Pretraga
Zavod
  Izbornik Zatvori

  Odjel za uzorkovanje

   

  Ukoliko ste zainteresirani za mikrobiološko, senzorska, fizikalno i/ili kemijsko ispitivanje vode, hrane, zraka ili predmeta opće uporabe iz djelokruga rada Službe, sve informacije možete dobiti radnim danom od 07:00 do 15:00 sati. Ispitivanja se mogu ugovoriti sklapanjem ugovora (za periodične analize i kontrole), putem vlastite narudžbenice koja se dostavlja poštom, faksom, mailom ili osobno te na temelju Zahtjeva za ispitivanjem koji se nalazi na web stranici Zavoda

  Pružamo usluge uzorkovanja uzoraka svih vrsta voda (voda za ljudsku potrošnju, voda za potrebe hemodijalize, podzemne vode, površinske vode, otpadne i oborinske vode, vode za kupanje i rekreaciju, tehnološke vode), hrane, hrane za životinje i predmeta opće uporabe uključujući terenski i laboratorijski rad:

  • za potrebe provedbe monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju
  • u svrhu utvrđivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju iz javnih i individualnih (privatnih) objekata (zdenci, izvori, cisterne, itd.), hrane, hrane za životinje i predmeta opće uporabe
  • za potrebe provedbe monitoringa zdravstvene ispravnosti vode bazenskih voda
  • za provedbu svih vrsta analiza za potrebe Ministarstva zdravstva
  • prema zahtjevima sanitarne i vodopravne inspekcije te drugih ovlaštenih osoba
  • u svrhe utvrđivanja sukladnosti mineralnih, izvorskih, stolnih voda, hrane, hrane za životinje i predmeta opće uporabe s važećim pravilnikom
  • u svrhu praćenja kvalitete površinskih, otpadnih i podzemnih voda, vode za kupanje i hrane
  • za potrebe dobivanja uporabnih dozvola (u slučaju novosagrađenih i adaptiranih objekata, ugostiteljskih i trgovačkih objekata, poslovnih prostora, itd.), za sve ostale potrebe u industriji
  • u epidemiološkim izvidima tijekom trovanja uzrokovanog hranom
  • u svrhu kontrole mikrobiološke čistoće objekata u prometu s hranom