĐakovo
  7.9.2023.-umjerenavisokaambrozijaNašice
  6.9.2023.-niskavisokaambrozijaOsijek
  6.9.2023.--visokaambrozijaBeli Manastir
  6.9.2023.--visokaambrozijaĐakovo
  6.9.2023.-niskavisokaambrozijaNašice
  5.9.2023.-niskavisokaambrozijaOsijek
  5.9.2023.-niskavisokaambrozijaBeli Manastir
  5.9.2023.--umjerenaambrozijaĐakovo
  5.9.2023.-niskavisokaambrozijaNašice
  4.9.2023.-niskavisokaambrozijaOsijek
  4.9.2023.-niskavisokaambrozijaBeli Manastir
  4.9.2023.-niskavisokaambrozijaĐakovo
  4.9.2023.niskaniskavisokaambrozijaNašice
  3.9.2023.-niskavisokaambrozijaOsijek
  3.9.2023.-niskavisokaambrozijaBeli Manastir
  3.9.2023.niskaniskavisokaambrozijaĐakovo
  3.9.2023.-niskavisokaambrozijaNašice
  2.9.2023.-umjerenavisokaambrozijaOsijek
  2.9.2023.-niskavisokaambrozijaBeli Manastir
  2.9.2023.-niskavisokaambrozijaĐakovo
  2.9.2023.-niskavisokaambrozijaNašice
  1.9.2023.-umjerenavisokaambrozijaOsijek
  1.9.2023.-niskaumjerenaambrozijaBeli Manastir
  1.9.2023.-niskaumjerenaambrozijaĐakovo
  1.9.2023.-niskavisokaambrozijaNašice
  31.8.2023.-niskavisokaambrozijaOsijek
  31.8.2023.--visokaambrozijaBeli Manastir
  31.8.2023.-niskaumjerenaambrozijaĐakovo
  31.8.2023.--visokaambrozijaNašice
  30.8.2023.--visokaambrozijaOsijek
  30.8.2023.-niskavisokaambrozijaBeli Manastir
  30.8.2023.-niskavisokaambrozijaĐakovo
  30.8.2023.--visokaambrozijaNašice
  29.8.2023.-niskavisokaambrozijaOsijek
  29.8.2023.-niskavisokaambrozijaBeli Manastir
  29.8.2023.--visokaambrozijaĐakovo
  29.8.2023.-niskavisokaambrozijaNašice
  28.8.2023.-niskavisokaambrozijaOsijek
  28.8.2023.--visokaambrozijaBeli Manastir
  28.8.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  28.8.2023.-niskavisokaambrozijaNašice
  27.8.2023.-niskavisokaambrozijaOsijek
  27.8.2023.--visokaambrozijaBeli Manastir
  27.8.2023.--visokaambrozijaĐakovo
  27.8.2023.-niskavisokaambrozijaNašice
  26.8.2023.-umjerenavisokaambrozijaOsijek
  26.8.2023.--visokaambrozijaBeli Manastir
  26.8.2023.-niskavisokaambrozijaĐakovo
  26.8.2023.-niskavisokaambrozijaNašice
  25.8.2023.-niskavisokaambrozijaOsijek
  25.8.2023.--visokaambrozijaBeli Manastir
  25.8.2023.-niskavisokaambrozijaĐakovo
  25.8.2023.-niskavisokaambrozijaNašice
  24.8.2023.-niskavisokaambrozija, kopriveOsijek
  24.8.2023.-niskavisokaambrozijaBeli Manastir
  24.8.2023.-niskavisokaambrozijaĐakovo
  24.8.2023.-niskavisokaambrozijaNašice
  23.8.2023.-niskavisokaambrozija, kopriveOsijek
  23.8.2023.-niskavisokaambrozijaBeli Manastir
  23.8.2023.-niskavisokaambrozijaĐakovo
  23.8.2023.-niskavisokaambrozijaNašice
  22.8.2023.-niskavisokaambrozija, kopriveOsijek
  22.8.2023.-niskavisokaambrozijaBeli Manastir
  22.8.2023.-niskavisokaambrozijaĐakovo
  22.8.2023.-niskavisokaambrozijaNašice
  21.8.2023.-niskavisokaambrozijaOsijek
  21.8.2023.-niskavisokaambrozija, kopriveBeli Manastir
  21.8.2023.--visokaambrozijaĐakovo
  21.8.2023.-niskavisokaambrozijaNašice
  20.8.2023.-niskavisokaambrozija, kopriveOsijek
  20.8.2023.-niskavisokakoprive, ambrozijaBeli Manastir
  20.8.2023.-niskaumjerenaambrozijaĐakovo
  20.8.2023.-niskavisokaambrozijaNašice
  19.8.2023.-niskavisokaambrozija, kopriveOsijek
  19.8.2023.-niskavisokakoprive, ambrozijaBeli Manastir
  19.8.2023.--umjerenaambrozijaĐakovo
  19.8.2023.-niskavisokaambrozijaNašice
  18.8.2023.-niskavisokaambrozija, kopriveOsijek
  18.8.2023.-niskavisokakoprive, ambrozijaBeli Manastir
  18.8.2023.--umjerenaambrozijaĐakovo
  18.8.2023.-niskavisokaambrozijaNašice
  17.8.2023.-niskavisokaambrozijaOsijek
  17.8.2023.-niskavisokakoprive, ambrozijaBeli Manastir
  17.8.2023.niskaniskaumjerenaambrozijaĐakovo
  17.8.2023.-niskaumjerenaambrozija, kopriveNašice
  16.8.2023.--niskaambrozijaOsijek
  16.8.2023.-niskavisokakoprive, ambrozijaBeli Manastir
  16.8.2023.--umjerenaambrozijaĐakovo
  16.8.2023.--umjerenaambrozijaNašice
  15.8.2023.niskaniskavisokaambrozija, kopriveOsijek
  15.8.2023.niskaumjerenavisokaambrozija, kopriveBeli Manastir
  15.8.2023.--umjerenaambrozijaĐakovo
  15.8.2023.-niskavisokaambrozijaNašice
  14.8.2023.-niskaumjerenakoprive, ambrozijaOsijek
  14.8.2023.-niskavisokakoprive, ambrozijaBeli Manastir
  14.8.2023.-niskaumjerenakoprive, ambrozijaĐakovo
  14.8.2023.-niskavisokaambrozijaNašice
  13.8.2023.-niskavisokakopriveOsijek
  13.8.2023.-niskavisokakoprive, ambrozijaNašice
  13.8.2023.--visokaambrozijaĐakovo
  13.8.2023.niskaniskavisokakoprive, ambrozijaBeli Manastir
  12.8.2023.niskaniskavisokakopriveOsijek
  12.8.2023.-niskavisokaambrozija, kopriveNašice
  12.8.2023.-niskavisokaambrozijaĐakovo
  12.8.2023.-niskavisokakoprive, ambrozijaBeli Manastir
  11.8.2023.-niskavisokakopriveOsijek
  11.8.2023.-niskavisokakoprive, ambrozijaNašice
  11.8.2023.-niskaumjerenakopriveĐakovo
  11.8.2023.-niskavisokakoprive, ambrozijaBeli Manastir
  10.8.2023.-niskaumjerenakopriveOsijek
  10.8.2023.--umjerenakopriveNašice
  10.8.2023.niskaniskaniskakopriveĐakovo
  10.8.2023.-niskavisokakopriveBeli Manastir
  9.8.2023.--umjerenakopriveOsijek
  9.8.2023.-niskavisokakopriveNašice
  9.8.2023.--niskakoprive, ambrozijaĐakovo
  9.8.2023.niskaumjerenavisokakoprive, ambrozijaBeli Manastir
  8.8.2023.niskaniskaumjerenakopriveOsijek
  8.8.2023.niskaniskaumjerenakopriveNašice
  8.8.2023.--niskakoprive, ambrozijaĐakovo
  8.8.2023.-niskavisokakopriveBeli Manastir
  7.8.2023.-niskaumjerenakopriveOsijek
  7.8.2023.--umjerenakopriveNašice
  7.8.2023.--niskakopriveĐakovo
  7.8.2023.-niskaniskakoprive, traveBeli Manastir
  6.8.2023.-niskaniskatrave, kopriveOsijek
  6.8.2023.niskaniskavisokakopriveBeli Manastir
  6.8.2023.--niskaambrozijaĐakovo
  6.8.2023.--umjerenakopriveNašice
  5.8.2023.-niskaumjerenakopriveOsijek
  5.8.2023.-niskavisokakopriveBeli Manastir
  5.8.2023.--niskakopriveĐakovo
  5.8.2023.--umjerenakopriveNašice
  4.8.2023.-niskavisokakopriveOsijek
  4.8.2023.niskaniskavisokakopriveBeli Manastir
  4.8.2023.-niskaumjerenakopriveĐakovo
  4.8.2023.-umjerenavisokaambrozija, kopriveNašice
  3.8.2023.niskaniskaumjerenakopriveOsijek
  3.8.2023.niskaumjerenavisokakopriveBeli Manastir
  3.8.2023.--niskakopriveĐakovo
  3.8.2023.-niskaumjerenakopriveNašice
  2.8.2023.--niskakoprive, ambrozijaOsijek
  2.8.2023.-niskavisokakopriveBeli Manastir
  2.8.2023.--niskakopriveĐakovo
  2.8.2023.--umjerenakopriveNašice
  1.8.2023.-umjerenaumjerenakoprive, traveOsijek
  1.8.2023.niskaniskaumjerenakopriveBeli Manastir
  1.8.2023.-niskaniskatrave, kopriveĐakovo
  1.8.2023.-niskaumjerenakopriveNašice
  31.7.2023.-niskavisokakopriveOsijek
  31.7.2023.niskaniskaumjerenakopriveBeli Manastir
  31.7.2023.-niskaumjerenakopriveĐakovo
  31.7.2023.niskaniskavisokakopriveNašice
  30.7.2023.-niskaumjerenakopriveOsijek
  30.7.2023.niskaniskaniskakopriveBeli Manastir
  30.7.2023.-niskaniskakoprive, traveĐakovo
  30.7.2023.-niskavisokakopriveNašice
  29.7.2023.niskaniskaumjerenakopriveOsijek
  29.7.2023.-niskaniskakoprive, traveBeli Manastir
  29.7.2023.niskaniskaniskakoprive, traveĐakovo
  29.7.2023.niskaniskaumjerenakopriveNašice
  28.7.2023.niskaniskaumjerenakopriveOsijek
  28.7.2023.-niskaniskakoprive, traveBeli Manastir
  28.7.2023.niskaniskaniskakopriveĐakovo
  28.7.2023.niskaniskaumjerenakopriveNašice
  27.7.2023.niskaniskaniskatrave, kopriveOsijek
  27.7.2023.-niskaniskakoprive, traveBeli Manastir
  27.7.2023.-niskaniskakoprive, traveĐakovo
  27.7.2023.-niskaumjerenakopriveNašice
  26.7.2023.niskaniskaumjerenakopriveOsijek
  26.7.2023.-niskaumjerenakopriveBeli Manastir
  26.7.2023.--niskaambrozija, kopriveĐakovo
  26.7.2023.-niskavisokakopriveNašice
  25.7.2023.-niskaumjerenakopriveOsijek
  25.7.2023.niskaniskaumjerenakopriveBeli Manastir
  25.7.2023.-niskaniskatrave, kopriveĐakovo
  25.7.2023.niskaniskaumjerenakopriveNašice
  24.7.2023.-niskaniskatrave, kopriveOsijek
  24.7.2023.--niskakopriveBeli Manastir
  24.7.2023.-niska-traveĐakovo
  24.7.2023.niskaniskaumjerenakopriveNašice
  23.7.2023.niskaniskaniskakopriveOsijek
  23.7.2023.niska-niskalipaĐakovo
  23.7.2023.-niskaniskatrave, kopriveNašice
  22.7.2023.-niskavisokakopriveOsijek
  22.7.2023.--niskatrputacĐakovo
  22.7.2023.-niskaumjerenakopriveNašice
  21.7.2023.-niskaniskakopriveOsijek
  21.7.2023.niskaniskaniskakopriveĐakovo
  21.7.2023.-niskaniskatrave, kopriveNašice
  20.7.2023.-niskaumjerenakopriveOsijek
  20.7.2023.-niskaniskakopriveĐakovo
  20.7.2023.niskaumjerenavisokakopriveNašice
  19.7.2023.-niskaniskakopriveOsijek
  19.7.2023.-niskaniskakopriveĐakovo
  19.7.2023.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveNašice
  18.7.2023.niskaniskaumjerenakopriveOsijek
  18.7.2023.niskaniskaniskakopriveĐakovo
  18.7.2023.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveNašice
  17.7.2023.-niskavisokakopriveOsijek
  17.7.2023.--niskakopriveĐakovo
  17.7.2023.niskaniskaumjerenakopriveNašice
  16.7.2023.-umjerenaumjerenatrave, kopriveOsijek
  16.7.2023.niskaniskavisokakopriveNašice
  16.7.2023.niskaumjerenavisokakopriveBeli Manastir
  15.7.2023.niskaniskaumjerenakopriveOsijek
  15.7.2023.-umjerenavisokakopriveNašice
  15.7.2023.niskaumjerenavisokakopriveBeli Manastir
  14.7.2023.-niskaumjerenakopriveOsijek
  14.7.2023.-umjerenavisokakopriveNašice
  14.7.2023.niskaumjerenavisokakopriveBeli Manastir
  13.7.2023.niskaumjerenavisokakopriveOsijek
  13.7.2023.niskavisokavisokatrave, kopriveNašice
  13.7.2023.niskaumjerenavisokakopriveBeli Manastir
  12.7.2023.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveOsijek
  12.7.2023.niskaumjerenavisokakopriveNašice
  12.7.2023.umjerenaumjerenavisokakopriveBeli Manastir
  11.7.2023.niskaumjerenavisokakopriveOsijek
  11.7.2023.niskaumjerenavisokakopriveNašice
  11.7.2023.niskaumjerenavisokakopriveBeli Manastir
  10.7.2023.niskavisokavisokatrave, kopriveOsijek
  10.7.2023.niskaumjerenavisokakopriveNašice
  10.7.2023.niskaumjerenaumjerenakopriveBeli Manastir
  9.7.2023.niskaumjerenavisokakopriveOsijek
  9.7.2023.niskaumjerenavisokakopriveNašice
  9.7.2023.-niskaumjerenakopriveĐakovo
  9.7.2023.niskaniskaumjerenakopriveBeli Manastir
  8.7.2023.niskaniskavisokakopriveOsijek
  8.7.2023.niskaumjerenavisokakopriveNašice
  8.7.2023.-niskaumjerenakopriveĐakovo
  8.7.2023.-niskaniskatrave, kopriveBeli Manastir
  7.7.2023.niskaniskavisokakopriveOsijek
  7.7.2023.niskavisokavisokakoprive, traveNašice
  7.7.2023.niskaniskaumjerenakopriveĐakovo
  7.7.2023.-niskaniskatrave, kopriveBeli Manastir
  6.7.2023.niskaniskavisokakopriveOsijek
  6.7.2023.niskaumjerenavisokakopriveNašice
  6.7.2023.niskaniskaumjerenakopriveĐakovo
  6.7.2023.niskaniskaniskakopriveBeli Manastir
  5.7.2023.niskaniskaumjerenakopriveOsijek
  5.7.2023.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveNašice
  5.7.2023.niskaniskaumjerenakopriveĐakovo
  5.7.2023.-niskaumjerenakopriveBeli Manastir
  4.7.2023.niskaniskaumjerenakopriveOsijek
  4.7.2023.niskaumjerenavisokakopriveNašice
  4.7.2023.niskaniskaumjerenakopriveĐakovo
  4.7.2023.niskaniskaumjerenakopriveBeli Manastir
  3.7.2023.niskaniskaumjerenakopriveOsijek
  3.7.2023.niskaumjerenavisokakopriveNašice
  3.7.2023.niskaniskaumjerenakopriveĐakovo
  3.7.2023.niskaniskaumjerenakopriveBeli Manastir
  2.7.2023.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveOsijek
  2.7.2023.niskavisokavisokatrave, kopriveNašice
  2.7.2023.niskaniskaumjerenakopriveĐakovo
  2.7.2023.niskaniskaniskakopriveBeli Manastir
  1.7.2023.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveOsijek
  1.7.2023.niskavisokavisokatrave, kopriveNašice
  1.7.2023.niskaniskaniskakoprive, traveĐakovo
  1.7.2023.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveBeli Manastir
  30.6.2023.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveOsijek
  30.6.2023.niskavisokavisokatrave, kopriveNašice
  30.6.2023.niskaniskaumjerenakopriveĐakovo
  30.6.2023.niskaniskaniskakopriveBeli Manastir
  29.6.2023.niskaumjerenavisokakopriveOsijek
  29.6.2023.niskavisokavisokatrave, kopriveNašice
  29.6.2023.niskaniskaniskatrave, kopriveĐakovo
  29.6.2023.-niskaniskatrave, kopriveBeli Manastir
  28.6.2023.niskaniskavisokakopriveOsijek
  28.6.2023.niskaniskaumjerenakopriveNašice
  28.6.2023.niskaniskaniskatrave, kopriveĐakovo
  28.6.2023.niskaniskaumjerenakopriveBeli Manastir
  27.6.2023.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveOsijek
  27.6.2023.umjerenavisokaumjerenatraveNašice
  27.6.2023.niskaumjerenaniskatraveĐakovo
  27.6.2023.niskaniskaumjerenakopriveBeli Manastir
  26.6.2023.niskaumjerenavisokakopriveOsijek
  26.6.2023.umjerenavisokaumjerenatraveNašice
  26.6.2023.niskaniskaniskatrave, kopriveĐakovo
  26.6.2023.niskaniskaniskalipaBeli Manastir
  25.6.2023.niskaumjerenavisokakopriveOsijek
  25.6.2023.-niskaniskatrave, kopriveNašice
  25.6.2023.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveĐakovo
  25.6.2023.umjerenaumjerenavisokakopriveBeli Manastir
  24.6.2023.niskaumjerenavisokakopriveOsijek
  24.6.2023.niskaniskaniskatrave, kopriveNašice
  24.6.2023.niskaumjerenaniskatraveĐakovo
  24.6.2023.umjerenavisokavisokatrave, kopriveBeli Manastir
  23.6.2023.umjerenavisokaumjerenatraveOsijek
  23.6.2023.niskavisokaumjerenatraveNašice
  23.6.2023.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveĐakovo
  23.6.2023.visokavisokaumjerenatrave, lipaBeli Manastir
  22.6.2023.niskavisokavisokatrave, kopriveOsijek
  22.6.2023.niskavisokaumjerenatraveNašice
  22.6.2023.niskavisokaumjerenatraveĐakovo
  22.6.2023.umjerenavisokavisokatrave, kopriveBeli Manastir
  21.6.2023.niskavisokavisokatrave, kopriveOsijek
  21.6.2023.niskavisokaumjerenatraveNašice
  21.6.2023.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveĐakovo
  21.6.2023.visokavisokavisokalipa, trave, kopriveBeli Manastir
  20.6.2023.niskavisokavisokatrave, kopriveOsijek
  20.6.2023.niskavisokavisokatrave, kopriveNašice
  20.6.2023.niskaniskaumjerenakopriveĐakovo
  20.6.2023.visokavisokavisokalipa, trave, kopriveBeli Manastir
  19.6.2023.niskavisokavisokatrave, kopriveOsijek
  19.6.2023.niskavisokavisokatrave, kopriveNašice
  19.6.2023.niskavisokaniskatraveĐakovo
  19.6.2023.umjerenavisokaumjerenatraveBeli Manastir
  18.6.2023.niskavisokavisokatrave, kopriveOsijek
  18.6.2023.niskavisokaumjerenatraveNašice
  18.6.2023.niskaumjerenaniskatraveĐakovo
  18.6.2023.umjerenavisokavisokatrave, kopriveBeli Manastir
  17.6.2023.niskavisokavisokatrave, kopriveOsijek
  17.6.2023.niskavisokaumjerenatraveNašice
  17.6.2023.niskaumjerenaniskatraveĐakovo
  17.6.2023.niskavisokaumjerenatraveBeli Manastir
  16.6.2023.niskaumjerenavisokakopriveOsijek
  16.6.2023.niskaumjerenavisokakopriveNašice
  16.6.2023.-niskaniskatrave, kopriveĐakovo
  16.6.2023.niskavisokavisokatrave, kopriveBeli Manastir
  15.6.2023.niskaumjerenavisokakopriveOsijek
  15.6.2023.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveNašice
  15.6.2023.niskaniskaniskakopriveĐakovo
  15.6.2023.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveBeli Manastir
  14.6.2023.-umjerenaniskatraveOsijek
  14.6.2023.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveNašice
  14.6.2023.-niskaumjerenakopriveĐakovo
  14.6.2023.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveBeli Manastir
  13.6.2023.niskaumjerenavisokakopriveOsijek
  13.6.2023.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveNašice
  13.6.2023.niskaniskaniskatrave, kopriveĐakovo
  13.6.2023.niskavisokavisokatrave, kopriveBeli Manastir
  12.6.2023.niskavisokavisokatrave, kopriveOsijek
  11.6.2023.-niskaniskatrave, kopriveOsijek
  11.6.2023.-umjerenaumjerenatrave, kopriveBeli Manastir
  11.6.2023.niskaniskaniskakopriveĐakovo
  11.6.2023.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveNašice
  10.6.2023.niskaniskaumjerenakopriveOsijek
  10.6.2023.niskaniskavisokakopriveBeli Manastir
  10.6.2023.niskaniskaumjerenakopriveĐakovo
  10.6.2023.niskavisokaumjerenatraveNašice
  9.6.2023.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveOsijek
  9.6.2023.niskaniskavisokakopriveBeli Manastir
  9.6.2023.-umjerenaniskatraveĐakovo
  9.6.2023.niskavisokaumjerenatraveNašice
  8.6.2023.niskaumjerenaumjerenakopriveOsijek
  8.6.2023.niskaumjerenavisokakopriveBeli Manastir
  8.6.2023.niskaniskaniskakopriveĐakovo
  8.6.2023.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveNašice
  7.6.2023.-umjerenaumjerenatrave, kopriveOsijek
  7.6.2023.niskaniskaniskakopriveBeli Manastir
  7.6.2023.-niskaniskatraveĐakovo
  7.6.2023.niskavisokaumjerenatraveNašice
  6.6.2023.niskaniskaniskatraveOsijek
  6.6.2023.niskaniskaniskakopriveBeli Manastir
  6.6.2023.niska-niskakopriveĐakovo
  6.6.2023.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveNašice
  5.6.2023.niskaumjerenaniskatraveOsijek
  5.6.2023.niskaumjerenaniskatraveBeli Manastir
  5.6.2023.-niskaniskatrave, kopriveĐakovo
  5.6.2023.niskaumjerenaniskatraveNašice
  4.6.2023.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveOsijek
  4.6.2023.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveNašice
  4.6.2023.niskaumjerenaniskatraveBeli Manastir
  4.6.2023.-niskaniskatrave, kopriveĐakovo
  3.6.2023.umjerenaumjerenavisokakopriveOsijek
  3.6.2023.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveNašice
  3.6.2023.umjerenavisokaniskatraveBeli Manastir
  3.6.2023.niskaniskaniskatrave, kopriveĐakovo
  2.6.2023.niskaniskaumjerenakopriveOsijek
  2.6.2023.niskavisokaumjerenatraveNašice
  2.6.2023.-umjerenaumjerenatrave, kopriveBeli Manastir
  2.6.2023.-umjerenaumjerenakopriveĐakovo
  1.6.2023.niskaumjerenaumjerenatraveOsijek
  1.6.2023.niskavisokaniskatraveNašice
  1.6.2023.-niskaniskatrave, kopriveBeli Manastir
  1.6.2023.niskaniskaniskakopriveĐakovo
  31.5.2023.niskaniskaniskatraveOsijek
  31.5.2023.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveNašice
  31.5.2023.niskaniskaniskatrave, kopriveBeli Manastir
  31.5.2023.niskaniskaniskakopriveĐakovo
  30.5.2023.niskaumjerenaumjerenatraveOsijek
  30.5.2023.niskavisokaniskatraveNašice
  30.5.2023.niskaniskaniskatrave, kopriveBeli Manastir
  30.5.2023.niskaniska-vrba, traveĐakovo
  29.5.2023.niskaumjerenaniskatraveOsijek
  29.5.2023.niskaniskaniskatrave, kopriveNašice
  29.5.2023.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveBeli Manastir
  29.5.2023.niskaniskaniskatraveĐakovo
  29.5.2023.niskaumjerenaniskatraveOsijek
  28.5.2023.niskaumjerenaniskatraveĐakovo
  28.5.2023.umjerenavisokaniskatraveNašice
  28.5.2023.umjerenavisokaumjerenatraveBeli Manastir
  28.5.2023.umjerenavisokaumjerenatraveOsijek
  27.5.2023.niskaumjerenaniskatraveĐakovo
  27.5.2023.umjerenavisokaniskatraveNašice
  27.5.2023.umjerenavisokaumjerenatraveBeli Manastir
  27.5.2023.umjerenavisokaumjerenatraveOsijek
  26.5.2023.niskaumjerenaniskatraveĐakovo
  26.5.2023.niskavisokaumjerenatraveOsijek
  26.5.2023.umjerenavisokaniskatraveNašice
  26.5.2023.umjerenavisokaumjerenatraveBeli Manastir
  25.5.2023.niskaumjerenaniskatraveĐakovo
  25.5.2023.niskavisokaumjerenatraveBeli Manastir
  25.5.2023.niskavisokaumjerenatraveOsijek
  25.5.2023.umjerenavisokaumjerenatraveNašice
  24.5.2023.niskavisokaniskatraveĐakovo
  24.5.2023.niskavisokaumjerenatraveOsijek
  24.5.2023.umjerenavisokaniskatraveNašice
  24.5.2023.umjerenavisokaumjerenatraveBeli Manastir
  23.5.2023.niskaumjerenaniskatraveĐakovo
  23.5.2023.niskavisokaumjerenatraveBeli Manastir
  23.5.2023.niskavisokaumjerenatraveNašice
  23.5.2023.niskavisokaumjerenatraveOsijek
  22.5.2023.niskaniskaniskaborĐakovo
  22.5.2023.niskavisokaumjerenatraveNašice
  22.5.2023.niskavisokaumjerenatraveOsijek
  22.5.2023.niskavisokavisokatrave, kopriveBeli Manastir
  21.5.2023.niskavisokaumjerenatraveOsijek
  21.5.2023.niskavisokaumjerenatraveNašice
  21.5.2023.niskavisokaniskatraveBeli Manastir
  21.5.2023.niskaniskaniskaborĐakovo
  20.5.2023.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveOsijek
  20.5.2023.niskavisokaumjerenatraveNašice
  20.5.2023.niskavisokaniskatraveBeli Manastir
  20.5.2023.niskaniskaniskaborĐakovo
  19.5.2023.niskaumjerenavisokakopriveOsijek
  19.5.2023.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveNašice
  19.5.2023.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveBeli Manastir
  19.5.2023.niskaniskaniskakopriveĐakovo
  18.5.2023.-niskaniskatrave, kopriveOsijek
  18.5.2023.niska--borNašice
  18.5.2023.niskaumjerenaniskatraveBeli Manastir
  18.5.2023.niska--dudĐakovo
  17.5.2023.niskavisokaniskatraveOsijek
  17.5.2023.niskaniskaniskatraveNašice
  17.5.2023.niskavisokaniskatraveBeli Manastir
  17.5.2023.niskaniskaniskatraveĐakovo
  16.5.2023.niskaumjerenavisokakopriveOsijek
  16.5.2023.niskaniskaniskatraveNašice
  16.5.2023.visokaniskaniskabazgaBeli Manastir
  16.5.2023.niskaniskaniskabor, kopriveĐakovo
  15.5.2023.-niskaniskatrave, kopriveOsijek
  15.5.2023.-niskaniskatraveNašice
  15.5.2023.niskaniskaniskatraveBeli Manastir
  15.5.2023.-niska-traveĐakovo
  14.5.2023.niskaumjerenaniskatraveOsijek
  14.5.2023.niskaniskaniskatraveNašice
  14.5.2023.niskaniskaniskatraveBeli Manastir
  14.5.2023.niskaniskaniskatraveĐakovo
  13.5.2023.umjerenaniskavisokakopriveOsijek
  13.5.2023.umjerenaumjerenaniskaorah, traveNašice
  13.5.2023.niskaumjerenaniskatraveBeli Manastir
  13.5.2023.niskaniskaniskakopriveĐakovo
  12.5.2023.niskaniskaniskakopriveOsijek
  12.5.2023.niskaniskaniskabor, traveNašice
  12.5.2023.niska-umjerenakopriveBeli Manastir
  12.5.2023.niska--hrastĐakovo
  11.5.2023.niskaumjerenaniskatraveOsijek
  11.5.2023.niskavisokaniskatraveNašice
  11.5.2023.umjerenaumjerenaniskatraveBeli Manastir
  11.5.2023.niskaniskaniskatraveĐakovo
  10.5.2023.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveOsijek
  10.5.2023.niskaumjerenaniskatraveNašice
  10.5.2023.umjerenaumjerenaumjerenatraveBeli Manastir
  10.5.2023.niskaniska-traveĐakovo
  9.5.2023.niskaniskaniskakopriveOsijek
  9.5.2023.niskaumjerenaniskatraveNašice
  9.5.2023.niskaniskaumjerenakopriveBeli Manastir
  9.5.2023.niskaniska-breza, traveĐakovo
  8.5.2023.umjerenaumjerenaniskabor, traveOsijek
  8.5.2023.niskaumjerenaniskatraveNašice
  8.5.2023.umjerenaumjerenaumjerenabor, kopriveBeli Manastir
  8.5.2023.niskaniskaniskabreza, borĐakovo
  7.5.2023.niskavisokaumjerenatraveOsijek
  7.5.2023.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveNašice
  7.5.2023.umjerenaumjerenavisokakopriveBeli Manastir
  7.5.2023.niskaniskaniskaorah, kopriveĐakovo
  6.5.2023.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveOsijek
  6.5.2023.niskaumjerenaniskatraveNašice
  6.5.2023.umjerenaniskaumjerenabor, kopriveBeli Manastir
  6.5.2023.niskaniskaniskaorah, kopriveĐakovo
  5.5.2023.niskaniskaniskatrave, kopriveOsijek
  5.5.2023.niskaumjerenaniskatraveNašice
  5.5.2023.niskaniskaumjerenakopriveBeli Manastir
  5.5.2023.niska--hrastĐakovo
  4.5.2023.niskaniskaumjerenakopriveOsijek
  4.5.2023.niskaumjerenaniskatraveNašice
  4.5.2023.niskaniskaumjerenakopriveBeli Manastir
  4.5.2023.niska-niskakoprive, borĐakovo
  3.5.2023.umjerenaniskavisokakopriveOsijek
  3.5.2023.umjerenaumjerenaumjerenakopriveNašice
  3.5.2023.umjerenaniskavisokakopriveBeli Manastir
  3.5.2023.niskaniskaniskakopriveĐakovo
  2.5.2023.umjerenaumjerenavisokakopriveOsijek
  2.5.2023.umjerenaumjerenaumjerenakopriveNašice
  2.5.2023.umjerenaniskaumjerenakopriveBeli Manastir
  2.5.2023.niskaniskaniskahrastĐakovo
  1.5.2023.umjerenaniskaumjerenakoprive, orahOsijek
  1.5.2023.niskaniskaumjerenakopriveNašice
  1.5.2023.umjerenaniskavisokakopriveBeli Manastir
  1.5.2023.niskaniskaniskaorah, kopriveĐakovo
  30.4.2023.umjerenaniskaumjerenakoprive, orahOsijek
  30.4.2023.umjerenaniskaniskaorahĐakovo
  30.4.2023.umjerenaumjerenavisokakopriveNašice
  30.4.2023.umjerenaniskaumjerenaorah, kopriveBeli Manastir
  29.4.2023.umjerenaniskavisokakopriveOsijek
  29.4.2023.niskaniskaumjerenakopriveĐakovo
  29.4.2023.umjerenaniskavisokakopriveNašice
  29.4.2023.umjerenaniskavisokakopriveBeli Manastir
  28.4.2023.umjerenaumjerenaumjerenaorah, kopriveOsijek
  28.4.2023.umjerenaniskaumjerenajavor, kopriveĐakovo
  28.4.2023.niskaniskaniskabreza, kopriveNašice
  28.4.2023.umjerenaniskaumjerenaorah, kopriveBeli Manastir
  27.4.2023.niskaniskaniskabrezaOsijek
  27.4.2023.niskaniskaniskabrezaĐakovo
  27.4.2023.niskaniskaumjerenakopriveNašice
  27.4.2023.umjerenaniskaniskaorahBeli Manastir
  26.4.2023.umjerenaniskaniskavrbaOsijek
  26.4.2023.niskaumjerenaniskatraveĐakovo
  26.4.2023.umjerenaniskaumjerenabreza, kopriveNašice
  26.4.2023.umjerenaniskaniskabrezaBeli Manastir
  25.4.2023.umjerenaniskaumjerenabreza, kopriveOsijek
  25.4.2023.niskaniskaniskatrave, kopriveĐakovo
  25.4.2023.umjerenaniskavisokakopriveNašice
  25.4.2023.umjerenaniskaniskabrezaBeli Manastir
  24.4.2023.umjerenaniskaumjerenabreza, kopriveOsijek
  24.4.2023.visoka-niskadivlji kestenĐakovo
  24.4.2023.umjerenaniskaniskabrezaNašice
  24.4.2023.umjerenaniskaniskabrezaBeli Manastir
  23.4.2023.visokaniskaumjerenabrezaOsijek
  23.4.2023.umjerenaniskaniskabrezaĐakovo
  23.4.2023.visokaniskaniskabrezaNašice
  23.4.2023.visokaniskaumjerenabrezaBeli Manastir
  22.4.2023.visoka-umjerenabrezaOsijek
  22.4.2023.visokaniskaniskabrezaĐakovo
  22.4.2023.visokaniskaniskabrezaNašice
  22.4.2023.visokaniskaniskabrezaBeli Manastir
  21.4.2023.visokaniska-brezaOsijek
  21.4.2023.visokaniskaniskabrezaĐakovo
  21.4.2023.visokaniska-brezaNašice
  21.4.2023.visokaniska-brezaBeli Manastir
  20.4.2023.umjerenaniska-brezaOsijek
  20.4.2023.umjerenaniskaniskabrezaĐakovo
  20.4.2023.umjerenaumjerena-breza, traveNašice
  20.4.2023.visokaniska-brezaBeli Manastir
  19.4.2023.visoka--brezaOsijek
  19.4.2023.umjerenaniska-brezaĐakovo
  19.4.2023.visokaniska-brezaNašice
  19.4.2023.visokaniska-brezaBeli Manastir
  18.4.2023.niska--vrbaOsijek
  18.4.2023.niska--vrbaĐakovo
  18.4.2023.niska--breza, vrbaNašice
  18.4.2023.umjerenaniska-brezaBeli Manastir
  17.4.2023.umjerenaniska-vrbaOsijek
  17.4.2023.niskaniska-divlji kestenĐakovo
  17.4.2023.niskaniska-brezaNašice
  17.4.2023.umjerena--brezaBeli Manastir
  16.4.2023.umjerenaniska-vrbaOsijek
  16.4.2023.umjerenaniska-platanaBeli Manastir
  16.4.2023.umjerenaniska-divlji kestenĐakovo
  16.4.2023.niska--brezaNašice
  15.4.2023.umjerena--vrbaOsijek
  15.4.2023.umjerena--vrbaBeli Manastir
  15.4.2023.umjerena--divlji kestenĐakovo
  15.4.2023.niskaniska-hrast, brezaNašice
  14.4.2023.umjerena--vrbaOsijek
  14.4.2023.umjerena--čempresiBeli Manastir
  14.4.2023.umjerena--divlji kestenĐakovo
  14.4.2023.umjerena--javorNašice
  13.4.2023.umjerenaniska-breza, vrbaOsijek
  13.4.2023.umjerenaniska-divlji kestenĐakovo
  13.4.2023.visoka--javorNašice
  12.4.2023.visoka--vrbaOsijek
  12.4.2023.umjerenaniska-divlji kestenĐakovo
  12.4.2023.umjerenaniska-javor, brezaNašice
  11.4.2023.visoka--vrbaOsijek
  11.4.2023.umjerenaniska-vrbaĐakovo
  11.4.2023.visokaniska-čempresiNašice
  10.4.2023.umjerenaniska-vrbaOsijek
  10.4.2023.niska--vrbaĐakovo
  10.4.2023.umjerena--breza, javorNašice
  9.4.2023.niskaniska-vrbaOsijek
  9.4.2023.niska--vrba, brezaNašice
  9.4.2023.niska--vrbaĐakovo
  8.4.2023.umjerena--vrbaOsijek
  8.4.2023.niska--brezaNašice
  8.4.2023.niska--vrbaĐakovo
  7.4.2023.umjerena--javor, vrbaOsijek
  7.4.2023.umjerenaniska-brezaNašice
  7.4.2023.niskaniska-brezaĐakovo
  6.4.2023.umjerenaniska-javorOsijek
  6.4.2023.niskaniska-brezaNašice
  6.4.2023.niska--vrba, brezaĐakovo
  5.4.2023.niska--vrba, jasenOsijek
  5.4.2023.niska--javorNašice
  5.4.2023.niska--vrbaĐakovo
  4.4.2023.umjerena--vrbaOsijek
  4.4.2023.niska--vrba, brezaNašice
  4.4.2023.niska--vrbaĐakovo
  3.4.2023.visoka--vrbaOsijek
  3.4.2023.umjerenaniska-brezaNašice
  3.4.2023.niska--breza, vrbaĐakovo
  2.4.2023.umjerenaniska-jasenOsijek
  2.4.2023.niskaniska-breza, vrbaĐakovo
  2.4.2023.visoka--brezaNašice
  1.4.2023.umjerena--čempresiOsijek
  1.4.2023.niska--brezaĐakovo
  1.4.2023.umjerena--čempresiNašice
  31.3.2023.visokaniska-brezaOsijek
  31.3.2023.visoka--brezaĐakovo
  31.3.2023.umjerena--breza, čempresiNašice
  30.3.2023.visokaniska-brezaOsijek
  30.3.2023.umjerenaniska-brezaĐakovo
  30.3.2023.umjerena--breza, čempresiNašice
  29.3.2023.niskaniska-brezaOsijek
  29.3.2023.umjerena--brezaĐakovo
  29.3.2023.umjerenaniska-grabNašice
  28.3.2023.umjerena--vrba, javorOsijek
  28.3.2023.niska--brezaĐakovo
  28.3.2023.umjerena--brezaNašice
  27.3.2023.visoka--breza, vrbaOsijek
  27.3.2023.umjerenaniska-brezaĐakovo
  27.3.2023.visoka--brezaNašice
  26.3.2023.visoka--brezaOsijek
  26.3.2023.visoka--brezaNašice
  26.3.2023.visokaniska-brezaĐakovo
  25.3.2023.visoka--topola, brezaOsijek
  25.3.2023.visoka--breza, grabNašice
  25.3.2023.visoka--brezaĐakovo
  24.3.2023.visoka--brezaOsijek
  24.3.2023.visoka--breza, grabNašice
  24.3.2023.visokaniska-brezaĐakovo
  23.3.2023.visoka--brezaOsijek
  23.3.2023.visoka--grab, brezaNašice
  23.3.2023.visoka--brezaĐakovo
  22.3.2023.umjerena--javorOsijek
  22.3.2023.umjerena--grabNašice
  22.3.2023.niska--grab, brezaĐakovo
  21.3.2023.umjerena--grab, javorOsijek
  21.3.2023.visoka--grabNašice
  21.3.2023.umjerena--grab, brezaĐakovo
  20.3.2023.umjerena--čempresi, grabOsijek
  20.3.2023.visoka--grabNašice
  20.3.2023.umjerena--grabĐakovo
  19.3.2023.umjerena--grabOsijek
  19.3.2023.visoka--grabNašice
  19.3.2023.niska--grabĐakovo
  18.3.2023.niska--topolaOsijek
  18.3.2023.umjerena--grabNašice
  18.3.2023.niska--grab, vrbaĐakovo
  17.3.2023.niska--topolaOsijek
  17.3.2023.niska--grabNašice
  17.3.2023.niska--čempresi, topolaĐakovo
  16.3.2023.niska--topolaOsijek
  16.3.2023.umjerena--grabNašice
  16.3.2023.niska--grabĐakovo
  15.3.2023.visoka--čempresiOsijek
  15.3.2023.visoka--grabNašice
  15.3.2023.niska--čempresi, grabĐakovo
  14.3.2023.visoka--čempresiOsijek
  14.3.2023.umjerena--grabNašice
  14.3.2023.niska--grabĐakovo
  13.3.2023.niska--topola, čempresiOsijek
  13.3.2023.umjerena--vrbaNašice
  13.3.2023.niska--vrba, topolaĐakovo
  12.3.2023.umjerena--čempresiOsijek
  12.3.2023.niska--čempresiNašice
  12.3.2023.niska--grabĐakovo
  11.3.2023.umjerena--čempresiOsijek
  11.3.2023.niska--čempresiNašice
  11.3.2023.niska--topolaĐakovo
  10.3.2023.visoka--čempresiOsijek
  10.3.2023.niska--čempresiNašice
  10.3.2023.niska--topolaĐakovo
  9.3.2023.visoka--čempresiOsijek
  9.3.2023.umjerena--čempresiNašice
  9.3.2023.umjerena--čempresi, topolaĐakovo
  8.3.2023.visoka--čempresiOsijek
  8.3.2023.umjerena--čempresiNašice
  8.3.2023.umjerena--čempresiĐakovo
  7.3.2023.umjerena--čempresiOsijek
  7.3.2023.umjerena--čempresiNašice
  7.3.2023.niska--čempresi, topolaĐakovo
  6.3.2023.umjerena--čempresiOsijek
  6.3.2023.visoka--čempresiNašice
  6.3.2023.niska--čempresiĐakovo
  5.3.2023.visoka--čempresiOsijek
  5.3.2023.umjerena--čempresiNašice
  5.3.2023.niska--lijeskaĐakovo
  4.3.2023.visoka--čempresiOsijek
  4.3.2023.visoka--topolaNašice
  4.3.2023.niska--jasenĐakovo
  3.3.2023.niska--arišOsijek
  3.3.2023.niska--johaNašice
  3.3.2023.niska--lijeskaĐakovo
  2.3.2023.umjerena--čempresiOsijek
  2.3.2023.niska--johaNašice
  2.3.2023.niska--čempresiĐakovo
  1.3.2023.umjerena--čempresiOsijek
  1.3.2023.niska--topolaNašice
  1.3.2023.niska--johaĐakovo
  28.2.2023.umjerena--čempresiOsijek
  28.2.2023.niska--topolaNašice
  28.2.2023.niska--čempresiĐakovo
  27.2.2023.visoka--čempresiOsijek
  27.2.2023.niska--topola, jasenNašice
  27.2.2023.niska--joha, lijeskaĐakovo
  26.2.2023.niska--čempresiOsijek
  26.2.2023.niska--čempresi, lijeskaNašice
  26.2.2023.niska--jasenĐakovo
  25.2.2023.visoka--čempresiOsijek
  25.2.2023.umjerena--čempresi, lijeskaNašice
  25.2.2023.niska--jasen, lijeskaĐakovo
  24.2.2023.visoka--čempresiOsijek
  24.2.2023.visoka--čempresi, johaNašice
  24.2.2023.niska--ariš, lijeskaĐakovo
  23.2.2023.visoka--čempresiOsijek
  23.2.2023.niska--čempresiNašice
  23.2.2023.niska--joha, lijeskaĐakovo
  22.2.2023.visoka--čempresiOsijek
  22.2.2023.umjerena--joha, lijeskaNašice
  22.2.2023.umjerena--johaĐakovo
  21.2.2023.visoka--čempresiOsijek
  21.2.2023.visoka--johaNašice
  21.2.2023.umjerena--johaĐakovo
  20.2.2023.visoka--čempresiOsijek
  20.2.2023.visoka--čempresi, johaNašice
  20.2.2023.umjerena--čempresiĐakovo
  19.2.2023.visoka--čempresiOsijek
  19.2.2023.visoka--joha, čempresiNašice
  19.2.2023.umjerena--čempresi, lijeskaĐakovo
  18.2.2023.visoka--čempresiOsijek
  18.2.2023.visoka--joha, čempresiNašice
  18.2.2023.umjerena--čempresi, johaĐakovo
  17.2.2023.umjerena--čempresi, lijeskaOsijek
  17.2.2023.visoka--čempresi, johaNašice
  17.2.2023.umjerena--čempresi, lijeskaĐakovo
  16.2.2023.niska--johaOsijek
  16.2.2023.umjerena--joha, lijeskaNašice
  16.2.2023.niska--lijeska, johaĐakovo
  15.2.2023.niska--čempresiOsijek
  15.2.2023.niska--jasen, lijeskaNašice
  15.2.2023.niska--johaĐakovo
  14.2.2023.niska--čempresiOsijek
  14.2.2023.niska--čempresiNašice
  13.2.2023.niska--lijeskaOsijek
  13.2.2023.niska--čempresiNašice
  12.2.2023.niska--jasen, lijeskaOsijek
  12.2.2023.niska--johaNašice
  11.2.2023.niska--lijeskaOsijek
  11.2.2023.niska--jasenNašice
  10.2.2023.niska--jasen, lijeskaOsijek
  10.2.2023.niska--lijeskaNašice
  9.2.2023.niska--lijeskaOsijek
  9.2.2023.niska--čempresiNašice
  8.2.2023.niska--lijeskaOsijek
  8.2.2023.niska--jasenNašice
  7.2.2023.niska--jasen, čempresiOsijek
  7.2.2023.niska--jasen, johaNašice
  6.2.2023.niska--jasenOsijek
  6.2.2023.niska--lijeskaNašice
  5.2.2023.niska--jasenOsijek
  5.2.2023.niska--čempresiĐakovo
  5.2.2023.niska--jasen, lijeskaNašice
  4.2.2023.umjerena--lijeska, čempresiOsijek
  4.2.2023.umjerena--čempresiĐakovo
  4.2.2023.umjerena--jasen, čempresiNašice
  3.2.2023.niska--jasen, lijeskaOsijek
  3.2.2023.niska--jasenĐakovo
  3.2.2023.umjerena--jasen, johaNašice
  2.2.2023.umjerena--jasenOsijek
  2.2.2023.umjerena--čempresiĐakovo
  2.2.2023.umjerena--jasen, lijeskaNašice
  1.2.2023.niska--lijeskaOsijek
  1.2.2023.umjerena--lijeskaĐakovo
  1.2.2023.umjerena--lijeskaNašice
  31.1.2023.niska--jasenOsijek
  31.1.2023.niska--jasen, lijeskaĐakovo
  31.1.2023.umjerena--topola, jasenNašice
  30.1.2023.niska--jasenOsijek
  30.1.2023.niska--lijeskaĐakovo
  30.1.2023.niska--topola, lijeskaNašice
  29.1.2023.niska--jasenOsijek
  29.1.2023.niska--jasenNašice
  29.1.2023.niska--lijeskaBeli Manastir
  29.1.2023.niska--jasenĐakovo
  28.1.2023.niska--jasenOsijek
  28.1.2023.niska--jasenNašice
  28.1.2023.niska--jasenBeli Manastir
  28.1.2023.---nema peludiĐakovo
  27.1.2023.---nema peludiOsijek
  27.1.2023.niska--jasenNašice
  27.1.2023.---nema peludiBeli Manastir
  27.1.2023.---nema peludiĐakovo
  26.1.2023.niska--lijeska, jasenOsijek
  26.1.2023.umjerena--jasenNašice
  26.1.2023.niska--lijeska, jasenBeli Manastir
  26.1.2023.niska--jasenĐakovo
  25.1.2023.niska--lijeskaOsijek
  25.1.2023.niska--jasenNašice
  25.1.2023.niska--jasenBeli Manastir
  25.1.2023.niska--jasenĐakovo
  24.1.2023.niska--lijeskaOsijek
  24.1.2023.niska--lijeskaNašice
  24.1.2023.niska--lijeskaBeli Manastir
  24.1.2023.niska--jasenĐakovo
  23.1.2023.niska--lijeskaOsijek
  23.1.2023.niska--jasenNašice
  23.1.2023.niska--lijeskaBeli Manastir
  23.1.2023.niska--lijeskaĐakovo
  22.1.2023.niska--lijeskaOsijek
  22.1.2023.niska--jasenNašice
  22.1.2023.niska--lijeskaBeli Manastir
  22.1.2023.niska--lijeskaĐakovo
  21.1.2023.niska--lijeskaOsijek
  21.1.2023.niska--jasenNašice
  21.1.2023.niska--lijeskaBeli Manastir
  21.1.2023.niska--lijeska, čempresiĐakovo
  20.1.2023.niska--lijeska, jasenOsijek
  20.1.2023.umjerena--jasenNašice
  20.1.2023.niska--javor, lijeskaBeli Manastir
  20.1.2023.umjerena--čempresiĐakovo
  19.1.2023.---nema peludiOsijek
  19.1.2023.niska--jasenNašice
  19.1.2023.niska--čempresiBeli Manastir
  19.1.2023.niska--čempresiĐakovo
  18.1.2023.umjerena--jasenOsijek
  18.1.2023.umjerena--jasenNašice
  18.1.2023.umjerena--čempresi, lijeskaBeli Manastir
  18.1.2023.umjerena--lijeska, jasenĐakovo
  17.1.2023.niska--lijeskaOsijek
  17.1.2023.umjerena--jasenNašice
  17.1.2023.umjerena--lijeskaBeli Manastir
  17.1.2023.umjerena--jasen, lijeskaĐakovo
  16.1.2023.niska--lijeskaOsijek
  16.1.2023.umjerena--jasenNašice
  16.1.2023.niska--lijeskaBeli Manastir
  16.1.2023.umjerena--jasen, lijeskaĐakovo
  15.1.2023.umjerena--lijeskaOsijek
  15.1.2023.umjerena--jasenNašice
  15.1.2023.niska--lijeskaBeli Manastir
  15.1.2023.niska--lijeska, jasenĐakovo
  14.1.2023.umjerena--lijeskaOsijek
  14.1.2023.umjerena--jasen, lijeskaNašice
  14.1.2023.niska--lijeskaBeli Manastir
  14.1.2023.niska--lijeska, jasenĐakovo
  13.1.2023.umjerena--lijeskaOsijek
  13.1.2023.niska--lijeskaNašice
  13.1.2023.niska--lijeskaBeli Manastir
  13.1.2023.niska--lijeskaĐakovo
  12.1.2023.niska--lijeskaOsijek
  12.1.2023.niska--lijeskaNašice
  12.1.2023.niska--javorBeli Manastir
  12.1.2023.niska--lijeskaĐakovo
  11.1.2023.niska--lijeskaOsijek
  11.1.2023.umjerena--jasen, lijeskaNašice
  11.1.2023.niska--lijeskaBeli Manastir
  11.1.2023.niska--lijeskaĐakovo
  10.1.2023.---nema peludiOsijek
  10.1.2023.umjerena--jasenNašice
  10.1.2023.niska--lijeskaBeli Manastir
  10.1.2023.niska--lijeskaĐakovo
  9.1.2023.umjerena--lijeskaOsijek
  9.1.2023.umjerena--lijeskaNašice
  9.1.2023.umjerena--lijeskaBeli Manastir
  9.1.2023.umjerena--lijeskaĐakovo
  8.1.2023.niska--lijeskaOsijek
  8.1.2023.umjerena--lijeska, jasenBeli Manastir
  8.1.2023.umjerena--lijeska, jasenĐakovo
  8.1.2023.visoka--lijeskaNašice
  7.1.2023.umjerena--lijeskaOsijek
  7.1.2023.niska--lijeskaBeli Manastir
  7.1.2023.niska--lijeskaĐakovo
  7.1.2023.niska--lijeskaNašice
  6.1.2023.umjerena--lijeskaOsijek
  6.1.2023.niska--lijeskaBeli Manastir
  6.1.2023.niska--lijeskaĐakovo
  6.1.2023.umjerena--lijeskaNašice
  5.1.2023.umjerena--lijeskaOsijek
  5.1.2023.umjerena--lijeskaBeli Manastir
  5.1.2023.umjerena--lijeskaĐakovo
  5.1.2023.visoka--lijeskaNašice
  4.1.2023.niska--lijeskaOsijek
  4.1.2023.niska--jasenBeli Manastir
  4.1.2023.niska--jasenĐakovo
  4.1.2023.umjerena--lijeskaNašice
  3.1.2023.umjerena--lijeskaOsijek
  3.1.2023.niska--lijeskaBeli Manastir
  3.1.2023.umjerena--lijeskaĐakovo
  3.1.2023.visoka--lijeskaNašice
  2.1.2023.niska--lijeskaOsijek
  2.1.2023.umjerena--lijeskaBeli Manastir
  2.1.2023.umjerena--lijeskaĐakovo
