Pretraga
Usluge
  Izbornik Zatvori

  Služba za pravno kadrovske i opće poslove

   

  Voditeljica službe:
  mag.iur. Katica Milanović

    Osijek, Drinska 8

    radnim danom od 7h - 15h

   

  Obavlja stručne poslove izrade nacrta odluka, općih i pojedinačnih akata i ugovora iz djelokruga rada Zavoda, operativne poslove zastupanja pred sudovima i tijelima javne vlasti, obavlja poslove pripreme i provedbe postupaka za sklapanje ugovora o radu, za prestanak i otkaz ugovora o radu, prikupljanja i obrade podataka o radnicima, provođenje i praćenje materijalnih prava radnika, izrada prijedloga odluka i rješenja iz područja radnih odnosa, uspostave i provođenja zdravstvenog i mirovinskog osiguranja radnika, poslove prijepisa i korištenja kadrovsko-informacijskog sustava.

  U ovoj Službi obavljaju se i poslovi organizacije urudžbiranja, dopreme i otpreme pismena u Zavodu i izvan Zavoda, sortiranje, arhiviranje i izlučivanje arhivske građe.