Pretraga
Zavod
  Izbornik Zatvori
  Natrag

  Obavijest o odstupanju od parametara za provjeru sukladnosti na javnim slavinama na području grada Valpova

  11 lis 2023

  U svrhu praćenja zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju na javnim slavinama 4. listopada 2023. izvršeno je uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju na javnim slavinama na području Grada Valpova od strane djelatnika Službe za zdravstvenu ekologiju Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. 

  Obavještavamo korisnike da rezultati analize uzoraka vode namijenjene za ljudsku potrošnju NISU SUKLADNI maksimalno dozvoljenim koncentracijama propisanim Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023 i 88/2023) na sljedećim lokacijama: 

  1.     Javna slavina na groblju, Marjančaci, Rudina kod Groblja 1
  2.     Javna slavina na groblju, Ivanovci, Rudina Piškorjevo 1
  3.     Javna slavina na groblju, Zelčin, Rudina Selište 1
  4.     Javna slavina na groblju, Harkanovci, Rudina Kunišinci 1 

  S obzirom na to da se navedene javne slavine opskrbljuju vodom iz individualnih zdenaca koja se ne prerađuje niti dezinficira, korisnicima se savjetuje da vodu iz navedenih javnih slavina ne koriste za ljudsku potrošnju.

  Komentari
  Objavite svoj komentar Zatvori