  2.1.2023.visoka--lijeskaNašice
  1.1.2023.niska--lijeska, arišOsijek
  1.1.2023.umjerena--lijeskaBeli Manastir
  1.1.2023.niska--lijeskaĐakovo
  1.1.2023.umjerena--lijeskaNašice
  31.12.2022.niska--lijeskaOsijek
  31.12.2022.umjerena--lijeskaBeli Manastir
  31.12.2022.niska--lijeskaĐakovo
  31.12.2022.umjerena--lijeskaNašice
  30.12.2022.niska--lijeskaOsijek
  30.12.2022.niska--čempresi, lijeskaBeli Manastir
  30.12.2022.niska--lijeskaĐakovo
  30.12.2022.niska--lijeskaNašice
  29.12.2022.niska--lijeskaOsijek
  29.12.2022.niska--lijeskaBeli Manastir
  29.12.2022.niska--lijeska, čempresiĐakovo
  29.12.2022.niska--čempresi, lijeskaNašice
  28.12.2022.niska--johaOsijek
  28.12.2022.---nema peludiBeli Manastir
  28.12.2022.---nema peludiĐakovo
  28.12.2022.niska-niskaambrozija, lijeskaNašice
  27.12.2022.niska--borOsijek
  27.12.2022.niska--borBeli Manastir
  27.12.2022.niska--čempresiĐakovo
  27.12.2022.niska--čempresiNašice
  26.12.2022.---nema peludiOsijek
  26.12.2022.niska--čempresiBeli Manastir
  26.12.2022.niska--lijeskaĐakovo
  26.12.2022.niska--lijeskaNašice
  25.12.2022.---nema peludiOsijek
  25.12.2022.niska--lijeskaBeli Manastir
  25.12.2022.---nema peludiĐakovo
  25.12.2022.niska--čempresiNašice
  24.12.2022.---nema peludiOsijek
  24.12.2022.--niskaambrozijaBeli Manastir
  24.12.2022.---nema peludiĐakovo
  24.12.2022.---nema peludiNašice
  23.12.2022.---nema peludiOsijek
  23.12.2022.niska--joha, lijeskaBeli Manastir
  23.12.2022.--niskaambrozijaĐakovo
  23.12.2022.---nema peludiNašice
  22.12.2022.niska--borOsijek
  22.12.2022.---nema peludiBeli Manastir
  22.12.2022.---nema peludiĐakovo
  22.12.2022.---nema peludiNašice
  21.12.2022.niska--borOsijek
  21.12.2022.---nema peludiBeli Manastir
  21.12.2022.---nema peludiĐakovo
  21.12.2022.---nema peludiNašice
  20.12.2022.---nema peludiOsijek
  20.12.2022.---nema peludiBeli Manastir
  20.12.2022.---nema peludiĐakovo
  20.12.2022.---nema peludiNašice
  19.12.2022.---nema peludiOsijek
  19.12.2022.--niskaambrozijaBeli Manastir
  19.12.2022.niska--bukvaĐakovo
  19.12.2022.---nema peludiNašice
  18.12.2022.---nema peludiOsijek
  18.12.2022.niska--borĐakovo
  18.12.2022.---nema peludiNašice
  18.12.2022.niska--čempresiBeli Manastir
  17.12.2022.---nema peludiOsijek
  17.12.2022.---nema peludiĐakovo
  17.12.2022.niska-niskaambrozija, smrekaNašice
  17.12.2022.---nema peludiBeli Manastir
  16.12.2022.---nema peludiOsijek
  16.12.2022.niska--borĐakovo
  16.12.2022.--niskaambrozija, lobodaNašice
  16.12.2022.niska--johaBeli Manastir
  15.12.2022.---nema peludiOsijek
  15.12.2022.--niskaambrozijaĐakovo
  15.12.2022.niska-niskaariš, ambrozijaNašice
  15.12.2022.--niskaambrozijaBeli Manastir
  14.12.2022.---nema peludiOsijek
  14.12.2022.niska--borĐakovo
  14.12.2022.---nema peludiNašice
  14.12.2022.---nema peludiBeli Manastir
  13.12.2022.---nema peludiOsijek
  13.12.2022.---nema peludiĐakovo
  13.12.2022.--niskaambrozijaNašice
  13.12.2022.--niskaambrozijaBeli Manastir
  12.12.2022.---nema peludiOsijek
  12.12.2022.---nema peludiĐakovo
  12.12.2022.--niskaambrozijaNašice
  12.12.2022.niska-niskaambrozijaBeli Manastir
  11.12.2022.---nema peludiOsijek
  11.12.2022.--niskaambrozijaĐakovo
  11.12.2022.--niskakopriveNašice
  11.12.2022.niska--lipaBeli Manastir
  10.12.2022.--niskalobodaOsijek
  10.12.2022.niska--čempresiĐakovo
  10.12.2022.---nema peludiNašice
  10.12.2022.---nema peludiBeli Manastir
  9.12.2022.--niskaambrozijaOsijek
  9.12.2022.--niskaambrozijaĐakovo
  9.12.2022.niska--čempresiNašice
  9.12.2022.---nema peludiBeli Manastir
  8.12.2022.---nema peludiOsijek
  8.12.2022.niska--čempresiĐakovo
  8.12.2022.--niskaambrozijaNašice
  8.12.2022.--niskaambrozijaBeli Manastir
  7.12.2022.---nema peludiOsijek
  7.12.2022.---nema peludiĐakovo
  7.12.2022.---nema peludiNašice
  7.12.2022.---nema peludiBeli Manastir
  6.12.2022.---nema peludiOsijek
  6.12.2022.---nema peludiĐakovo
  6.12.2022.niska--čempresiNašice
  6.12.2022.--niskaambrozijaBeli Manastir
  5.12.2022.---nema peludiOsijek
  5.12.2022.---nema peludiĐakovo
  5.12.2022.---nema peludiNašice
  5.12.2022.niska-niskaborBeli Manastir
  4.12.2022.---nema peludiOsijek
  4.12.2022.--niskaambrozija, kopriveNašice
  4.12.2022.---nema peludiBeli Manastir
  4.12.2022.---nema peludiĐakovo
  3.12.2022.-niska-traveOsijek
  3.12.2022.---nema peludiNašice
  3.12.2022.---nema peludiBeli Manastir
  3.12.2022.---nema peludiĐakovo
  2.12.2022.---nema peludiOsijek
  2.12.2022.---nema peludiNašice
  2.12.2022.---nema peludiBeli Manastir
  2.12.2022.niska--arišĐakovo
  1.12.2022.---nema peludiOsijek
  1.12.2022.---nema peludiNašice
  1.12.2022.---nema peludiBeli Manastir
  1.12.2022.---nema peludiĐakovo
  30.11.2022.niska--čempresiOsijek
  30.11.2022.---nema peludiNašice
  30.11.2022.---nema peludiBeli Manastir
  30.11.2022.---nema peludiĐakovo
  29.11.2022.---nema peludiOsijek
  29.11.2022.---nema peludiNašice
  29.11.2022.---nema peludiBeli Manastir
  29.11.2022.---nema peludiĐakovo
  28.11.2022.---nema peludiOsijek
  28.11.2022.--niskaambrozijaNašice
  28.11.2022.---nema peludiBeli Manastir
  28.11.2022.--niskaambrozijaĐakovo
  27.11.2022.---nema peludiOsijek
  27.11.2022.--niskaambrozijaĐakovo
  27.11.2022.--niskakopriveBeli Manastir
  27.11.2022.--niskaambrozijaNašice
  26.11.2022.---nema peludiOsijek
  26.11.2022.---nema peludiĐakovo
  26.11.2022.---nema peludiBeli Manastir
  26.11.2022.--niskaambrozijaNašice
  25.11.2022.--niskaambrozijaOsijek
  25.11.2022.---nema peludiĐakovo
  25.11.2022.--niskaambrozijaBeli Manastir
  25.11.2022.---nema peludiNašice
  24.11.2022.---nema peludiOsijek
  24.11.2022.--niskaambrozijaĐakovo
  24.11.2022.---nema peludiBeli Manastir
  24.11.2022.niska--borNašice
  23.11.2022.--niskaambrozijaOsijek
  23.11.2022.--niskaambrozijaĐakovo
  23.11.2022.--niskaambrozijaBeli Manastir
  23.11.2022.niska--čempresiNašice
  22.11.2022.----Osijek
  22.11.2022.--niskaambrozijaĐakovo
  22.11.2022.---nema peludiBeli Manastir
  22.11.2022.---nema peludiNašice
  21.11.2022.----Osijek
  21.11.2022.--niskaambrozijaĐakovo
  21.11.2022.---nema peludiBeli Manastir
  21.11.2022.--niskaambrozijaNašice
  20.11.2022.----Osijek
  20.11.2022.--niskaambrozijaĐakovo
  20.11.2022.---nema peludiBeli Manastir
  20.11.2022.---nema peludiNašice
  19.11.2022.--niskaambrozijaOsijek
  19.11.2022.--niskaambrozijaĐakovo
  19.11.2022.---nema peludiBeli Manastir
  19.11.2022.---nema peludiNašice
  18.11.2022.----Osijek
  18.11.2022.---nema peludiĐakovo
  18.11.2022.--niskakopriveBeli Manastir
  18.11.2022.--niskaambrozijaNašice
  17.11.2022.----Osijek
  17.11.2022.--niskaambrozijaĐakovo
  17.11.2022.--niskalobodaBeli Manastir
  17.11.2022.--niskaambrozijaNašice
  16.11.2022.----Osijek
  16.11.2022.--niskaambrozijaĐakovo
  16.11.2022.niska--čempresiBeli Manastir
  16.11.2022.--niskaambrozijaNašice
  15.11.2022.----Osijek
  15.11.2022.--niskaambrozijaĐakovo
  15.11.2022.---nema peludiBeli Manastir
  15.11.2022.--niskaambrozijaNašice
  14.11.2022.--niskaambrozijaOsijek
  14.11.2022.--niskaambrozijaĐakovo
  14.11.2022.--niskaambrozijaBeli Manastir
  14.11.2022.--niskaambrozijaNašice
  13.11.2022.--niskaambrozijaOsijek
  13.11.2022.--niskaambrozijaĐakovo
  13.11.2022.--niskaambrozijaBeli Manastir
  13.11.2022.--niskaambrozijaNašice
  12.11.2022.----Osijek
  12.11.2022.---nema peludiĐakovo
  12.11.2022.---nema peludiBeli Manastir
  12.11.2022.--niskaambrozijaNašice
  11.11.2022.--niskaambrozijaOsijek
  11.11.2022.--niskakopriveĐakovo
  11.11.2022.--niskaambrozijaBeli Manastir
  11.11.2022.--niskaambrozijaNašice
  10.11.2022.--niskaambrozijaOsijek
  10.11.2022.---nema peludiĐakovo
  10.11.2022.--niskaambrozijaBeli Manastir
  10.11.2022.--niskakopriveNašice
  9.11.2022.--niskaambrozijaOsijek
  9.11.2022.niska-niskaambrozijaĐakovo
  9.11.2022.niska-niskaambrozijaBeli Manastir
  9.11.2022.--niskaambrozijaNašice
  8.11.2022.----Osijek
  8.11.2022.--niskaambrozijaĐakovo
  8.11.2022.--niskaambrozijaBeli Manastir
  8.11.2022.--niskakopriveNašice
  7.11.2022.--niskaambrozijaOsijek
  7.11.2022.---nema peludiĐakovo
  7.11.2022.--niskaambrozijaBeli Manastir
  7.11.2022.--niskaambrozijaNašice
  6.11.2022.----Osijek
  6.11.2022.----Đakovo
  6.11.2022.----Beli Manastir
  6.11.2022.----Našice
  5.11.2022.----Osijek
  5.11.2022.----Đakovo
  5.11.2022.----Beli Manastir
  5.11.2022.niska-niskaambrozija, borNašice
  4.11.2022.--niskatrputacOsijek
  4.11.2022.----Đakovo
  4.11.2022.----Beli Manastir
  4.11.2022.-niskaniskaambrozija, traveNašice
  3.11.2022.--niskakopriveOsijek
  3.11.2022.--niskaambrozijaĐakovo
  3.11.2022.--niskaambrozija, kopriveBeli Manastir
  3.11.2022.----Našice
  2.11.2022.----Osijek
  2.11.2022.--niskakopriveĐakovo
  2.11.2022.--niskaambrozijaBeli Manastir
  2.11.2022.niskaniskaniskaambrozija, traveNašice
  1.11.2022.--niskaambrozijaOsijek
  1.11.2022.niska-niskaambrozija, čempresiĐakovo
  1.11.2022.----Beli Manastir
  1.11.2022.niska-niskabor, kopriveNašice
  31.10.2022.--niskaambrozijaOsijek
  31.10.2022.-niska-traveĐakovo
  31.10.2022.-niskaniskaambrozija, traveBeli Manastir
  31.10.2022.--niskaambrozijaNašice
  30.10.2022.--niskaambrozijaNašice
  30.10.2022.--niskaambrozijaBeli Manastir
  30.10.2022.--niskaambrozijaĐakovo
  29.10.2022.--niskaambrozijaOsijek
  29.10.2022.--niskaambrozijaNašice
  29.10.2022.--niskaambrozijaBeli Manastir
  29.10.2022.--niskaambrozijaĐakovo
  28.10.2022.--niskaambrozijaOsijek
  28.10.2022.--niskaambrozijaNašice
  28.10.2022.niska-umjerenaambrozijaBeli Manastir
  28.10.2022.--niskaambrozijaĐakovo
  27.10.2022.--niskaambrozijaOsijek
  27.10.2022.--niskaambrozija, kopriveNašice
  27.10.2022.--niskaambrozijaBeli Manastir
  27.10.2022.-niskaniskaambrozija, traveĐakovo
  26.10.2022.--niskaambrozijaOsijek
  26.10.2022.niska-niskaambrozija, borNašice
  26.10.2022.--niskaambrozijaBeli Manastir
  26.10.2022.niska-niskaambrozija, borĐakovo
  25.10.2022.--niskaambrozijaOsijek
  25.10.2022.--niskaambrozijaNašice
  25.10.2022.niskaniskaniskaambrozijaBeli Manastir
  25.10.2022.niska-niskaambrozija, čempresiĐakovo
  24.10.2022.niska-niskaambrozija, čempresiOsijek
  24.10.2022.niska--čempresiNašice
  24.10.2022.niska-niskačempresiBeli Manastir
  24.10.2022.niska-niskaambrozija, borĐakovo
  23.10.2022.niskaniskaniskaambrozijaOsijek
  23.10.2022.niska-niskaambrozijaĐakovo
  23.10.2022.--niskaambrozijaBeli Manastir
  23.10.2022.niska-niskakopriveNašice
  22.10.2022.-niskaniskaambrozijaOsijek
  22.10.2022.niska--borĐakovo
  22.10.2022.--niskaambrozijaBeli Manastir
  22.10.2022.--niskaambrozijaNašice
  21.10.2022.niska-niskaambrozijaOsijek
  21.10.2022.niskaniskaniskaborĐakovo
  21.10.2022.-niskaniskaambrozija, traveBeli Manastir
  21.10.2022.niska-niskaambrozija, čempresiNašice
  20.10.2022.--niskaambrozijaOsijek
  20.10.2022.niska-niskaborĐakovo
  20.10.2022.--niskaambrozijaBeli Manastir
  20.10.2022.--niskaambrozijaNašice
  19.10.2022.niska-niskaambrozija, borOsijek
  19.10.2022.niska-niskaambrozija, čempresiĐakovo
  19.10.2022.-niskaniskaambrozija, traveBeli Manastir
  19.10.2022.niska-niskaambrozijaNašice
  18.10.2022.-niskaniskaambrozijaOsijek
  18.10.2022.niskaniskaniskaambrozija, čempresiĐakovo
  18.10.2022.-niskaniskaambrozija, traveBeli Manastir
  18.10.2022.--niskaambrozijaNašice
  17.10.2022.--niskaambrozijaOsijek
  17.10.2022.niskaniskaniskaambrozijaĐakovo
  17.10.2022.niskaniskaniskatraveBeli Manastir
  17.10.2022.-niskaniskaambrozija, traveNašice
  23.10.2022.niskaniskaniskaambrozijaOsijek
  22.10.2022.-niskaniskaambrozijaOsijek
  21.10.2022.niska-niskaambrozijaOsijek
  20.10.2022.--niskaambrozijaOsijek
  19.10.2022.niska-niskaambrozija, borOsijek
  18.10.2022.-niskaniskaambrozijaOsijek
  17.10.2022.--niskaambrozijaOsijek
  16.10.2022.-niskaniskakopriveOsijek
  16.10.2022.-niskaniskatrave, lobodaĐakovo
  16.10.2022.niskaniskaniskaambrozija, traveBeli Manastir
  16.10.2022.-niskaniskaambrozijaNašice
  15.10.2022.-niskaniskaambrozijaOsijek
  15.10.2022.niskaniskaniskatrave, ambrozijaĐakovo
  15.10.2022.niskaniskaniskatrave, ambrozijaBeli Manastir
  15.10.2022.--niskaambrozijaNašice
  14.10.2022.-niskaniskalobodaOsijek
  14.10.2022.--niskaambrozijaĐakovo
  14.10.2022.-niskaniskaambrozijaBeli Manastir
  14.10.2022.-niskaniskaambrozija, traveNašice
  13.10.2022.----Osijek
  13.10.2022.niska-niskaborĐakovo
  13.10.2022.niskaniskaniskaambrozija, traveBeli Manastir
  13.10.2022.--niskaambrozijaNašice
  12.10.2022.----Osijek
  12.10.2022.-niskaniskaambrozija, traveĐakovo
  12.10.2022.-niskaniskaambrozijaBeli Manastir
  12.10.2022.-niskaniskaambrozijaNašice
  11.10.2022.-niskaniskatrave, koprivaOsijek
  11.10.2022.niskaniskaniskaborĐakovo
  11.10.2022.--niskaambrozijaBeli Manastir
  11.10.2022.--niskaambrozijaNašice
  10.10.2022.-niskaniskaambrozijaOsijek
  10.10.2022.niska-niskabor, ambrozijaĐakovo
  10.10.2022.niska-niskaariš, ambrozijaBeli Manastir
  10.10.2022.--niskaambrozijaNašice
  9.10.2022.--niskaambrozijaNašice
  8.10.2022.--niskakoprive, ambrozijaNašice
  7.10.2022.-niskaniskatrave, kopriveNašice
  6.10.2022.niskaniskaniskaambrozija, borNašice
  5.10.2022.niskaniskaniskaambrozija, borNašice
  4.10.2022.-niskaniskaambrozijaNašice
  3.10.2022.niska-niskaambrozija, borNašice
  9.10.2022.niska-niskaambrozijaĐakovo
  8.10.2022.--niskaambrozijaĐakovo
  7.10.2022.-niskaniskaambrozijaĐakovo
  6.10.2022.niska-niskabor, ambrozijaĐakovo
  5.10.2022.-niskaniskaambrozijaĐakovo
  4.10.2022.niskaniskaniskaambrozijaĐakovo
  3.10.2022.--niskaambrozijaĐakovo
  9.10.2022.niska-niskajela, ambrozijaBeli Manastir
  8.10.2022.niska-niskaariš, ambrozijaBeli Manastir
  7.10.2022.niskaniskaniskaambrozijaBeli Manastir
  6.10.2022.niskaniskaniskaambrozijaBeli Manastir
  5.10.2022.niskaniskaniskaarišBeli Manastir
  4.10.2022.niska-niskaambrozijaBeli Manastir
  3.10.2022.niska-niskaambrozijaBeli Manastir
  9.10.2022.-niskaniskaambrozijaOsijek
  8.10.2022.--niskaambrozijaOsijek
  7.10.2022.--niskaambrozijaOsijek
  2.10.2022.niska-niskaambrozijaBeli Manastir
  1.10.2022.--niskaambrozijaBeli Manastir
  30.9.2022.niskaniskaniskaambrozijaBeli Manastir
  29.9.2022.niska-niskaambrozijaBeli Manastir
  28.9.2022.--umjerenaambrozijaBeli Manastir
  27.9.2022.--umjerenaambrozijaBeli Manastir
  26.9.2022.--niskaambrozijaBeli Manastir
  2.10.2022.niskaniskaniskaambrozijaĐakovo
  1.10.2022.niska-niskaambrozijaĐakovo
  30.9.2022.--niskaambrozijaĐakovo
  29.9.2022.--niskaambrozijaĐakovo
  28.9.2022.niska-niskaambrozijaĐakovo
  27.9.2022.umjerenaniskaniskaborĐakovo
  26.9.2022.niskaniskaumjerenaambrozijaĐakovo
  2.10.2022.niska-niskaambrozijaNašice
  1.10.2022.niskaniskaniskalobodaNašice
  30.9.2022.--niskaambrozijaNašice
  29.9.2022.--niskaambrozijaNašice
  28.9.2022.--niskaambrozijaNašice
  27.9.2022.niska-niskaambrozijaNašice
  26.9.2022.--niskaambrozijaNašice
  5.10.2022.-niskaniskaambrozijaOsijek
  4.10.2022.--niskaambrozijaOsijek
  3.10.2022.niska-niskaambrozijaOsijek
  2.10.2022.niskaniskaniskaambrozijaOsijek
  1.10.2022.niska-niskaambrozijaOsijek
  30.9.2022.niska-umjerenaambrozijaOsijek
  29.9.2022.niskaniskaniskaambrozijaOsijek
  25.9.2022.niska-niskakopriveNašice
  24.9.2022.niskaniskaniskaambrozijaNašice
  23.9.2022.--umjerenaambrozijaNašice
  22.9.2022.-niskaumjerenaambrozijaNašice
  21.9.2022.-niskavisokaambrozijaNašice
  20.9.2022.--umjerenaambrozijaNašice
  19.9.2022.--visokaambrozijaNašice
  25.9.2022.--niskaambrozijaĐakovo
  24.9.2022.--umjerenaambrozijaĐakovo
  23.9.2022.-niskaniskakopriveĐakovo
  22.9.2022.--niskaambrozijaĐakovo
  21.9.2022.--umjerenaambrozijaĐakovo
  20.9.2022.-niskavisokaambrozijaĐakovo
  19.9.2022.--niskaambrozijaĐakovo
  25.9.2022.niskaniskaumjerenaambrozijaBeli Manastir
  24.9.2022.--niskaambrozijaBeli Manastir
  23.9.2022.--umjerenaambrozijaBeli Manastir
  22.9.2022.--niskaambrozijaBeli Manastir
  21.9.2022.niskaniskaniskaambrozijaBeli Manastir
  20.9.2022.niska-umjerenaambrozijaBeli Manastir
  19.9.2022.niskaniskaumjerenaambrozijaBeli Manastir
  28.9.2022.niskaniskaniskaambrozijaOsijek
  27.9.2022.-niskaniskaambrozijaOsijek
  26.9.2022.--niskaambrozijaOsijek
  25.9.2022.niskaniskaumjerenaambrozijaOsijek
  24.9.2022.niska-umjerenaambrozijaOsijek
  23.9.2022.niskaambrozijaOsijek
  22.9.2022.--niskaambrozijaOsijek
  18.9.2022.-niskavisokaambrozijaNašice
  17.9.2022.--niskaambrozijaNašice
  16.9.2022.--niskaambrozijaNašice
  15.9.2022.--visokaambrozijaNašice
  14.9.2022.-niskavisokaambrozijaNašice
  13.9.2022.-niskavisokaambrozijaNašice
  12.9.2022.--visokaambrozijaNašice
  11.9.2022.niskaniskavisokaambrozijaNašice
  10.9.2022.-niskavisokaambrozijaNašice
  9.9.2022.niska-visokaambrozijaNašice
  8.9.2022.--visokaambrozijaNašice
  7.9.2022.--visokaambrozijaNašice
  6.9.2022.-niskavisokaambrozijaNašice
  5.9.2022.niskaniskavisokaambrozijaNašice
  18.9.2022.--umjerenaambrozijaĐakovo
  17.9.2022.--visokaambrozijaĐakovo
  16.9.2022.-niskavisokaambrozijaĐakovo
  15.9.2022.--visokaambrozijaĐakovo
  14.9.2022.--umjerenaambrozijaĐakovo
  13.9.2022.--umjerenaambrozijaĐakovo
  12.9.2022.niskaniskavisokaambrozijaĐakovo
  11.9.2022.niskaniskavisokaambrozijaĐakovo
  10.9.2022.-niskavisokaambrozijaĐakovo
  9.9.2022.-niskavisokaambrozijaĐakovo
  8.9.2022.niskaniskavisokaambrozijaĐakovo
  7.9.2022.niskaniskavisokaambrozijaĐakovo
  6.9.2022.niskaniskavisokaambrozijaĐakovo
  5.9.2022.--visokaambrozijaĐakovo
  18.9.2022.-niskavisokaambrozijaBeli Manastir
  17.9.2022.--niskaambrozijaBeli Manastir
  16.9.2022.--umjerenaambrozijaBeli Manastir
  15.9.2022.--visokaambrozijaBeli Manastir
  14.9.2022.-niskavisokaambrozijaBeli Manastir
  13.9.2022.-niskavisokaambrozijaBeli Manastir
  12.9.2022.niskaniskavisokaambrozijaBeli Manastir
  11.9.2022.-niskavisokaambrozijaBeli Manastir
  10.9.2022.niskaniskavisokaambrozijaBeli Manastir
  9.9.2022.-niskavisokaambrozijaBeli Manastir
  8.9.2022.-niskavisokaambrozijaBeli Manastir
  7.9.2022.-niskavisokaambrozijaBeli Manastir
  6.9.2022.-niskavisokaambrozijaBeli Manastir
  5.9.2022.-niskavisokaambrozijaBeli Manastir
  21.9.2022.-niskaniskaambrozijaOsijek
  20.9.2022.--niskaambrozijaOsijek
  19.9.2022.niskaniskaumjerenaambrozijaOsijek
  18.9.2022.-niskavisokaambrozijaOsijek
  17.9.2022.--niskaambrozijaOsijek
  16.9.2022.--niskaambrozijaOsijek
  15.9.2022.-niskavisokaambrozijaOsijek
  14.9.2022.niskaniskavisokaambrozijaOsijek
  13.9.2022.-niskavisokaambrozijaOsijek
  12.9.2022.-niskavisokaambrozijaOsijek
  11.9.2022.-niskavisokaambrozijaOsijek
  10.9.2022.-niskavisokaambrozijaOsijek
  9.9.2022.--visokaambrozijaOsijek
  4.9.2022.--visokaambrozijaNašice
  3.9.2022.niskaniskavisokaambrozijaNašice
  2.9.2022.--visokaambrozijaNašice
  1.9.2022.--visokaambrozijaNašice
  31.8.2022.-niskavisokaambrozijaNašice
  30.8.2022.-niskavisokaambrozijaNašice
  29.8.2022.-niskavisokaambrozijaNašice
  4.9.2022.-niskavisokaambrozijaĐakovo
  3.9.2022.-niskavisokaambrozijaĐakovo
  2.9.2022.-niskavisokaambrozijaĐakovo
  1.9.2022.-niskavisokaambrozijaĐakovo
  31.8.2022.-niskavisokaambrozijaĐakovo
  30.8.2022.niskaniskavisokaambrozijaĐakovo
  29.8.2022.-niskavisokaambrozijaĐakovo
  4.9.2022.niskaniskavisokaambrozijaBeli Manastir
  3.9.2022.niskaniskavisokaambrozijaBeli Manastir
  2.9.2022.niska-visokaambrozijaBeli Manastir
  1.9.2022.--visokaambrozijaBeli Manastir
  31.8.2022.-niskavisokaambrozijaBeli Manastir
  30.8.2022.-niskavisokaambrozijaBeli Manastir
  29.8.2022.niskaniskavisokaambrozijaBeli Manastir
  8.9.2022.-niskavisokaambrozijaOsijek
  7.9.2022.-niskavisokaambrozijaOsijek
  6.9.2022.-niskavisokaambrozijaOsijek
  5.9.2022.-niskavisokaambrozijaOsijek
  4.9.2022.-niskavisokaambrozijaOsijek
  3.9.2022.-niskavisokaambrozijaOsijek
  2.9.2022.-niskavisokaambrozijaOsijek
  1.9.2022.--visokaambrozijaOsijek
  28.8.2022.niskaniskavisokaambrozijaNašice
  27.8.2022.-niskavisokaambrozijaNašice
  26.8.2022.-niskavisokaambrozijaNašice
  25.8.2022.niskaniskavisokaambrozijaNašice
  24.8.2022.-niskavisokaambrozijaNašice
  23.8.2022.-niskavisokaambrozijaNašice
  22.8.2022.-niskavisokaambrozijaNašice
  28.8.2022.--visokaambrozijaĐakovo
  27.8.2022.-niskavisokaambrozijaĐakovo
  26.8.2022.--visokaambrozijaĐakovo
  25.8.2022.-niskavisokaambrozijaĐakovo
  24.8.2022.-niskavisokaambrozijaĐakovo
  23.8.2022.-niskavisokaambrozijaĐakovo
  22.8.2022.-niskavisokaambrozijaĐakovo
  28.8.2022.niskaniskavisokaambrozijaBeli Manastir
  27.8.2022.niskaniskavisokaambrozijaBeli Manastir
  26.8.2022.niskaniskavisokaambrozijaBeli Manastir
  25.8.2022.niskaniskavisokaambrozijaBeli Manastir
  24.8.2022.niskaniskavisokaambrozijaBeli Manastir
  23.8.2022.niskaniskavisokaambrozijaBeli Manastir
  22.8.2022.niskaniskavisokakoprive, ambrozijaBeli Manastir
  31.8.2022.-niskavisokaambrozijaOsijek
  30.8.2022.niska-visokaambrozijaOsijek
  29.8.2022.-niskavisokaambrozijaOsijek
  28.8.2022.-niskavisokaambrozijaOsijek
  27.8.2022.-niskavisokaambrozijaOsijek
  26.8.2022.-niskavisokaambrozijaOsijek
  25.8.2022.-niskavisokaambrozijaOsijek
  21.8.2022.--visokakoprive, ambrozijaBeli Manastir
  21.8.2022.--visokaambrozijaĐakovo
  21.8.2022.-niskavisokaambrozijaNašice
  20.8.2022.niska-visokakoprive, ambrozijaBeli Manastir
  20.8.2022.-niskavisokaambrozijaĐakovo
  20.8.2022.-niskavisokaambrozijaNašice
  19.8.2022.niska-visokaambrozijaBeli Manastir
  19.8.2022.-niskavisokaambrozijaĐakovo
  19.8.2022.-niskavisokaambrozijaNašice
  18.8.2022.niskaniskavisokaambrozija, kopriveBeli Manastir
  18.8.2022.-niskavisokaambrozijaĐakovo
  18.8.2022.--visokaambrozijaNašice
  17.8.2022.niska-visokakoprive, ambrozijaBeli Manastir
  17.8.2022.niskaniskavisokaambrozijaĐakovo
  17.8.2022.-niskavisokaambrozijaNašice
  16.8.2022.niska-visokakoprive, ambrozijaBeli Manastir
  16.8.2022.niskaniskavisokaambrozijaĐakovo
  16.8.2022.-niskavisokaambrozijaNašice
  15.8.2022.niska-visokakopriveBeli Manastir
  15.8.2022.-niskavisokaambrozijaĐakovo
  15.8.2022.niskaniskaumjerenakoprive, ambrozijaNašice
  24.8.2022.--visokaambrozijaOsijek
  23.8.2022.--visokaambrozijaOsijek
  22.8.2022.--visokaambrozijaOsijek
  21.8.2022.niska-visokaambrozijaOsijek
  20.8.2022.-niskavisokaambrozijaOsijek
  19.8.2022.niskaniskavisokaambrozijaOsijek
  18.8.2022.-niskavisokaambrozijaOsijek
  14.8.2022.--visokaambrozijaNašice
  13.8.2022.niskaniskavisokaambrozijaNašice
  12.8.2022.--visokaambrozijaNašice
  11.8.2022.--visokaambrozijaNašice
  10.8.2022.--umjerenakoprive, ambrozijaNašice
  9.8.2022.-niskaumjerenaambrozijaNašice
  8.8.2022.--umjerenakoprive, ambrozijaNašice
  14.8.2022.niska-visokaambrozijaĐakovo
  13.8.2022.--visokaambrozijaĐakovo
  12.8.2022.niskaniskavisokaambrozijaĐakovo
  11.8.2022.-niskavisokaambrozijaĐakovo
  10.8.2022.niskaniskavisokaambrozijaĐakovo
  9.8.2022.--umjerenakopriveĐakovo
  8.8.2022.-niskavisokaambrozijaĐakovo
  14.8.2022.niskaniskavisokakopriveBeli Manastir
  13.8.2022.niska-visokakopriveBeli Manastir
  12.8.2022.niskaniskavisokakoprive, ambrozijaBeli Manastir
  11.8.2022.niskaniskaumjerenakopriveBeli Manastir
  10.8.2022.-niskavisokakoprive, ambrozijaBeli Manastir
  9.8.2022.niskaniskavisokakopriveBeli Manastir
  8.8.2022.niskaniskavisokakopriveBeli Manastir
  17.8.2022.niskaniskavisokaambrozijaOsijek
  16.8.2022.niskaniskavisokaambrozijaOsijek
  15.8.2022.niskaniskavisokaambrozijaOsijek
  14.8.2022.-niskavisokaambrozijaOsijek
  13.8.2022.niskaniskavisokaambrozijaOsijek
  12.8.2022.-niskavisokaambrozijaOsijek
  11.8.2022.-niskavisokaambrozijaOsijek
  7.8.2022.niskaniskavisokakoprive, ambrozijaNašice
  6.8.2022.niska-umjerenakoprive, ambrozijaNašice
  5.8.2022.-niskaumjerenakopriveNašice
  4.8.2022.-niskaumjerenakopriveNašice
  3.8.2022.niska-visokakopriveNašice
  2.8.2022.niskaniskaumjerenakoprive, ambrozijaNašice
  1.8.2022.-niskaumjerenakopriveNašice
  7.8.2022.niskaniskavisokaambrozijaĐakovo
  6.8.2022.niskaniskavisokaambrozijaĐakovo
  5.8.2022.niskaniskaumjerenakopriveĐakovo
  4.8.2022.niskaniskaumjerenakopriveĐakovo
  3.8.2022.niskaniskavisokakopriveĐakovo
  2.8.2022.niskaniskavisokakopriveĐakovo
  1.8.2022.-niskavisokakopriveĐakovo
  7.8.2022.niskaniskavisokakopriveBeli Manastir
  6.8.2022.niskaniskaumjerenakopriveBeli Manastir
  5.8.2022.--umjerenakopriveBeli Manastir
  4.8.2022.niskaniskavisokakopriveBeli Manastir
  3.8.2022.niskaniskavisokakopriveBeli Manastir
  2.8.2022.niskaniskavisokakopriveBeli Manastir
  1.8.2022.niskaniskaumjerenakopriveBeli Manastir
  10.8.2022.niskaniskaumjerenakoprive, ambrozijaOsijek
  31.7.2022.-niska umjerenakopriveNašice
  30.7.2022.niskaniska umjerenakopriveNašice
  29.7.2022.niskaniska umjerenakopriveNašice
  28.7.2022.-niskaniska ambrozijaNašice
  27.7.2022.niskaniska umjerenakopriveNašice
  26.7.2022.niskaumjerenaumjerenakoprive, traveNašice
  25.7.2022.niskaniska umjerenakopriveNašice
  9.8.2022.--umjerenaambrozija, kopriveOsijek
  8.8.2022. - niskaumjerenakopriveOsijek
  7.8.2022. - niskaumjerenakopriveOsijek
  6.8.2022. - niskaumjerenakopriveOsijek
  5.8.2022. - niskaumjerenakopriveOsijek
  4.8.2022. - niskavisokakopriveOsijek
  3.8.2022.niskaniskavisokakopriveOsijek
  31.7.2022.-niskavisokakopriveĐakovo
  30.7.2022.-niskavisokakopriveĐakovo
  29.7.2022.-niskaumjerenakopriveĐakovo
  28.7.2022.-niskaumjerenaambrozija, kopriveĐakovo
  27.7.2022.niska-umjerenakopriveĐakovo
  26.7.2022.niskaniskaumjerenakopriveĐakovo
  25.7.2022.-umjerenaumjerenatrave, kopriveĐakovo
  31.7.2022.niskaniskaumjerenakopriveBeli Manastir
  30.7.2022.--umjerenakopriveBeli Manastir
  29.7.2022.niskaniskaumjerenakopriveBeli Manastir
  28.7.2022.-niskaniskakopriveBeli Manastir
  27.7.2022.niska-niskakopriveBeli Manastir
  26.7.2022.niskaniskaniskakopriveBeli Manastir
  25.7.2022.--niskakopriveBeli Manastir
  2.8.2022. - - umjerenakopriveOsijek
  1.8.2022. - niskavisokakopriveOsijek
  31.7.2022.niskaniskavisokakopriveOsijek
  30.7.2022.niskaniskavisokakopriveOsijek
  29.7.2022.niskaniskaumjerenakopriveOsijek
  24.7.2022.-niskavisokakopriveNašice
  23.7.2022.niskaniskaumjerenakopriveNašice
  22.7.2022.-niskavisokakopriveNašice
  21.7.2022.--niskakopriveNašice
  20.7.2022.-niskaumjerenakopriveNašice
  19.7.2022.niskaniskavisokakopriveNašice
  18.7.2022.niskaniskavisokakopriveNašice
  24.7.2022.-niskaumjerenakopriveĐakovo
  23.7.2022.-niskaumjerenakopriveĐakovo
  22.7.2022.-niskaumjerenakopriveĐakovo
  21.7.2022.-niskaumjerenakopriveĐakovo
  20.7.2022.-niskaumjerenakopriveĐakovo
  19.7.2022.-niskaumjerenakopriveĐakovo
  18.7.2022.niskaumjerenavisokakopriveĐakovo
  28.7.2022.niskaniskaumjerenakopriveOsijek
  27.7.2022.niskaniskaumjerenakopriveOsijek
  26.7.2022.niskaniskaumjerenakopriveOsijek
  25.7.2022.niskaniskavisokakopriveOsijek
  24.7.2022.niskaniskavisokakopriveOsijek
  23.7.2022.niskaniskaumjerenakopriveOsijek
  22.7.2022.niskaniskavisokakopriveOsijek
  21.7.2022.niskaniskaumjerenakopriveOsijek
  20.7.2022.--niskakopriveOsijek
  19.7.2022.-niskaumjerenakopriveOsijek
  18.7.2022.-niskaumjerenakopriveOsijek
  17.7.2022.niskaniskaumjerenakopriveOsijek
  17.7.2022.niskaumjerenavisokakopriveĐakovo
  17.7.2022.niskaniskaumjerenakopriveNašice
  17.7.2022.niskaniskaniskakopriveBeli Manastir
  16.7.2022.niskaniskavisokakopriveOsijek
  16.7.2022.niskaumjerenavisokakopriveĐakovo
  16.7.2022.-niskaumjerenakopriveNašice
  16.7.2022.niskaniskaniskakopriveBeli Manastir
  15.7.2022.niskaniskaumjerenakopriveOsijek
  15.7.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveĐakovo
  15.7.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveNašice
  15.7.2022.niskaniskaniskakoprive, traveBeli Manastir
  14.7.2022.niskaniskaniskakopriveOsijek
  14.7.2022.niskaniskaumjerenakopriveĐakovo
  14.7.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveNašice
  14.7.2022.niska-niskakopriveBeli Manastir
  13.7.2022.niskaniskaumjerenakopriveOsijek
  13.7.2022.niskaumjerenavisokakopriveĐakovo
  13.7.2022.-umjerenaumjerenatrave, kopriveNašice
  13.7.2022.niska-niskakopriveBeli Manastir
  12.7.2022.-niskaumjerenakopriveOsijek
  12.7.2022.-umjerenaumjerenatrave, kopriveĐakovo
  12.7.2022.niskaniskaumjerenakopriveNašice
  12.7.2022.niska-niskalipa, kopriveBeli Manastir
  11.7.2022.niskaniskaumjerenakopriveOsijek
  11.7.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveĐakovo
  11.7.2022.-umjerenaumjerenatrave, kopriveNašice
  11.7.2022.niska-niskakopriveBeli Manastir
  10.7.2022.niskaniskaumjerenakopriveOsijek
  10.7.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveĐakovo
  10.7.2022.niskaniskaniskalipa, kopriveBeli Manastir
  10.7.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveNašice
  9.7.2022.niskaniskaumjerenakopriveOsijek
  9.7.2022.niskaumjerenaniskatraveĐakovo
  9.7.2022.niskaniskaniskakoprive, traveBeli Manastir
  9.7.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveNašice
  8.7.2022.niskaniskaumjerenakopriveOsijek
  8.7.2022.niskaniskaumjerenakopriveĐakovo
  8.7.2022.niska-niskalipa, kopriveBeli Manastir
  8.7.2022.niskaniskaniskakopriveNašice
  7.7.2022.niskaniskaumjerenakopriveOsijek
  7.7.2022.niskaniskaumjerenakopriveĐakovo
  7.7.2022.niskaniskaniskakopriveBeli Manastir
  7.7.2022.niskaumjerenaniskatraveNašice
  6.7.2022.niskaniskaumjerenakopriveOsijek
  6.7.2022.niskaniskaumjerenakopriveĐakovo
  6.7.2022.niskaniskaniskalipa, kopriveBeli Manastir
  6.7.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveNašice
  5.7.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveOsijek
  5.7.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveĐakovo
  5.7.2022.niskaniskaniskalipa, traveBeli Manastir
  5.7.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveNašice
  4.7.2022.-niskaumjerenakopriveOsijek
  4.7.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveĐakovo
  4.7.2022.niskaniskaniskatrave, kopriveBeli Manastir
  4.7.2022.niskaniskaumjerenakopriveNašice
  3.7.2022.-niskaniskatrave, kopriveBeli Manastir
  3.7.2022.niskaniskaumjerenakopriveOsijek
  3.7.2022.niskaniskaumjerenakopriveNašice
  3.7.2022.niskaniskaumjerenakopriveĐakovo
  2.7.2022.niskaniskaumjerenakopriveBeli Manastir
  2.7.2022.niskaumjerenavisokakopriveOsijek
  2.7.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveNašice
  2.7.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveĐakovo
  1.7.2022.niskaniskaniskatrave, kopriveBeli Manastir
  1.7.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveOsijek
  1.7.2022.niskaniskaumjerenakopriveNašice
  1.7.2022.niskaniskaniskatrave, kopriveĐakovo
  30.6.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveNašice
  30.6.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveĐakovo
  30.6.2022.niskaniskaniskakopriveBeli Manastir
  30.6.2022.niskaniskaumjerenakopriveOsijek
  29.6.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveNašice
  29.6.2022.niskavisokaumjerenatraveĐakovo
  29.6.2022.niskaniskaniskakopriveBeli Manastir
  29.6.2022.niskaniskaumjerenakopriveOsijek
  28.6.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveNašice
  28.6.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveĐakovo
  28.6.2022.niskaniskaniskakopriveBeli Manastir
  28.6.2022.niskaniskaniskakopriveOsijek
  27.6.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveNašice
  27.6.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveĐakovo
  27.6.2022.niskaniskaniskakopriveBeli Manastir
  27.6.2022.niskaniskaumjerenakopriveOsijek
  26.6.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveOsijek
  26.6.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveNašice
  26.6.2022.niskaniskaniskakopriveBeli Manastir
  26.6.2022.niskaumjerenaumjerenatrave,kopriveĐakovo
  25.6.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveOsijek
  25.6.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveNašice
  25.6.2022.niska-niskakopriveBeli Manastir
  25.6.2022.niskaniskaumjerenakopriveĐakovo
  24.6.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveOsijek
  24.6.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveNašice
  24.6.2022.niskaniskaniskakopriveBeli Manastir
  24.6.2022.niskaumjerenavisokakopriveĐakovo
  23.6.2022.niskaumjerenavisokakopriveOsijek
  23.6.2022.niskaumjerenavisokakopriveNašice
  23.6.2022.niska-niskalipaBeli Manastir
  23.6.2022.niskaumjerenavisokakopriveĐakovo
  22.6.2022.niskaumjerenavisokakopriveOsijek
  22.6.2022.niskavisokaumjerenatraveNašice
  22.6.2022.niskaniskaumjerenakopriveBeli Manastir
  22.6.2022.niskavisokaumjerenatraveĐakovo
  21.6.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveOsijek
  21.6.2022.umjerenavisokaumjerenatraveNašice
  21.6.2022.niskaniskaumjerenakopriveBeli Manastir
  21.6.2022.niskavisokaumjerenatraveĐakovo
  20.6.2022.niskavisokaumjerenatraveOsijek
  20.6.2022.umjerenaumjerenaumjerenatraveNašice
  20.6.2022.niskaniskaniskalipaBeli Manastir
  20.6.2022.umjerenavisokaumjerenatraveĐakovo
  19.6.2022.niskaniskaniskalipaBeli Manastir
  19.6.2022.niskavisokaumjerenatraveĐakovo
  19.6.2022.niskavisokaumjerenatraveNašice
  19.6.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveOsijek
  18.6.2022.niskaniskaniskalipaBeli Manastir
  18.6.2022.niskavisokaumjerenatraveĐakovo
  18.6.2022.umjerenavisokaumjerenatraveNašice
  18.6.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveOsijek
  17.6.2022.umjerenaniskaumjerenalipaBeli Manastir
  17.6.2022.umjerenavisokaniskatraveĐakovo
  17.6.2022.umjerenavisokaumjerenatraveNašice
  17.6.2022.umjerenaumjerenaumjerenatraveOsijek
  16.6.2022.umjerenaumjerenaumjerenalipaBeli Manastir
  16.6.2022.umjerenavisokaumjerenatraveĐakovo
  16.6.2022.umjerenavisokaumjerenatraveNašice
  16.6.2022.niskaumjerenaniskatraveOsijek
  15.6.2022.umjerenaniskaniskalipaBeli Manastir
  15.6.2022.niskavisokaumjerenatraveĐakovo
  15.6.2022.niskavisokaumjerenatraveNašice
  15.6.2022.niskaumjerenaumjerenatraveOsijek
  14.6.2022.umjerenaniskaniskalipaBeli Manastir
  14.6.2022.niskavisokaumjerenatraveĐakovo
  14.6.2022.niskavisokaumjerenatraveNašice
  14.6.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveOsijek
  13.6.2022.umjerenaniskaniskalipaBeli Manastir
  13.6.2022.niskaniskaniskatrave, kopriveĐakovo
  13.6.2022.niskavisokaumjerenatraveNašice
  13.6.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveOsijek
  12.6.2022.niskaniskaumjerenakopriveBeli Manastir
  12.6.2022.-niskaniskatrave, kopriveĐakovo
  12.6.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveNašice
  11.6.2022.niskaniskaniskatrave, kopriveBeli Manastir
  11.6.2022.niskaumjerenaniskatraveĐakovo
  11.6.2022.niskaumjerenaniskatraveNašice
  10.6.2022.niskaniskaniskakopriveBeli Manastir
  10.6.2022.niskaumjerenaniskatraveĐakovo
  10.6.2022.niskaumjerenaniskatraveNašice
  9.6.2022.-niskaniskakopriveBeli Manastir
  9.6.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveĐakovo
  9.6.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveNašice
  8.6.2022.niskaniskaniskakopriveBeli Manastir
  8.6.2022.niskaniskaniskatraveĐakovo
  8.6.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveNašice
  7.6.2022.niskaniskaniskakopriveBeli Manastir
  7.6.2022.-niskaniskakopriveĐakovo
  7.6.2022.niskavisokaumjerenatraveNašice
  6.6.2022.niskaniskaumjerenakopriveBeli Manastir
  6.6.2022.niskaumjerenaumjerenatrave, kopriveĐakovo
  6.6.2022.niskavisokaumjerenatraveNašice
  12.6.2018 niska   umjerena  umjerena Trave, kopriva   Osijek
  11.6.2018 niska   visoka  niska Trave   Osijek
  9.6.2018 niska   visoka  umjerena Trave   Našice
  8.6.2018 niska   umjerena  niska Trave   Našice
  7.6.2018 niska   visoka  niska Trave   Našice
  6.6.2018 niska   visoka  niska Trave   Našice
  5.6.2018 niska   umjerena  --- Trave   Našice
  4.6.2018 niska   umjerena  niska Trave   Našice
  3.6.2018 niska   umjerena  niska Trave   Našice
  10.6.2018 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  9.6.2018 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  8.6.2018 niska   niska  umjerena Koprive   Osijek
  7.6.2018 niska   visoka  niska Trave   Osijek
  6.6.2018 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  3.6.2018 ---   umjerena  niska Trave   Đakovo
  2.6.2018 niska   umjerena  umjerena Trave, kopriva   Đakovo
  1.6.2018 niska   umjerena  niska Trave   Đakovo
  31.5.2018 niska   umjerena  niska Trave   Đakovo
  30.5.2018 niska   umjerena  niska Trave   Đakovo
  29.5.2018 niska   umjerena  --- Trave   Đakovo
  28.5.2018 niska   visoka  niska Trave   Đakovo
  2.6.2018 niska   visoka  niska Trave   Našice
  2.6.2018 niska   visoka  niska Trave   Našice
  1.6.2018 niska   niska  niska Trave   Našice
  31.5.2018 niska   visoka  --- Trave   Našice
  30.5.2018 niska   umjerena  niska Trave   Našice
  29.5.2018 niska   umjerena  niska Trave   Našice
  28.5.2018 ---   visoka  niska Trave   Našice
  27.5.2018 ---   umjerena  --- Trave   Našice
  5.6.2018 niska   visoka  niska Trave   Osijek
  4.6.2018 umjerena   visoka  visoka Trave   Osijek
  4.6.2018 umjerena   visoka  visoka Trave   Osijek
  3.6.2018 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  2.6.2018 niska   umjerena  umjerena Trave, kopriva   Osijek
  1.6.2018 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  31.5.2018 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  30.5.2018 niska   umjerena  umjerena Trave, kopriva   Osijek
  29.5.2018 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  28.5.2018 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  27.5.2018 niska   niska  niska Trave   Osijek
  26.5.2018 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  25.5.2018 ---   umjerena  niska Trave   Osijek
  24.5.2018 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  2.6.2018 umjerena   umjerena  visoka Koprive, lipa   Beli Manastir
  1.6.2018 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  31.5.2018 niska   niska  niska Trave   Beli Manastir
  30.5.2018 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  29.5.2018 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  28.5.2018 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  27.5.2018 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  26.5.2018 ---   niska  niska Trave   Beli Manastir
