Pretraga
Zavod
  Izbornik Zatvori

  Mikrobiološke usluge

  Odjel za dijagnostiku urogenitalnih infekcija

  • Bakteriološka pretraga urina (urinokultura)
  • Pretraga urina i genitalnih uzoraka ( bris cerviksa, bris vagine, bris uretre, ejakulat) na Ureaplasma urealyticum i Mycoplasma hominis

  Odjel za dijagnostiku infekcija dišnog sustava, kože i mekog tkiva

  • Bakteriološka pretraga uzoraka iz gornjeg i donjeg dijela respiratornog sustava (bris grla, bris nosa, bris nazofarinksa, bris usne šupljine, bris jezika, iskašljaj)
  • Dokazivanje prisutnosti antigena BHS-A u brisu ždrijela
  • Dokazivanje prisutnosti antigena RSV i Adeno virusa u respiratornim uzorcima
  • Dokazivanje prisutnosti antigena virusa gripe A i B u respiratornim uzorcima
  • Dokazivanje prisutnosti antigena SARS-CoV-2 virusa u brisu nazofarinksa
  • Bakteriološka pretraga urogenitalnih uzoraka ( bris uretre, bris cerviksa, bris vagine, bris vanjskog spolovila i ejakulat)
  • Bakteriološka pretraga brisa uretre na Neisseria gonorrhoeae
  • Bakteriološka pretraga brisa oka i uha
  • Bakteriološka pretraga brisa rane, aspirata rane, brisa kože i mekih tkiva
  • Bakteriološka pretraga primarno sterilnih uzoraka (aspirat limfnog čvora, aspirat apscesa, iscjedak iz dojke, bioptat tkiva, intraoperativni bioptat)
  • Bakteriološka pretraga perineovaginalnog brisa kod trudnica ( skrinning na BHS-B)
  • Bakteriološka pretraga nadzornih briseva u svrhu otkrivanja multirezistentnih bakterija (MRSA, KPC, Acinetobacter baumanii i ostale)
  • Bakteriološka pretraga uzoraka na anaerobne bakterije
  • Biološka kontrola sterilizacije
  • Kontrola provedbe postupaka sterilizacije (obrađeni medicinski otpad)
  • Bakteriološka pretraga uzoraka nežive okoline

  Odjel za dijagnostiku infekcija probavnog sustava i parazitoze

  • Bakteriološka pretraga  stolice na Salmonella spp i/ili Shigella spp
  • Bakteriološka pretraga stolice na Campylobacter spp.
  • Bakteriološka pretraga stolice na EHEC (Enterohemoragična Escherichia coli) i EPEC (Enteropatogena Escherichia coli)
  • Bakteriološka pretraga stolice na Yersinia enterocolitica
  • Bakteriološka pretraga stolice na Vibrio cholerae
  • Bakteriološka pretraga stolice na VRE (Vankomicin rezistentni Enterococcus)
  • Dokazivanje prisutnosti antigena i toksina A/B Clostridium difficile u stolici
  • Dokazivanje prisutnosti antigena Helicobacter pylori u stolici
  • Parazitološka pretraga stolice na ciste protozoa i jaja helminata
  • Pregled perianalnog otiska na Enterobius vermicularis
  • Dokazivanje prisutnosti antigena Giardia lamblia, Entamoeba histolytica / Entamoeba dispar, Cryptosporidium parvum u stolici
  • Parazitološka pretraga urina na Trichomonas vaginalis
  • Strugotina kože na Sarcoptes scabiei
  • Pretraga krvi na krvno-tkivne parazite Plasmodium spp. (gusta kap, krvni razmaz)
  • Dokazivanje prisutnosti antigena Plasmodium spp
  • Dokazivanje prisutnosti antigena Adenovirus i Rotavirus u stolici
  • Dokazivanje prisutnosti antigena Norovirus u stolici

  Odjel za dijagnostiku tuberkuloze

  • Bakteriološka pretraga uzoraka na tuberkulozu (iskašljaj, inducirani iskašljaj, BAL, ispirak bronha, pleuralna tekućina, aspirat dišnih puteva, krv, tkivni uzorci, likvor, ejakulat, menstrualni sekret, lavat želuca, urin, i drugi uzorci)

  Odjel za serološku dijagnostiku

  • Serološke pretrage za dokaz protutijela na bakterijske antigene

  - β- hemolitički streptokok AST-O (antistreptolizinski titar)

  Borrelia burgdorferi (Lyme) IgM, IgG ( EIA,WB)

  Treponema pallidum ( EIA,RPR,TPHA )

  Salmonella spp. ( Widal reakcija aglutinacije )

