Pretraga
Zavod
  Izbornik Zatvori

  Odjel za procjenu rizika

   

  Rizik je sastavni dio života svih ljudi. Hrana i voda su najvažniji čimbenici za održavanje života, ali su nažalost povezani s mnoštvom potencijalnih, a ponekad i letalnih rizika. Stoga tim rizicima treba pristupiti ozbiljno i odgovorno kako bi se smanjio broj oboljenja čiji su uzročnici iz hrane i vode.

  Procjena rizika prema zahtjevateljima/kupcima usluga:

  • Stručno mišljenje na temelju analitičkih izvješća
  • Aktivnosti savjetovanja vezano uz zdravstvenu ispravnost hrane i vode
  • Procjena rizika vezana uz sigurnost opskrbe vode za ljusku potrošnju i hrane
  • Procjena rizika vezana uz kakvoću voda za kupanje te zdravstvene ispravnosti bazenskih voda