  25.5.2018 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  24.5.2018 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  23.5.2018 niska   umjerena  umjerena Trave   Beli Manastir
  22.5.2018 niska   niska  niska Trave   Beli Manastir
  21.5.2018 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  20.5.2018 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  27.5.2018 niska   visoka  niska Trave   Đakovo
  27.5.2018 niska   visoka  niska Trave   Đakovo
  26.5.2018 niska   visoka  niska Trave   Đakovo
  26.5.2018 niska   visoka  niska Trave   Đakovo
  25.5.2018 niska   visoka  niska Trave   Đakovo
  24.5.2018 ---   visoka  niska Trave   Đakovo
  23.5.2018 niska   visoka  niska Trave   Đakovo
  22.5.2018 niska   visoka  niska Trave   Đakovo
  21.5.2018 niska   visoka  niska Trave   Đakovo
  20.5.2018 niska   visoka  niska Trave   Đakovo
  19.5.2018 niska   vrlo visoka  --- Trave   Đakovo
  18.5.2018 niska   visoka  --- Trave   Đakovo
  17.5.2018 niska   visoka  --- Trave   Đakovo
  16.5.2018 niska   visoka  niska Trave   Đakovo
  15.5.2018 niska   visoka  niska Trave   Đakovo
  14.5.2018 niska   visoka  niska Trave   Đakovo
  23.5.2018 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  23.5.2018 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  22.5.2018 niska   umjerena  --- Trave   Osijek
  22.5.2018 niska   umjerena  --- Trave   Osijek
  19.5.2018 niska   umjerena  niska Trave   Našice
  18.5.2018 niska   visoka  niska Trave   Našice
  17.5.2018 niska   visoka  niska Trave   Našice
  16.5.2018 niska   umjerena  --- Trave   Našice
  15.5.2018 niska   visoka  --- Trave   Našice
  14.5.2018 niska   umjerena  niska Trave   Našice
  13.5.2018 niska   umjerena  niska Trave   Našice
  13.5.2018 niska   umjerena  niska Trave   Našice
  19.5.2018 niska   visoka  niska Trave   Beli Manastir
  18.5.2018 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  17.5.2018 niska   visoka  niska Trave   Beli Manastir
  16.5.2018 niska   visoka  niska Trave   Beli Manastir
  15.5.2018 niska   visoka  niska Trave   Beli Manastir
  14.5.2018 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  21.5.2018 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  21.5.2018 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  20.5.2018 niska   visoka  niska Trave   Osijek
  19.5.2018 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  19.5.2018 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  18.5.2018 niska   umjerena  --- Trave   Osijek
  17.5.2018 niska   visoka  --- Trave   Osijek
  16.5.2018 niska   visoka  niska Trave   Osijek
  15.5.2018 niska   visoka  niska Trave   Osijek
  13.5.2018 niska   visoka  --- Trave   Đakovo
  13.5.2018 niska   visoka  --- Trave   Đakovo
  12.5.2018 niska   visoka  --- Trave   Đakovo
  11.5.2018 niska   visoka  --- Trave   Đakovo
  10.5.2018 niska   umjerena  --- Trave   Đakovo
  9.5.2018 niska   visoka  --- Trave   Đakovo
  8.5.2018 niska   visoka  niska Trave   Đakovo
  7.5.2018 umjerena   visoka  --- Trave   Đakovo
  7.5.2018 niska   visoka  --- Trave   Đakovo
  12.5.2018 niska   visoka  --- Trave   Našice
  11.5.2018 niska   visoka  --- Trave   Našice
  10.5.2018 niska   visoka  --- Trave   Našice
  9.5.2018 niska   visoka  --- Trave   Našice
  8.5.2018 niska   visoka  niska Trave   Našice
  7.5.2018 umjerena   umjerena  --- Trave   Našice
  6.5.2018 niska   umjerena  --- Trave   Našice
  14.5.2018 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  13.5.2018 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  12.5.2018 niska   visoka  --- Trave   Osijek
  11.5.2018 niska   visoka  --- Trave   Osijek
  10.5.2018 niska   niska  --- Trave   Osijek
  9.5.2018 niska   visoka  niska Trave   Osijek
  8.5.2018 niska   visoka  niska Trave   Osijek
  5.5.2018 niska   umjerena  --- Trave   Našice
  4.5.2018 niska   niska  --- Trave   Našice
  3.5.2018 niska   umjerena  --- Trave   Našice
  2.5.2018 niska   niska  --- Trave   Našice
  1.5.2018 niska   niska  niska Vrba   Našice
  1.5.2018 niska   niska  niska Vrba   Našice
  1.5.2018 niska   niska  niska Trave   Našice
  30.4.2018 umjerena   niska  niska Trave   Našice
  30.4.2018 umjerena   niska  niska Trave   Našice
  29.4.2018 umjerena   ---  --- Vrba   Našice
  7.5.2018 umjerena   visoka  --- Trave   Osijek
  6.5.2018 umjerena   visoka  --- Trave, Bor   Osijek
  5.5.2018 umjerena   visoka  --- Trave   Osijek
  4.5.2018 umjerena   visoka  --- Trave   Osijek
  3.5.2018 umjerena   visoka  --- Trave   Osijek
  2.5.2018 umjerena   umjerena  --- Trave   Osijek
  1.5.2018 umjerena   umjerena  --- Bor   Osijek
  28.4.2018 umjerena   umjerena  --- Vrba, Trave   Đakovo
  27.4.2018 umjerena   niska  --- Vrba, Trave   Đakovo
  27.4.2018 umjerena   niska  --- Vrba, Trave   Đakovo
  26.4.2018 niska   umjerena  --- Trave   Đakovo
  26.4.2018 niska   umjerena  niska Trave   Đakovo
  26.4.2018 niska   umjerena  niska Trave   Đakovo
  25.4.2018 umjerena   umjerena  niska Vrba, Trave   Đakovo
  24.4.2018 umjerena   umjerena  niska Vrba, Trave   Đakovo
  23.4.2018 umjerena   visoka  --- Trave   Đakovo
  28.4.2018 umjerena   niska  --- Vrba   Beli Manastir
  27.4.2018 niska   ---  --- Vrba   Beli Manastir
  26.4.2018 niska   niska  --- Javor   Beli Manastir
  25.4.2018 umjerena   niska  --- Vrba   Beli Manastir
  24.4.2018 umjerena   ---  --- Vrba   Beli Manastir
  23.4.2018 visoka   niska  --- Vrba   Beli Manastir
  22.4.2018 niska   ---  --- Vrba   Beli Manastir
  28.4.2018 umjerena   niska  --- Vrba   Našice
  27.4.2018 umjerena   niska  --- Vrba   Našice
  26.4.2018 niska   niska  --- Vrba   Našice
  25.4.2018 visoka   niska  --- Vrba   Našice
  24.4.2018 umjerena   niska  --- Vrba   Našice
  23.4.2018 umjerena   niska  --- Vrba, javor   Našice
  22.4.2018 umjerena   niska  niska Breza   Našice
  30.4.2018 umjerena   umjerena  --- Vrba, trave   Osijek
  28.4.2018 umjerena   niska  --- Vrba   Osijek
  27.4.2018 umjerena   niska  --- Vrba   Osijek
  26.4.2018 umjerena   niska  --- Vrba   Osijek
  22.4.2018 umjerena   umjerena  --- Breza   Đakovo
  22.4.2018 umjerena   umjerena  --- Breza   Đakovo
  21.4.2018 visoka   umjerena  --- Dud   Đakovo
  20.4.2018 umjerena   umjerena  --- Dud   Đakovo
  19.4.2018 umjerena   umjerena  --- Breza, Vrba   Đakovo
  18.4.2018 umjerena   visoka  --- Trave   Đakovo
  17.4.2018 umjerena   umjerena  --- Vrba   Đakovo
  16.4.2018 niska   niska  --- Breza   Đakovo
  25.4.2018 umjerena   niska  --- Breza   Osijek
  21.4.2018 umjerena   niska  --- Javor   Našice
  20.4.2018 umjerena   niska  --- Javor   Našice
  19.4.2018 umjerena   niska  --- Breza   Našice
  19.4.2018 umjerena   niska  --- Breza   Našice
  18.4.2018 umjerena   niska  niska Javor   Našice
  17.4.2018 umjerena   niska  --- Javor   Našice
  16.4.2018 niska   niska  --- Breza   Našice
  15.4.2018 umjerena   niska  --- Javor   Našice
  24.4.2018 umjerena   niska  --- Breza   Osijek
  23.4.2018 umjerena   niska  --- Orah, Breza   Osijek
  22.4.2018 visoka   niska  --- Breza   Osijek
  21.4.2018 umjerena   umjerena  --- Trave   Osijek
  20.4.2018 umjerena   niska  --- Javor   Osijek
  19.4.2018 umjerena   niska  --- Platana   Osijek
  21.4.2018 umjerena   niska  --- Javor, Breza   Beli Manastir
  20.4.2018 niska   niska  --- Breza   Beli Manastir
  19.4.2018 umjerena   niska  --- Javor, breza   Beli Manastir
  18.4.2018 umjerena   ---  --- Javor, breza   Beli Manastir
  17.4.2018 umjerena   niska  --- Vrba   Beli Manastir
  16.4.2018 niska   ---  --- Vrba   Beli Manastir
  15.4.2018 umjerena   niska  --- Vrba   Beli Manastir
  15.4.2018 umjerena   ---  --- Breza   Đakovo
  14.4.2018 umjerena   niska  --- Breza   Đakovo
  13.4.2018 umjerena   niska  --- Breza   Đakovo
  12.4.2018 umjerena   niska  --- Breza   Đakovo
  11.4.2018 umjerena   ---  --- Breza   Đakovo
  10.4.2018 umjerena   ---  --- Grab, Vrba   Đakovo
  9.4.2018 visoka   ---  --- Breza   Đakovo
  18.4.2018 umjerena   niska  --- Platana   Osijek
  17.4.2018 visoka   niska  --- Platana, Breza   Osijek
  14.4.2018 visoka   niska  --- Javor, Breza   Našice
  13.4.2018 umjerena   niska  --- Vrba   Našice
  12.4.2018 umjerena   niska  --- Grab, Breza   Našice
  11.4.2018 umjerena   niska  --- Breza   Našice
  10.4.2018 visoka   niska  --- Breza   Našice
  9.4.2018 visoka   niska  --- Grab   Našice
  8.4.2018 visoka   ---  --- Breza   Našice
  14.4.2018 umjerena   niska  --- Vrba   Beli Manastir
  13.4.2018 umjerena   niska  --- Breza   Beli Manastir
  12.4.2018 umjerena   niska  --- Vrba   Beli Manastir
  11.4.2018 visoka   ---  --- Breza   Beli Manastir
  10.4.2018 visoka   ---  --- Breza   Beli Manastir
  9.4.2018 visoka   ---  --- Breza   Beli Manastir
  8.4.2018 visoka   ---  --- Breza   Beli Manastir
  16.4.2018 visoka   niska  --- Platana   Osijek
  15.4.2018 umjerena   niska  --- Jasen, breza   Osijek
  14.4.2018 visoka   niska  --- Vrba   Osijek
  13.4.2018 visoka   niska  --- Vrba   Osijek
  12.4.2018 umjerena   ---  --- Breza   Osijek
  11.4.2018 visoka   niska  --- Breza, Jasen   Osijek
  10.4.2018 visoka   ---  --- Jasen   Osijek
  9.4.2018 visoka   niska  --- Breza   Osijek
  8.4.2018 vrlo visoka   ---  --- Breza   Osijek
  7.4.2018 visoka   ---  --- Breza   Osijek
  7.4.2018 vrlo visoka   ---  --- Breza   Osijek
  7.4.2018 visoka   ---  --- Breza   Osijek
  6.4.2018 visoka   ---  --- Breza   Osijek
  5.4.2018 visoka   ---  --- Topola   Osijek
  8.4.2018 umjerena   ---  --- Breza   Đakovo
  7.4.2018 umjerena   ---  --- Grab   Đakovo
  6.4.2018 niska   ---  --- Breza   Đakovo
  5.4.2018 umjerena   ---  --- Topola   Đakovo
  4.4.2018 visoka   ---  --- Topola, breza   Đakovo
  3.4.2018 visoka   ---  --- Grab   Đakovo
  2.4.2018 visoka   ---  --- Breza   Đakovo
  7.4.2018 visoka   ---  --- Breza   Našice
  6.4.2018 umjerena   niska  --- Breza   Našice
  5.4.2018 visoka   ---  --- Breza   Našice
  4.4.2018 visoka   ---  --- Grab   Našice
  3.4.2018 visoka   ---  --- Grab   Našice
  2.4.2018 visoka   ---  --- Grab   Našice
  1.4.2018 umjerena   ---  --- Grab   Našice
  7.4.2018 visoka   ---  --- Breza   Beli Manastir
  7.4.2018 visoka   ---  --- Grab   Beli Manastir
  6.4.2018 umjerena   ---  --- Grab   Beli Manastir
  5.4.2018 umjerena   ---  --- Grab   Beli Manastir
  4.4.2018 visoka   ---  --- Grab   Beli Manastir
  3.4.2018 visoka   ---  --- Grab   Beli Manastir
  2.4.2018 umjerena   niska  --- Grab   Beli Manastir
  1.4.2018 umjerena   ---  --- Grab   Beli Manastir
  4.4.2018 visoka   ---  --- Breza   Osijek
  31.3.2018 niska   ---  --- Topola   Beli Manastir
  31.3.2018 niska   ---  --- Topola   Beli Manastir
  30.3.2018 niska   ---  --- Grab   Beli Manastir
  29.3.2018 niska   ---  --- Brijest   Beli Manastir
  28.3.2018 niska   ---  --- Breza   Beli Manastir
  27.3.2018 niska   ---  --- Brijest   Beli Manastir
  26.3.2018 niska   ---  --- Joha   Beli Manastir
  25.3.2018 niska   ---  --- Topola   Beli Manastir
  1.4.2018 umjerena   ---  --- Grab   Đakovo
  31.3.2018 umjerena   ---  --- Grab   Đakovo
  30.3.2018 umjerena   ---  --- Topola   Đakovo
  29.3.2018 niska   ---  --- Čempresi   Đakovo
  28.3.2018 niska   ---  --- Breza   Đakovo
  27.3.2018 niska   ---  --- Topola   Đakovo
  27.3.2018 niska   ---  --- Topola   Đakovo
  26.3.2018 niska   ---  --- Čempresi   Đakovo
  31.3.2018 umjerena   ---  --- Grab   Našice
  30.3.2018 umjerena   ---  --- Grab   Našice
  29.3.2018 niska   ---  --- Grab   Našice
  28.3.2018 niska   ---  --- Čempresi   Našice
  27.3.2018 niska   ---  --- Joha   Našice
  26.3.2018 niska   ---  --- Breza   Našice
  25.3.2018 niska   ---  --- Breza   Našice
  3.4.2018 umjerena   ---  --- Breza   Osijek
  2.4.2018 visoka   ---  --- Grab   Osijek
  1.4.2018 umjerena   ---  --- Grab   Osijek
  31.3.2018 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  30.3.2018 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  29.3.2018 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  31.3.2018 umjerena   ---  --- Grab   Našice
  30.3.2018 umjerena   ---  --- Grab   Našice
  29.3.2018 niska   ---  --- Grab   Našice
  28.3.2018 niska   ---  --- Čempresi   Našice
  27.3.2018 niska   ---  --- Joha   Našice
  26.3.2018 niska   ---  --- Breza   Našice
  25.3.2018 niska   ---  --- Breza   Našice
  28.3.2018 umjerena   ---  --- Čempresi, topola   Osijek
  27.3.2018 umjerena   ---  --- Čempresi   Osijek
  26.3.2018 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  25.3.2018 niska   ---  --- Čempresi   Osijek
  24.3.2018 niska   ---  --- Joha   Našice
  24.3.2018 niska   ---  --- Joha   Našice
  23.3.2018 umjerena   ---  --- Joha   Našice
  22.3.2018 umjerena   ---  --- Joha   Našice
  21.3.2018 umjerena   ---  --- Joha   Našice
  20.3.2018 umjerena   ---  --- Joha   Našice
  19.3.2018 umjerena   ---  --- Topola   Našice
  18.3.2018 niska   ---  --- Joha   Našice
  24.3.2018 niska   ---  --- Topola   Beli Manastir
  23.3.2018 niska   ---  --- Topola   Beli Manastir
  22.3.2018 niska   ---  --- Joha   Beli Manastir
  21.3.2018 niska   ---  --- Joha   Beli Manastir
  20.3.2018 niska   ---  --- Joha   Beli Manastir
  19.3.2018 umjerena   ---  --- Joha   Beli Manastir
  18.3.2018 niska   ---  --- Joha   Beli Manastir
  24.3.2018 niska   ---  --- Čempresi   Osijek
  23.3.2018 niska   ---  --- Čempresi   Osijek
  22.3.2018 niska   ---  --- Joha   Osijek
  21.3.2018 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  20.3.2018 umjerena   ---  --- Čempresi   Osijek
  18.3.2018 niska   ---  --- Joha   Đakovo
  17.3.2018 niska   ---  --- Joha   Đakovo
  16.3.2018 umjerena   ---  --- Joha   Đakovo
  15.3.2018 umjerena   ---  --- Joha   Đakovo
  14.3.2018 umjerena   ---  --- Joha   Đakovo
  13.3.2018 umjerena   ---  --- Joha   Đakovo
  12.3.2018 umjerena   ---  --- Joha   Đakovo
  19.3.2018 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  18.3.2018 niska   ---  --- Čempresi   Osijek
  17.3.2018 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  16.3.2018 umjerena   ---  --- Čempresi   Osijek
  15.3.2018 visoka   ---  --- Čempresi, Topola   Osijek
  17.3.2018 niska   ---  --- Topola   Beli Manastir
  16.3.2018 niska   ---  --- Joha, ĐŤempresi   Beli Manastir
  15.3.2018 niska   ---  --- Joha, lijeska   Beli Manastir
  14.3.2018 umjerena   ---  --- Joha   Beli Manastir
  13.3.2018 umjerena   ---  --- Joha   Beli Manastir
  12.3.2018 umjerena   ---  --- Joha   Beli Manastir
  11.3.2018 visoka   ---  --- Joha   Beli Manastir
  12.3.2018 visoka   ---  --- Čempresi, Topola   Osijek
  13.3.2018 visoka   ---  --- Čempresi, Joha   Osijek
  11.3.2018 umjerena   ---  --- Joha, Topola   Đakovo
  10.3.2018 visoka   ---  --- Joha, Lijeska   Đakovo
  10.3.2018 visoka   ---  --- Joha, Lijeska   Đakovo
  9.3.2018 visoka   ---  --- Joha, Lijeska   Đakovo
  8.3.2018 visoka   ---  --- Joha, Lijeska   Đakovo
  7.3.2018 niska   ---  --- Joha   Đakovo
  6.3.2018 umjerena   ---  --- Joha   Đakovo
  5.3.2018 niska   ---  --- Joha   Đakovo
  12.3.2018 visoka   ---  --- Čempresi, Topola   Osijek
  11.3.2018 visoka   ---  --- Čempresi, Joha   Osijek
  10.3.2018 visoka   ---  --- Joha   Osijek
  9.3.2018 visoka   ---  --- Joha   Osijek
  8.3.2018 visoka   ---  --- Čempresi, Joha   Osijek
  7.3.2018 umjerena   ---  --- Čempresi   Osijek
  6.3.2018 niska   ---  --- Joha   Osijek
  5.3.2018 umjerena   ---  --- Čempresi   Osijek
  4.3.2018 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  10.3.2018 umjerena   ---  --- Joha   Beli Manastir
  9.3.2018 visoka   ---  --- Joha   Beli Manastir
  8.3.2018 visoka   ---  --- Joha   Beli Manastir
  7.3.2018 niska   ---  --- Joha   Beli Manastir
  6.3.2018 umjerena   ---  --- Joha   Beli Manastir
  5.3.2018 niska   ---  --- Čempresi   Beli Manastir
  4.3.2018 niska   ---  --- Čempresi   Beli Manastir
  3.3.2018 umjerena   ---  --- Čempresi   Osijek
  2.3.2018 niska   ---  --- Čempresi   Osijek
  1.3.2018 niska   ---  --- Čempresi   Osijek
  1.3.2018 niska   ---  --- Čempresi   Osijek
  1.3.2018 umjerena   ---  --- Čempresi   Osijek
  24.2.2018 umjerena   ---  --- Čempresi   Osijek
  24.2.2018 umjerena   ---  --- Čempresi   Osijek
  23.2.2018 umjerena   ---  --- Čempresi   Osijek
  22.2.2018 niska   ---  --- Čempresi   Osijek
  3.3.2018 ---   ---  --- Nema peludi   Beli Manastir
  2.3.2018 ---   ---  --- Nema peludi   Beli Manastir
  1.3.2018 niska   ---  --- Joha   Beli Manastir
  28.2.2018 niska   ---  --- Joha   Beli Manastir
  27.2.2018 visoka   ---  --- Joha   Beli Manastir
  26.2.2018 ---   ---  --- Nema peludi   Beli Manastir
  25.2.2018 niska   ---  --- Joha   Beli Manastir
  24.2.2018 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  23.2.2018 niska   ---  --- Jasen   Beli Manastir
  22.2.2018 niska   ---  --- Jasen   Beli Manastir
  21.2.2018 ---   ---  --- Nema peludi   Beli Manastir
  20.2.2018 ---   ---  --- Nema peludi   Beli Manastir
  19.2.2018 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  18.2.2018 niska   ---  --- Joha   Beli Manastir
  4.3.2018 niska   ---  --- Lijeska   Đakovo
  3.3.2018 niska   ---  --- Lijeska   Đakovo
  2.3.2018 niska   ---  --- Joha   Đakovo
  1.3.2018 niska   ---  --- Joha   Đakovo
  28.2.2018 niska   ---  --- Joha   Đakovo
  27.2.2018 umjerena   ---  --- Joha   Đakovo
  26.2.2018 niska   ---  --- Joha   Đakovo
  25.2.2018 niska   ---  --- Joha   Đakovo
  24.2.2018 niska   ---  --- Joha   Đakovo
  23.2.2018 umjerena   ---  --- Joha   Đakovo
  22.2.2018 niska   ---  --- Joha   Đakovo
  21.2.2018 niska   ---  --- Joha   Đakovo
  20.2.2018 ---   ---  --- Nema peludi   Đakovo
  19.2.2018 niska   ---  --- Joha   Đakovo
  18.2.2018 niska   ---  --- Joha   Đakovo
  17.2.2018 niska   ---  --- Joha   Đakovo
  16.2.2018 niska   ---  --- Joha   Đakovo
  15.2.2018 niska   ---  --- Joha   Đakovo
  14.2.2018 umjerena   ---  --- Joha   Đakovo
  13.2.2018 niska   ---  --- Joha   Đakovo
  12.2.2018 niska   ---  --- Joha   Đakovo
  17.2.2018 niska   ---  --- Joha   Našice
  16.2.2018 niska   ---  --- Joha   Našice
  15.2.2018 niska   ---  --- Joha   Našice
  14.2.2018 umjerena   ---  --- Joha   Našice
  13.2.2018 umjerena   ---  --- Joha   Našice
  12.2.2018 niska   ---  --- Joha   Našice
  11.2.2018 niska   ---  --- Joha   Našice
  19.2.2018 niska   ---  --- Čempresi   Osijek
  17.2.2018 niska   ---  --- Joha   Beli Manastir
  16.2.2018 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  15.2.2018 ---   ---  --- Nema peludi   Beli Manastir
  14.2.2018 niska   ---  --- Joha   Beli Manastir
  13.2.2018 niska   ---  --- Joha   Beli Manastir
  12.2.2018 niska   ---  --- Joha   Beli Manastir
  11.2.2018 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  18.2.2018 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  17.2.2018 umjerena   ---  --- Čempresi   Osijek
  16.2.2018 niska   ---  --- Čempresi   Osijek
  15.2.2018 niska   ---  --- Čempresi   Osijek
  11.2.2018 niska   ---  --- Jasen   Đakovo
  10.2.2018 niska   ---  --- Lijeska   Đakovo
  9.2.2018 niska   ---  --- Joha   Đakovo
  8.2.2018 niska   ---  --- Joha   Đakovo
  7.2.2018 niska   ---  --- Joha   Đakovo
  6.2.2018 niska   ---  --- Lijeska   Đakovo
  5.2.2018 umjerena   ---  --- Joha   Đakovo
  14.2.2018 niska   ---  --- Joha   Osijek
  10.2.2018 niska   ---  --- Joha   Našice
  9.2.2018 niska   ---  --- Joha   Našice
  8.2.2018 umjerena   ---  --- Joha   Našice
  7.2.2018 niska   ---  --- Joha   Našice
  6.2.2018 umjerena   ---  --- Joha   Našice
  6.2.2018 niska   ---  --- Joha   Našice
  5.2.2018 niska   ---  --- Joha   Našice
  4.2.2018 niska   ---  --- Joha   Našice
  13.2.2018 niska   ---  --- Joha   Osijek
  12.2.2018 niska   ---  --- Čempresi   Osijek
  11.2.2018 umjerena   ---  --- Čempresi   Osijek
  10.2.2018 niska   ---  --- Joha   Osijek
  9.2.2018 umjerena   ---  --- Čempresi   Osijek
  8.2.2018 niska   ---  --- Joha   Osijek
  3.2.2018 umjerena   ---  --- Joha   Našice
  2.2.2018 niska   ---  --- Brijest   Našice
  1.2.2018 niska   ---  --- Joha   Našice
  31.1.2018 umjerena   ---  --- LIjeska, joha   Našice
  30.1.2018 umjerena   ---  --- Joha, lijeska   Našice
  29.1.2018 niska   ---  --- Joha   Našice
  28.1.2018 umjerena   ---  --- Lijeska   Našice
  7.2.2018 niska   ---  --- Joha   Osijek
  4.2.2018 umjerena   ---  --- Joha   Đakovo
  3.2.2018 ---   ---  --- Nema peludi   Đakovo
  2.2.2018 ---   ---  --- Nema peludi   Đakovo
  1.2.2018 umjerena   ---  --- Lijeska, ĐŤempresi   Đakovo
  31.1.2018 umjerena   ---  --- Lijeska   Đakovo
  30.1.2018 umjerena   ---  --- Lijeska   Đakovo
  29.1.2018 umjerena   ---  --- Joha, lijeska   Đakovo
  28.1.2018 niska   ---  --- Lijeska   Đakovo
  3.2.2018 niska   ---  --- Joha, lijeska   Beli Manastir
  2.2.2018 niska   ---  --- Joha   Beli Manastir
  1.2.2018 umjerena   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  31.1.2018 umjerena   ---  --- Lijeska, joha   Beli Manastir
  30.1.2018 umjerena   ---  --- Lijeska, joha   Beli Manastir
  29.1.2018 umjerena   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  6.2.2018 umjerena   ---  --- Čempresi, lijeska   Osijek
  5.2.2018 umjerena   ---  --- Čempresi   Osijek
  4.2.2018 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  3.2.2018 umjerena   ---  --- Joha   Osijek
  2.2.2018 niska   ---  --- Čempresi   Osijek
  1.2.2018 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  31.1.2018 visoka   ---  --- Lijeska   Osijek
  30.1.2018 visoka   ---  --- Lijeska, joha   Osijek
  29.1.2018 visoka   ---  --- Lijeska   Osijek
  28.1.2018 umjerena   ---  --- Lijeska   Osijek
  27.1.2018 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  26.1.2018 umjerena   ---  --- Lijeska   Osijek
  25.1.2018 umjerena   ---  --- Lijeska   Osijek
  24.1.2018 niska   ---  --- Joha, lijeska   Osijek
  23.1.2018 niska   ---  --- Joha, lijeska   Osijek
  4.11.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Beli Manastir
  3.11.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  2.11.2017 ---   ---  niska Kopriva   Beli Manastir
  1.11.2017 niska   ---  --- Čempresi   Beli Manastir
  31.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  30.10.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Beli Manastir
  29.10.2017 ---   niska  niska Ambrozija   Beli Manastir
  1.11.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Osijek
  30.10.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Osijek
  29.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  28.10.2017 niska   ---  umjerena Ambrozija   Osijek
  27.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  26.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  25.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  24.10.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Osijek
  28.10.2017 niska   ---  niska Ambrozija   Našice
  27.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  26.10.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Našice
  25.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  24.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  23.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  22.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  22.10.2017 ---   niska  niska Ambrozija   Đakovo
  21.10.2017 ---   niska  --- Trave   Đakovo
  20.10.2017 ---   niska  niska Ambrozija   Đakovo
  19.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  18.10.2017 niska   ---  niska Ambrozija, bor   Đakovo
  17.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  16.10.2017 ---   ---  umjerena Ambrozija   Đakovo
  21.10.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Našice
  20.10.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Našice
  19.10.2017 ---   ---  umjerena Ambrozija   Našice
  18.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  17.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  16.10.2017 ---   umjerena  niska Ambrozija   Našice
  16.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  15.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  21.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  20.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  19.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  18.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  17.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  16.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  15.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  23.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  22.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  21.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  20.10.2017 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  19.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  18.10.2017 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  17.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  16.10.2017 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  15.10.2017 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  15.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  14.10.2017 ---   niska  niska Ambrozija   Đakovo
  13.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  12.10.2017 ---   niska  niska Ambrozija   Đakovo
  11.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  10.10.2017 ---   ---  umjerena Ambrozija   Đakovo
  9.10.2017 niska   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  9.10.2017 ---   ---  umjerena Ambrozija   Đakovo
  9.10.2017 niska   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  14.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  13.10.2017 ---   ---  umjerena Ambrozija   Našice
  12.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  11.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  10.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  9.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  8.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  14.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  13.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  12.10.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Beli Manastir
  11.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  10.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  9.10.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Beli Manastir
  8.10.2017 ---   niska  --- Trave   Beli Manastir
  18.10.2017 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  17.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  16.10.2017 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  15.10.2017 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  14.10.2017 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  13.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  12.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  11.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  10.10.2017 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  9.10.2017 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  8.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  11.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  8.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  7.10.2017 ---   niska  niska Ambrozija   Đakovo
  6.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  5.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  4.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  3.10.2017 ---   niska  umjerena Ambrozija   Đakovo
  2.10.2017 niska   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  7.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  6.10.2017 ---   niska  niska Ambrozija   Našice
  5.10.2017 niska   ---  niska Ambrozija, bor   Našice
  4.10.2017 ---   ---  umjerena Ambrozija   Našice
  4.10.2017 ---   ---  umjerena Ambrozija   Našice
  3.10.2017 ---   niska  niska Ambrozija   Našice
  2.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  1.10.2017 ---   niska  niska Ambrozija   Našice
  10.10.2017 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  7.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  6.10.2017 ---   niska  niska Ambrozija   Beli Manastir
  5.10.2017 ---   niska  niska Ambrozija   Beli Manastir
  4.10.2017 niska   niska  niska Ambrozija   Beli Manastir
  3.10.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Beli Manastir
  2.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  1.10.2017 niska   ---  niska Bor, ambrozija   Beli Manastir
  9.10.2017 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  8.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  7.10.2017 niska   ---  niska Ambrozija   Osijek
  6.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  5.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  4.10.2017 niska   ---  umjerena Ambrozija   Osijek
  30.9.2017 niska   ---  niska Ambrozija   Našice
  29.9.2017 niska   niska  umjerena Ambrozija   Našice
  28.9.2017 niska   ---  niska Ambrozija   Našice
  27.9.2017 ---   ---  umjerena Ambrozija   Našice
  26.9.2017 ---   ---  umjerena Ambrozija   Našice
  25.9.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  24.9.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  3.10.2017 niska   ---  niska Ambrozija   Osijek
  3.10.2017 niska   ---  niska Ambrozija   Osijek
  3.10.2017 niska   ---  niska Ambrozija   Osijek
  30.9.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  29.9.2017 niska   ---  niska Bor   Beli Manastir
  28.9.2017 ---   niska  niska Ambrozija   Beli Manastir
  27.9.2017 ---   niska  niska Ambrozija   Beli Manastir
  26.9.2017 niska   niska  niska Ambrozija   Beli Manastir
  25.9.2017 ---   ---  niska Pelin   Beli Manastir
  24.9.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  2.10.2017 umjerena   niska  niska Bor, ambrozija   Osijek
  1.10.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  30.9.2017 ---   ---  niska Pelin   Osijek
  29.9.2017 niska   ---  niska Ambrozija   Osijek
  28.9.2017 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  24.9.2017 ---   niska  niska Ambrozija, trave   Đakovo
  23.9.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  22.9.2017 ---   niska  niska Ambrozija   Đakovo
  21.9.2017 ---   niska  umjerena Ambrozija   Đakovo
  20.9.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Đakovo
  19.9.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  18.9.2017 ---   niska  umjerena Ambrozija, pelin   Đakovo
  23.9.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  23.9.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  22.9.2017 ---   niska  umjerena Ambrozija   Našice
  21.9.2017 ---   niska  umjerena Ambrozija   Našice
  20.9.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Našice
  19.9.2017 ---   ---  umjerena Ambrozija   Našice
  18.9.2017 ---   ---  umjerena Ambrozija   Našice
  17.9.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Našice
  27.9.2017 ---   niska  niska Ambrozija, pelin   Osijek
  23.9.2017 ---   niska  niska Ambrozija   Beli Manastir
  22.9.2017 ---   niska  niska Ambrozija, trave   Beli Manastir
  21.9.2017 ---   niska  niska Ambrozija   Beli Manastir
  20.9.2017 ---   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  19.9.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  18.9.2017 ---   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  17.9.2017 ---   niska  niska Ambrozija   Beli Manastir
  26.9.2017 ---   niska  umjerena Ambrozija   Osijek
  25.9.2017 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  24.9.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  23.9.2017 ---   niska  niska Ambrozija, trava   Osijek
  22.9.2017 ---   niska  umjerena Ambrozija   Osijek
  21.9.2017 ---   ---  umjerena Ambrozija   Osijek
  16.9.2017 ---   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  15.9.2017 ---   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  14.9.2017 ---   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  13.9.2017 ---   ---  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  12.9.2017 ---   ---  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  11.9.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  10.9.2017 ---   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  16.9.2017 ---   niska  umjerena Ambrozija   Našice
  15.9.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Našice
  14.9.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Našice
  13.9.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Našice
  12.9.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Našice
  11.9.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Našice
  10.9.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Našice
  20.9.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  19.9.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  18.9.2017 ---   umjerena  umjerena Ambrozija   Osijek
  17.9.2017 ---   umjerena  umjerena Ambrozija   Osijek
  16.9.2017 ---   umjerena  umjerena Ambrozija   Osijek
  15.9.2017 ---   umjerena  visoka Ambrozija   Osijek
  14.9.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  10.9.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Đakovo
  9.9.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Đakovo
  8.9.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Đakovo
  7.9.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Đakovo
  6.9.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Đakovo
  5.9.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Đakovo
  4.9.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Đakovo
  9.9.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  8.9.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  7.9.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  6.9.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  5.9.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  4.9.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  3.9.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  9.9.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Našice
  8.9.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Našice
  7.9.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Našice
  6.9.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Našice
  5.9.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Našice
  4.9.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Našice
  3.9.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Našice
  13.9.2017 niska   umjerena  vrlo visoka Ambrozija   Osijek
  12.9.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  11.9.2017 ---   niska  vrlo visoka Ambrozija   Osijek
  10.9.2017 ---   umjerena  vrlo visoka Ambrozija   Osijek
  9.9.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  8.9.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  8.9.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  7.9.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  8.9.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Osijek
  7.9.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Osijek
  3.9.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Đakovo
  2.9.2017 ---   ---  umjerena Ambrozija   Đakovo
  1.9.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Đakovo
  31.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Đakovo
  30.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Đakovo
  29.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Đakovo
  28.8.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Đakovo
  2.9.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Našice
  1.9.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Našice
  31.8.2017 ---   niska  vrlo visoka Ambrozija   Našice
  30.8.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Našice
  29.8.2017 ---   niska  vrlo visoka Ambrozija   Našice
  28.8.2017 niska   niska  visoka Ambrozija   Našice
  27.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Našice
  2.9.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  1.9.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  31.8.2017 ---   niska  vrlo visoka Ambrozija   Beli Manastir
  30.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  29.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  28.8.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  27.8.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  6.9.2017 ---   niska  vrlo visoka Ambrozija   Osijek
  6.9.2017 ---   niska  vrlo visoka Ambrozija   Osijek
  5.9.2017 ---   niska  vrlo visoka Ambrozija   Osijek
  5.9.2017 ---   niska  vrlo visoka Ambrozija   Osijek
  4.9.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  3.9.2017 ---   niska  vrlo visoka Ambrozija   Osijek
  2.9.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  1.9.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  31.8.2017 ---   umjerena  vrlo visoka Ambrozija   Osijek
  27.8.2017 ---   niska  vrlo visoka Ambrozija   Đakovo
  26.8.2017 ---   niska  vrlo visoka Ambrozija   Đakovo
  25.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Đakovo
  24.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Đakovo
  23.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Đakovo
  22.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Đakovo
  21.8.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Đakovo
  30.8.2017 ---   niska  vrlo visoka Ambrozija   Osijek
  26.8.2017 ---   niska  vrlo visoka Ambrozija   Našice
  25.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Našice
  24.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Našice
  23.8.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Našice
  22.8.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Našice
  21.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Našice
  20.8.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Našice
  29.8.2017 ---   niska  vrlo visoka Ambrozija   Osijek
  28.8.2017 ---   niska  vrlo visoka Ambrozija   Osijek
