Europski tjedan prevencije raka vrata maternice (18. – 24. siječnja 2021.)

14. Hrvatski Dan mimoza – Nacionalni dan borbe protiv raka vrata maternice 23. siječnja 2021.

15. Europski tjedan prevencije raka vrata maternice, 18. – 24. siječnja 2021.

NEĆU RAK!