Pretraga
Zavod
  Izbornik Zatvori

  Služba za zdravstvenu ekologiju

   

  Zdravstvena ekologija proučava utjecaj kemijskih, fizikalno-kemijskih, bioloških i mikrobioloških čimbenika okoliša na ljudsko zdravlje. Preventivne aktivnosti zdravstvene ekologije utječu na sprječavanje bolesti koje mogu biti povezane s kontaminacijom okoliša. Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko – baranjske županije, Služba za zdravstvenu ekologiju akreditirani je ispitni laboratorij prema normi  HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1183. Popis akreditiranih metoda dostupan je na web stranici Hrvatske akreditacijske agencije (http://www.akreditacija.hr/registar). Služba za zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije ovlaštena je od strane:

  • Ministarstva poljoprivrede za ispitivanja hrane i hrane za životinje
  • Ministarstva zdravstva za ispitivanje vode za ljudsku potrošnju i predmeta opće uporabe
  • Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (otpadne, površinske i podzemne vode te sedimenta u površinskim vodama).

  Cilj Službe za zdravstvenu ekologiju je provedba analitičkih postupaka ispitivanja u uvjetima i tehnikama koji daju najpouzdanije rezultate, ispunjavanje zahtjeva Naručitelja te stjecanje povjerenja Naručitelja u rezultate ispitivanja.

  Služba za zdravstvenu ekologiju:

  • prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju
  • prati, proučava i ocjenjuje kakvoću površinske, podzemne i otpadne vode te sedimenta
  • prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnosti i kvalitetu hrane i predmeta opće uporabe u proizvodnji i prometu
  • prati i ocjenjuje  zdravstvenu ispravnosti  hrane za životinje
  • prati, analizira i ocjenjuje alergenu pelud u zraku
  • provodi mikrobiološke analize zraka
  • provodi kontrolu mikrobiološke čistoće objekata u lancu hrane
  • obavlja usluge nutricionističko savjetovališta

  Također sudjeluje:

  • u stručnim i znanstvenim istraživanja,
  • u edukaciji na Tečaju higijenskog minimuma,
  • u edukaciji učenika, studenata i stručnog kadra po zahtjevu,
  • u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite

  Sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju objavljuju se savjeti vezani uz sanaciju vode iz individualnih vodoopskrba.

   

  Sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju, u narednoj poveznici  Mikrobiološka ispravnost bunarske vode objavljujemo savjete vezane uz sanaciju vode iz individualnih vodoopskrba.