  27.8.2017 ---   umjerena  vrlo visoka Ambrozija   Osijek
  26.8.2017 ---   umjerena  visoka Ambrozija   Osijek
  26.8.2017 ---   umjerena  visoka Ambrozija   Osijek
  25.8.2017 ---   niska  vrlo visoka Ambrozija   Osijek
  24.8.2017 ---   niska  vrlo visoka Ambrozija   Osijek
  23.8.2017 ---   niska  vrlo visoka Ambrozija   Osijek
  23.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  23.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  26.8.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  25.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  24.8.2017 ---   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  23.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  22.8.2017 ---   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  21.8.2017 ---   ---  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  20.8.2017 ---   ---  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  19.8.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Našice
  18.8.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Našice
  17.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Našice
  16.8.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Našice
  15.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Našice
  14.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Našice
  13.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Našice
  22.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  21.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  20.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  19.8.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Osijek
  18.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  17.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  12.8.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Našice
  11.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Našice
  10.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Našice
  9.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Našice
  8.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Našice
  7.8.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Našice
  6.8.2017 ---   ---  umjerena Ambrozija   Našice
  16.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  16.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  13.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Đakovo
  13.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Đakovo
  12.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Đakovo
  11.8.2017 ---   ---  visoka Ambrozija   Đakovo
  10.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Đakovo
  9.8.2017 ---   niska  umjerena Ambrozija   Đakovo
  8.8.2017 ---   niska  umjerena Ambrozija   Đakovo
  7.8.2017 ---   niska  umjerena Ambrozija   Đakovo
  12.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  12.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  12.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  11.8.2017 niska   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  10.8.2017 niska   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  9.8.2017 ---   ---  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  8.8.2017 ---   ---  niska Koprive   Beli Manastir
  7.8.2017 ---   niska  niska Koprive   Beli Manastir
  6.8.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  15.8.2017 ---   umjerena  visoka Ambrozija   Osijek
  14.8.2017 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  12.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  11.8.2017 niska   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  10.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  10.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  9.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  8.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  7.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  6.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  6.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Đakovo
  6.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Đakovo
  5.8.2017 ---   niska  umjerena Ambrozija   Đakovo
  4.8.2017 ---   niska  umjerena Ambrozija   Đakovo
  3.8.2017 ---   niska  umjerena Koprive   Đakovo
  2.8.2017 ---   ---  visoka Koprive   Đakovo
  1.8.2017 ---   niska  umjerena Koprive   Đakovo
  31.7.2017 ---   niska  umjerena Koprive   Đakovo
  9.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  9.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  8.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  5.8.2017 ---   niska  umjerena Koprive   Našice
  4.8.2017 ---   niska  umjerena Koprive   Našice
  3.8.2017 ---   niska  niska Koprive   Našice
  2.8.2017 ---   niska  umjerena Koprive   Našice
  1.8.2017 ---   niska  niska Koprive   Našice
  31.7.2017 ---   niska  umjerena Koprive   Našice
  30.7.2017 ---   ---  umjerena Koprive   Našice
  7.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  6.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  5.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  4.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  3.8.2017 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  2.8.2017 ---   niska  visoka Koprive, ambrozija   Osijek
  1.8.2017 ---   umjerena  visoka Koprive, ambrozija   Osijek
  31.7.2017 ---   niska  umjerena Koprive, ambrozija   Osijek
  30.7.2017 ---   niska  visoka Koprive   Osijek
  29.7.2017 ---   ---  umjerena Koprive   Osijek
  28.7.2017 ---   ---  visoka Koprive   Osijek
  27.7.2017 ---   niska  umjerena Koprive   Osijek
  26.7.2017 ---   ---  umjerena Koprive   Osijek
  29.7.2017 ---   ---  umjerena Koprive   Osijek
  28.7.2017 ---   ---  visoka Koprive   Osijek
  27.7.2017 ---   niska  umjerena Koprive   Osijek
  26.7.2017 ---   ---  umjerena Koprive   Osijek
  25.7.2017 niska   niska  umjerena Koprive   Osijek
  24.7.2017 ---   niska  umjerena Koprive   Osijek
  23.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Osijek
  22.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Beli Manastir
  21.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Beli Manastir
  20.7.2017 ---   ---  niska Koprive   Beli Manastir
  19.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Beli Manastir
  18.7.2017 ---   ---  niska Koprive   Beli Manastir
  17.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Beli Manastir
  16.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Beli Manastir
  23.7.2017 ---   niska  umjerena Koprive   Đakovo
  22.7.2017 ---   ---  umjerena Koprive   Đakovo
  21.7.2017 ---   niska  umjerena Koprive   Đakovo
  20.7.2017 ---   niska  umjerena Koprive   Đakovo
  19.7.2017 ---   niska  visoka Koprive   Đakovo
  18.7.2017 ---   umjerena  umjerena Koprive   Đakovo
  17.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Đakovo
  22.7.2017 ---   ---  niska Koprive   Našice
  21.7.2017 ---   niska  umjerena Koprive   Našice
  20.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Našice
  19.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Našice
  18.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Našice
  17.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Našice
  16.7.2017 ---   ---  niska Koprive   Našice
  25.7.2017 niska   niska  umjerena Koprive   Osijek
  24.7.2017 ---   niska  umjerena Koprive   Osijek
  22.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Beli Manastir
  21.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Beli Manastir
  20.7.2017 ---   ---  niska Koprive   Beli Manastir
  19.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Beli Manastir
  18.7.2017 ---   ---  niska Koprive   Beli Manastir
  17.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Beli Manastir
  16.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Beli Manastir
  23.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Osijek
  22.7.2017 ---   niska  umjerena Koprive   Osijek
  21.7.2017 ---   niska  umjerena Koprive   Osijek
  20.7.2017 ---   niska  umjerena Koprive   Osijek
  19.7.2017 niska   niska  umjerena Koprive   Osijek
  15.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Našice
  14.7.2017 niska   niska  niska Koprive   Našice
  13.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Našice
  12.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Našice
  11.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Našice
  11.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Našice
  10.7.2017 ---   niska  niska Ambrozija   Našice
  9.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Našice
  15.7.2017 ---   niska  niska Trave   Beli Manastir
  14.7.2017 ---   niska  niska Trave   Beli Manastir
  13.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Beli Manastir
  12.7.2017 ---   niska  niska Trave   Beli Manastir
  11.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Beli Manastir
  10.7.2017 niska   niska  niska Trave   Beli Manastir
  9.7.2017 ---   niska  niska Trave   Beli Manastir
  16.7.2017 ---   niska  umjerena Koprive   Đakovo
  15.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Đakovo
  14.7.2017 ---   niska  umjerena Koprive   Đakovo
  13.7.2017 ---   niska  umjerena Koprive   Đakovo
  12.7.2017 ---   umjerena  umjerena Koprive   Đakovo
  11.7.2017 ---   niska  umjerena Koprive   Đakovo
  10.7.2017 ---   ---  umjerena Koprive   Đakovo
  18.7.2017 ---   umjerena  umjerena Koprive   Osijek
  17.7.2017 ---   niska  umjerena Koprive   Osijek
  15.7.2017 ---   niska  niska Trave   Beli Manastir
  14.7.2017 ---   niska  niska Trave   Beli Manastir
  13.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Beli Manastir
  12.7.2017 ---   niska  niska Trave   Beli Manastir
  11.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Beli Manastir
  10.7.2017 niska   niska  niska Trave   Beli Manastir
  9.7.2017 ---   niska  niska Trave   Beli Manastir
  16.7.2017 ---   niska  umjerena Koprive   Osijek
  15.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Osijek
  14.7.2017 ---   niska  umjerena Koprive   Osijek
  13.7.2017 ---   niska  umjerena Koprive   Osijek
  12.7.2017 ---   niska  umjerena Koprive   Osijek
  8.7.2017 niska   niska  umjerena Koprive   Našice
  7.7.2017 ---   ---  niska Koprive   Našice
  6.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Našice
  5.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Našice
  4.7.2017 ---   niska  niska Trputac   Našice
  3.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Našice
  2.7.2017 ---   niska  niska Trave   Našice
  11.7.2017 ---   niska  umjerena Koprive   Osijek
  10.7.2017 ---   niska  umjerena Koprive   Osijek
  9.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Osijek
  8.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Osijek
  7.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Osijek
  6.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Osijek
  5.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Osijek
  1.7.2017 ---   niska  niska Trave   Našice
  30.6.2017 ---   niska  niska Trave   Našice
  29.6.2017 ---   niska  niska Trave   Našice
  28.6.2017 niska   niska  niska Koprive   Našice
  27.6.2017 niska   niska  niska Trave   Našice
  26.6.2017 ---   umjerena  niska Trave   Našice
  25.6.2017 ---   niska  niska Trave   Našice
  2.7.2017 ---   niska  niska Koprive   Đakovo
  1.7.2017 niska   niska  niska Trave   Đakovo
  1.7.2017 niska   niska  niska Trave   Đakovo
  30.6.2017 ---   niska  umjerena Koprive   Đakovo
  30.6.2017 ---   niska  umjerena Koprive   Đakovo
  29.6.2017 ---   niska  umjerena Koprive   Đakovo
  28.6.2017 niska   niska  umjerena Koprive   Đakovo
  27.6.2017 niska   umjerena  umjerena Trave, koprive   Đakovo
  27.6.2017 niska   umjerena  umjerena Trave, koprive   Đakovo
  26.6.2017 ---   umjerena  niska Trave   Đakovo
  1.7.2017 ---   ---  niska Kopriva   Beli Manastir
  30.6.2017 ---   niska  niska Trave   Beli Manastir
  29.6.2017 niska   ---  niska Kopriva   Beli Manastir
  28.6.2017 niska   niska  niska Trave   Beli Manastir
  27.6.2017 ---   niska  niska Trave   Beli Manastir
  26.6.2017 niska   niska  niska Kopriva   Beli Manastir
  25.6.2017 niska   ---  niska Kopriva   Beli Manastir
  4.7.2017 niska   niska  niska Koprive   Osijek
  3.7.2017 ---   umjerena  umjerena Trave, koprive   Osijek
  1.7.2017 ---   ---  niska Kopriva   Beli Manastir
  30.6.2017 ---   niska  niska Trave   Beli Manastir
  29.6.2017 niska   ---  niska Kopriva   Beli Manastir
  29.6.2017 niska   niska  niska Trave   Beli Manastir
  28.6.2017 niska   niska  niska Trave   Beli Manastir
  27.6.2017 ---   niska  niska Trave   Beli Manastir
  26.6.2017 niska   niska  niska Kopriva   Beli Manastir
  25.6.2017 niska   ---  niska Kopriva   Beli Manastir
  2.7.2017 niska   niska  niska Kopriva   Osijek
  1.7.2017 ---   niska  niska Kopriva   Osijek
  30.6.2017 niska   niska  niska Trave   Osijek
  29.6.2017 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  28.6.2017 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  27.6.2017 niska   umjerena  umjerena Trave, koprive   Osijek
  26.6.2017 niska   umjerena  umjerena Trave, koprive   Osijek
  25.6.2017 niska   umjerena  umjerena Trave, koprive   Osijek
  24.6.2017 niska   umjerena  umjerena Trave, koprive   Našice
  23.6.2017 niska   umjerena  umjerena Trave, koprive   Našice
  22.6.2017 niska   umjerena  umjerena Trave, koprive   Našice
  21.6.2017 niska   umjerena  umjerena Trave, koprive   Našice
  20.6.2017 niska   umjerena  umjerena Trave, koprive   Našice
  19.6.2017 niska   umjerena  umjerena Trave, koprive   Našice
  18.6.2017 niska   visoka  umjerena Trave   Našice
  25.6.2017 niska   niska  visoka Koprive   Đakovo
  24.6.2017 niska   visoka  umjerena Trave   Đakovo
  23.6.2017 niska   umjerena  umjerena Trave, koprive   Đakovo
  22.6.2017 niska   visoka  visoka Trave, koprive   Đakovo
  21.6.2017 niska   visoka  visoka Trave, koprive   Đakovo
  20.6.2017 niska   visoka  visoka Trave, koprive   Đakovo
  19.6.2017 niska   visoka  umjerena Trave   Đakovo
  28.6.2017 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  24.6.2017 niska   niska  niska Trave, koprive   Beli Manastir
  23.6.2017 niska   niska  umjerena Koprive   Beli Manastir
  22.6.2017 niska   umjerena  umjerena Trave, koprive   Beli Manastir
  21.6.2017 ---   umjerena  umjerena Trave, koprive   Beli Manastir
  20.6.2017 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  19.6.2017 niska   niska  umjerena Koprive   Beli Manastir
  18.6.2017 niska   niska  umjerena Koprive   Beli Manastir
  27.6.2017 niska   umjerena  umjerena Trave, koprive   Osijek
  26.6.2017 niska   umjerena  umjerena Trave, koprive   Osijek
  26.6.2017 niska   umjerena  umjerena Trave, koprive   Osijek
  25.6.2017 niska   umjerena  umjerena Trave, koprive   Osijek
  24.6.2017 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  23.6.2017 niska   umjerena  umjerena Trave, koprive   Osijek
  22.6.2017 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  18.6.2017 ---   umjerena  niska Trave   Đakovo
  17.6.2017 niska   visoka  umjerena Trave   Đakovo
  16.6.2017 niska   visoka  niska Trave   Đakovo
  15.6.2017 niska   visoka  niska Trave   Đakovo
  14.6.2017 niska   visoka  umjerena Trave   Đakovo
  13.6.2017 niska   visoka  umjerena Trave   Đakovo
  12.6.2017 niska   visoka  umjerena Trave   Đakovo
  17.6.2017 niska   niska  umjerena Koprive   Beli Manastir
  16.6.2017 niska   umjerena  umjerena Trave, koprive   Beli Manastir
  15.6.2017 niska   umjerena  umjerena Trave, koprive   Beli Manastir
  14.6.2017 niska   niska  umjerena Koprive   Beli Manastir
  13.6.2017 niska   niska  niska Trave, koprive   Beli Manastir
  12.6.2017 niska   niska  umjerena Koprive   Beli Manastir
  11.6.2017 niska   ---  niska Koprive   Beli Manastir
  17.6.2017 niska   visoka  umjerena Trave   Našice
  16.6.2017 niska   visoka  umjerena Trave   Našice
  15.6.2017 niska   umjerena  niska Trave   Našice
  14.6.2017 niska   visoka  umjerena Trave   Našice
  13.6.2017 niska   umjerena  umjerena Trave, koprive   Našice
  12.6.2017 niska   visoka  umjerena Trave   Našice
  11.6.2017 niska   umjerena  umjerena Trave, koprive   Našice
  21.6.2017 niska   umjerena  umjerena Trave, koprive   Osijek
  20.6.2017 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  19.6.2017 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  18.6.2017 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  17.6.2017 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  16.6.2017 umjerena   visoka  umjerena Trave   Osijek
  15.6.2017 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  11.6.2017 niska   umjerena  umjerena Trave, koprive   Đakovo
  10.6.2017 niska   visoka  umjerena Trave   Đakovo
  9.6.2017 niska   visoka  umjerena Trave   Đakovo
  8.6.2017 ---   umjerena  umjerena Trave, koprive   Đakovo
  7.6.2017 niska   umjerena  umjerena Trave, koprive   Đakovo
  6.6.2017 niska   umjerena  umjerena Trave, koprive   Đakovo
  5.6.2017 niska   umjerena  visoka Koprive   Đakovo
  10.6.2017 ---   niska  niska Trave, kopriva   Beli Manastir
  9.6.2017 niska   niska  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  8.6.2017 ---   niska  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  7.6.2017 ---   niska  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  6.6.2017 niska   niska  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  5.6.2017 niska   niska  niska Kopriva, smreka   Beli Manastir
  4.6.2017 niska   niska  niska Trave, kopriva   Beli Manastir
  10.6.2017 niska   niska  umjerena Kopriva   Našice
  9.6.2017 niska   niska  umjerena Kopriva   Našice
  8.6.2017 niska   umjerena  niska Trave   Našice
  7.6.2017 niska   niska  niska Trave, kopriva   Našice
  6.6.2017 niska   umjerena  umjerena Trave, kopriva   Našice
  5.6.2017 niska   niska  niska Trave, kopriva   Našice
  4.6.2017 niska   niska  niska Trave, kopriva   Našice
  14.6.2017 niska   umjerena  umjerena Koprive, trave   Osijek
  13.6.2017 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  12.6.2017 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  4.6.2017 niska   umjerena  visoka Kopriva   Đakovo
  3.6.2017 niska   umjerena  visoka Kopriva   Đakovo
  2.6.2017 niska   umjerena  visoka Kopriva   Đakovo
  1.6.2017 niska   visoka  umjerena Trave   Đakovo
  31.5.2017 ---   niska  umjerena Kopriva   Đakovo
  30.5.2017 niska   umjerena  visoka Kopriva   Đakovo
  29.5.2017 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Đakovo
  11.6.2017 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  10.6.2017 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  9.6.2017 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  8.6.2017 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  7.6.2017 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  6.6.2017 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  3.6.2017 niska   umjerena  umjerena Koprive   Našice
  2.6.2017 ---   umjerena  niska Trave   Našice
  1.6.2017 niska   umjerena  niska Trave   Našice
  31.5.2017 niska   umjerena  niska Trave   Našice
  30.5.2017 niska   umjerena  niska Trave   Našice
  29.5.2017 niska   visoka  niska Trave   Našice
  28.5.2017 niska   umjerena  niska Trave   Našice
  5.6.2017 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  4.6.2017 niska   umjerena  visoka Koprive   Osijek
  3.6.2017 ---   ---  --- Aparat u kvaru!   Osijek
  2.6.2017 niska   umjerena  umjerena Koprive   Osijek
  1.6.2017 niska   umjerena  umjerena Koprive   Osijek
  27.5.2017 umjerena   umjerena  niska Bor, trave   Našice
  26.5.2017 niska   umjerena  niska Trave   Našice
  25.5.2017 niska   visoka  niska Bor   Našice
  24.5.2017 umjerena   visoka  niska Trave, bor   Našice
  23.5.2017 niska   umjerena  --- Trave   Našice
  22.5.2017 niska   visoka  niska Trave   Našice
  21.5.2017 umjerena   umjerena  niska Bor, trave   Našice
  28.5.2017 niska   visoka  umjerena Trave   Đakovo
  27.5.2017 niska   visoka  umjerena Trave   Đakovo
  26.5.2017 niska   visoka  umjerena Trave   Đakovo
  25.5.2017 niska   visoka  niska Trave   Đakovo
  24.5.2017 umjerena   visoka  niska Trave   Đakovo
  23.5.2017 umjerena   visoka  umjerena Trave   Đakovo
  22.5.2017 niska   visoka  umjerena Trave   Đakovo
  27.5.2017 niska   niska  niska Bor   Beli Manastir
  26.5.2017 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  25.5.2017 niska   niska  niska Trave   Beli Manastir
  24.5.2017 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  23.5.2017 niska   umjerena  niska Trave, bor   Beli Manastir
  22.5.2017 niska   umjerena  --- Trave   Beli Manastir
  21.5.2017 niska   niska  niska Trave   Beli Manastir
  28.5.2017 niska   visoka  umjerena Trave   Đakovo
  27.5.2017 niska   visoka  umjerena Trave   Đakovo
  26.5.2017 niska   visoka  umjerena Trave   Đakovo
  25.5.2017 niska   visoka  niska Trave   Đakovo
  24.5.2017 umjerena   visoka  niska Trave   Đakovo
  23.5.2017 umjerena   visoka  umjerena Trave   Đakovo
  22.5.2017 niska   visoka  umjerena Trave   Đakovo
  31.5.2017 niska   umjerena  umjerena Trave, kopriva   Osijek
  30.5.2017 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  27.5.2017 niska   niska  niska Bor   Beli Manastir
  26.5.2017 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  25.5.2017 niska   niska  niska Trave   Beli Manastir
  24.5.2017 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  23.5.2017 niska   umjerena  niska Trave, bor   Beli Manastir
  22.5.2017 niska   umjerena  --- Trave   Beli Manastir
  21.5.2017 niska   niska  niska Trave   Beli Manastir
  27.5.2017 umjerena   umjerena  niska Bor, trave   Našice
  27.5.2017 umjerena   umjerena  niska Bor, trave   Našice
  26.5.2017 niska   umjerena  niska Trave   Našice
  25.5.2017 niska   niska  niska Bor   Našice
  24.5.2017 umjerena   visoka  niska Trave, bor   Našice
  23.5.2017 niska   umjerena  --- Trave   Našice
  22.5.2017 niska   visoka  niska Trave   Našice
  21.5.2017 umjerena   umjerena  niska Bor, trave   Našice
  29.5.2017 niska   visoka  niska Trave   Osijek
  28.5.2017 niska   umjerena  umjerena Trave   Osijek
  28.5.2017 niska   umjerena  umjerena Trave   Osijek
  27.5.2017 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  26.5.2017 umjerena   umjerena  niska Trave, bor   Osijek
  25.5.2017 umjerena   umjerena  umjerena Trave, bor   Osijek
  24.5.2017 umjerena   visoka  niska Trave, bor   Osijek
  23.5.2017 umjerena   visoka  niska Trave   Osijek
  22.5.2017 niska   visoka  niska Trave   Osijek
  21.5.2017 umjerena   visoka  niska Trave   Osijek
  20.5.2017 niska   niska  --- Trave   Našice
  19.5.2017 niska   umjerena  --- Trave   Našice
  18.5.2017 niska   umjerena  niska Trave   Našice
  17.5.2017 niska   niska  niska Trave   Našice
  16.5.2017 niska   umjerena  niska Trave   Našice
  15.5.2017 niska   niska  --- Bor   Našice
  14.5.2017 niska   niska  --- Trave   Našice
  21.5.2017 niska   visoka  niska Trave   Đakovo
  20.5.2017 niska   umjerena  niska Trave, bor   Đakovo
  19.5.2017 niska   visoka  niska Trave   Đakovo
  18.5.2017 niska   umjerena  niska Trave   Đakovo
  17.5.2017 niska   umjerena  niska Trave   Đakovo
  16.5.2017 niska   niska  niska Trave   Đakovo
  15.5.2017 niska   niska  --- Trave   Đakovo
  15.5.2017 niska   umjerena  --- Trave   Đakovo
  20.5.2017 umjerena   umjerena  niska Bor, trave   Beli Manastir
  19.5.2017 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  18.5.2017 niska   niska  niska Trave   Beli Manastir
  17.5.2017 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  16.5.2017 niska   niska  niska Trave   Beli Manastir
  15.5.2017 niska   niska  --- Trave   Beli Manastir
  14.5.2017 niska   umjerena  --- Trave   Beli Manastir
  24.5.2017 umjerena   visoka  niska Trave, bor   Osijek
  20.5.2017 umjerena   umjerena  niska Bor, trave   Beli Manastir
  19.5.2017 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  18.5.2017 niska   niska  niska Trave   Beli Manastir
  17.5.2017 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  16.5.2017 niska   niska  niska Trave   Beli Manastir
  15.5.2017 niska   niska  --- Trave   Beli Manastir
  14.5.2017 niska   umjerena  --- Trave   Beli Manastir
  22.5.2017 niska   visoka  niska Trave   Osijek
  21.5.2017 umjerena   visoka  niska Trave   Osijek
  21.5.2017 umjerena   visoka  niska Trave   Osijek
  20.5.2017 umjerena   visoka  niska Trave   Osijek
  19.5.2017 niska   visoka  niska Trave   Osijek
  18.5.2017 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  17.5.2017 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  13.5.2017 niska   niska  --- Bor, trave   Našice
  12.5.2017 niska   niska  --- Bor, trave   Našice
  11.5.2017 niska   niska  --- Trave, bor   Našice
  10.5.2017 niska   niska  --- Bor   Našice
  9.5.2017 niska   niska  --- Trave, bor   Našice
  8.5.2017 niska   niska  --- Smreka   Našice
  7.5.2017 niska   niska  niska Trave   Našice
  13.5.2017 niska   niska  --- Trave   Beli Manastir
  12.5.2017 niska   niska  --- Trave   Beli Manastir
  11.5.2017 niska   niska  --- Trave   Beli Manastir
  10.5.2017 niska   niska  --- Bor, trave   Beli Manastir
  9.5.2017 niska   niska  niska Trave   Beli Manastir
  8.5.2017 niska   niska  niska Trave   Beli Manastir
  7.5.2017 niska   niska  niska Bor   Beli Manastir
  14.5.2017 niska   niska  --- Trave   Đakovo
  13.5.2017 niska   umjerena  --- Trave   Đakovo
  13.5.2017 niska   umjerena  niska Trave   Đakovo
  12.5.2017 niska   niska  niska Trave, bor   Đakovo
  11.5.2017 niska   umjerena  --- Trave   Đakovo
  10.5.2017 niska   niska  --- Trave   Đakovo
  9.5.2017 niska   niska  --- Smreka   Đakovo
  8.5.2017 umjerena   niska  niska Bor   Đakovo
  16.5.2017 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  15.5.2017 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  13.5.2017 niska   niska  --- Bor, trave   Našice
  12.5.2017 niska   niska  --- Bor, trave   Našice
  11.5.2017 niska   niska  --- Trave, bor   Našice
  10.5.2017 niska   niska  --- Bor   Našice
  9.5.2017 niska   niska  --- Trave, bor   Našice
  8.5.2017 niska   niska  --- Smreka   Našice
  7.5.2017 niska   niska  niska Trave   Našice
  13.5.2017 niska   niska  --- Trave   Beli Manastir
  12.5.2017 niska   niska  --- Trave   Beli Manastir
  11.5.2017 niska   niska  --- Trave   Beli Manastir
  10.5.2017 niska   niska  --- Bor, trave   Beli Manastir
  9.5.2017 niska   niska  niska Trave   Beli Manastir
  8.5.2017 niska   niska  niska Trave   Beli Manastir
  7.5.2017 niska   niska  niska Bor   Beli Manastir
  14.5.2017 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  13.5.2017 niska   niska  --- Trave   Osijek
  13.5.2017 niska   niska  niska Trave   Osijek
  12.5.2017 niska   niska  niska Trave   Osijek
  11.5.2017 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  6.5.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Beli Manastir
  5.5.2017 niska   ---  --- Bor   Beli Manastir
  4.5.2017 niska   ---  niska Kopriva   Beli Manastir
  3.5.2017 niska   ---  niska Kopriva   Beli Manastir
  2.5.2017 niska   niska  niska Kopriva   Beli Manastir
  1.5.2017 niska   niska  niska Trave, kopriva   Beli Manastir
  7.5.2017 umjerena   niska  --- Smreka, trave   Đakovo
  6.5.2017 niska   niska  niska Bor   Đakovo
  5.5.2017 niska   niska  --- Trave   Đakovo
  4.5.2017 niska   ---  --- Bor   Đakovo
  3.5.2017 niska   niska  niska Trave   Đakovo
  2.5.2017 niska   niska  niska Trave   Đakovo
  1.5.2017 niska   niska  niska Čempresi   Đakovo
  6.5.2017 niska   niska  --- Bor   Našice
  6.5.2017 niska   niska  --- Bor   Našice
  5.5.2017 niska   niska  --- Bor   Našice
  4.5.2017 niska   ---  --- Bor   Našice
  3.5.2017 niska   niska  niska Trave   Našice
  2.5.2017 niska   niska  niska Kopriva   Našice
  1.5.2017 niska   niska  --- Trave   Našice
  30.4.2017 niska   niska  niska Trave   Našice
  10.5.2017 umjerena   umjerena  niska Trave, bor   Osijek
  9.5.2017 niska   niska  niska Trave, bor   Osijek
  8.5.2017 niska   niska  niska Trave   Osijek
  6.5.2017 niska   ---  niska Javor   Osijek
  5.5.2017 niska   niska  --- Orah   Osijek
  4.5.2017 niska   niska  --- Trave   Osijek
  3.5.2017 niska   niska  niska Trave   Osijek
  2.5.2017 niska   niska  niska Trave, kopriva   Osijek
  1.5.2017 umjerena   niska  umjerena Javor, trave   Osijek
  30.4.2017 niska   ---  niska Kopriva   Osijek
  29.4.2017 niska   ---  niska Javor, trave   Našice
  28.4.2017 niska   niska  --- Trave   Našice
  27.4.2017 niska   niska  niska Trave, kopriva   Našice
  26.4.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Našice
  25.4.2017 niska   ---  --- Javor   Našice
  24.4.2017 niska   ---  --- Smreka   Našice
  24.4.2017 niska   ---  --- Smreka   Našice
  23.4.2017 niska   ---  --- Javor   Našice
  30.4.2017 niska   niska  niska Javor   Đakovo
  29.4.2017 niska   niska  niska Trave   Đakovo
  28.4.2017 niska   niska  niska Trave   Đakovo
  27.4.2017 umjerena   niska  niska Javor   Đakovo
  26.4.2017 niska   niska  --- Javor, trave   Đakovo
  25.4.2017 niska   niska  niska Javor   Đakovo
  24.4.2017 niska   niska  umjerena Kopriva   Đakovo
  29.4.2017 niska   ---  niska Kopriva   Beli Manastir
  28.4.2017 niska   niska  --- Javor, trave   Beli Manastir
  27.4.2017 umjerena   niska  niska Javor   Beli Manastir
  26.4.2017 niska   ---  niska Javor, kopriva   Beli Manastir
  25.4.2017 niska   ---  --- Javor   Beli Manastir
  24.4.2017 niska   ---  --- Javor   Beli Manastir
  23.4.2017 niska   ---  --- Javor   Beli Manastir
  3.5.2017 niska   niska  niska Trave   Osijek
  2.5.2017 niska   niska  niska Trave, kopriva   Osijek
  1.5.2017 umjerena   niska  umjerena Javor, trave   Osijek
  30.4.2017 niska   ---  niska Javor   Osijek
  22.4.2017 niska   niska  niska Javor   Našice
  21.4.2017 niska   ---  --- Orah   Našice
  20.4.2017 niska   ---  --- Vrba   Našice
  19.4.2017 niska   ---  --- Vrba   Našice
  18.4.2017 niska   ---  niska Javor   Našice
  17.4.2017 niska   ---  niska Vrba   Našice
  16.4.2017 niska   ---  niska Javor   Našice
  22.4.2017 niska   niska  niska Orah   Beli Manastir
  21.4.2017 niska   ---  --- Breza   Beli Manastir
  20.4.2017 niska   ---  --- Javor   Beli Manastir
  19.4.2017 niska   ---  --- Orah   Beli Manastir
  18.4.2017 niska   ---  niska Vrba   Beli Manastir
  17.4.2017 niska   ---  niska Javor   Beli Manastir
  16.4.2017 niska   ---  niska Orah   Beli Manastir
  23.4.2017 niska   ---  niska Javor   Đakovo
  22.4.2017 niska   niska  niska Javor   Đakovo
  19.4.2017 niska   ---  --- Orah   Đakovo
  22.4.2017 niska   niska  niska Javor   Đakovo
  21.4.2017 niska   ---  niska Javor   Đakovo
  20.4.2017 niska   ---  niska Javor   Đakovo
  19.4.2017 niska   ---  --- Javor   Đakovo
  18.4.2017 niska   ---  --- Javor   Đakovo
  17.4.2017 niska   ---  --- Javor   Đakovo
  26.4.2017 umjerena   niska  umjerena Javor, kopriva   Osijek
  22.4.2017 niska   niska  niska Javor   Našice
  21.4.2017 niska   ---  --- Orah   Našice
  20.4.2017 niska   ---  --- Vrba   Našice
  19.4.2017 niska   ---  --- Vrba   Našice
  18.4.2017 niska   ---  niska Javor   Našice
  17.4.2017 niska   ---  niska Vrba   Našice
  16.4.2017 niska   ---  niska Javor   Našice
  25.4.2017 umjerena   niska  niska Javor   Osijek
  24.4.2017 umjerena   niska  umjerena Javor   Osijek
  15.4.2017 niska   ---  niska Javor   Našice
  14.4.2017 niska   niska  --- Javor   Našice
  13.4.2017 niska   ---  niska Javor   Našice
  12.4.2017 umjerena   ---  --- Javor   Našice
  12.4.2017 umjerena   ---  --- Javor   Našice
  11.4.2017 umjerena   niska  --- Breza   Našice
  10.4.2017 niska   niska  niska Javor   Našice
  9.4.2017 niska   ---  --- Javor   Našice
  16.4.2017 niska   niska  niska Kopriva   Đakovo
  16.4.2017 niska   niska  niska Kopriva   Đakovo
  15.4.2017 niska   niska  umjerena Kopriva   Đakovo
  14.4.2017 niska   ---  niska Kopriva, javor   Đakovo
  13.4.2017 niska   niska  umjerena Kopriva   Đakovo
  12.4.2017 umjerena   ---  niska Javor   Đakovo
  11.4.2017 umjerena   ---  niska Breza   Đakovo
  10.4.2017 niska   ---  niska Javor   Đakovo
  22.4.2017 niska   niska  niska Orah   Beli Manastir
  21.4.2017 niska   ---  --- Breza   Beli Manastir
  20.4.2017 niska   ---  --- Javor   Beli Manastir
  19.4.2017 niska   ---  --- Orah   Beli Manastir
  18.4.2017 niska   ---  niska Vrba   Beli Manastir
  17.4.2017 niska   ---  niska Javor   Beli Manastir
  16.4.2017 niska   ---  niska Orah   Beli Manastir
  15.4.2017 niska   ---  niska Hrast   Beli Manastir
  14.4.2017 niska   ---  niska Orah   Beli Manastir
  13.4.2017 niska   ---  --- Javor   Beli Manastir
  12.4.2017 niska   ---  niska Javor   Beli Manastir
  11.4.2017 umjerena   ---  niska Breza   Beli Manastir
  10.4.2017 umjerena   ---  niska Javor   Beli Manastir
  9.4.2017 niska   niska  --- Vrba   Beli Manastir
  23.4.2017 umjerena   niska  niska Javor   Osijek
  22.4.2017 niska   ---  niska Platana   Osijek
  21.4.2017 niska   niska  --- Platana   Osijek
  21.4.2017 niska   niska  --- Platana   Osijek
  20.4.2017 niska   ---  niska Javor   Osijek
  19.4.2017 niska   ---  --- Vrba   Osijek
  18.4.2017 niska   ---  niska Vrba   Osijek
  17.4.2017 umjerena   ---  niska Kopriva   Osijek
  16.4.2017 niska   ---  niska Orah   Osijek
  8.4.2017 niska   ---  --- Breza   Beli Manastir
  7.4.2017 niska   ---  --- Javor   Beli Manastir
  6.4.2017 niska   ---  --- Breza   Beli Manastir
  5.4.2017 umjerena   ---  --- Vrba   Beli Manastir
  4.4.2017 niska   ---  --- Vrba   Beli Manastir
  3.4.2017 umjerena   ---  --- Breza, vrba   Beli Manastir
  2.4.2017 umjerena   niska  --- Jasen   Beli Manastir
  2.4.2017 niska   niska  --- Jasen   Beli Manastir
  9.4.2017 niska   niska  niska Javor   Đakovo
  8.4.2017 niska   ---  --- Javor   Đakovo
  7.4.2017 niska   niska  --- Javor   Đakovo
  6.4.2017 niska   niska  --- Breza   Đakovo
  5.4.2017 umjerena   niska  --- Breza   Đakovo
  4.4.2017 niska   ---  --- Vrba   Đakovo
  3.4.2017 umjerena   ---  --- Javor   Đakovo
  8.4.2017 niska   ---  --- Javor   Našice
  7.4.2017 niska   ---  --- Javor   Našice
  6.4.2017 niska   ---  --- Javor   Našice
  5.4.2017 umjerena   ---  --- Javor   Našice
  4.4.2017 niska   ---  --- Javor   Našice
  3.4.2017 niska   ---  --- Jasen   Našice
  2.4.2017 umjerena   niska  --- Javor   Našice
  12.4.2017 umjerena   ---  niska Orah, kopriva   Osijek
  11.4.2017 umjerena   niska  --- Breza   Osijek
  10.4.2017 umjerena   niska  --- Breza   Osijek
  9.4.2017 umjerena   niska  --- Platana   Osijek
  9.4.2017 umjerena   niska  --- Platana   Osijek
  10.4.2017 umjerena   niska  --- Breza   Osijek
  9.4.2017 umjerena   niska  --- Platana   Osijek
  1.4.2017 umjerena   ---  --- Javor   Našice
  31.3.2017 umjerena   ---  --- Javor   Našice
  30.3.2017 umjerena   ---  --- Breza   Našice
  29.3.2017 niska   ---  --- Čempresi   Našice
  28.3.2017 umjerena   ---  --- Breza   Našice
  27.3.2017 niska   ---  --- Breza   Našice
  26.3.2017 niska   ---  --- Vrba   Našice
  2.4.2017 umjerena   niska  --- Javor   Đakovo
  1.4.2017 umjerena   ---  --- Javor   Đakovo
  31.3.2017 niska   ---  --- Javor   Đakovo
  30.3.2017 niska   ---  --- Javor   Đakovo
  29.3.2017 umjerena   ---  --- Breza   Đakovo
  28.3.2017 visoka   niska  --- Breza   Đakovo
  27.3.2017 niska   niska  --- Vrba   Đakovo
  1.4.2017 umjerena   ---  --- Vrba   Beli Manastir
  31.3.2017 umjerena   ---  --- Vrba   Beli Manastir
  30.3.2017 umjerena   ---  --- Vrba   Beli Manastir
  29.3.2017 umjerena   ---  --- Breza   Beli Manastir
  28.3.2017 umjerena   ---  --- Breza   Beli Manastir
  27.3.2017 niska   ---  --- Breza   Beli Manastir
  26.3.2017 niska   ---  --- Jasen   Beli Manastir
  8.4.2017 umjerena   niska  --- Jasen   Osijek
  7.4.2017 umjerena   ---  --- Vrba   Osijek
  6.4.2017 umjerena   niska  --- Breza   Osijek
  5.4.2017 visoka   niska  --- Vrba   Osijek
  4.4.2017 umjerena   ---  --- Vrba   Osijek
  3.4.2017 umjerena   ---   Vrba, platana   Osijek
  2.4.2017 visoka   ---  --- Platana   Osijek
  29.3.2017 visoka   ---  --- Jasen   Osijek
  25.3.2017 umjerena   ---  --- Vrba   Našice
  24.3.2017 niska   ---  --- Breza   Našice
  23.3.2017 niska   ---  --- Čempresi   Našice
  22.3.2017 umjerena   ---  --- Čempresi   Našice
  21.3.2017 umjerena   ---  --- Čempresi   Našice
  20.3.2017 umjerena   ---  --- Čempresi   Našice
  19.3.2017 niska   ---  --- Vrba   Našice
  26.3.2017 niska   ---  --- Vrba   Đakovo
  25.3.2017 umjerena   ---  --- Breza   Đakovo
  24.3.2017 umjerena   ---  --- Breza   Đakovo
  23.3.2017 visoka   niska  --- Breza   Đakovo
  22.3.2017 niska   ---  --- Breza   Đakovo
  21.3.2017 niska   ---  --- Čempresi   Đakovo
  20.3.2017 niska   ---  --- Topola   Đakovo
  25.3.2017 niska   ---  --- Breza   Beli Manastir
  24.3.2017 niska   ---  --- Topola   Beli Manastir
  23.3.2017 umjerena   ---  --- Umjerena   Beli Manastir
  22.3.2017 niska   ---  --- Breza   Beli Manastir
  21.3.2017 niska   ---  --- Topola   Beli Manastir
  20.3.2017 niska   ---  --- Čempresi   Beli Manastir
  19.3.2017 niska   ---  --- Topola   Beli Manastir
  28.3.2017 visoka   ---  --- Jasen, breza   Osijek
  27.3.2017 umjerena   ---  --- Breza   Osijek
  26.3.2017 niska   ---  --- Vrba   Osijek
  25.3.2017 visoka   ---  --- Vrba   Osijek
  24.3.2017 umjerena   ---  --- Vrba   Osijek
  23.3.2017 visoka   ---  --- Breza   Osijek
  22.3.2017 visoka   ---  --- Breza   Osijek
  18.3.2017 niska   ---  --- Čempresi   Beli Manastir
  17.3.2017 umjerena   ---  --- Čempresi   Beli Manastir
  16.3.2017 niska   ---  --- Čempresi   Beli Manastir
  15.3.2017 niska   ---  --- Čempresi   Beli Manastir
  14.3.2017 niska   ---  --- Čempresi   Beli Manastir
  13.3.2017 niska   ---  --- Čempresi   Beli Manastir
  12.3.2017 niska   ---  --- Čempresi   Beli Manastir
  18.3.2017 niska   ---  --- Čempresi   Našice
