Pretraga
Zavod
  Izbornik Zatvori

  Odjel za zajedničke analitičke tehnike

   

  U laboratorijima se provode analize organskih polutanata, metala, aniona i kationa u vodi (voda za ljudsku potrošnju, bazenska, podzemna, mineralna, izvorska, stolna, površinska i otpadna voda). Također se provode analize organskih polutanata i metala u hrani i predmetima opće uporabe (posude i ostali predmeti od plastike i keramike, papiri, kantice, te ostali predmeti koji dolaze u doticaj s hranom) sukladno važećim zakonima, propisima i standardiziranim metodama.

  Odjel je opremljen suvremenom opremom: metoda plinske (GC) i tekućinske kromatografije (HPLC, ionska kromatografija), metoda atomske apsorpcijske spektrometrije (AAS) i spektrometrije masa s induktivno spregnutom plazmom (ICP-MS) na kojima se provode akreditirane i validirane metode.

  Laboratoriji:

  • Laboratorij za atomsku spektroskopiju i spektrometriju masa
  • Laboratorij za kromatografiju