Pretraga
Usluge
  Izbornik Zatvori

  Služba za zdravstvenu ekologiju

   

  Voditelj Službe:
  Snježana Benkotić, dipl.ing.preh.teh.

    Osijek, F.Krežme 1

    radnim danom od 7h - 15h

   

  Zdravstvena ekologija proučava utjecaj kemijskih, fizikalno-kemijskih, bioloških i mikrobioloških čimbenika okoliša na ljudsko zdravlje. Preventivne aktivnosti zdravstvene ekologije utječu na sprječavanje bolesti koje mogu biti povezane s kontaminacijom okoliša.

  Služba za zdravstvenu ekologiju opremljena je visoko sofisticiranom opremom koja se koristi u redovnim kemijskim, fizikalno-kemijskim, biološkim i mikrobiološkim analizama uzoraka vode, hrane, hrane za životinje, zraka i predmeta opće uporabe.

  Organizacija i djelatnosti Službe su u potpunosti usklađene sa zahtjevima Europske unije. Služba za zdravstvenu ekologiju akreditirana je od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (fizikalno - kemijska ispitivanja voda, hrane, žitarica i proizvoda od žitarica, predmeta opće uporabe i mikrobiološko ispitivanje voda, hrane, hrane za životinje i kozmetike). Popis akreditiranih metoda dostupan je na web stranici HAA (http://www.akreditacija.hr/registar).

  Služba za zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije ovlaštena je od strane Ministarstva poljoprivrede za analize hrane i hrane za životinje (Rješenje o ovlašćivanju), od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike za djelatnost uzimanja uzoraka i ispitivanje voda (otpadne, površinske i podzemne vode te sedimenta u površinskim vodama) Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta te od strane Ministarstva zdravstva za provođenje analiza vode za ljudsku potrošnju.

  Služba za zdravstvenu ekologiju obavlja djelatnosti:

  • Analiza vode za ljudsku potrošnju, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, analiza površinskih otpadnih i tehnoloških voda, praćenje stanje vodoopskrbe te zdravstvene ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe
  • sudjelovanje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama,
  • praćenje utjecaja okoliša i hrane na zdravstveno stanje stanovništva

  Također provodi:

  • analiziranje mikrobiološke čistoće objekata u prometu s hranom,
  • implementacija i održavanje HACCP sustava,
  • sudjelovanje u projektima ocjene kakvoće vanjskog i unutarnjeg zraka,
  • aerobiološke analize zraka
  • obavljanje poslove biomonitoringa i toksikoloških analiza humanih uzoraka,
  • organiziranja i provođenja uzorkovanje hrane, vode, tla i zraka,
  • sudjelovanje u stručnim i znanstvenim istraživanja,
  • sudjelovanje u obrazovanju iz higijenskog minimuma,
  • sudjelovanje u edukaciji učenika i studenata.

  Glavni inženjer Službe:

  Hrvoje Sučić, mag .med. lab.diagn.

    031 225 778

  Voditeljica kvalitete:

  Mirta Eberhard, mag.biol.

    031 225 780

  Semafor kupališta za 2021. godinu