  17.3.2017 umjerena   ---  --- Čempresi   Našice
  16.3.2017 niska   ---  --- Joha   Našice
  15.3.2017 niska   ---  --- Joha   Našice
  15.3.2017 umjerena   ---  --- Joha   Našice
  14.3.2017 umjerena   ---  --- Joha   Našice
  13.3.2017 niska   ---  --- Joha   Našice
  12.3.2017 niska   ---  --- Jasen   Našice
  19.3.2017 umjerena   ---  --- Topola   Đakovo
  18.3.2017 umjerena   ---  --- Topola   Đakovo
  17.3.2017 umjerena   ---  --- Topola   Đakovo
  16.3.2017 umjerena   ---  --- Joha   Đakovo
  15.3.2017 umjerena   ---  --- Joha   Đakovo
  14.3.2017 umjerena   ---  --- Joha   Đakovo
  13.3.2017 niska   ---  --- Jasen   Đakovo
  21.3.2017 visoka   ---  --- Topola   Osijek
  20.3.2017 visoka   ---  --- Topola   Osijek
  19.3.2017 umjerena   ---  --- Topola   Osijek
  18.3.2017 niska   ---  --- Topola   Osijek
  17.3.2017 umjerena   ---  --- Jasen   Osijek
  16.3.2017 umjerena   ---  --- Jasen   Osijek
  11.3.2017 niska   ---  --- Jasen   Našice
  10.3.2017 niska   ---  --- Jasen   Našice
  9.3.2017 niska   ---  --- Čempresi   Našice
  8.3.2017 niska   ---  --- Jasen   Našice
  7.3.2017 niska   ---  --- Jasen   Našice
  6.3.2017 niska   ---  --- Joha   Našice
  5.3.2017 niska   ---  --- Jasen   Našice
  12.3.2017 niska   ---  --- Topola   Đakovo
  11.3.2017 niska   ---  --- Joha   Đakovo
  10.3.2017 umjerena   ---  --- Jasen   Đakovo
  9.3.2017 niska   ---  --- Čempresi   Đakovo
  8.3.2017 umjerena   ---  --- Čempresi   Đakovo
  7.3.2017 umjerena   ---  --- Jasen   Đakovo
  6.3.2017 niska   ---  --- Topola   Đakovo
  11.3.2017 niska   ---  --- Topola   Beli Manastir
  10.3.2017 niska   ---  --- Joha   Beli Manastir
  9.3.2017 niska   ---  --- Čempresi   Beli Manastir
  8.3.2017 niska   ---  --- Topola   Beli Manastir
  7.3.2017 niska   ---  --- Joha   Beli Manastir
  6.3.2017 niska   ---  --- Topola   Beli Manastir
  5.3.2017 niska   ---  --- Topola   Beli Manastir
  15.3.2017 umjerena   ---  --- Jasen   Osijek
  14.3.2017 umjerena   ---  --- Čempresi   Osijek
  11.3.2017 niska   ---  --- Jasen   Našice
  10.3.2017 niska   ---  --- Jasen   Našice
  11.3.2017 niska   ---  --- Jasen   Našice
  10.3.2017 niska   ---  --- Jasen   Našice
  9.3.2017 niska   ---  --- Čempresi   Našice
  8.3.2017 niska   ---  --- Jasen   Našice
  7.3.2017 niska   ---  --- Jasen   Našice
  6.3.2017 niska   ---  --- Joha   Našice
  5.3.2017 niska   ---  --- Jasen   Našice
  13.3.2017 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  12.3.2017 umjerena   ---  --- Čempresi   Osijek
  11.3.2017 umjerena   ---  --- Jasen   Osijek
  10.3.2017 umjerena   ---  --- Jasen   Osijek
  9.3.2017 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  4.3.2017 umjerena   ---  --- Topola   Našice
  3.3.2017 umjerena   ---  --- Topola   Našice
  2.3.2017 umjerena   ---  --- Joha   Našice
  1.3.2017 niska   ---  --- Joha   Našice
  28.2.2017 niska   ---  --- Joha   Našice
  27.2.2017 umjerena   ---  --- Lijeska   Našice
  26.2.2017 niska   ---  --- Lijeska   Našice
  5.3.2017 niska   ---  --- Vrba   Đakovo
  4.3.2017 umjerena   ---  --- Topola   Đakovo
  3.3.2017 visoka   ---  --- Topola   Đakovo
  2.3.2017 umjerena   ---  --- Topola   Đakovo
  2.3.2017 niska   ---  --- Topola   Đakovo
  1.3.2017 niska   ---  --- Topola   Đakovo
  1.3.2017 niska   ---  --- Čempresi   Đakovo
  28.2.2017 umjerena   ---  --- Čempresi   Đakovo
  27.2.2017 umjerena   ---  --- Lijeska   Đakovo
  4.3.2017 niska   ---  --- Topola   Beli Manastir
  3.3.2017 niska   ---  --- Topola   Beli Manastir
  2.3.2017 niska   ---  --- Čempresi   Beli Manastir
  1.3.2017 niska   ---  --- Joha   Beli Manastir
  28.2.2017 niska   ---  --- Joha   Beli Manastir
  27.2.2017 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  26.2.2017 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  8.3.2017 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  7.3.2017 umjerena   ---  --- Čempresi   Osijek
  5.3.2017 umjerena   ---  --- Topola   Osijek
  5.3.2017 umjerena   ---  --- Čempresi   Osijek
  4.3.2017 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  3.3.2017 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  2.3.2017 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  25.2.2017 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  24.2.2017 niska   ---  --- Joha   Beli Manastir
  23.2.2017 umjerena   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  22.2.2017 umjerena   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  21.2.2017 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  20.2.2017 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  19.2.2017 niska   ---  --- Joha   Beli Manastir
  26.2.2017 niska   ---  --- Lijeska   Đakovo
  25.2.2017 niska   ---  --- Čempresi   Đakovo
  24.2.2017 niska   ---  --- Lijeska   Đakovo
  23.2.2017 umjerena   ---  --- Lijeska   Đakovo
  22.2.2017 umjerena   ---  --- Lijeska   Đakovo
  21.2.2017 umjerena   ---  --- Lijeska   Đakovo
  20.2.2017 umjerena   ---  --- Lijeska   Đakovo
  25.2.2017 niska   ---  --- Joha   Našice
  24.2.2017 niska   ---  --- Joha   Našice
  23.2.2017 niska   ---  --- Lijeska   Našice
  22.2.2017 niska   ---  --- Lijeska   Našice
  22.2.2017 umjerena   ---  --- Lijeska   Našice
  21.2.2017 umjerena   ---  --- Lijeska   Našice
  20.2.2017 umjerena   ---  --- Lijeska   Našice
  19.2.2017 niska   ---  --- Lijeska   Našice
  1.3.2017 visoka   ---  --- Čempresi, lijeska   Osijek
  28.2.2017 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  26.2.2017 umjerena   ---  --- Lijeska   Osijek
  25.2.2017 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  24.2.2017 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  23.2.2017 visoka   ---  --- Lijeska   Osijek
  22.2.2017 visoka   ---  --- Lijeska   Osijek
  21.2.2017 visoka   ---  --- Lijeska   Osijek
  20.2.2017 umjerena   ---  --- Lijeska   Osijek
  19.2.2017 niska   ---  --- Joha   Osijek
  22.2.2017 visoka   ---  --- Lijeska   Osijek
  19.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Đakovo
  18.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Đakovo
  17.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Đakovo
  16.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Đakovo
  15.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Đakovo
  14.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Đakovo
  13.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Đakovo
  21.2.2017 visoka   ---  --- Lijeska   Osijek
  18.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Beli Manastir
  17.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Beli Manastir
  16.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Beli Manastir
  15.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Beli Manastir
  14.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Beli Manastir
  13.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Beli Manastir
  12.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Beli Manastir
  18.2.2017 niska   ---  --- Joha, lijeska   Našice
  17.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Našice
  16.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Našice
  15.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Našice
  14.2.2017 niska   ---  --- Joha   Našice
  13.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Našice
  12.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Našice
  20.2.2017 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  19.2.2017 niska   ---  --- Joha   Osijek
  18.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Osijek
  17.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Osijek
  16.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Osijek
  11.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Beli Manastir
  11.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Beli Manastir
  10.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Beli Manastir
  9.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Beli Manastir
  8.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Beli Manastir
  7.2.2017 niska   ---  --- Čempresi   Beli Manastir
  6.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Beli Manastir
  6.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Beli Manastir
  5.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Beli Manastir
  12.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Đakovo
  11.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Đakovo
  10.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Đakovo
  9.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Đakovo
  8.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Đakovo
  7.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Đakovo
  6.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Đakovo
  14.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Osijek
  13.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Osijek
  12.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Osijek
  11.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Osijek
  10.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Osijek
  9.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Osijek
  9.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Osijek
  8.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Osijek
  7.2.2017 ---   ---  --- Nema peludi   Osijek
  5.2.2017 niska   ---  --- Čempresi   Osijek
  30.10.2016 ---   ---  --- Nema peludi   Osijek
  29.10.2016 ---   ---  --- Nema peludi   Osijek
  28.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  27.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  23.10.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Đakovo
  22.10.2016 ---   ---  umjerena Ambrozija   Đakovo
  21.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  20.10.2016 ---   ---  niska Kopriva   Đakovo
  19.10.2016 ---   ---  --- Nema peludi   Đakovo
  18.10.2016 ---   ---  --- Nema peludi   Đakovo
  17.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  22.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  21.10.2016 ---   ---  --- Nema peludi   Beli Manastir
  20.10.2016 ---   ---  --- Nema peludi   Beli Manastir
  19.10.2016 ---   niska  --- Trave   Beli Manastir
  18.10.2016 ---   ---  --- Nema peludi   Beli Manastir
  17.10.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Beli Manastir
  16.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  22.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  21.10.2016 ---   ---  --- Nema peludi   Našice
  20.10.2016 ---   ---  --- Nema peludi   Našice
  19.10.2016 ---   ---  --- Nema peludi   Našice
  18.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  17.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  16.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  26.10.2016 ---   ---  --- Nema peludi   Osijek
  25.10.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  24.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  23.10.2016 ---   ---  niska Kopriva   Osijek
  22.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  21.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  20.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  19.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  16.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  15.10.2016 ---   ---  --- nema peludi   Đakovo
  14.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  13.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  12.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  11.10.2016 ---   ---  niska Kopriva   Đakovo
  10.10.2016 ---   ---  niska Kopriva   Đakovo
  15.10.2016 ---   ---  niska Kopriva   Našice
  15.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  14.10.2016 ---   ---  niska Loboda   Našice
  13.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  12.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  11.10.2016 ---   ---  --- nema peludi   Našice
  10.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  9.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  15.10.2016 ---   ---  niska Kopriva   Beli Manastir
  14.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  13.10.2016 niska   ---  niska Kopriva   Beli Manastir
  12.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  11.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  10.10.2016 ---   ---  niska Kopriva   Beli Manastir
  9.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  18.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  17.10.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  16.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  15.10.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  14.10.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  13.10.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  14.10.2016 ---   niska  niska Kopriva   Osijek
  13.10.2016 ---   niska  niska Kopriva   Osijek
  12.10.2016 niska   ---  niska Kopriva   Osijek
  8.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  7.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  6.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  5.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  4.10.2016 ---   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  3.10.2016 ---   ---  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  2.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  9.10.2016 ---   ---  --- nema peludi   Đakovo
  8.10.2016 ---   ---  umjerena Ambrozija   Đakovo
  7.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  6.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  5.10.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Đakovo
  4.10.2016 ---   ---  umjerena Ambrozija   Đakovo
  3.10.2016 ---   niska  umjerena Ambrozija   Đakovo
  8.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  8.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  7.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  6.10.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Našice
  5.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  5.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  5.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  4.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  3.10.2016 niska   niska  umjerena Ambrozija   Našice
  4.10.2016 niska   niska  umjerena Ambrozija   Našice
  3.10.2016 niska   niska  umjerena Ambrozija   Našice
  2.10.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Našice
  11.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  10.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  9.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  8.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  7.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  6.10.2016 ---   ---  --- nema peludi   Osijek
  2.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  1.10.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Đakovo
  30.9.2016 niska   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  29.9.2016 niska   niska  niska Ambrozija   Đakovo
  28.9.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  27.9.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  26.9.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Đakovo
  1.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  30.9.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Beli Manastir
  29.9.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  28.9.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  27.9.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  26.9.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Beli Manastir
  25.9.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  1.10.2016 ---   niska  niska Kopriva   Našice
  30.9.2016 ---   ---  --- nema peludi   Našice
  29.9.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  28.9.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  27.9.2016 ---   ---  --- nema peludi   Našice
  26.9.2016 ---   ---  --- nema peludi   Našice
  25.9.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Našice
  5.10.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  4.10.2016 niska   ---  niska Ambrozija   Osijek
  3.10.2016 niska   ---  niska Ambrozija   Osijek
  3.10.2016 umjerena   niska  niska Bor   Osijek
  2.10.2016 niska   ---  niska Ambrozija, bor   Osijek
  1.10.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  30.9.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  29.9.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  29.9.2016 niska   ---  niska Ambrozija   Osijek
  28.9.2016 niska   ---  niska Ambrozija   Osijek
  24.9.2016 ---   ---  --- nema peludi   Našice
  23.9.2016 ---   ---  --- nema peludi   Našice
  22.9.2016 ---   ---  niska Kopriva   Našice
  21.9.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  20.9.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  19.9.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  18.9.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  25.9.2016 ---   niska  niska Kopriva   Đakovo
  24.9.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  23.9.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Đakovo
  22.9.2016 ---   niska  niska Kopriva   Đakovo
  21.9.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Đakovo
  20.9.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Đakovo
  19.9.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Đakovo
  24.9.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Beli Manastir
  23.9.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Beli Manastir
  22.9.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Beli Manastir
  21.9.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  20.9.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  19.9.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  18.9.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  27.9.2016 niska   niska  niska Ambrozija, bor   Osijek
  26.9.2016 ---   niska  niska Pelin   Osijek
  25.9.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  24.9.2016 ---   niska  niska Pelin   Osijek
  23.9.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  22.9.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  18.9.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  17.9.2016 niska   niska  umjerena Ambrozija   Đakovo
  16.9.2016 ---   niska  umjerena Ambrozija   Đakovo
  15.9.2016 ---   niska  umjerena Ambrozija   Đakovo
  14.9.2016 ---   niska  umjerena Ambrozija   Đakovo
  13.9.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Đakovo
  12.9.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Đakovo
  21.9.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  17.9.2016 niska   niska  niska Ambrozija   Beli Manastir
  16.9.2016 ---   ---  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  15.9.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  14.9.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Beli Manastir
  13.9.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Beli Manastir
  12.9.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  11.9.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Beli Manastir
  17.9.2016 ---   ---  --- --   Našice
  16.9.2016 ---   ---  niska Loboda   Našice
  15.9.2016 ---   ---  --- --   Našice
  14.9.2016 ---   ---  niska Kopriva   Našice
  13.9.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  12.9.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  11.9.2016 ---   ---  niska Kopriva   Našice
  20.9.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  19.9.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  19.9.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  18.9.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  17.9.2016 niska   niska  umjerena Ambrozija   Osijek
  16.9.2016 niska   ---  visoka Ambrozija   Osijek
  15.9.2016 ---   niska  umjerena Ambrozija   Osijek
  10.9.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  9.9.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  8.9.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  7.9.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  6.9.2016 ---   ---  niska Kopriva   Našice
  5.9.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  4.9.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  11.9.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Đakovo
  10.9.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Đakovo
  9.9.2016 ---   umjerena  visoka Ambrozija   Đakovo
  8.9.2016 ---   umjerena  visoka Ambrozija   Đakovo
  7.9.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Đakovo
  6.9.2016 ---   umjerena  visoka Ambrozija   Đakovo
  5.9.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Đakovo
  10.9.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  9.9.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  8.9.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  7.9.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  6.9.2016 ---   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  5.9.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  4.9.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Beli Manastir
  14.9.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  13.9.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  12.9.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  11.9.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  10.9.2016 ---   niska  umjerena Ambrozija   Osijek
  9.9.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  8.9.2016 ---   umjerena  visoka Ambrozija   Osijek
  6.9.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  4.9.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Đakovo
  3.9.2016 ---   niska  vrlo visoka Ambrozija   Đakovo
  2.9.2016 ---   ---  vrlo visoka Ambrozija   Đakovo
  1.9.2016 ---   niska  vrlo visoka Ambrozija   Đakovo
  31.8.2016 ---   niska  vrlo visoka Ambrozija   Đakovo
  30.8.2016 ---   niska  vrlo visoka Ambrozija   Đakovo
  29.8.2016 ---   niska  vrlo visoka Ambrozija   Đakovo
  3.9.2016 ---   ---  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  2.9.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  1.9.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  31.8.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  30.8.2016 ---   ---  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  29.8.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  28.8.2016 ---   ---  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  3.9.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  2.9.2016 ---   ---  umjerena Ambrozija   Našice
  1.9.2016 ---   ---  umjerena Ambrozija   Našice
  31.8.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  30.8.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  29.8.2016 niska   niska  visoka Ambrozija   Našice
  29.8.2016 niska   niska  niska Ambrozija   Našice
  28.8.2016 ---   niska  niska Ambrozija   Našice
  6.9.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  5.9.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  3.9.2016 ---   ---  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  2.9.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  1.9.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  31.8.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  30.8.2016 ---   ---  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  29.8.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  28.8.2016 ---   ---  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  4.9.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  31.8.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  28.8.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Đakovo
  27.8.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Đakovo
  26.8.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Đakovo
  25.8.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Đakovo
  24.8.2016 ---   umjerena  visoka Ambrozija   Đakovo
  23.8.2016 ---   niska  vrlo visoka Ambrozija   Đakovo
  22.8.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Đakovo
  30.8.2016 ---   umjerena  vrlo visoka Ambrozija   Osijek
  27.8.2016 ---   ---  umjerena Ambrozija   Našice
  26.8.2016 niska   ---  niska Ambrozija   Našice
  25.8.2016 ---   ---  umjerena Ambrozija   Našice
  24.8.2016 ---   ---  umjerena Ambrozija   Našice
  23.8.2016 ---   ---  umjerena Ambrozija   Našice
  22.8.2016 ---   ---  umjerena Ambrozija   Našice
  21.8.2016 ---   ---  umjerena Ambrozija   Našice
  29.8.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  27.8.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  26.8.2016 ---   ---  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  25.8.2016 ---   ---  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  24.8.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  23.8.2016 ---   ---  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  22.8.2016 ---   ---  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  21.8.2016 ---   ---  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  28.8.2016 ---   umjerena  visoka Ambrozija   Osijek
  27.8.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  26.8.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  25.8.2016 ---   niska  vrlo visoka Ambrozija   Osijek
  21.8.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Đakovo
  20.8.2016 ---   niska  visoka Kopriva, ambrozija   Đakovo
  19.8.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Đakovo
  18.8.2016 ---   niska  visoka Kopriva, ambrozija   Đakovo
  17.8.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Đakovo
  16.8.2016 ---   niska  visoka Kopriva, ambrozija   Đakovo
  15.8.2016 ---   niska  visoka Kopriva, ambrozija   Đakovo
  24.8.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  20.8.2016 ---   ---  niska Kopriva   Našice
  19.8.2016 ---   ---  niska Kopriva   Našice
  18.8.2016 ---   niska  niska Kopriva   Našice
  17.8.2016 ---   ---  umjerena Kopriva   Našice
  16.8.2016 ---   ---  niska Kopriva   Našice
  15.8.2016 ---   ---  umjerena Kopriva   Našice
  14.8.2016 ---   ---  niska Kopriva   Našice
  23.8.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  23.8.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  20.8.2016 ---   niska  visoka Kopriva, ambrozija   Osijek
  19.8.2016 ---   niska  visoka Kopriva, ambrozija   Osijek
  18.8.2016 ---   niska  visoka Kopriva   Osijek
  17.8.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  16.8.2016 ---   niska  visoka Kopriva, ambrozija   Osijek
  15.8.2016 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  16.8.2016 ---   niska  visoka Kopriva, ambrozija   Osijek
  14.8.2016 ---   niska  visoka Kopriva   Osijek
  13.8.2016 ---   niska  visoka Kopriva, ambrozija   Osijek
  12.8.2016 ---   niska  visoka Kopriva   Osijek
  11.8.2016 ---   niska  visoka Kopriva   Osijek
  14.8.2016 ---   niska  visoka Kopriva, ambrozija   Đakovo
  13.8.2016 ---   niska  visoka Kopriva, ambrozija   Đakovo
  12.8.2016 ---   niska  visoka Kopriva   Đakovo
  11.8.2016 ---   niska  visoka Kopriva   Đakovo
  10.8.2016 niska   niska  visoka Ambrozija   Đakovo
  9.8.2016 ---   niska  visoka Kopriva, ambrozija   Đakovo
  8.8.2016 ---   niska  visoka Kopriva, ambrozija   Đakovo
  20.8.2016 ---   ---  visoka Kopriva   Beli Manastir
  20.8.2016 ---   ---  visoka Kopriva   Beli Manastir
  19.8.2016 ---   niska  visoka Kopriva, ambrozija   Beli Manastir
  18.8.2016 ---   niska  visoka Kopriva   Beli Manastir
  17.8.2016 ---   niska  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  16.8.2016 ---   niska  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  15.8.2016 ---   niska  niska Kopriva   Beli Manastir
  14.8.2016 ---   niska  niska Kopriva   Beli Manastir
  14.8.2016 ---   niska  niska Kopriva   Beli Manastir
  13.8.2016 ---   niska  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  12.8.2016 ---   niska  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  11.8.2016 ---   niska  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  10.8.2016 ---   ---  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  9.8.2016 ---   ---  umjerena Kopriva, ambrozija   Beli Manastir
  8.8.2016 ---   ---  visoka Kopriva   Beli Manastir
  8.8.2016 ---   ---  visoka Kopriva   Beli Manastir
  7.8.2016 ---   ---  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  13.8.2016 ---   ---  niska Kopriva   Našice
  12.8.2016 ---   ---  niska Kopriva   Našice
  11.8.2016 ---   ---  niska Kopriva   Našice
  10.8.2016 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  9.8.2016 ---   ---  niska Kopriva   Našice
  8.8.2016 ---   niska  niska Kopriva   Našice
  7.8.2016 ---   niska  umjerena Kopriva   Našice
  7.8.2016 ---   umjerena  visoka Kopriva   Đakovo
  6.8.2016 ---   niska  visoka Kopriva   Đakovo
  5.8.2016 ---   niska  visoka Kopriva, ambrozija   Đakovo
  4.8.2016 ---   umjerena  visoka Kopriva   Đakovo
  3.8.2016 ---   umjerena  visoka Kopriva   Đakovo
  2.8.2016 ---   umjerena  visoka Kopriva   Đakovo
  1.8.2016 ---   niska  visoka Kopriva   Đakovo
  6.8.2016 ---   ---  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  5.8.2016 ---   ---  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  4.8.2016 ---   niska  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  3.8.2016 ---   ---  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  2.8.2016 ---   ---  niska Kopriva   Beli Manastir
  1.8.2016 ---   ---  niska Kopriva   Beli Manastir
  1.8.2016 ---   ---  niska Kopriva   Beli Manastir
  31.7.2016 ---   niska  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  6.8.2016 ---   ---  niska Kopriva   Našice
  5.8.2016 ---   ---  niska Kopriva, ambrozija   Našice
  4.8.2016 ---   ---  niska Kopriva   Našice
  3.8.2016 ---   ---  umjerena Kopriva   Našice
  2.8.2016 ---   niska  umjerena Kopriva   Našice
  1.8.2016 ---   niska  umjerena Kopriva   Našice
  31.7.2016 ---   ---  umjerena Kopriva   Našice
  10.8.2016 ---   niska  umjerena Kopriva, ambrozija   Osijek
  9.8.2016 ---   niska  visoka Kopriva, ambrozija   Osijek
  8.8.2016 ---   niska  visoka Kopriva   Osijek
  7.8.2016 ---   niska  visoka Ambrozija, kopriva   Osijek
  6.8.2016 ---   niska  visoka Kopriva   Osijek
  5.8.2016 ---   niska  visoka Kopriva   Osijek
  4.8.2016 ---   niska  visoka Kopriva   Osijek
  3.8.2016 ---   niska  visoka Kopriva   Osijek
  31.7.2016 ---   niska  visoka Kopriva   Đakovo
  30.7.2016 ---   niska  visoka Kopriva   Đakovo
  29.7.2016 ---   umjerena  visoka Kopriva   Đakovo
  28.7.2016 ---   niska  visoka Kopriva   Đakovo
  27.7.2016 ---   niska  visoka Kopriva   Đakovo
  26.7.2016 niska   niska  visoka Kopriva   Đakovo
  25.7.2016 ---   umjerena  visoka Kopriva   Đakovo
  30.7.2016 ---   niska  niska Kopriva   Našice
  29.7.2016 ---   niska  umjerena Kopriva   Našice
  28.7.2016 ---   ---  umjerena Kopriva   Našice
  27.7.2016 ---   ---  niska Kopriva   Našice
  26.7.2016 ---   ---  niska Kopriva   Našice
  25.7.2016 ---   ---  umjerena Kopriva   Našice
  24.7.2016 ---   ---  niska Kopriva   Našice
  30.7.2016 ---   ---  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  29.7.2016 ---   niska  visoka Kopriva   Beli Manastir
  28.7.2016 ---   ---  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  27.7.2016 ---   ---  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  26.7.2016 ---   ---  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  25.7.2016 ---   niska  niska Kopriva   Beli Manastir
  24.7.2016 ---   ---  niska Kopriva   Beli Manastir
  2.8.2016 ---   umjerena  visoka Kopriva, trave   Osijek
  1.8.2016 ---   niska  visoka Kopriva   Osijek
  31.7.2016 ---   niska  visoka Kopriva   Osijek
  30.7.2016 ---   niska  visoka Kopriva   Osijek
  29.7.2016 ---   niska  visoka Kopriva   Osijek
  28.7.2016 ---   niska  visoka Kopriva   Osijek
  27.7.2016 ---   niska  visoka Kopriva   Osijek
  23.7.2016 ---   ---  niska Kopriva   Našice
  22.7.2016 ---   niska  umjerena Kopriva   Našice
  21.7.2016 ---   niska  niska Kopriva   Našice
  20.7.2016 ---   niska  niska Kopriva   Našice
  19.7.2016 ---   niska  niska Kopriva   Našice
  18.7.2016 ---   niska  niska Kopriva   Našice
  17.7.2016 niska   niska  niska Kopriva   Našice
  24.7.2016 ---   niska  visoka Kopriva   Đakovo
  23.7.2016 ---   niska  visoka Kopriva   Đakovo
  22.7.2016 ---   umjerena  visoka Kopriva   Đakovo
  21.7.2016 ---   niska  visoka Kopriva   Đakovo
  20.7.2016 ---   umjerena  visoka Kopriva   Đakovo
  19.7.2016 niska   umjerena  visoka Kopriva   Đakovo
  18.7.2016 niska   umjerena  umjerena Trave, kopriva   Đakovo
  23.7.2016 ---   niska  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  22.7.2016 ---   niska  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  21.7.2016 ---   niska  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  20.7.2016 ---   niska  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  19.7.2016 ---   ---  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  18.7.2016 ---   niska  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  17.7.2016 ---   niska  visoka Kopriva   Beli Manastir
  26.7.2016 ---   niska  visoka Kopriva   Osijek
  25.7.2016 ---   niska  visoka Kopriva   Osijek
  24.7.2016 niska   niska  umjerena Kopriva   Osijek
  23.7.2016 ---   niska  visoka Kopriva   Osijek
  22.7.2016 ---   niska  umjerena Kopriva   Osijek
  21.7.2016 ---   umjerena  umjerena Kopriva, trave   Osijek
  16.7.2016 ---   niska  --- Trave   Našice
  15.7.2016 ---   ---  niska Kopriva   Našice
  14.7.2016 ---   ---  --- --   Našice
  14.7.2016 ---   ---  --- Kopriva   Našice
  13.7.2016 ---   niska  niska Kopriva   Našice
  12.7.2016 ---   niska  niska Kopriva   Našice
  11.7.2016 ---   niska  niska Kopriva   Našice
  10.7.2016 ---   ---  niska Kopriva   Našice
  17.7.2016 ---   niska  visoka Kopriva   Đakovo
  16.7.2016 ---   niska  visoka Kopriva   Đakovo
  15.7.2016 ---   niska  niska Kopriva   Đakovo
  14.7.2016 niska   niska  umjerena Kopriva   Đakovo
  13.7.2016 niska   niska  umjerena Kopriva   Đakovo
  12.7.2016 niska   umjerena  umjerena Trave, kopriva   Đakovo
  11.7.2016 niska   visoka  umjerena Trave   Đakovo
  16.7.2016 ---   ---  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  15.7.2016 niska   ---  --- Bor   Beli Manastir
  14.7.2016 ---   niska  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  13.7.2016 ---   niska  niska Kopriva   Beli Manastir
  12.7.2016 niska   niska  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  11.7.2016 ---   niska  niska Kopriva   Beli Manastir
  10.7.2016 ---   niska  niska Kopriva   Beli Manastir
  20.7.2016 ---   niska  umjerena Kopriva   Osijek
  20.7.2016 ---   niska  umjerena Kopriva   Osijek
  19.7.2016 ---   niska  umjerena Kopriva   Osijek
  18.7.2016 niska   umjerena  umjerena Kopriva, trave   Osijek
  17.7.2016 ---   niska  umjerena Koprive   Osijek
  16.7.2016 ---   niska  umjerena Koprive   Osijek
  16.7.2016 ---   niska  umjerena Koprive   Osijek
  16.7.2016 ---   niska  umjerena Koprive   Osijek
  15.7.2016 niska   ---  niska Koprive   Osijek
  14.7.2016 ---   niska  niska Koprive   Osijek
  9.7.2016 ---   niska  niska Koprive   Beli Manastir
  8.7.2016 niska   niska  umjerena Koprive   Beli Manastir
  7.7.2016 ---   niska  umjerena Koprive   Beli Manastir
  6.7.2016 niska   niska  umjerena Koprive   Beli Manastir
  5.7.2016 ---   niska  niska Koprive   Beli Manastir
  4.7.2016 ---   niska  niska Koprive   Beli Manastir
  3.7.2016 ---   niska  niska Koprive   Beli Manastir
  9.7.2016 ---   niska  umjerena Koprive   Našice
  8.7.2016 niska   niska  niska Koprive   Našice
  7.7.2016 ---   niska  niska Koprive   Našice
  6.7.2016 ---   ---  niska Koprive   Našice
  5.7.2016 ---   niska  niska Trave   Našice
  5.7.2016 ---   niska  niska Koprive   Našice
  4.7.2016 ---   niska  niska Koprive   Našice
  3.7.2016 ---   niska  niska Koprive   Našice
  10.7.2016 niska   umjerena  niska Trave   Đakovo
  10.7.2016 niska   umjerena  niska Trave   Đakovo
  9.7.2016 ---   visoka  umjerena Trave   Đakovo
  8.7.2016 ---   niska  umjerena Korovi   Đakovo
  7.7.2016 niska   umjerena  niska Trave   Đakovo
  6.7.2016 niska   umjerena  niska Trave   Đakovo
  5.7.2016 ---   umjerena  niska Trave   Đakovo
  12.7.2016 ---   umjerena  niska Trave   Osijek
  11.7.2016 niska   umjerena  umjerena Kopriva, trave   Osijek
  10.7.2016 ---   niska  umjerena Kopriva   Osijek
  9.7.2016 ---   niska  umjerena Kopriva   Osijek
  8.7.2016 ---   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  7.7.2016 ---   niska  umjerena Kopriva   Osijek
  2.7.2016 niska   niska  niska Kopriva   Beli Manastir
  1.7.2016 ---   niska  niska Kopriva   Beli Manastir
  30.6.2016 niska   niska  niska Kopriva   Beli Manastir
  29.6.2016 ---   niska  niska Kopriva   Beli Manastir
  28.6.2016 niska   niska  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  27.6.2016 niska   niska  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  27.6.2016 niska   ---  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  26.6.2016 niska   ---  niska Kopriva   Beli Manastir
  2.7.2016 niska   niska  niska Kopriva   Našice
  1.7.2016 ---   ---  niska Kopriva   Našice
  30.6.2016 ---   niska  niska Kopriva   Našice
  29.6.2016 ---   niska  niska Trave   Našice
  28.6.2016 ---   niska  niska Trave   Našice
  30.6.2016 niska   niska  --- Kopriva   Našice
  29.6.2016 niska   niska  --- Trave   Našice
  28.6.2016 niska   niska  --- Trave   Našice
  27.6.2016 niska   niska  niska Trave   Našice
  26.6.2016 niska   niska  niska Trave   Našice
  6.7.2016 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  5.7.2016 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  3.7.2016 niska   umjerena  niska Trave, kopriva   Osijek