  Brucella spp. ( Wright reakcija aglutinacije )

  Riketsia spp. ( Weil- Felix reakcija aglutinacije )

  Mycobacterium tuberculosis – IGRA ( Interferon Gamma Release Assay) test (Ag stimulacija limfocita i EIA na interferon gama )

  • Serološke pretrage za dokaz protutijela na virusne antigene

  - HIV 1/2 ( p24 /anti-HIV1/2)

  - Hepatitis A virus (anti HAV total, anti HAV IgM)

  - Hepatitis B virus (HBsAg, anti HBc, anti HBcIgM, anti HBs IgG titar, HBe Ag, anti HBe)

  - Hepatitis C virus (anti HCV)

  - Cytomegalovirus (CMV) IgM, IgG, test avidnosti (AV IgG)

  - Virus rubele IgM, IgG

  - Epstein-Barr virus (EBV), EBNA 1, VCA IgM, VCA IgG

  - Herpes simplex virus 1/2 (HSV 1/2) IgM, IgG

  - Virus ospica (Morbili) IgG

  - SARS CoV-2 virus IgM, IgG

  -  Varicella-zoster virus(VZV) IgG

   

  • Serološke pretrage za dokaz protutijela na parazitarne antigene

  Toxoplasma gondii (TOXO) IgM, IgG, test avidnosti (AV IgG)

  Trichinella spiralis IgG

  • Dokazivanje prisutnosti reumatoidnog faktora (RF)

  - Waller-Rose test

  - RF

  - Kvantitativno određivanje C-reaktivnog proteina (CRP)

  • Izravno dokazivanje uzročnika bolesti

  - Dokazivanje prisutnosti antigena Legionella pneumophila serogrupa 1iz urina

  - Dokazivanje prisutnosti antigena Chlamydia trachomatis iz brisa oka

  Odjel za dijagnostiku gljivičnih infekcija

  • Mikološka pretraga urina, urogenitalnih uzoraka, respiratornih uzoraka, stolice, iskašljaja, brisa uha, brisa jezika, brisa kože, primarno sterilnih uzoraka
  • Pretraga na dermatofitne plijesni (strugotina nokta, strugotina kože, strugotina vlasišta)

  Odjel za molekularnu mikrobiološku dijagnostiku

  • Molekularna dijagnostika bakterijskih infekcija

  - Molekularna pretraga na Chlamydia trachomatis

  - Molekularna pretraga na Neisseria gonorrhoeae

  - Molekularna pretraga na Clostridium difficile

  - Detekcija gena koji su odgovorni za rezistenciju na karbapenemaze kod enterobakterija (CRE)

  • Molekularna dijagnostika virusnih infekcija

  - Molekularna pretraga na Humani papiloma virus (HPV) visokog rizika i genotipizacija HPV 16 i HPV 18

  - Molekularna pretraga na Hepatitis B (HBV DNA) (kvantitativno)

  - Molekularna pretraga na Hepatitis C (HCV RNA)

  - Genotipizacija HCV

  - Molekularna pretraga na Cytomegalovirus (CMV) (kvantitativno)

  - Molekularna pretraga na SARS-CoV-2

  SKRAĆENICE:

  AST-O – antistreptolizinski titar

  AV IgG – test avidnosti IgG protitijela

  BAL – bronhoalveolarni lavat

  BHS-A – beta hemolitički streptokok grupe A

  BHS-B – beta hemolitički streptokok grupe B

  CMV – citomegalovirus

  CRE – enterobakterije rezistentne na karbapeneme

  CRP – C- reaktivni protein

  DNA – deoksiribonukleinska kiselina

  EBNA – Epstein-Barrov nuklearni antigen

  EBV – Epstein-Barrov virus

  EHEC – enterohemoragična Escherichia coli

  EIA –  imunoenzimni test

  EPEC – enteropatogena Escherichia coli

  HAV – virus hepatitisa A

  HBV – virus hepatitisa B

  HCV – virus hepatitisa C

  HIV – virus humane imunodeficijencije

  HPV – humani papiloma virus

  HSV – herpes simplex virus

  IgA – imunoglobulin A

  IgG – imunoglobulin G

  IgM – imunoglobulin M

  IGRA test – test otpuštanja interferona gama

  MRSA – meticilin rezistentni Staphylococcus aureus

  RF – reumatoidni faktor

  RPR – rapid plazma reagin

  TOXO – Toxoplasma gondii

  TPHA – Treponema palidum hemaglutinacijski test

  VRE – vankomicin rezistentni Enterococcus

  VZV – varicella zoster virus

  WB – Western blot

  Filters Close
  Proizvođači