  3.7.2016 niska   umjerena  umjerena Trave, kopriva   Osijek
  2.7.2016 niska   niska  umjerena Kopriva   Osijek
  1.7.2016 niska   niska  umjerena Kopriva   Osijek
  30.6.2016 niska   niska  niska Kopriva   Osijek
  30.6.2016 niska   niska  niska Kopriva   Osijek
  25.6.2016 niska   niska  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  24.6.2016 niska   umjerena  umjerena Trave, kopriva   Beli Manastir
  23.6.2016 niska   niska  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  22.6.2016 ---   niska  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  21.6.2016 ---   niska  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  20.6.2016 ---   ---  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  19.6.2016 niska   niska  niska Kopriva   Beli Manastir
  25.6.2016 ---   niska  niska Kopriva   Našice
  24.6.2016 ---   umjerena  niska Trave   Našice
  23.6.2016 niska   umjerena  umjerena Trave   Našice
  22.6.2016 ---   umjerena  niska Trave   Našice
  21.6.2016 ---   umjerena  umjerena Trave, kopriva   Našice
  20.6.2016 ---   visoka  niska Trave   Našice
  19.6.2016 niska   niska  niska Koprive   Našice
  29.6.2016 niska   umjerena  umjerena Trave, kopriva   Osijek
  28.6.2016 niska   umjerena  umjerena Trave, kopriva   Osijek
  27.6.2016 niska   umjerena  umjerena Trave, kopriva   Osijek
  26.6.2016 niska   niska  umjerena Kopriva   Osijek
  26.6.2016 niska   niska  umjerena Kopriva   Osijek
  22.6.2016 niska   visoka  visoka Kopriva, trave   Osijek
  18.6.2016 niska   umjerena  niska Trave   Našice
  17.6.2016 niska   umjerena  niska Trave   Našice
  16.6.2016 niska   umjerena  niska Trave   Našice
  15.6.2016 niska   niska  umjerena Kopriva   Našice
  14.6.2016 ---   niska  --- Trave   Našice
  13.6.2016 ---   niska  niska Kopriva   Našice
  12.6.2016 niska   niska  niska Kopriva   Našice
  18.6.2016 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  17.6.2016 niska   visoka  umjerena Trave   Beli Manastir
  16.6.2016 niska   visoka  niska Trave   Beli Manastir
  15.6.2016 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  14.6.2016 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  13.6.2016 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  12.6.2016 ---   niska  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  21.6.2016 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  20.6.2016 niska   visoka  visoka Koprive, trave   Osijek
  18.6.2016 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  17.6.2016 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  16.6.2016 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  19.6.2016 niska   umjerena  umjerena Kopriva, trave   Osijek
  11.6.2016 ---   niska  niska Koprive   Beli Manastir
  10.6.2016 ---   niska  umjerena Koprive   Beli Manastir
  9.6.2016 ---   umjerena  umjerena Koprive, trave   Beli Manastir
  8.6.2016 ---   niska  umjerena Koprive   Beli Manastir
  7.6.2016 niska   umjerena  umjerena Koprive, trave   Beli Manastir
  6.6.2016 niska   umjerena  umjerena Trave, Koprive   Beli Manastir
  5.6.2016 ---   niska  umjerena Koprive   Beli Manastir
  11.6.2016 ---   niska  niska Koprive   Našice
  10.6.2016 niska   niska  niska Koprive   Našice
  9.6.2016 ---   niska  niska Koprive   Našice
  8.6.2016 ---   niska  niska Koprive   Našice
  7.6.2016 ---   niska  niska Koprive   Našice
  6.6.2016 niska   niska  niska Koprive   Našice
  5.6.2016 ---   niska  niska Koprive, trave   Našice
  12.6.2016 niska   niska  umjerena Kopriva   Osijek
  11.6.2016 niska   umjerena  umjerena Kopriva, trave   Osijek
  10.6.2016 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  9.6.2016 niska   umjerena  umjerena Kopriva, trave   Osijek
  8.6.2016 niska   umjerena  visoka Kopriva, trave   Osijek
  7.6.2016 niska   umjerena  umjerena Kopriva, trave   Osijek
  4.6.2016 niska   niska  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  3.6.2016 niska   niska  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  2.6.2016 ---   niska  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  1.6.2016 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  31.5.2016 niska   niska  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  30.5.2016 niska   umjerena  umjerena Trave   Beli Manastir
  29.5.2016 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  4.6.2016 ---   niska  niska Koprive   Našice
  3.6.2016 ---   umjerena  niska Trave   Našice
  2.6.2016 ---   niska  niska Koprive   Našice
  1.6.2016 ---   niska  niska Koprive   Našice
  31.5.2016 niska   umjerena  niska Trave   Našice
  30.5.2016 ---   niska  niska Trave   Našice
  29.5.2016 niska   umjerena  niska Trave   Našice
  6.6.2016 niska   visoka  visoka Kopriva, trave   Osijek
  6.6.2016 niska   visoka  visoka Kopriva, trave   Osijek
  5.6.2016 niska   umjerena  umjerena Kopriva, trave   Osijek
  4.6.2016 niska   umjerena  umjerena Kopriva, trave   Osijek
  3.6.2016 niska   umjerena  umjerena Kopriva, trave   Osijek
  2.6.2016 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  28.5.2016 niska   umjerena  umjerena Trave   Našice
  27.5.2016 ---   umjerena  niska Trave   Našice
  26.5.2016 niska   umjerena  niska Trave   Našice
  25.5.2016 niska   umjerena  niska Trave   Našice
  24.5.2016 niska   umjerena  niska Trave   Našice
  23.5.2016 niska   umjerena  niska Trave   Našice
  22.5.2016 ---   niska  niska Trave   Našice
  2.6.2016 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  31.5.2016 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  28.5.2016 niska   umjerena  visoka Kopriva   Beli Manastir
  27.5.2016 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  26.5.2016 ---   niska  --- Trave   Beli Manastir
  25.5.2016 niska   visoka  niska Trave   Beli Manastir
  24.5.2016 umjerena   umjerena  niska Bor, trave   Beli Manastir
  23.5.2016 umjerena   visoka  niska Trave   Beli Manastir
  22.5.2016 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  30.5.2016 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  29.5.2016 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  28.5.2016 niska   visoka  umjerena Koprive, trave   Osijek
  27.5.2016 niska   umjerena  visoka Koprive, trave   Osijek
  26.5.2016 niska   visoka  umjerena Koprive, trave   Osijek
  25.5.2016 niska   visoka  niska Trave   Osijek
  21.5.2016 niska   niska  niska Bazga, trave, kopriva   Beli Manastir
  20.5.2016 ---   ---  ---  Beli Manastir
  19.5.2016 ---   niska  niska Kopriva, trave   Beli Manastir
  18.5.2016 ---   ---  ---  Beli Manastir
  17.5.2016 ---   ---  ---  Beli Manastir
  16.5.2016 niska   niska  --- Bazga, trave   Beli Manastir
  16.5.2016 niska   visoka  niska Bazga, trave   Beli Manastir
  23.5.2016 niska   visoka  niska Trave   Osijek
  22.5.2016 niska   visoka  niska Trave   Osijek
  21.5.2016 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  20.5.2016 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  19.5.2016 umjerena   visoka  umjerena Trave   Osijek
  18.5.2016 niska   visoka  niska Trave   Osijek
  14.5.2016 niska   ---  --- Javor   Našice
  13.5.2016 niska   niska  --- Trave   Našice
  12.5.2016 niska   niska  niska Bor, trave   Našice
  12.5.2016 niska   niska  niska Bor, trave   Našice
  11.5.2016 ---   niska  niska Trave   Našice
  10.5.2016 niska   ---  --- Breza   Našice
  9.5.2016 ---   niska  --- Trave   Našice
  8.5.2016 niska   niska  niska Trave   Našice
  16.5.2016 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  17.5.2016 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  15.5.2016 niska   niska  niska Platana   Osijek
  14.5.2016 umjerena   umjerena  niska Bor, trave   Osijek
  14.5.2016 umjerena   umjerena  niska Bor, trave   Osijek
  13.5.2016 niska   niska  niska Trave   Osijek
  12.5.2016 umjerena   umjerena  --- Trave   Osijek
  9.5.2016 niska   ---  --- Breza   Beli Manastir
  8.5.2016 ---   ---  --- --   Beli Manastir
  7.5.2016 niska   ---  --- Orah   Beli Manastir
  6.5.2016 niska   ---  --- --   Beli Manastir
  5.5.2016 niska   ---  niska Breza   Beli Manastir
  4.5.2016 niska   ---  --- Breza   Beli Manastir
  3.5.2016 niska   ---  --- Orah   Beli Manastir
  11.5.2016 niska   umjerena  --- Trave   Osijek
  7.5.2016 niska   umjerena  --- Breza, trave   Našice
  6.5.2016 umjerena   niska  --- Breza   Našice
  5.5.2016 niska   niska  --- Breza   Našice
  4.5.2016 niska   niska  --- Javor, dud, breza   Našice
  3.5.2016 niska   niska  --- Orah   Našice
  2.5.2016 niska   niska  --- Breza   Našice
  1.5.2016 niska   niska  --- Breza   Našice
  10.5.2016 niska   niska  --- Bazga   Osijek
  9.5.2016 niska   umjerena  --- Trave   Osijek
  8.5.2016 niska   umjerena  --- Trave   Osijek
  7.5.2016 umjerena   umjerena  niska Breza   Osijek
  6.5.2016 visoka   niska  niska Breza   Osijek
  5.5.2016 umjerena   umjerena  niska Breza   Osijek
  3.5.2016 umjerena   umjerena  --- Breza, trave   Osijek
  2.5.2016 ---   ---  --- --   Beli Manastir
  1.5.2016 niska   ---  --- Breza   Beli Manastir
  30.4.2016 niska   ---  --- Orah   Beli Manastir
  29.4.2016 niska   ---  --- Orah   Beli Manastir
  28.4.2016 niska   ---  --- Čempresi   Beli Manastir
  27.4.2016 niska   niska  --- Trave   Beli Manastir
  26.4.2016 niska   niska  --- Orah   Beli Manastir
  3.5.2016 niska   umjerena  --- Trave   Osijek
  30.4.2016 niska   ---  --- Javor   Našice
  29.4.2016 niska   ---  --- Grab   Našice
  28.4.2016 niska   niska  --- Breza, trave   Našice
  27.4.2016 umjerena   ---  niska Grab, trputac   Našice
  26.4.2016 niska   ---  --- Čempresi   Našice
  25.4.2016 ---   ---  --- --   Našice
  24.4.2016 ---   ---  --- --   Našice
  2.5.2016 niska   niska  --- Javor, trave   Osijek
  1.5.2016 niska   niska  --- Dud, trave   Osijek
  30.4.2016 niska   niska  --- Vrba, trave   Osijek
  29.4.2016 niska   niska  --- Breza, trave   Osijek
  28.4.2016 niska   niska  --- Dud, trave   Osijek
  27.4.2016 niska   niska  niska Orah   Osijek
  25.4.2016 niska   ---  --- Breza   Beli Manastir
  24.4.2016 niska   ---  --- Breza   Beli Manastir
  23.4.2016 niska   ---  --- Breza   Beli Manastir
  22.4.2016 niska   ---  --- Dud   Beli Manastir
  21.4.2016 niska   niska  --- Dud, javor   Beli Manastir
  20.4.2016 niska   ---  --- Dud, vrba   Beli Manastir
  19.4.2016 umjerena   niska  --- Breza   Beli Manastir
  26.4.2016 umjerena   niska  niska Bor   Osijek
  23.4.2016 niska   niska  niska Javor   Našice
  22.4.2016 niska   niska  --- Breza   Našice
  21.4.2016 umjerena   niska  --- Breza, trave   Našice
  20.4.2016 niska   niska  niska Breza, trave   Našice
  19.4.2016 umjerena   ---  --- Breza   Našice
  18.4.2016 umjerena   niska  --- Breza   Našice
  17.4.2016 umjerena   niska  niska Breza   Našice
  25.4.2016 niska   ---  --- Breza   Osijek
  24.4.2016 niska   ---  --- Javor   Osijek
  24.4.2016 niska   ---  --- Javor   Osijek
  23.4.2016 niska   niska  --- Breza   Osijek
  22.4.2016 umjerena   niska  niska Breza   Osijek
  21.4.2016 umjerena   niska  niska Breza   Osijek
  18.4.2016 niska   niska  --- Breza, trave   Beli Manastir
  17.4.2016 umjerena   niska  --- Breza, trave   Beli Manastir
  17.4.2016 umjerena   niska  niska Breza, trave   Beli Manastir
  16.4.2016 umjerena   ---  niska Breza, trputac   Beli Manastir
  15.4.2016 umjerena   niska  --- Breza   Beli Manastir
  14.4.2016 umjerena   niska  --- Breza   Beli Manastir
  13.4.2016 umjerena   niska  --- Breza   Beli Manastir
  12.4.2016 umjerena   niska  --- Breza   Beli Manastir
  16.4.2016 umjerena   niska  --- Breza, trave   Našice
  16.4.2016 umjerena   niska  --- Breza, trave   Našice
  15.4.2016 visoka   niska  --- Javor, trave   Našice
  14.4.2016 visoka   niska  --- Breza   Našice
  13.4.2016 umjerena   ---  --- Breza   Našice
  12.4.2016 visoka   niska  --- Breza, trave   Našice
  11.4.2016 visoka   niska  --- Javor, trave   Našice
  10.4.2016 visoka   niska  --- Javor, trave   Našice
  20.4.2016 umjerena   niska  --- Breza, trave   Osijek
  20.4.2016 umjerena   niska  --- Breza, trave   Osijek
  19.4.2016 visoka   niska  --- Breza, trave   Osijek
  18.4.2016 umjerena   visoka  --- Dud, trave   Osijek
  17.4.2016 visoka   visoka  --- Breza, trave   Osijek
  16.4.2016 visoka   niska  --- Grab, trave   Osijek
  16.4.2016 visoka   niska  --- Grab, trave   Osijek
  15.4.2016 visoka   niska  --- Breza, trave   Osijek
  14.4.2016 visoka   niska  --- Breza, trave   Osijek
  11.4.2016 umjerena   niska  --- Javor   Beli Manastir
  10.4.2016 umjerena   ---  --- Orah   Beli Manastir
  9.4.2016 umjerena   ---  --- Orah   Beli Manastir
  8.4.2016 niska   ---  --- Vrba   Beli Manastir
  7.4.2016 umjerena   ---  --- Breza, vrba   Beli Manastir
  6.4.2016 umjerena   ---  --- Breza   Beli Manastir
  5.4.2016 umjerena   ---  --- Breza   Beli Manastir
  13.4.2016 visoka   umjerena  --- Javor, trave   Osijek
  13.4.2016 visoka   umjerena  --- Javor, trave   Osijek
  9.4.2016 umjerena   niska  --- Vrba   Našice
  8.4.2016 visoka   ---  --- Javor   Našice
  7.4.2016 visoka   niska  --- Javor   Našice
  6.4.2016 visoka   niska  --- Javor   Našice
  5.4.2016 visoka   ---  --- Javor   Našice
  4.4.2016 visoka   ---  --- Breza   Našice
  3.4.2016 visoka   ---  --- Grab   Našice
  12.4.2016 visoka   umjerena  --- Grab, trave   Osijek
  11.4.2016 visoka   ---  --- Javor   Osijek
  10.4.2016 visoka   ---  --- Jasen   Osijek
  9.4.2016 ---   ---  --- --   Osijek
  8.4.2016 niska   ---  --- Topola, Jasen   Osijek
  7.4.2016 visoka   ---  --- Jasen   Osijek
  6.4.2016 visoka   ---  --- Jasen   Osijek
  4.4.2016 visoka   ---  --- Breza   Beli Manastir
  3.4.2016 visoka   ---  --- Breza   Beli Manastir
  2.4.2016 visoka   ---  --- Breza   Beli Manastir
  1.4.2016 visoka   ---  --- Breza   Beli Manastir
  31.3.2016 visoka   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  30.3.2016 visoka   ---  --- Grab   Beli Manastir
  29.3.2016 visoka   ---  --- Grab   Beli Manastir
  6.4.2016 visoka   ---  --- Jasen   Osijek
  2.4.2016 niska   ---  --- Breza   Našice
  1.4.2016 visoka   ---  --- Breza   Našice
  31.3.2016 visoka   ---  --- Grab   Našice
  30.3.2016 visoka   ---  --- Grab   Našice
  29.3.2016 visoka   ---  --- Grab   Našice
  28.3.2016 visoka   ---  --- Grab   Našice
  27.3.2016 umjerena   ---  --- Grab   Našice
  5.4.2016 visoka   ---  --- Jasen   Osijek
  4.4.2016 visoka   ---  --- Grab   Osijek
  3.4.2016 visoka   ---  --- Grab   Osijek
  2.4.2016 visoka   ---  --- Grab   Osijek
  1.4.2016 visoka   ---  --- Vrba   Osijek
  31.3.2016 visoka   ---  --- Breza   Osijek
  30.3.2016 visoka   ---  --- Grab   Osijek
  29.3.2016 visoka   ---  --- Grab   Osijek
  28.3.2016 visoka   ---  --- Grab   Osijek
  27.3.2016 umjerena   ---  --- Grab   Osijek
  30.3.2016 visoka   ---  --- Grab   Osijek
  28.3.2016 visoka   ---  --- Grab   Beli Manastir
  27.3.2016 umjerena   ---  --- Grab   Beli Manastir
  26.3.2016 niska   ---  --- Grab   Beli Manastir
  25.3.2016 niska   ---  --- Grab   Beli Manastir
  24.3.2016 umjerena   ---  --- Grab   Beli Manastir
  23.3.2016 niska   ---  --- Grab   Beli Manastir
  22.3.2016 niska   ---  --- Grab   Beli Manastir
  29.3.2016 visoka   ---  --- Grab   Osijek
  26.3.2016 umjerena   ---  --- Grab   Našice
  25.3.2016 umjerena   ---  --- Grab   Našice
  24.3.2016 umjerena   ---  --- Grab   Našice
  23.3.2016 umjerena   ---  --- Grab   Našice
  22.3.2016 niska   ---  --- Grab   Našice
  21.3.2016 umjerena   ---  --- Grab   Našice
  21.3.2016 visoka   ---  --- Grab   Našice
  20.3.2016 visoka   ---  --- Grab   Našice
  28.3.2016 visoka   ---  --- Grab   Osijek
  21.3.2016 umjerena   ---  --- Topola   Beli Manastir
  20.3.2016 niska   ---  --- Grab   Beli Manastir
  19.3.2016 umjerena   ---  --- Grab   Beli Manastir
  18.3.2016 umjerena   ---  --- Joha   Beli Manastir
  17.3.2016 niska   ---  --- Vrba   Beli Manastir
  16.3.2016 niska   ---  --- Topola   Beli Manastir
  15.3.2016 niska   ---  --- Vrba   Beli Manastir
  19.3.2016 visoka   ---  --- Grab   Našice
  18.3.2016 visoka   ---  --- Grab   Našice
  17.3.2016 umjerena   ---  --- Grab   Našice
  16.3.2016 niska   ---  --- Grab   Našice
  15.3.2016 umjerena   ---  --- Grab   Našice
  14.3.2016 umjerena   ---  --- Joha   Našice
  13.3.2016 umjerena   ---  --- Joha   Našice
  27.3.2016 umjerena   ---  --- Grab   Osijek
  26.3.2016 umjerena   ---  --- Grab   Osijek
  25.3.2016 umjerena   ---  --- Grab   Osijek
  24.3.2016 visoka   ---  --- Grab   Osijek
  23.3.2016 umjerena   ---  --- Javor   Osijek
  22.3.2016 niska   ---  --- Vrba   Osijek
  21.3.2016 umjerena   ---  --- Topola   Osijek
  20.3.2016 umjerena   ---  --- Grab   Osijek
  19.3.2016 visoka   ---  --- Grab   Osijek
  18.3.2016 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  17.3.2016 umjerena   ---  --- Čempresi   Osijek
  16.3.2016 umjerena   ---  --- Jasen   Osijek
  14.3.2016 niska   ---  --- Joha   Beli Manastir
  13.3.2016 niska   ---  --- Topola   Beli Manastir
  12.3.2016 umjerena   ---  --- Topola   Beli Manastir
  11.3.2016 umjerena   ---  --- Topola   Beli Manastir
  10.3.2016 niska   ---  --- Čempresi   Beli Manastir
  9.3.2016 umjerena   ---  --- Topola   Beli Manastir
  8.3.2016 niska   ---  --- Topola   Beli Manastir
  12.3.2016 umjerena   ---  --- Topola   Našice
  11.3.2016 niska   ---  --- Čempresi   Našice
  10.3.2016 niska   ---  --- Topola   Našice
  9.3.2016 niska   ---  --- Topola   Našice
  8.3.2016 umjerena   ---  --- Topola   Našice
  7.3.2016 umjerena   ---  --- Grab   Našice
  6.3.2016 niska   ---  --- Joha   Našice
  15.3.2016 niska   ---  --- Vrba   Osijek
  14.3.2016 umjerena   ---  --- Čempresi   Osijek
  13.3.2016 umjerena   ---  --- Topola   Osijek
  13.3.2016 umjerena   ---  --- Topola   Beli Manastir
  11.3.2016 niska   ---  --- Vrba   Beli Manastir
  7.3.2016 niska   ---  --- Vrba   Beli Manastir
  12.3.2016 ---   ---  --- --   Osijek
  11.3.2016 niska   ---  --- Topola, brijest   Osijek
  10.3.2016 niska   ---  --- Čempresi   Osijek
  11.3.2016 niska   ---  --- Topola, brijest   Beli Manastir
  10.3.2016 niska   ---  --- Čempresi   Beli Manastir
  7.3.2016 niska   ---  --- Vrba   Beli Manastir
  6.3.2016 niska   ---  --- Topola   Beli Manastir
  5.3.2016 niska   ---  --- Topola   Beli Manastir
  4.3.2016 niska   ---  --- Grab   Beli Manastir
  3.3.2016 niska   ---  --- Joha   Beli Manastir
  2.3.2016 niska   ---  --- Topola   Beli Manastir
  1.3.2016 umjerena   ---  --- Joha   Beli Manastir
  5.3.2016 niska   ---  --- Grab   Našice
  4.3.2016 umjerena   ---  --- Grab   Našice
  3.3.2016 niska   ---  --- Joha   Našice
  2.3.2016 niska   ---  --- Topola   Našice
  1.3.2016 umjerena   ---  --- Grab   Našice
  29.2.2016 niska   ---  --- Joha   Našice
  28.2.2016 umjerena   ---  --- Vrba   Našice
  9.3.2016 umjerena   ---  --- Jasen   Osijek
  8.3.2016 umjerena   ---  --- Topola   Osijek
  7.3.2016 umjerena   ---  --- Topola   Osijek
  6.3.2016 umjerena   ---  --- Topola   Osijek
  29.2.2016 umjerena   ---  --- Joha   Beli Manastir
  28.2.2016 niska   ---  --- Čempresi   Beli Manastir
  27.2.2016 niska   ---  --- Topola   Beli Manastir
  26.2.2016 niska   ---  --- Topola   Beli Manastir
  25.2.2016 niska   ---  --- Joha   Beli Manastir
  24.2.2016 niska   ---  --- Topola   Beli Manastir
  23.2.2016 umjerena   ---  --- Joha   Beli Manastir
  5.3.2016 niska   ---  --- Čempresi   Osijek
  4.3.2016 umjerena   ---  --- Grab   Osijek
  3.3.2016 umjerena   ---  --- Joha   Osijek
  2.3.2016 visoka   ---  --- Ariš   Osijek
  27.2.2016 umjerena   ---  --- Joha   Našice
  26.2.2016 niska   ---  --- Vrba   Našice
  26.2.2016 niska   ---  --- Vrba   Našice
  25.2.2016 niska   ---  --- Joha   Našice
  24.2.2016 niska   ---  --- Vrba   Našice
  23.2.2016 umjerena   ---  --- Joha   Našice
  22.2.2016 umjerena   ---  --- Joha   Našice
  21.2.2016 umjerena   ---  --- Joha   Našice
  1.3.2016 umjerena   ---  --- Joha   Osijek
  29.2.2016 visoka   ---  --- Ariš   Osijek
  28.2.2016 umjerena   ---  --- Jasen   Osijek
  28.2.2016 umjerena   ---  --- Jasen   Osijek
  27.2.2016 umjerena   ---  --- Jasen   Osijek
  26.2.2016 niska   ---  --- Jasen   Osijek
  25.2.2016 umjerena   ---  --- Ariš   Osijek
  25.2.2016 umjerena   ---  umjerena Ariš   Osijek
  24.2.2016 umjerena   ---  --- Jasen   Osijek
  20.2.2016 visoka   ---  --- Joha   Našice
  19.2.2016 umjerena   ---  --- Joha   Našice
  18.2.2016 umjerena   ---  --- Jasen   Našice
  17.2.2016 niska   ---  --- Joha   Našice
  16.2.2016 niska   ---  --- Lijeska   Našice
  15.2.2016 niska   ---  --- Topola   Našice
  14.2.2016 niska   ---  --- Topola   Našice
  22.2.2016 umjerena   ---  --- Joha   Beli Manastir
  21.2.2016 visoka   ---  --- Joha   Beli Manastir
  20.2.2016 umjerena   ---  --- Joha   Beli Manastir
  19.2.2016 umjerena   ---  --- Joha   Beli Manastir
  18.2.2016 umjerena   ---  --- Joha   Beli Manastir
  17.2.2016 niska   ---  --- Topola   Beli Manastir
  16.2.2016 niska   ---  --- Čempresi   Beli Manastir
  24.2.2016 visoka   ---  umjerena Jasen   Osijek
  23.2.2016 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  22.2.2016 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  21.2.2016 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  20.2.2016 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  19.2.2016 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  18.2.2016 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  17.2.2016 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  15.2.2016 niska   ---  --- Jasen   Beli Manastir
  14.2.2016 niska   ---  --- Čempresi   Beli Manastir
  13.2.2016 umjerena   ---  --- Joha   Beli Manastir
  12.2.2016 niska   ---  --- Joha   Beli Manastir
  11.2.2016 umjerena   ---  --- Joha   Beli Manastir
  10.2.2016 umjerena   ---  --- Joha   Beli Manastir
  9.2.2016 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  13.2.2016 umjerena   ---  --- Topola   Našice
  13.2.2016 umjerena   ---  --- Topola   Našice
  12.2.2016 umjerena   ---  --- Joha   Našice
  11.2.2016 umjerena   ---  --- Jasen   Našice
  10.2.2016 umjerena   ---  --- Joha   Našice
  9.2.2016 umjerena   ---  --- Topola   Našice
  8.2.2016 visoka   ---  --- Joha   Našice
  7.2.2016 visoka   ---  --- Joha   Našice
  16.2.2016 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  15.2.2016 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  14.2.2016 umjerena   ---  --- Čempresi   Osijek
  13.2.2016 umjerena   ---  --- Čempresi   Osijek
  12.2.2016 niska   ---  --- Joha   Osijek
  11.2.2016 umjerena   ---  --- Joha   Osijek
  10.2.2016 umjerena   ---  --- Joha   Osijek
  8.2.2016 umjerena   ---  --- Joha   Beli Manastir
  7.2.2016 umjerena   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  6.2.2016 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  5.2.2016 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  4.2.2016 umjerena   ---  --- Joha   Beli Manastir
  3.2.2016 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  2.2.2016 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  6.2.2016 umjerena   ---  --- Lijeska   Našice
  5.2.2016 umjerena   ---  --- Lijeska   Našice
  4.2.2016 umjerena   ---  --- Joha   Našice
  3.2.2016 umjerena   ---  --- Joha   Našice
  2.2.2016 visoka   ---  --- Lijeska   Našice
  1.2.2016 visoka   ---  --- Lijeska   Našice
  31.1.2016 visoka   ---  --- Lijeska   Našice
  9.2.2016 umjerena   ---  --- Jasen   Osijek
  8.2.2016 umjerena   ---  --- Lijeska   Osijek
  7.2.2016 umjerena   ---  --- Joha   Osijek
  6.2.2016 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  5.2.2016 umjerena   ---  --- Lijeska   Osijek
  4.2.2016 umjerena   ---  --- Joha   Osijek
  31.1.2016 umjerena   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  30.1.2016 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  29.1.2016 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  28.1.2016 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  3.2.2016 umjerena   ---  --- Lijeska   Osijek
  2.2.2016 visoka   ---  --- Joha   Osijek
  1.2.2016 visoka   ---  --- Lijeska   Osijek
  31.1.2016 visoka   ---  --- Lijeska   Osijek
  30.1.2016 umjerena   ---  --- Lijeska   Osijek
  29.1.2016 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  28.1.2016 umjerena   ---  --- Lijeska   Osijek
  27.1.2016 visoka   ---  --- Lijeska   Osijek
  26.1.2016 umjerena   ---  --- Lijeska   Osijek
  25.1.2016 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  31.10.2015 ---   ---  --- Nema peludi   Osijek
  30.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  29.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  26.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  25.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  24.10.2015 ---   ---  --- Nema peludi   Beli Manastir
  23.10.2015 ---   ---  --- Nema peludi   Beli Manastir
  22.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  21.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  20.10.2015 ---   ---  --- Nema peludi   Beli Manastir
  28.10.2015 ---   ---  --- Nema peludi   Osijek
  27.10.2015 ---   ---  niska Loboda   Osijek
  24.10.2015 ---   ---  --- Nema peludi   Našice
  23.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  22.10.2015 ---   ---  --- Nema peludi   Našice
  21.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  20.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  19.10.2015 ---   ---  niska Kopriva   Našice
  18.10.2015 ---   ---  --- Nema peludi   Našice
  26.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  25.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  24.10.2015 niska   ---  niska Ambrozija   Osijek
  23.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  22.10.2015 ---   ---  --- Nema peludi   Osijek
  19.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  18.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  17.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  16.10.2015 ---   ---  --- Nema peludi   Beli Manastir
  16.10.2015 ---   ---  niska Nema peludi   Beli Manastir
  15.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  14.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  13.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  21.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  20.10.2015 niska   ---  niska Ambrozija, Bor   Osijek
  19.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  18.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  17.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  16.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  15.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  14.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  12.10.2015 ---   ---  niska Kopriva   Beli Manastir
  11.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  10.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  9.10.2015 ---   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  8.10.2015 ---   ---  --- Nema peludi   Beli Manastir
  7.10.2015 niska   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  6.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  13.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  10.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  9.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  8.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  7.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  6.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  5.10.2015 ---   niska  niska Ambrozija   Našice
  4.10.2015 ---   niska  umjerena Ambrozija   Našice
  12.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  11.10.2015 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  5.10.2015 ---   niska  niska Ambrozija   Beli Manastir
  4.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  3.10.2015 ---   niska  niska Ambrozija   Beli Manastir
  2.10.2015 ---   ---  niska Kopriva   Beli Manastir
  1.10.2015 ---   ---  --- Nema peludi   Beli Manastir
  30.9.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  29.9.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  10.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  9.10.2015 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  8.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  7.10.2015 niska   ---  niska Ambrozija   Osijek
  6.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  7.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  7.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  28.9.2015 ---   niska  niska Ambrozija   Beli Manastir
  27.9.2015 ---   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  26.9.2015 ---   niska  niska Ambrozija   Beli Manastir
  25.9.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  24.9.2015 ---   niska  niska Ambrozija   Beli Manastir
  23.9.2015 ---   niska  niska Ambrozija   Beli Manastir
  22.9.2015 ---   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  5.10.2015 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  5.10.2015 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  4.10.2015 niska   ---  niska Ambrozija   Osijek
  3.10.2015 niska   ---  niska Bor   Osijek
  2.10.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  1.10.2015 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  30.9.2015 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  29.9.2015 ---   niska  umjerena Ambrozija   Osijek
  26.9.2015 ---   ---  niska Kopriva   Našice
  25.9.2015 ---   ---  --- Nema peludi   Našice
  24.9.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  23.9.2015 ---   niska  umjerena Ambrozija   Našice
  22.9.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  21.9.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  20.9.2015 ---   ---  --- Nema peludi   Našice
  27.9.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  26.9.2015 ---   niska  niska Kopriva   Osijek
  25.9.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  24.9.2015 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  21.9.2015 ---   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  20.9.2015 ---   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  19.9.2015 ---   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  18.9.2015 niska   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  17.9.2015 ---   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  16.9.2015 ---   ---  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  15.9.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  23.9.2015 ---   niska  umjerena Ambrozija   Osijek
  19.9.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  18.9.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  17.9.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  16.9.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  15.9.2015 ---   niska  niska Ambrozija   Našice
  14.9.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  13.9.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  19.9.2015 ---   ---  umjerena Ambrozija   Osijek
  18.9.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  17.9.2015 ---   niska  umjerena Ambrozija   Osijek
  17.9.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  16.9.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  15.9.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  14.9.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  13.9.2015 ---   umjerena  visoka Ambrozija   Osijek
  15.9.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  14.9.2015 ---   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  13.9.2015 ---   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  12.9.2015 ---   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  11.9.2015 ---   ---  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  10.9.2015 ---   ---  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  9.9.2015 ---   ---  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  8.9.2015 ---   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  14.9.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  12.9.2015 ---   niska  niska Ambrozija   Našice
  11.9.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  10.9.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  9.9.2015 niska   ---  niska Ambrozija   Našice
  8.9.2015 ---   niska  niska Ambrozija   Našice
  7.9.2015 ---   niska  niska Ambrozija   Našice
  6.9.2015 ---   ---  umjerena Ambrozija   Našice
  13.9.2015 ---   umjerena  visoka Ambrozija   Osijek
  12.9.2015 ---   umjerena  visoka Ambrozija   Osijek
  11.9.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  10.9.2015 ---   ---  visoka Ambrozija   Osijek
  7.9.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  6.9.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  5.9.2015 ---   ---  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  4.9.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  3.9.2015 ---   ---  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  2.9.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  1.9.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  9.9.2015 ---   ---  visoka Ambrozija   Osijek
  8.9.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  5.9.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Našice
  4.9.2015 ---   ---  umjerena Ambrozija   Našice
  3.9.2015 ---   ---  visoka Ambrozija   Našice
  2.9.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Našice
  1.9.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Našice
  31.8.2015 ---   ---  visoka Ambrozija   Našice
  30.8.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Našice
  7.9.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  6.9.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  5.9.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  4.9.2015 ---   ---  umjerena Ambrozija   Osijek
  3.9.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  2.9.2015 ---   umjerena  vrlo visoka Ambrozija   Osijek
  29.8.2015 ---   ---  --- --   Našice
  28.8.2015 ---   ---  --- --   Našice
  27.8.2015 ---   ---  --- --   Našice
  26.8.2015 ---   ---  --- --   Našice
  25.8.2015 ---   ---  --- --   Našice
  24.8.2015 ---   ---  --- --   Našice
  23.8.2015 ---   ---  --- --   Našice
  31.8.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  30.8.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  29.8.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  28.8.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  27.8.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  26.8.2015 ---   ---  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  25.8.2015 ---   ---  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  1.9.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  31.8.2015 ---   niska  vrlo visoka Ambrozija   Osijek
  30.8.2015 ---   niska  vrlo visoka Ambrozija   Osijek
  29.8.2015 ---   ---  visoka Ambrozija   Osijek
  28.8.2015 ---   ---  visoka Ambrozija   Osijek
  27.8.2015 ---   ---  visoka Ambrozija   Osijek
  26.8.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  22.8.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Našice
  21.8.2015 ---   ---  umjerena Ambrozija   Našice
  20.8.2015 ---   ---  visoka Ambrozija   Našice
  19.8.2015 ---   ---  umjerena Ambrozija   Našice
  18.8.2015 niska   ---  niska Ambrozija   Našice
  17.8.2015 ---   niska  umjerena Ambrozija   Našice
  16.8.2015 ---   niska  umjerena Kopriva   Našice
  24.8.2015 ---   ---  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  23.8.2015 ---   ---  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  22.8.2015 ---   ---  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  21.8.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  20.8.2015 ---   ---  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  19.8.2015 ---   niska  niska Ambrozija   Beli Manastir
  18.8.2015 ---   ---  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  25.8.2015 ---   niska  vrlo visoka Ambrozija   Osijek
  24.8.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  24.8.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  23.8.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  22.8.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  22.8.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  21.8.2015 ---   niska  umjerena Ambrozija   Osijek
  20.8.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  15.8.2015 ---   ---  umjerena Kopriva   Našice
  14.8.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  13.8.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  12.8.2015 ---   ---  niska Kopriva   Našice
  11.8.2015 ---   niska  niska Kopriva   Našice
  10.8.2015 ---   ---  niska Kopriva   Našice
  9.8.2015 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  17.8.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  16.8.2015 ---   ---  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  15.8.2015 ---   niska  umjerena Kopriva, Ambrozija   Beli Manastir
  14.8.2015 ---   niska  niska Kopriva   Beli Manastir
  13.8.2015 ---   niska  umjerena Kopriva, Ambrozija   Beli Manastir
  12.8.2015 ---   niska  umjerena Kopriva, Ambrozija   Beli Manastir
  11.8.2015 ---   niska  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  18.8.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  17.8.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  16.8.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  15.8.2015 ---   niska  umjerena Kopriva, ambrozija   Osijek
  14.8.2015 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  13.8.2015 ---   niska  umjerena Kopriva, ambrozija   Osijek
  8.8.2015 ---   niska  niska Kopriva   Našice
  7.8.2015 ---   umjerena  umjerena Kopriva   Našice
  6.8.2015 ---   niska  niska Kopriva   Našice
  5.8.2015 ---   ---  niska Kopriva   Našice
  4.8.2015 ---   niska  niska Kopriva   Našice
  3.8.2015 ---   niska  umjerena Kopriva   Našice
  2.8.2015 ---   ---  niska Kopriva   Našice
  9.8.2015 ---   niska  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  8.8.2015 ---   niska  niska Ambrozija   Beli Manastir
  7.8.2015 ---   niska  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  6.8.2015 ---   ---  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  5.8.2015 ---   niska  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  5.8.2015 ---   niska  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  4.8.2015 ---   ---  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  3.8.2015 ---   niska  niska Kopriva   Beli Manastir
  3.8.2015 ---   niska  niska Kopriva   Beli Manastir
  12.8.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  11.8.2015 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  10.8.2015 ---   niska  umjerena Kopriva, ambrozija   Osijek
  9.8.2015 ---   niska  umjerena Kopriva   Osijek
  8.8.2015 ---   niska  umjerena Ambrozija   Osijek
  7.8.2015 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  6.8.2015 niska   niska  umjerena Kopriva   Osijek
  5.8.2015 ---   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  2.8.2015 ---   niska  niska Kopriva   Beli Manastir
  1.8.2015 niska   niska  niska Loboda   Beli Manastir
  31.7.2015 ---   niska  niska Kopriva   Beli Manastir
  30.7.2015 ---   niska  niska Trave   Beli Manastir
  29.7.2015 ---   niska  --- Trave   Beli Manastir
  28.7.2015 ---   niska  niska Trave   Beli Manastir
  1.8.2015 ---   niska  niska Kopriva   Našice
  31.7.2015 ---   niska  niska Trave   Našice
  30.7.2015 ---   ---  niska Kopriva   Našice
  29.7.2015 ---   ---  --- --   Našice
  28.7.2015 ---   ---  niska Loboda   Našice
  27.7.2015 ---   niska  niska Trave   Našice
  26.7.2015 niska   ---  niska Kopriva   Našice
  4.8.2015 ---   niska  umjerena Kopriva, Pelin   Osijek
  3.8.2015 ---   niska  umjerena Kopriva, Pelin   Osijek
  3.8.2015 ---   niska  niska Pelin   Osijek
  1.8.2015 ---   niska  niska Kopriva   Osijek
  31.7.2015 ---   niska  niska Kopriva   Osijek
  30.7.2015 ---   niska  niska Kopriva   Osijek
  29.7.2015 ---   ---  umjerena Kopriva   Osijek
  25.7.2015 niska   niska  niska Trave   Našice
  24.7.2015 niska   niska  niska Trave   Našice
  23.7.2015 niska   niska  niska Kopriva   Našice
  22.7.2015 niska   niska  niska Trave   Našice
  21.7.2015 ---   niska  niska Kopriva   Našice
  20.7.2015 niska   niska  niska Kopriva   Našice
  19.7.2015 ---   niska  niska Kopriva   Našice
  27.7.2015 ---   ---  niska Pelin   Beli Manastir
  26.7.2015 ---   ---  niska Pelin   Beli Manastir
  25.7.2015 niska   niska  niska Kopriva   Beli Manastir
  24.7.2015 ---   niska  niska Kopriva   Beli Manastir
  23.7.2015 ---   niska  niska Trave   Beli Manastir
  22.7.2015 ---   umjerena  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  21.7.2015 ---   niska  niska Kopriva   Beli Manastir
  29.7.2015 ---   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  28.7.2015 niska   niska  niska Pelin   Osijek
  27.7.2015 niska   niska  niska Kopriva   Osijek
  26.7.2015 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  25.7.2015 niska   niska  niska Ambrozija   Osijek
  24.7.2015 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  23.7.2015 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  18.7.2015 niska   niska  umjerena Kopriva   Osijek
  17.7.2015 ---   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  16.7.2015 niska   niska  niska Kopriva   Osijek
  11.7.2015 ---   niska  umjerena Kopriva   Osijek
  11.7.2015 ---   niska  umjerena Kopriva   Osijek
  10.7.2015 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  9.7.2015 ---   niska  umjerena Kopriva   Osijek
  4.7.2015 ---   niska  umjerena Kopriva   Osijek
  3.7.2015 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  2.7.2015 ---   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  1.7.2015 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  1.7.2015 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  30.6.2015 niska   visoka  visoka Kopriva   Osijek
  30.6.2015 niska   visoka  visoka Kopriva   Osijek
  29.6.2015 niska   umjerena  visoka Kopriva   Osijek
  28.6.2015 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  27.6.2015 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  26.6.2015 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  25.6.2015 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  25.6.2015 ---   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  24.6.2015 ---   niska  niska Kopriva   Osijek
  23.6.2015 niska   ---  niska Koprive   Osijek
  22.6.2015 niska   visoka  niska Trave   Osijek
  15.6.2015 niska   niska  niska Kopriva   Beli Manastir
  14.6.2015 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  13.6.2015 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  12.6.2015 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  11.6.2015 niska   niska  niska Trave   Beli Manastir
  10.6.2015 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  9.6.2015 niska   niska  niska Kopriva   Beli Manastir
  17.6.2015 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  16.6.2015 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  15.6.2015 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  14.6.2015 umjerena   visoka  niska Trave, Lipa   Osijek
  13.6.2015 niska   visoka  niska Trave   Osijek
  12.6.2015 niska   visoka  niska Trave   Osijek
  11.6.2015 niska   umjerena  umjerena Trave   Osijek
  10.6.2015 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  9.6.2015 niska   umjerena  visoka Kopriva   Osijek
  8.6.2015 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  7.6.2015 niska   umjerena  umjerena Trave   Osijek
  30.5.2015 ---   niska  --- Trave   Našice
  29.5.2015 niska   umjerena  niska Trave   Našice
  28.5.2015 niska   umjerena  --- Trave   Našice
  27.5.2015 niska   umjerena  --- Trave   Našice
  26.5.2015 niska   umjerena  niska Trave   Našice
  25.5.2015 niska   niska  niska Trave   Našice
  24.5.2015 ---   niska  --- Trave   Našice
  1.6.2015 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  31.5.2015 niska   niska  niska Trave   Beli Manastir
  30.5.2015 ---   niska  niska Trave   Beli Manastir
  29.5.2015 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  28.5.2015 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  27.5.2015 niska   niska  niska Trave   Beli Manastir
  26.5.2015 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  25.5.2015 niska   niska  niska Kopriva   Beli Manastir
  24.5.2015 niska   niska  niska --   Beli Manastir
  23.5.2015 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  22.5.2015 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  21.5.2015 niska   ---  niska --   Beli Manastir
  20.5.2015 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  20.5.2015 niska   ---  niska --   Beli Manastir
  20.5.2015 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  19.5.2015 niska   visoka  niska Trave   Beli Manastir
  23.5.2015 ---   umjerena  niska Trave   Našice
  22.5.2015 niska   umjerena  niska Trave   Našice
  21.5.2015 niska   niska  niska Trave   Našice
  20.5.2015 umjerena   umjerena  --- Trave   Našice
  19.5.2015 umjerena   visoka  niska Trave   Našice
  18.5.2015 niska   visoka  niska Trave   Našice
  17.5.2015 niska   visoka  niska Trave   Našice
  24.5.2015 ---   niska  niska Trave   Našice
  3.6.2015 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  2.6.2015 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  1.6.2015 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  31.5.2015 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  30.5.2015 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  29.5.2015 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  28.5.2015 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  27.5.2015 niska   umjerena  umjerena Trave   Osijek
  26.5.2015 umjerena   visoka  umjerena Trave   Osijek
  25.5.2015 niska   umjerena  umjerena Trave   Osijek
  18.5.2015 niska   visoka  niska Trave   Beli Manastir
  17.5.2015 niska   visoka  umjerena Trave   Beli Manastir
  16.5.2015 umjerena   umjerena  umjerena Trave   Beli Manastir
  15.5.2015 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  14.5.2015 niska   niska  niska Trave   Beli Manastir
  13.5.2015 umjerena   visoka  niska Trave   Beli Manastir
  12.5.2015 umjerena   visoka  niska Trave   Beli Manastir
  16.5.2015 umjerena   umjerena  niska Trave   Našice
  15.5.2015 niska   umjerena  niska Trave   Našice
  14.5.2015 niska   niska  niska Bor   Našice
  13.5.2015 niska   visoka  niska Trave   Našice
  12.5.2015 niska   umjerena  niska Trave   Našice
  11.5.2015 niska   umjerena  niska Trave   Našice
  10.5.2015 niska   umjerena  niska Trave   Našice
  26.5.2015 umjerena   visoka  umjerena Trave   Osijek
  26.5.2015 umjerena   visoka  umjerena Trave   Osijek
  25.5.2015 niska   umjerena  umjerena Trave   Osijek
  24.5.2015 ---   niska  --- Trave   Osijek
  23.5.2015 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  22.5.2015 niska   visoka  niska Trave   Osijek
  21.5.2015 niska   niska  niska Bor   Osijek
  20.5.2015 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  19.5.2015 umjerena   visoka  umjerena Trave   Osijek
  18.5.2015 umjerena   visoka  umjerena Trave   Osijek
  17.5.2015 umjerena   visoka  umjerena Trave   Osijek
  16.5.2015 umjerena   visoka  umjerena Trave   Osijek
  15.5.2015 niska   umjerena  umjerena Trave   Osijek
  14.5.2015 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  12.5.2015 umjerena   visoka  niska Trave   Osijek
  9.5.2015 niska   niska  --- Bor   Našice
  8.5.2015 niska   umjerena  niska Trave   Našice
  7.5.2015 niska   niska  niska Bor   Našice
  6.5.2015 niska   niska  niska Bor   Našice
  5.5.2015 umjerena   umjerena  niska Bor, trave   Našice
  4.5.2015 umjerena   niska  niska Bor   Našice
  3.5.2015 umjerena   niska  niska Bor   Našice
  12.5.2015 umjerena   visoka  niska Trave   Osijek
  11.5.2015 niska   visoka  niska Trave   Osijek
  10.5.2015 umjerena   umjerena  niska Trave, bor   Osijek
  9.5.2015 umjerena   visoka  niska Trave, bor   Osijek
  8.5.2015 umjerena   visoka  niska Trave, bor   Osijek
  8.5.2015 umjerena   umjerena  niska Bor   Osijek
  7.5.2015 umjerena   visoka  niska Trave   Osijek
  2.5.2015 umjerena   umjerena  niska Hrast, trave   Osijek
  25.4.2015 umjerena   niska  niska Hrast   Osijek
  18.4.2015 niska   niska  --- Breza   Osijek
  4.3.2015 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  3.3.2015 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  2.3.2015 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  1.3.2015 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  28.2.2015 umjerena   ---  --- Joha   Osijek
  27.2.2015 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  26.2.2015 niska   ---  --- Čempresi   Osijek
  23.2.2015 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  22.2.2015 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  21.2.2015 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  20.2.2015 umjerena   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  19.2.2015 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  18.2.2015 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  17.2.2015 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  21.2.2015 niska   ---  --- Čempresi   Našice
  20.2.2015 umjerena   ---  --- Lijeska   Našice
  19.2.2015 niska   ---  --- Joha   Našice
  18.2.2015 niska   ---  --- Lijeska   Našice
  17.2.2015 niska   ---  --- Joha   Našice
  16.2.2015 niska   ---  --- Jasen   Našice
  15.2.2015 niska   ---  --- Lijeska   Našice
  25.2.2015 umjerena   ---  --- Joha   Osijek
  24.2.2015 niska   ---  --- Joha   Osijek
  23.2.2015 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  22.2.2015 umjerena   ---  --- Lijeska   Osijek
  16.2.2015 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  15.2.2015 umjerena   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  14.2.2015 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  13.2.2015 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  12.2.2015 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  11.2.2015 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  10.2.2015 ---   ---  --- nema peludi   Beli Manastir
  14.2.2015 niska   ---  --- Lijeska   Našice
  13.2.2015 niska   ---  --- Lijeska   Našice
  12.2.2015 ---   ---  --- nema peludi   Našice
  11.2.2015 ---   ---  --- nema peludi   Našice
  10.2.2015 niska   ---  --- Joha   Našice
  9.2.2015 niska   ---  --- Lijeska   Našice
  8.2.2015 niska   ---  --- Joha   Našice
  22.2.2015 umjerena   ---  --- Lijeska   Osijek
  21.2.2015 umjerena   ---  --- Čempresi   Osijek
  20.2.2015 visoka   ---  --- Lijeska   Osijek
  19.2.2015 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  18.2.2015 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  17.2.2015 umjerena   ---  --- Lijeska   Osijek
  15.2.2015 umjerena   ---  --- Lijeska   Osijek
  9.2.2015 ---   ---  ---  Beli Manastir
  8.2.2015 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  7.2.2015 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  6.2.2015 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  5.2.2015 ---   ---  ---  Beli Manastir
  3.2.2015 niska   ---  --- Joha   Beli Manastir
  7.2.2015 niska   ---  --- Joha   Našice
  6.2.2015 niska   ---  --- Joha   Našice
  5.2.2015 niska   ---  --- Lijeska   Našice
  4.2.2015 ---   ---  --- nema peludi   Našice
  3.2.2015 ---   ---  --- nema peludi   Našice
  2.2.2015 niska   ---  --- Lijeska   Našice
  1.2.2015 niska   ---  --- Lijeska   Našice
  14.2.2015 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  13.2.2015 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  12.2.2015 umjerena   ---  --- Lijeska   Osijek
  11.2.2015 niska   ---  --- Joha   Osijek
  10.2.2015 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  9.2.2015 niska   ---  --- Joha   Osijek
  8.2.2015 ---   ---  --- Nema peludi   Osijek
  2.2.2015 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  1.2.2015 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  31.1.2015 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  30.1.2015 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  29.1.2015 umjerena   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  28.1.2015 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  27.1.2015 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  4.2.2015 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  3.2.2015 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  31.1.2015 ---   ---  --- Nema peludi   Našice
  30.1.2015 niska   ---  --- Lijeska   Našice
  29.1.2015 niska   ---  --- Lijeska   Našice
  28.1.2015 umjerena   ---  --- Lijeska   Našice
  27.1.2015 niska   ---  --- Lijeska   Našice
  26.1.2015 niska   ---  --- Joha   Našice
  25.1.2015 niska   ---  --- Joha   Našice
  2.2.2015 umjerena   ---  --- Lijeska   Osijek
  1.2.2015 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  24.1.2015 niska   ---  --- Joha   Našice
  23.1.2015 ---   ---  --- Nema peludi   Našice
  22.1.2015 niska   ---  --- Joha   Našice
  21.1.2015 niska   ---  --- Lijeska   Našice
  20.1.2015 ---   ---  --- Nema peludi   Našice
  19.1.2015 ---   ---  --- Nema peludi   Našice
  26.1.2015 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  25.1.2015 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  24.1.2015 niska   ---  --- Lijeska   Beli Manastir
  23.1.2015 niska   ---  --- Joha   Beli Manastir
  22.1.2015 ---   ---  --- --   Beli Manastir
  21.1.2015 ---   ---  --- --   Beli Manastir
  20.1.2015 ---   ---  --- --   Beli Manastir
  26.1.2015 niska   ---  --- Lijeska   Našice
  25.1.2015 niska   ---  --- Lijeska   Našice
  24.1.2015 niska   ---  --- Lijeska   Našice
  23.1.2015 niska   ---  --- Joha   Našice
  22.1.2015 ---   ---  ---    Našice
  21.1.2015 ---   ---  ---    Našice
  20.1.2015 ---   ---  ---    Našice
  30.1.2015 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  30.1.2015 umjerena   ---  --- Lijeska   Osijek
  29.1.2015 umjerena   ---  --- Lijeska   Osijek
  28.1.2015 umjerena   ---  --- Lijeska   Osijek
  27.1.2015 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  26.1.2015 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  25.1.2015 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  24.1.2015 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  23.1.2015 ---   ---  --- --   Osijek
  22.1.2015 ---   ---  --- --   Osijek
  21.1.2015 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  20.1.2015 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  19.1.2015 ---   ---  --- Nema peludi   Osijek
  18.1.2015 ---   ---  --- Nema peludi   Osijek
  17.1.2015 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  16.1.2015 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  15.1.2015 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  14.1.2015 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  13.1.2015 umjerena   ---  --- Lijeska   Osijek
  29.10.2014 ---   ---  --- nema peludi   Osijek
  28.10.2014 ---   ---  --- nema peludi   Osijek
  27.10.2014 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  26.10.2014 niska   ---  niska Ambrozija   Osijek
  25.10.2014 ---   ---  --- --   Osijek
  24.10.2014 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  23.10.2014 niska   ---  niska Ambrozija   Osijek
  23.10.2014 niska   ---  niska Ambrozija   Osijek
  22.10.2014 ---   ---  --- Nema peludi   Osijek
  23.10.2014 umjerena   visoka  visoka Ambrozija   Osijek
  21.10.2014 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  20.10.2014 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  22.10.2014      niska Ambrozija   Osijek
  22.10.2014      niska Ambrozija   Osijek
  22.10.2014      niska Ambrozija   Osijek
  20.10.2014      niska Ambrozija   Osijek
  20.10.2014      niska Ambrozija   Osijek
  20.10.2014      niska Ambrozija   Osijek
  20.10.2014      niska Ambrozija   Osijek
  20.10.2014      niska Ambrozija   Osijek
  20.10.2014      niska Ambrozija   Osijek
  20.10.2014      niska Ambrozija   Osijek
  20.10.2014      niska Ambrozija   Osijek
  20.10.2014      niska Ambrozija   Osijek
  20.10.2014      niska Ambrozija   Osijek
  20.10.2014      niska Ambrozija   Osijek
  20.10.2014      niska Ambrozija   Osijek
  20.10.2014      niska Ambrozija   Osijek
  20.10.2014      niska Ambrozija   Osijek
  20.10.2014      niska Ambrozija   Osijek
  20.10.2014      niska Ambrozija   Osijek
  20.10.2014      niska Ambrozija   Osijek
  20.10.2014 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  20.10.2014 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  20.10.2014 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  20.10.2014 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  20.10.2014 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  20.10.2014 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  20.10.2014 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  20.10.2014 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  20.10.2014 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  20.10.2014 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  20.10.2014 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  20.10.2014 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  20.10.2014 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  18.10.2014 niska   niska  --- --   Osijek
  17.10.2014 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  16.10.2014 niska   niska  niska Ambrozija   Osijek
  15.10.2014 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  14.10.2014 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  13.10.2014 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  12.10.2014 niska   niska  niska Ambrozija   Osijek
  8.10.2014 ---   niska  umjerena Ambrozija   Osijek
  7.10.2014 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  6.10.2014 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  5.10.2014 niska   niska  niska Ambrozija   Osijek
  4.10.2014 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  3.10.2014 ---   niska  niska Trave   Osijek
  2.10.2014 niska   niska  niska Ambrozija   Osijek
  1.10.2014 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  30.9.2014 ---   niska  umjerena Ambrozija   Osijek
  29.9.2014 ---   niska  umjerena Ambrozija   Osijek
  28.9.2014 niska   niska  niska Ambrozija   Osijek
  27.9.2014 ---   niska  umjerena Ambrozija   Osijek
  27.9.2014 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  26.9.2014 niska   niska  niska Loboda   Osijek
  25.9.2014 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  23.9.2014 niska   niska  niska Ambrozija   Osijek
  22.9.2014 niska   niska  niska Ambrozija   Osijek
  21.9.2014 ---   ---  umjerena Ambrozija   Osijek
  20.9.2014 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  19.9.2014 niska   niska  niska Ambrozija   Osijek
  18.9.2014 niska   niska  umjerena Ambrozija   Osijek
  17.9.2014 ---   umjerena  umjerena Ambrozija   Osijek
  16.9.2014 ---   umjerena  visoka Ambrozija   Osijek
  15.9.2014 ---   umjerena  umjerena Ambrozija   Osijek
  14.9.2014 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  13.9.2014 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  12.9.2014 ---   niska  umjerena Ambrozija   Osijek
  12.9.2014 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  11.9.2014 ---   umjerena  visoka Ambrozija   Osijek
  10.9.2014 ---   umjerena  visoka Ambrozija   Osijek
  9.9.2014 ---   umjerena  visoka Ambrozija   Osijek
  8.9.2014 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  7.9.2014 ---   umjerena  visoka Ambrozija   Osijek
  6.9.2014 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  5.9.2014 ---   umjerena  visoka Ambrozija   Osijek
  4.9.2014 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  3.9.2014 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  2.9.2014 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  1.9.2014 ---   ---  visoka Ambrozija   Osijek
  31.8.2014 ---   ---  visoka Ambrozija   Osijek
  30.8.2014 ---   umjerena  visoka Ambrozija   Osijek
  29.8.2014 ---   umjerena  visoka Ambrozija   Osijek
  28.8.2014 ---   umjerena  visoka Ambrozija   Osijek
  27.8.2014 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  26.8.2014 ---   ---  visoka Ambrozija   Osijek
  25.8.2014 ---   umjerena  visoka Ambrozija   Osijek
  23.8.2014 ---   ---  visoka Ambrozija   Osijek
  23.8.2014 ---   umjerena  visoka Ambrozija   Osijek
  23.8.2014 ---   ---  visoka Ambrozija   Osijek
  22.8.2014 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  22.8.2014 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  21.8.2014 ---   ---  visoka Ambrozija   Osijek
  20.8.2014 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  20.8.2014 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  19.8.2014 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  18.8.2014 ---   umjerena  visoka Ambrozija   Osijek
  18.8.2014 ---   umjerena  visoka Ambrozija   Osijek
  17.8.2014 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  12.8.2014 niska   umjerena  visoka Ambrozija   Osijek
  11.8.2014 ---   niska  visoka Kopriva, ambrozija   Osijek
  10.8.2014 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  9.8.2014 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  8.8.2014 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  7.8.2014 ---   niska  visoka Kopriva, ambrozija   Osijek
  6.8.2014 ---   niska  visoka Kopriva   Osijek
  5.8.2014 ---   niska  umjerena Kopriva, ambrozija   Osijek
  4.8.2014 ---   niska  umjerena Kopriva, ambrozija   Osijek
  3.8.2014 ---   umjerena  visoka Kopriva, ambrozija   Osijek
  2.8.2014 ---   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  1.8.2014 ---   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  31.7.2014 ---   niska  umjerena Kopriva   Osijek
  30.7.2014 ---   niska  umjerena Kopriva   Osijek
  29.7.2014 niska   umjerena  umjerena Kopriva, ambrozija   Osijek
  28.7.2014 ---   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  27.7.2014 ---   niska  umjerena Kopriva   Osijek
  26.7.2014 ---   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  26.7.2014 ---   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  25.7.2014 ---   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  24.7.2014 ---   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  23.7.2014 ---   umjerena  visoka Kopriva   Osijek
  22.7.2014 niska   niska  visoka Kopriva   Osijek
  20.7.2014 ---   umjerena  visoka Kopriva   Osijek
  19.7.2014 ---   umjerena  visoka Kopriva   Osijek
  18.7.2014 ---   umjerena  visoka Kopriva   Osijek
  17.7.2014 ---   niska  visoka Kopriva   Osijek
  16.7.2014 ---   umjerena  visoka Kopriva   Osijek
  15.7.2014 niska   umjerena  visoka Kopriva   Osijek
  14.7.2014 ---   umjerena  visoka Kopriva   Osijek
  13.7.2014 ---   niska  visoka Kopriva   Osijek
  11.7.2014 niska   niska  umjerena Kopriva   Osijek
  11.7.2014 niska   umjerena  visoka Kopriva   Osijek
  10.7.2014 ---   niska  niska Kopriva   Osijek
  9.7.2014 ---   niska  umjerena Kopriva   Osijek
  8.7.2014 niska   niska  umjerena Kopriva   Osijek
  7.7.2014 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  6.7.2014 niska   umjerena  visoka Kopriva   Osijek
  5.7.2014 ---   umjerena  visoka Kopriva   Osijek
  4.7.2014 niska   umjerena  visoka Kopriva   Osijek
  3.7.2014 niska   umjerena  visoka Kopriva   Osijek
  2.7.2014 niska   umjerena  visoka Kopriva   Osijek
  1.7.2014 niska   umjerena  umjerena Kopriva, trave   Osijek
  30.6.2014 niska   umjerena  visoka Kopriva   Osijek
  30.6.2014 niska   umjerena  visoka Kopriva   Osijek
  29.6.2014 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  28.6.2014 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  27.6.2014 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  26.6.2014 niska   niska  umjerena Kopriva   Osijek
  25.6.2014 niska   umjerena  visoka Kopriva   Osijek
  24.6.2014 ---   niska  niska --   Osijek
  23.6.2014 niska   niska  umjerena Kopriva   Osijek
  22.6.2014 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  21.6.2014 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  20.6.2014 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  20.6.2014 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  19.6.2014 umjerena   visoka  umjerena Trave   Osijek
  18.6.2014 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  17.6.2014 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  16.6.2014 ---   niska  umjerena Kopriva   Osijek
  15.6.2014 niska   umjerena  umjerena Trave   Osijek
  14.6.2014 umjerena   visoka  umjerena Trave   Osijek
  13.6.2014 umjerena   visoka  umjerena Trave   Osijek
  12.6.2014 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  11.6.2014 umjerena   visoka  visoka Kopriva, lipa   Osijek
  10.6.2014 umjerena   visoka  visoka Kopriva, lipa   Osijek
  9.6.2014 niska   visoka  visoka Kopriva, trave   Osijek
  8.6.2014 niska   visoka  visoka Kopriva, trave   Osijek
  7.6.2014 niska   umjerena  visoka Kopriva   Osijek
  6.6.2014 niska   umjerena  umjerena Kopriva, trave   Osijek
  5.6.2014 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  4.6.2014 niska   niska  umjerena Kopriva   Osijek
  3.6.2014 niska   umjerena  umjerena Trave   Osijek
  2.6.2014 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  1.6.2014 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  31.5.2014 niska   umjerena  umjerena Trave   Osijek
  30.5.2014 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  29.5.2014 niska   umjerena  umjerena Trave   Osijek
  28.5.2014 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  27.5.2014 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  26.5.2014 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  25.5.2014 niska   umjerena  umjerena Trave   Osijek
  24.5.2014 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  23.5.2014 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  22.5.2014 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  21.5.2014 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  20.5.2014 niska   visoka  umjerena Trave   Osijek
  19.5.2014 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  18.5.2014 niska   visoka  niska Trave   Osijek
  18.5.2014 niska   visoka  niska Trave   Osijek
  17.5.2014 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  16.5.2014 niska   niska  niska Trave   Osijek
  15.5.2014 ---   niska  niska ---   Osijek
  14.5.2014 niska   niska  niska ---   Osijek
  13.5.2014 niska   niska  niska Trave   Osijek
  12.5.2014 niska   umjerena  --- Trave   Osijek
  12.5.2014 niska   umjerena  --- Trave   Osijek
  11.5.2014 niska   niska  niska Trave   Osijek
  10.5.2014 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  9.5.2014 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  8.5.2014 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  7.5.2014 umjerena   umjerena  niska Bor, trave   Osijek
  6.5.2014 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  5.5.2014 niska   umjerena  --- Trave   Osijek
  4.5.2014 niska   niska  niska Trave   Osijek
  3.5.2014 umjerena   niska  niska Borovi   Osijek
  2.5.2014 niska   niska  niska Trave   Osijek
  1.5.2014 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  30.4.2014 niska   niska  niska Trave, Bor   Osijek
  29.4.2014 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  28.4.2014 niska   niska  niska Trave   Osijek
  27.4.2014 niska   niska  niska Dudovi   Osijek
  26.4.2014 niska   niska  niska Dudovi   Osijek
  25.4.2014 niska   niska  niska Dudovi   Osijek
  24.4.2014 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  23.4.2014 umjerena   niska  niska Dudovi   Osijek
  22.4.2014 niska   niska  --- Dudovi, trave   Osijek
  21.4.2014 niska   niska  --- Hrast, trave   Osijek
  20.4.2014 umjerena   niska  --- Platana   Osijek
  19.4.2014 umjerena   niska  --- Dudovi   Osijek
  18.4.2014 umjerena   niska  --- Dudovi, platana   Osijek
  17.4.2014 umjerena   niska  --- Hrast   Osijek
  16.4.2014 niska   niska  --- Grab   Osijek
  15.4.2014 niska   niska  --- Dudovi, vrbe   Osijek
  14.4.2014 niska   niska  --- Hrast   Osijek
  13.4.2014 umjerena   niska  --- Breza   Osijek
  12.4.2014 umjerena   niska  --- Hrast   Osijek
  11.4.2014 umjerena   niska  --- Hrast   Osijek
  10.4.2014 umjerena   niska  --- Breza   Osijek
  9.4.2014 umjerena   niska  niska Vrba   Osijek
  9.4.2014 umjerena   niska  niska Vrba   Osijek
  8.4.2014 umjerena   ---  niska Vrba, breza   Osijek
  7.4.2014 umjerena   niska  niska Breza   Osijek
  6.4.2014 umjerena   ---  niska Breza, platana   Osijek
  5.4.2014 umjerena   ---  niska Vrba   Osijek
  4.4.2014 umjerena   ---  --- Vrba   Osijek
  3.4.2014 visoka   niska  --- Platana, vrba   Osijek
  2.4.2014 visoka   ---  niska Breza   Osijek
  1.4.2014 visoka   ---  niska Breza   Osijek
  31.3.2014 umjerena   ---  --- Breza, vrba   Osijek
  30.3.2014 visoka   ---  --- Breza   Osijek
  29.3.2014 visoka   ---  --- Breza   Osijek
  28.3.2014 visoka   ---  --- Breza, vrba   Osijek
  27.3.2014 visoka   ---  --- Breza   Osijek
  26.3.2014 visoka   ---  --- Breza   Osijek
  25.3.2014 umjerena   ---  --- Platana   Osijek
  24.3.2014 niska   ---  --- Breza   Osijek
  23.3.2014 niska   ---  --- Breza   Osijek
  19.3.2014 umjerena   ---  --- Breza   Osijek
  18.3.2014 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  17.3.2014 umjerena   ---  --- Čempresi   Osijek
  16.3.2014 umjerena   ---  --- Jasen   Osijek
  15.3.2014 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  14.3.2014 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  13.3.2014 umjerena   ---  --- Čempresi   Osijek
  12.3.2014 visoka   ---  --- Čempresi, topola   Osijek
  11.3.2014 visoka   ---  --- Čempresi, topola   Osijek
  10.3.2014 umjerena   ---  --- Topola   Osijek
  9.3.2014 umjerena   ---  --- Jasen, joha   Osijek
  8.3.2014 umjerena   ---  --- Čempresi, Topola   Osijek
  7.3.2014 visoka   ---  --- Čempresi, Topola   Osijek
  6.3.2014 umjerena   ---  --- Topola   Osijek
  5.3.2014 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  4.3.2014 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  3.3.2014 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  2.3.2014 umjerena   ---  --- Topola   Osijek
  1.3.2014 umjerena   ---  --- Čempresi   Osijek
  28.2.2014 umjerena   ---  --- Čempresi   Osijek
  27.2.2014 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  26.2.2014 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  25.2.2014 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  24.2.2014 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  23.2.2014 visoka   ---  --- Joha   Osijek
  22.2.2014 visoka   ---  --- Joha   Osijek
  21.2.2014 niska   ---  --- Čempresi   Osijek
  20.2.2014 niska   ---  --- Čempresi   Osijek
  19.2.2014 umjerena   ---  --- Čempresi   Osijek
  18.2.2014 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  17.2.2014 niska   ---  --- Čempresi   Osijek
  16.2.2014 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  15.2.2014 visoka   ---  --- Čempresi   Osijek
  14.2.2014 niska   ---  --- Joha   Osijek
  13.2.2014 umjerena   ---  --- Joha   Osijek
  12.2.2014 umjerena   ---  --- Joha   Osijek
  11.2.2014 umjerena   ---  --- Čempresi   Osijek
  10.2.2014 umjerena   ---  --- Ljeska, Joha   Osijek
  9.2.2014 umjerena   ---  --- Čempresi   Osijek
  30.1.2014 ---   ---  --- ---   Beli Manastir
  30.1.2014 ---   ---  --- ---   Našice
  30.1.2014 ---   ---  --- ---   Đakovo
  8.2.2014 umjerena   ---  --- Lijeska   Osijek
  7.2.2014 niska   ---  --- Joha   Osijek
  6.2.2014 umjerena   ---  --- Lijeska   Osijek
  5.2.2014 ---   ---  --- Nema peludi   Osijek
  4.2.2014 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  3.2.2014 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  2.2.2014 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  1.2.2014 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  31.1.2014 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  30.1.2014 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  25.1.2014 ---   ---  ---  Osijek
  24.1.2014 niska   ---  --- Joha   Osijek
  23.1.2014 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  26.1.2014 ---   ---  ---  Našice
  25.1.2014 ---   ---  ---  Našice
  24.1.2014 niska   ---  --- Joha   Našice
  23.1.2014 niska   ---  --- Joha   Našice
  22.1.2014 niska   ---  --- Lijeska   Našice
  21.1.2014 niska   ---  --- Lijeska   Našice
  20.1.2014 niska   ---  --- Joha   Našice
  26.1.2014 ---   ---  ---  Đakovo
  25.1.2014 niska   ---  --- Joha   Đakovo
  24.1.2014 niska   ---  --- Lijeska   Đakovo
  23.1.2014 niska   ---  --- Lijeska   Đakovo
  22.1.2014 niska   ---  --- Joha   Đakovo
  22.1.2014 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  21.1.2014 niska   ---  --- Joha   Osijek
  20.1.2014 niska   ---  --- Lijeska   Osijek
  19.1.2014 umjerena      Lijeska   Osijek
  1.11.2013 ---   ---  niska ambrozija   Osijek
  1.11.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  31.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  30.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  30.11.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  28.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  27.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  26.10.2013 niska   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  25.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  24.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  24.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  23.10.2013 niska   ---  --- Ambrozija   Beli Manastir
  22.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  29.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  29.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  26.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  26.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  25.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  24.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  23.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  22.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  21.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  20.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  28.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  27.10.2013 niska   ---  niska Ambrozija   Osijek
  26.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  25.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  24.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  21.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  20.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  19.10.2013 niska   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  18.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  17.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  16.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  15.10.2013 ---   ---  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  23.10.2013 niska   ---  niska Ambrozija   Osijek
  19.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  18.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  17.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  16.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  15.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  14.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  13.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  22.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  19.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  18.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  17.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  16.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  15.10.2013 ---   ---  umjerena Ambrozija   Našice
  14.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  13.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  21.10.2013 niska   ---  niska Ambrozija   Osijek
  20.10.2013 niska   ---  niska Ambrozija   Osijek
  19.10.2013 niska   ---  niska Ambrozija   Osijek
  18.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  17.10.2013 niska   ---  niska Ambrozija   Osijek
  14.10.2013 niska   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  13.10.2013 niska   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  12.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  11.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  10.10.2013 niska   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  9.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  8.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  16.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  16.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  12.10.2013 niska   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  11.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  10.10.2013 niska   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  9.10.2013 niska   ---  --- Bor   Đakovo
  8.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  7.10.2013 niska   niska  niska Ambrozija   Đakovo
  6.10.2013 niska   ---  umjerena Ambrozija   Đakovo
  12.10.2013 ---   ---  umjerena Ambrozija   Osijek
  12.10.2013 niska   ---  niska Ambrozija   Našice
  11.10.2013 ---   ---  umjerena Ambrozija   Našice
  10.10.2013 niska   ---  niska Ambrozija   Našice
  9.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  8.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  7.10.2013 ---   ---  umjerena Ambrozija   Našice
  6.10.2013 ---   ---  umjerena Ambrozija   Našice
  14.10.2013 niska   ---  niska Ambrozija   Osijek
  14.10.2013 niska   ---  niska Ambrozija   Osijek
  13.10.2013 niska   ---  niska Ambrozija   Osijek
  12.10.2013 niska   ---  niska Ambrozija   Osijek
  11.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  10.10.2013 niska   ---  niska Ambrozija   Osijek
  7.10.2013 niska   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  6.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  5.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  4.10.2013 niska   ---  niska Pelin   Beli Manastir
  3.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  2.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  1.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  9.10.2013 ---   ---  niska    Osijek
  5.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  4.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  3.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  2.10.2013 niska   ---  niska Ambrozija   Našice
  1.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  30.9.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  29.9.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  8.10.2013 ---   ---  ---  Osijek
  5.10.2013 niska   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  4.10.2013 niska   ---  umjerena Ambrozija   Đakovo
  3.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  2.10.2013 niska   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  1.10.2013 niska   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  30.9.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  7.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  6.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  5.10.2013 ---   ---  niska ambrozija   Osijek
  4.10.2013 ---   ---  niska ambrozija   Osijek
  3.10.2013 ---   niska  niska ambrozija   Osijek
  5.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  4.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  3.10.2013 ---   niska  niska Ambrozija   Osijek
  1.10.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  30.9.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  29.9.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  28.9.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  27.9.2013 niska   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  26.9.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  25.9.2013 niska   ---  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  24.9.2013 ---   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  2.10.2013 ---   niska  niska ambrozija   Osijek
  29.9.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  28.9.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  27.9.2013 niska   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  26.9.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  25.9.2013 ---   niska  umjerena Ambrozija   Đakovo
  24.9.2013 ---   ---  umjerena Ambrozija   Đakovo
  23.9.2013 ---   ---  umjerena Ambrozija   Đakovo
  30.9.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  28.9.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  27.9.2013 niska   ---  niska    Našice
  26.9.2013 ---   ---  umjerena Ambrozija   Našice
  25.9.2013 niska   ---  umjerena Ambrozija   Našice
  24.9.2013 niska   niska  umjerena Ambrozija   Našice
  23.9.2013 ---   ---  visoka Ambrozija   Našice
  22.9.2013 ---   niska  umjerena Ambrozija   Našice
  29.9.2013 ---   ---  ---    Osijek
  28.9.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  27.9.2013 niska   ---  niska Ambrozija   Osijek
  26.9.2013 ---   ---  umjerena Ambrozija   Osijek
  23.9.2013 ---   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  23.9.2013 ---   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  22.9.2013 ---   ---  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  21.9.2013 ---   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  20.9.2013 ---   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  19.9.2013 ---   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  18.9.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  17.9.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  25.9.2013 niska   niska  umjerena Ambrozija   Osijek
  22.9.2013 ---   niska  niska Ambrozija   Đakovo
  21.9.2013 ---   niska  umjerena Ambrozija   Đakovo
  20.9.2013 ---   ---  umjerena Ambrozija   Đakovo
  19.9.2013 ---   ---  umjerena Ambrozija   Đakovo
  18.9.2013 ---   ---  visoka Ambrozija   Đakovo
  17.9.2013 ---   ---  umjerena Ambrozija   Đakovo
  16.9.2013 ---   ---  umjerena Ambrozija   Đakovo
  24.9.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Osijek
  21.9.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Našice
  20.9.2013 ---   ---  visoka Ambrozija   Našice
  19.9.2013 ---   ---  visoka Ambrozija   Našice
  19.9.2013 ---   ---  visoka Ambrozija   Našice
  18.9.2013 ---   ---  visoka Ambrozija   Našice
  17.9.2013 ---   ---  visoka Ambrozija   Našice
  16.9.2013 ---   ---  visoka Ambrozija   Našice
  15.9.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Našice
  23.9.2013 niska   niska  umjerena Ambrozija   Osijek
  22.9.2013 niska   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  21.9.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  20.9.2013 ---   ---  visoka Ambrozija   Osijek
  19.9.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  16.9.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  15.9.2013 ---   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  14.9.2013 ---   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  13.9.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  12.9.2013 ---   umjerena  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  11.9.2013 ---   ---  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  10.9.2013 ---   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  18.9.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  15.9.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  14.9.2013 ---   niska  niska Ambrozija   Đakovo
  13.9.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  12.9.2013 ---   niska  niska Ambrozija   Đakovo
  11.9.2013 ---   ---  umjerena Ambrozija   Đakovo
  11.9.2013 ---   ---  umjerena Ambrozija   Đakovo
  10.9.2013 ---   ---  umjerena Ambrozija   Đakovo
  9.9.2013 ---   ---  umjerena Ambrozija   Đakovo
  17.9.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  14.9.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  13.9.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Našice
  12.9.2013 ---   ---  umjerena Ambrozija   Našice
  11.9.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Našice
  10.9.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Našice
  9.9.2013 ---   ---  visoka Ambrozija   Našice
  8.9.2013 ---   ---  umjerena Ambrozija   Našice
  16.9.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  15.9.2013 niska   umjerena  visoka Ambrozija   Osijek
  14.9.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  13.9.2013 niska   umjerena  visoka Ambrozija   Osijek
  12.9.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  11.9.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  9.9.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  8.9.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  7.9.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  6.9.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  5.9.2013 ---   umjerena  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  4.9.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  3.9.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  9.9.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  8.9.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  7.9.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  6.9.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  5.9.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  2.9.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  1.9.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  31.8.2013 ---   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  30.8.2013 ---   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  29.8.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  28.8.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  27.8.2013 ---   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  4.9.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  1.9.2013 ---   niska  niska Ambrozija   Đakovo
  31.8.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  30.8.2013 ---   niska  umjerena Ambrozija   Đakovo
  29.8.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Đakovo
  28.8.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Đakovo
  27.8.2013 ---   ---  umjerena Ambrozija   Đakovo
  26.8.2013 ---   ---  umjerena Ambrozija   Đakovo
  3.9.2013 ---   ---  visoka Ambrozija   Osijek
  31.8.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Našice
  30.8.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Našice
  29.8.2013 ---   ---  visoka Ambrozija   Našice
  28.8.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Našice
  27.8.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Našice
  26.8.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Našice
  25.8.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Našice
  2.9.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  1.9.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  24.8.2013 ---   niska  umjerena Ambrozija   Našice
  23.8.2013 ---   ---  umjerena Ambrozija   Našice
  22.8.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Našice
  21.8.2013 ---   ---  visoka Ambrozija   Našice
  20.8.2013 ---   ---  visoka Ambrozija   Našice
  19.8.2013 niska   niska  visoka Ambrozija   Našice
  18.8.2013 ---   ---  umjerena Ambrozija   Našice
  25.8.2013 ---   niska  umjerena Ambrozija   Đakovo
  24.8.2013 ---   niska  niska Ambrozija   Đakovo
  23.8.2013 niska   niska  umjerena Ambrozija   Đakovo
  22.8.2013 ---   niska  niska Ambrozija   Đakovo
  21.8.2013 ---   niska  niska Ambrozija   Đakovo
  20.8.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  19.8.2013 ---   ---  visoka Ambrozija   Đakovo
  26.8.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Beli Manastir
  25.8.2013 ---   ---  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  24.8.2013 ---   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  23.8.2013 ---   umjerena  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  22.8.2013 ---   niska  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  21.8.2013 ---   ---  umjerena Ambrozija   Beli Manastir
  20.8.2013       ---   Beli Manastir
  28.8.2013 ---   umjerena  visoka Ambrozija   Osijek
  28.8.2013 ---   umjerena  visoka Ambrozija   Osijek
  21.8.2013 ---   umjerena  visoka Ambrozija   Osijek
  21.8.2013 ---   umjerena  visoka Ambrozija   Beli Manastir
  19.8.2013 ---   ---  --- Aparat u kvaru! Nema rezultata   Beli Manastir
  18.8.2013 ---   ---  --- Aparat u kvaru! Nema rezultata   Beli Manastir
  17.8.2013 ---   ---  --- Aparat u kvaru! Nema rezultata   Beli Manastir
  16.8.2013 ---   ---  --- Aparat u kvaru! Nema rezultata   Beli Manastir
  15.8.2013 ---   ---  --- Aparat u kvaru! Nema rezultata   Beli Manastir
  14.8.2013 ---   ---  --- Aparat u kvaru! Nema rezultata   Beli Manastir
  13.8.2013 ---   ---  --- Aparat u kvaru! Nema rezultata   Beli Manastir
  18.8.2013 niska   niska  visoka ambrozija   Đakovo
  17.8.2013 ---   niska  visoka ambrozija   Đakovo
  16.8.2013 ---   niska  visoka ambrozija   Đakovo
  15.8.2013 niska   niska  visoka ambrozija   Đakovo
  14.8.2013 ---   niska  visoka ambrozija   Đakovo
  13.8.2013 ---   niska  visoka ambrozija   Đakovo
  12.8.2013 ---   niska  visoka ambrozija   Đakovo
  17.8.2013 niska   niska  visoka ambrozija   Našice
  16.8.2013 ---   niska  visoka ambrozija   Našice
  15.8.2013 ---   niska  visoka ambrozija   Našice
  14.8.2013 ---   niska  visoka ambrozija   Našice
  13.8.2013 ---   niska  visoka ambrozija   Našice
  12.8.2013 ---   niska  visoka ambrozija   Našice
  11.8.2013 ---   umjerena  visoka ambrozija   Našice
  20.8.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  19.8.2013 ---   umjerena  visoka ambrozija   Osijek
  18.8.2013 ---   umjerena  visoka ambrozija   Osijek
  17.8.2013 ---   niska  niska ambrozija   Osijek
  16.8.2013 ---   niska  umjerena Kopriva, ambrozija   Osijek
  15.8.2013 ---   niska  umjerena Kopriva, ambrozija   Osijek
  11.8.2013 ---   ---  niska Ambrozija   Đakovo
  10.8.2013 ---   niska  niska Kopriva   Đakovo
  9.8.2013 ---   niska  niska Kopriva   Đakovo
  8.8.2013 ---   niska  niska Kopriva   Đakovo
  7.8.2013 ---   ---  niska Kopriva   Đakovo
  6.8.2013 ---   ---  umjerena Kopriva   Đakovo
  5.8.2013 ---   niska  niska Kopriva   Đakovo
  10.8.2013 niska   ---  umjerena Kopriva   Našice
  9.8.2013 niska   ---  niska Ambrozija   Našice
  8.8.2013 ---   ---  niska Kopriva   Našice
  7.8.2013 ---   niska  umjerena Ambrozija   Našice
  6.8.2013 ---   niska  niska Kopriva   Našice
  5.8.2013 ---   ---  niska Kopriva   Našice
  4.8.2013 ---   ---  --- Aparat u kvaru-nema rezultata   Našice
  12.8.2013 ---   ---  --- Aparat u kvaru-nema rezultata   Beli Manastir
  11.8.2013 ---   ---  --- Aparat u kvaru-nema rezultata   Beli Manastir
  10.8.2013 ---   ---  --- Aparat u kvaru-nema rezultata   Beli Manastir
  9.8.2013 ---   ---  --- Aparat u kvaru-nema rezultata   Beli Manastir
  8.8.2013 ---   ---  --- Aparat u kvaru-nema rezultata   Beli Manastir
  7.8.2013 ---   ---  --- Aparat u kvaru-nema rezultata   Beli Manastir
  6.8.2013 ---   ---  --- Aparat u kvaru-nema rezultata   Beli Manastir
  14.8.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  13.8.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  11.8.2013 ---   niska  visoka Ambrozija   Osijek
  10.8.2013 ---   niska  umjerena Ambrozija   Osijek
  9.8.2013 ---   umjerena  visoka Ambrozija   Osijek
  8.8.2013 ---   umjerena  visoka Ambrozija   Osijek
  5.8.2013 ---   niska  --- trave   Beli Manastir
  4.8.2013 ---   ---  niska Pelin   Beli Manastir
  3.8.2013 ---   ---  ---    Beli Manastir
  2.8.2013 ---   ---  ---    Beli Manastir
  1.8.2013 ---   ---  niska kopriva   Beli Manastir
  31.7.2013 ---   niska  niska kopriva   Beli Manastir
  30.7.2013 ---   ---  niska kopriva   Beli Manastir
  4.8.2013 niska   niska  umjerena kopriva   Đakovo
  3.8.2013 ---   niska  umjerena kopriva   Đakovo
  2.8.2013 ---   niska  umjerena kopriva   Đakovo
  1.8.2013 ---   niska  umjerena kopriva   Đakovo
  31.7.2013 ---   niska  umjerena kopriva   Đakovo
  30.7.2013 ---   niska  umjerena kopriva   Đakovo
  29.7.2013 ---   niska  umjerena kopriva   Đakovo
  3.8.2013 ---   ---  --- kvar uređaja   Našice
  2.8.2013 ---   ---  --- kvar uređaja   Našice
  1.8.2013 ---   ---  --- kvar uređaja   Našice
  31.7.2013 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Našice
  30.7.2013 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Našice
  29.7.2013 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Našice
  28.7.2013 ---   umjerena  umjerena Kopriva   Našice
  7.8.2013 ---   umjerena  umjerena Kopriva, ambrozija   Osijek
  6.8.2013 ---   umjerena  umjerena Ambrozija   Osijek
  6.8.2013 niska   umjerena  umjerena Ambrozija   Osijek
  5.8.2013 ---   umjerena  umjerena Pelin, ambrozija   Osijek
  4.8.2013 ---   niska  umjerena kopriva, ambrozija   Osijek
  3.8.2013 ---   umjerena  umjerena kopriva, ambrozija   Osijek
  2.8.2013 ---   umjerena  umjerena kopriva, ambrozija   Osijek
  1.8.2013 niska   umjerena  umjerena kopriva, ambrozija   Osijek
  27.7.2013 ---   umjerena  visoka Kopriva   Našice
  26.7.2013 niska   niska  umjerena Kopriva   Našice
  25.7.2013 niska   niska  umjerena Kopriva   Našice
  24.7.2013 niska   niska  visoka Kopriva   Našice
  23.7.2013 niska   umjerena  visoka Kopriva   Našice
  22.7.2013 ---   niska  umjerena Kopriva   Našice
  21.7.2013 ---   umjerena  umjerena Kopriva   Našice
  28.7.2013 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Đakovo
  27.7.2013 niska   niska  umjerena Kopriva   Đakovo
  26.7.2013 ---   umjerena  umjerena Kopriva   Đakovo
  25.7.2013 ---   niska  umjerena Kopriva   Đakovo
  24.7.2013 niska   umjerena  visoka Kopriva   Đakovo
  23.7.2013 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Đakovo
  22.7.2013 niska   niska  visoka Kopriva   Đakovo
  29.7.2013 niska   niska  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  28.7.2013 niska   umjerena  umjerena Kopriva, ambrozija   Beli Manastir
  26.7.2013 ---   umjerena  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  25.7.2013 ---   niska  visoka Kopriva   Beli Manastir
  24.7.2013 niska   umjerena  visoka Kopriva   Beli Manastir
  23.7.2013 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  31.7.2013 ---   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  31.7.2013 ---   umjerena   Kopriva   Osijek
  30.7.2013 niska   umjerena  umjerena ambrozija   Osijek
  29.7.2013 ---   niska  umjerena kopriva, ambrozija   Osijek
  28.7.2013 niska   umjerena  umjerena kopriva   Osijek
  27.7.2013 ---   umjerena  umjerena kopriva   Osijek
  26.7.2013 ---   niska  umjerena kopriva   Osijek
  25.7.2013 niska   umjerena  umjerena kopriva   Osijek
  22.7.2013 ---   umjerena  umjerena kopriva   Beli Manastir
  21.7.2013 niska   niska  umjerena kopriva   Beli Manastir
  20.7.2013 ---   niska  umjerena kopriva   Beli Manastir
  19.7.2013 ---   umjerena  visoka kopriva   Beli Manastir
  18.7.2013 ---   niska  umjerena kopriva   Beli Manastir
  17.7.2013 niska   umjerena  umjerena kopriva   Beli Manastir
  16.7.2013 ---   ---  umjerena kopriva   Beli Manastir
  20.7.2013 ---   umjerena  umjerena kopriva   Našice
  19.7.2013 niska   umjerena  umjerena kopriva   Našice
  18.7.2013 ---   umjerena  umjerena kopriva   Našice
  17.7.2013 ---   umjerena  umjerena kopriva   Našice
  16.7.2013 niska   niska  umjerena kopriva   Našice
  15.7.2013 ---   umjerena  visoka kopriva   Našice
  14.7.2013 ---   umjerena  umjerena kopriva   Našice
  14.7.2013 ---   umjerena  umjerena kopriva   Đakovo
  21.7.2013 ---   niska  umjerena kopriva   Đakovo
  20.7.2013 ---   umjerena  umjerena kopriva   Đakovo
  19.7.2013 ---   niska  umjerena kopriva   Đakovo
  18.7.2013 ---   niska  umjerena kopriva   Đakovo
  17.7.2013 ---   umjerena  umjerena kopriva   Đakovo
  16.7.2013 ---   niska  umjerena kopriva   Đakovo
  15.7.2013 ---   niska  umjerena kopriva   Đakovo
  24.7.2013 ---   umjerena  umjerena kopriva   Osijek
  23.7.2013 niska   umjerena  visoka kopriva   Osijek
  22.7.2013 ---   niska  visoka kopriva   Osijek
  21.7.2013 ---   umjerena  visoka kopriva   Osijek
  20.7.2013 ---   niska  umjerena kopriva   Osijek
  19.7.2013 niska   niska  umjerena kopriva   Osijek
  18.7.2013 ---   umjerena  umjerena kopriva   Osijek
  14.7.2013 ---   niska  umjerena kopriva   Đakovo
  13.7.2013 ---   niska  niska kopriva   Đakovo
  12.7.2013 ---   niska  niska kopriva   Đakovo
  11.7.2013 ---   niska  umjerena kopriva   Đakovo
  10.7.2013 ---   niska  niska kopriva   Đakovo
  9.7.2013 ---   niska  niska kopriva   Đakovo
  8.7.2013 niska   niska  umjerena kopriva   Đakovo
  15.7.2013 ---   niska  niska kopriva   Beli Manastir
  14.7.2013 ---   niska  umjerena kopriva   Beli Manastir
  13.7.2013 ---   niska  umjerena kopriva   Beli Manastir
  12.7.2013 niska   niska  umjerena kopriva   Beli Manastir
  11.7.2013 ---   niska  umjerena kopriva   Beli Manastir
  10.7.2013 niska   niska  niska kopriva   Beli Manastir
  9.7.2013 ---   niska  umjerena kopriva   Beli Manastir
  17.7.2013 ---   umjerena  umjerena kopriva   Osijek
  16.7.2013 ---   umjerena  umjerena kopriva   Osijek
  8.7.2013 niska   niska  umjerena kopriva   Našice
  7.7.2013 ---   niska  umjerena kopriva   Našice
  15.7.2013 ---   niska  umjerena kopriva   Osijek
  13.7.2013 ---   niska  umjerena kopriva   Našice
  12.7.2013 ---   niska  umjerena kopriva   Našice
  11.7.2013 niska   niska  umjerena kopriva   Našice
  10.7.2013 ---   umjerena  umjerena kopriva   Našice
  9.7.2013 ---   niska  niska kopriva   Našice
  8.7.2013 niska   niska  umjerena kopriva   Našice
  7.7.2013 ---   niska  umjerena kopriva   Našice
  15.7.2013 ---   niska  umjerena kopriva   Osijek
  14.7.2013 niska   umjerena  visoka kopriva   Osijek
  14.7.2013 niska   umjerena  visoka kopriva   Osijek
  14.7.2013 niska   umjerena  visoka kopriva   Osijek
  13.7.2013 ---   umjerena  umjerena kopriva   Osijek
  12.7.2013 niska   umjerena  umjerena kopriva   Osijek
  11.7.2013 ---   umjerena  visoka kopriva   Osijek
  8.7.2013 ---   niska  niska kopriva   Beli Manastir
  7.7.2013 ---   umjerena  umjerena kopriva   Beli Manastir
  6.7.2013 ---   niska  niska kopriva   Beli Manastir
  5.7.2013 niska   niska  niska kopriva   Beli Manastir
  4.7.2013 niska   niska  niska kopriva   Beli Manastir
  3.7.2013 ---   niska  niska kopriva   Beli Manastir
  2.7.2013 ---   niska  niska kopriva   Beli Manastir
  7.7.2013 ---   umjerena  umjerena kopriva   Đakovo
  6.7.2013 ---   niska  niska kopriva   Đakovo
  5.7.2013 ---   niska  niska trave   Đakovo
  4.7.2013 niska   niska  niska kopriva   Đakovo
  3.7.2013 ---   umjerena  niska trave   Đakovo
  2.7.2013 niska   niska  niska kopriva   Đakovo
  1.7.2013 ---   niska  niska kopriva   Đakovo
  6.7.2013 niska   umjerena  umjerena kopriva   Našice
  5.7.2013 ---   umjerena  niska trave   Našice
  4.7.2013 niska   umjerena  umjerena trave,kopriva   Našice
  3.7.2013 niska   umjerena  niska trave   Našice
  2.7.2013 niska   umjerena  niska trave   Našice
  1.7.2013 niska   umjerena  umjerena kopriva, trave   Našice
  30.6.2013 niska   umjerena  umjerena kopriva, trave   Našice
  10.7.2013 niska   visoka  umjerena trave   Osijek
  9.7.2013 niska   umjerena  umjerena Kopriva, trave   Osijek
  8.7.2013 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  7.7.2013 niska   umjerena  visoka Kopriva   Osijek
  6.7.2013 ---   umjerena  niska trave   Osijek
  5.7.2013 ---   niska  niska kopriva   Osijek
  4.7.2013 niska   umjerena  niska trave   Osijek
  3.7.2013 niska   umjerena  umjerena kopriva, trave   Osijek
  29.6.2013 niska   umjerena  umjerena trave   Našice
  28.6.2013 niska   umjerena  umjerena trave, kopriva   Našice
  27.6.2013 niska   umjerena  umjerena trave, kopriva   Našice
  26.6.2013 niska   visoka  niska trave   Našice
  25.6.2013 niska   umjerena  niska trave   Našice
  24.6.2013 niska   niska  niska trave, kopriva   Našice
  23.6.2013 niska   umjerena  niska trave   Našice
  1.7.2013 niska   umjerena  umjerena kopriva   Beli Manastir
  30.6.2013 niska   umjerena  umjerena kopriva,trave   Beli Manastir
  29.6.2013 niska   umjerena  umjerena kopriva   Beli Manastir
  28.6.2013 niska   umjerena  umjerena kopriva   Beli Manastir
  27.6.2013 niska   umjerena  umjerena kopriva, trave   Beli Manastir
  26.6.2013 niska   umjerena  umjerena kopriva   Beli Manastir
  25.6.2013 niska   umjerena  umjerena kopriva   Beli Manastir
  30.6.2013 niska   visoka  umjerena trave   Đakovo
  29.6.2013 niska   umjerena  umjerena kopriva   Đakovo
  28.6.2013 niska   umjerena  umjerena kopriva, trave   Đakovo
  27.6.2013 ---   visoka  umjerena trave   Đakovo
  26.6.2013 niska   visoka  umjerena trave   Đakovo
  25.6.2013 niska   umjerena  umjerena trave   Đakovo
  24.6.2013 niska   umjerena  umjerena kopriva   Đakovo
  23.6.2013 ---   umjerena  niska trave   Đakovo
  2.7.2013 niska   niska  niska kopriva, trave   Osijek
  1.7.2013 niska   umjerena  umjerena kopriva   Osijek
  30.6.2013 niska   umjerena  umjerena kopriva, trave   Osijek
  29.6.2013 niska   umjerena  umjerena kopriva   Osijek
  28.6.2013 ---   umjerena  umjerena kopriva, trave   Osijek
  27.6.2013 niska   umjerena  umjerena kopriva   Osijek
  22.6.2013 niska   visoka  umjerena trave   Đakovo
  21.6.2013 niska   visoka  umjerena trave   Đakovo
  20.6.2013 niska   visoka  umjerena trave   Đakovo
  19.6.2013 niska   visoka  umjerena trave   Đakovo
  18.6.2013 niska   visoka  visoka trave   Đakovo
  17.6.2013 niska   visoka  umjerena trave   Đakovo
  22.6.2013 niska   visoka  umjerena trave   Našice
  21.6.2013 niska   visoka  umjerena trave   Našice
  20.6.2013 niska   visoka  umjerena trave   Našice
  19.6.2013 niska   visoka  visoka trave   Našice
  18.6.2013 ---   visoka  visoka kopriva, trave   Našice
  17.6.2013 niska   visoka  visoka kopriva   Našice
  16.6.2013 niska   umjerena  visoka kopriva   Našice
  24.6.2013 niska   niska  umjerena kopriva   Beli Manastir
  23.6.2013 niska   umjerena  niska trave   Beli Manastir
  22.6.2013 niska   visoka  visoka trave, kopriva   Beli Manastir
  21.6.2013 niska   visoka  visoka kopriva   Beli Manastir
  20.6.2013 niska   visoka  visoka trave   Beli Manastir
  19.6.2013 niska   visoka  visoka kopriva   Beli Manastir
  18.6.2013 niska   umjerena  visoka kopriva   Beli Manastir
  15.6.2013 niska   umjerena  visoka kopriva   Našice
  14.6.2013 niska   umjerena  visoka kopriva   Našice
  13.6.2013 niska   visoka  visoka kopriva   Našice
  12.6.2013 ---   umjerena  visoka kopriva   Našice
  11.6.2013 niska   niska  umjerena kopriva   Našice
  10.6.2013 niska   niska  umjerena kopriva   Našice
  9.6.2013 niska   umjerena  umjerena kopriva   Našice
  16.6.2013 niska   umjerena  visoka kopriva   Đakovo
  15.6.2013 niska   niska  visoka kopriva   Đakovo
  14.6.2013 niska   umjerena  visoka kopriva   Đakovo
  13.6.2013 niska   umjerena  visoka kopriva   Đakovo
  12.6.2013 niska   umjerena  visoka kopriva   Đakovo
  11.6.2013 niska   niska  umjerena kopriva   Đakovo
  10.6.2013 niska   niska  umjerena kopriva   Đakovo
  17.6.2013 niska   umjerena  visoka kopriva   Beli Manastir
  16.6.2013 niska   umjerena  visoka kopriva   Beli Manastir
  15.6.2013 ---   umjerena  visoka kopriva   Beli Manastir
  14.6.2013 niska   umjerena  visoka kopriva   Beli Manastir
  13.6.2013 niska   umjerena  visoka kopriva   Beli Manastir
  12.6.2013 ---   umjerena  visoka kopriva   Beli Manastir
  11.6.2013 niska   umjerena  visoka kopriva   Beli Manastir
  26.6.2013 niska   visoka  umjerena trave   Osijek
  25.6.2013 niska   visoka  umjerena trave   Osijek
  24.6.2013 niska   umjerena  umjerena kopriva   Osijek
  23.6.2013 niska   umjerena  umjerena kopriva   Osijek
  23.6.2013 niska   visoka  niska trave   Osijek
  22.6.2013 niska   visoka  visoka trave   Osijek
  21.6.2013 niska   visoka  umjerena trave   Osijek
  20.6.2013 ---   visoka  umjerena trave   Osijek
  19.6.2013 niska   visoka  visoka kopriva   Osijek
  18.6.2013 niska   visoka  visoka kopriva   Osijek
  17.6.2013 umjerena   visoka  visoka kopriva   Osijek
  16.6.2013 niska   visoka  visoka kopriva   Osijek
  15.6.2013 niska   umjerena  visoka kopriva   Osijek
  14.6.2013 niska   visoka  visoka kopriva   Osijek
  13.6.2013 niska   visoka  visoka kopriva   Osijek
  8.6.2013 ---   umjerena  umjerena trave, kopriva   Našice
  7.6.2013 ---   umjerena  niska trave   Našice
  6.6.2013 niska   umjerena  niska trave   Našice
  5.6.2013 niska   visoka  niska trave   Našice
  4.6.2013 niska   umjerena  niska trave   Našice
  3.6.2013 ---   niska  niska trave   Našice
  2.6.2013 niska   umjerena  niska trave   Našice
  10.6.2013 ---   niska  umjerena kopriva   Beli Manastir
  9.6.2013 niska   umjerena  niska trave   Beli Manastir
  8.6.2013 ---   niska  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  7.6.2013 ---   umjerena  umjerena Kopriva   Beli Manastir
  6.6.2013 niska   niska  niska Kopriva   Beli Manastir
  5.6.2013 niska   umjerena  umjerena Kopriva, trave   Beli Manastir
  4.6.2013 ---   umjerena  umjerena Kopriva, trave   Beli Manastir
  9.6.2013 niska   umjerena  niska trave   Đakovo
  8.6.2013 niska   umjerena  umjerena kopriva   Đakovo
  7.6.2013 niska   umjerena  niska trave   Đakovo
  6.6.2013 ---   niska  niska trave   Đakovo
  5.6.2013 niska   umjerena  niska trave   Đakovo
  4.6.2013 niska   niska  niska trave   Đakovo
  3.6.2013 niska   niska  --- trave   Đakovo
  12.6.2013 niska   visoka  visoka Kopriva, trave   Osijek
  11.6.2013 niska   umjerena  visoka Kopriva, trave   Osijek
  10.6.2013 ---   umjerena  niska Trave   Osijek
  9.6.2013 niska   umjerena  umjerena Trave, kopriva   Osijek
  1.6.2013 ---   umjerena  niska trave   Našice
  31.5.2013 ---   umjerena  --- trave   Našice
  30.5.2013 niska   niska  --- trave   Našice
  29.5.2013 niska   umjerena  --- trave   Našice
  28.5.2013 niska   umjerena  niska trave   Našice
  27.5.2013 niska   umjerena  --- trave   Našice
  26.5.2013 niska   umjerena  niska trave   Našice
  2.6.2013 niska   niska  niska trave   Đakovo
  1.6.2013 ---   umjerena  niska trave   Đakovo
  31.5.2013 ---   niska  --- trave   Đakovo
  30.5.2013 niska   ---  --- bor   Đakovo
  29.5.2013 ---   umjerena  --- trave   Đakovo
  28.5.2013 niska   umjerena  niska trave   Đakovo
  27.5.2013 niska   umjerena  niska trave   Đakovo
  3.6.2013 niska   niska  niska kopriva   Beli Manastir
  2.6.2013 niska   umjerena  niska trave   Beli Manastir
  1.6.2013 niska   niska  niska kopriva   Beli Manastir
  31.5.2013 ---   niska  niska kopriva   Beli Manastir
  30.5.2013 niska   niska  niska trave   Beli Manastir
  29.5.2013 niska   niska  niska trave   Beli Manastir
  28.5.2013 niska   umjerena  niska trave   Beli Manastir
  8.6.2013 niska   umjerena  visoka Kopriva   Osijek
  7.6.2013 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  6.6.2013 niska   umjerena  umjerena Kopriva   Osijek
  4.6.2013 ---   niska  niska Trave, kopriva   Osijek
  3.6.2013 niska   niska  --- Trave   Osijek
  2.6.2013 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  1.6.2013 niska   umjerena  umjerena trave   Osijek
  31.5.2013 ---   niska  niska trave   Osijek
  30.5.2013 niska   niska  niska trave   Osijek
  25.5.2013 niska   ---  niska ---   Našice
  24.5.2013 niska   visoka  --- trave   Našice
  23.5.2013 niska   umjerena  --- trave   Našice
  22.5.2013 umjerena   umjerena  niska trave   Našice
  21.5.2013 niska   umjerena  --- trave   Našice
  20.5.2013 niska   visoka  niska trave   Našice
  19.5.2013 niska   visoka  niska trave   Našice
  26.5.2013 niska   umjerena  --- trave   Đakovo
  25.5.2013 niska   umjerena  --- trave   Đakovo
  24.5.2013 niska   umjerena  niska trave   Đakovo
  23.5.2013 niska   umjerena  --- trave   Đakovo
  22.5.2013 ---   niska  --- trave   Đakovo
  21.5.2013 ---   ---  --- ---   Đakovo
  20.5.2013 niska   niska  --- trave   Đakovo
  27.5.2013 niska   visoka  niska trave   Beli Manastir
  26.5.2013 niska   visoka  niska trave   Beli Manastir
  26.5.2013 niska   umjerena  niska trave   Beli Manastir
  25.5.2013 ---   ---  --- trave   Beli Manastir
  24.5.2013 niska   niska  niska trave   Beli Manastir
  23.5.2013 niska   umjerena  --- trave   Beli Manastir
  22.5.2013 niska   umjerena  --- trave   Beli Manastir
  21.5.2013 niska   niska  --- trave   Beli Manastir
  29.5.2013 niska   niska  --- trave   Osijek
  28.5.2013 niska   umjerena  --- trave   Osijek
  27.5.2013 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  26.5.2013 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  25.5.2013 niska   niska  --- Trave   Osijek
  24.5.2013 niska   visoka  niska Trave   Osijek
  23.5.2013 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  20.5.2013 niska   umjerena  niska trave   Beli Manastir
  19.5.2013 niska   visoka  niska trave   Beli Manastir
  18.5.2013 niska   umjerena  niska trave   Beli Manastir
  17.5.2013 niska   visoka  niska trave   Beli Manastir
  16.5.2013 niska   umjerena  niska trave   Beli Manastir
  15.5.2013 niska   umjerena  niska trave   Beli Manastir
  14.5.2013 niska   umjerena  niska trave   Beli Manastir
  19.5.2013 niska   umjerena  niska trave   Đakovo
  18.5.2013 niska   visoka  niska trave   Đakovo
  17.5.2013 niska   umjerena  niska trave   Đakovo
  16.5.2013 niska   umjerena  niska trave   Đakovo
  15.5.2013 niska   umjerena  niska trave   Đakovo
  14.5.2013 niska   umjerena  --- trave   Đakovo
  13.5.2013 niska   umjerena  --- trave   Đakovo
  18.5.2013 umjerena   visoka  niska trave   Našice
  17.5.2013 umjerena   visoka  niska trave   Našice
  16.5.2013 umjerena   visoka  niska trave   Našice
  15.5.2013 umjerena   visoka  niska trave   Našice
  14.5.2013 umjerena   umjerena  niska trave   Našice
  13.5.2013 niska   visoka  niska trave   Našice
  12.5.2013 umjerena   visoka  niska trave   Našice
  22.5.2013 umjerena   visoka  niska trave   Osijek
  21.5.2013 niska   niska  niska trave   Osijek
  20.5.2013 niska   visoka  niska Trave   Osijek
  19.5.2013 niska   visoka  niska trave   Osijek
  18.5.2013 umjerena   visoka  --- trave   Osijek
  12.5.2013 niska   umjerena  niska Trave   Đakovo
  11.5.2013 niska   visoka  niska Trave   Našice
  13.5.2013 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  13.5.2013 niska   umjerena  niska Trave   Beli Manastir
  12.5.2013 niska   umjerena  niska Trave   Osijek
  11.5.2013 niska   visoka  niska Trave   Osijek
  15.5.2013 niska   umjerena  --- Trave   Osijek
  14.5.2013 niska   umjerena  --- trave   Osijek
  11.5.2013 niska   visoka  niska trave   Našice
  13.5.2013 niska   visoka  --- trave   Osijek
  12.5.2013 umjerena   umjerena  niska Trave, bor   Osijek
  10.5.2013 niska   umjerena  niska trave   Osijek
  9.5.2013 niska   umjerena  niska trave   Osijek
  12.5.2013 niska   umjerena  niska trave   Osijek
  9.5.2013 niska   umjerena  niska trave   Osijek
  6.5.2013 niska   umjerena  niska trave   Beli Manastir
  5.5.2013 umjerena   umjerena  niska Bor, trave   Beli Manastir
  4.5.2013 niska   niska  niska trave   Beli Manastir
  3.5.2013 umjerena   umjerena  niska trave   Beli Manastir
  2.5.2013 umjerena   niska  umjerena Orah, kopriva   Beli Manastir
  1.5.2013 umjerena   umjerena  --- Orah, trave   Beli Manastir
  30.4.2013 umjerena   umjerena  niska Breza, trave   Beli Manastir
  8.5.2013 niska   umjerena  --- trave   Osijek
  6.5.2013 niska   umjerena  --- trave   Osijek
  5.5.2013 umjerena   umjerena  --- Orah, trave   Osijek
  4.5.2013 umjerena   umjerena  niska Orah, trave   Osijek
  3.5.2013 umjerena   umjerena  --- Javor, trave   Osijek
  2.5.2013 umjerena   umjerena  --- orah   Osijek
  6.5.2013 niska   niska  --- ---   Đakovo
  5.5.2013 niska   umjerena  --- ---   Đakovo
  4.5.2013 niska   niska  --- javor   Đakovo
  3.5.2013 umjerena   niska  --- Javor, trave   Đakovo
  2.5.2013 umjerena   umjerena  --- javor   Đakovo
  1.5.2013 umjerena   niska  --- javor   Đakovo
  30.4.2013 umjerena   niska  --- javor   Đakovo
  29.4.2013 niska   niska  niska javor   Đakovo
  28.4.2013 umjerena   niska  niska Javor, trave   Đakovo
  27.4.2013 umjerena   niska  --- Javor, trave   Đakovo
  26.4.2013 umjerena   umjerena  --- Javor, trave   Đakovo
  25.4.2013 umjerena   niska  niska javor   Đakovo
  24.4.2013 umjerena   niska  niska breza   Đakovo
  23.4.2013 umjerena   niska  niska Bukva, trave   Đakovo
  5.5.2013 niska   niska  niska trave   Našice
  4.5.2013 niska   umjerena  --- trave   Našice
  3.5.2013 umjerena   umjerena  --- trave   Našice
  2.5.2013 umjerena   niska  --- trave   Našice
  1.5.2013 umjerena   umjerena  --- trave   Našice
  30.4.2013 umjerena   umjerena  --- trave   Našice
  29.4.2013 umjerena   umjerena  --- trave   Našice
  28.4.2013 ---   ---  --- ---   Našice
  27.4.2013 visoka   umjerena  --- javor   Našice
  26.4.2013 visoka   umjerena  niska javor   Našice
  25.4.2013 visoka   umjerena  --- Bukva, trave   Našice
  24.4.2013 visoka   niska  --- javor   Našice
  23.4.2013 umjerena   niska  --- Bukva, trave   Našice
  22.4.2013 umjerena   niska  --- Bukva, trave   Našice