Pretraga
Usluge
  Izbornik Zatvori

  Službe - Kontakti

  Ravnateljstvo

   

  Ravnateljica:
  izv.prof.dr.sc. Nataša Turić

    031 225 700

   

  Zamjenik ravnateljice:
  doc.dr.sc.Arlen Antolović-Požgain, dr.med.,spec.kliničke mikrobiologije

    031 225 748

   

  Pomoćnik ravnateljice za kvalitetu:
  Hrvoje Sučić, mag.med.lab.diagn.

    031 225 778

   

  Pomoćnica ravnateljice za financijsko poslovanje:
  Davorka Šalavarda, mag.oec.

    031 225 743

   

  Tajnica ravnateljice:
  Ivana Josipović, mag.iur.

    Osijek, Drinska 8

    radnim danom od 7h - 15h

  Služba za računovodstvo i financijske poslove

   

  Voditeljica službe:
  Renata Buljan, mag.oec.

    Osijek, Drinska 8

    radnim danom od 7h - 15h

  Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

   

  Voditelj jedinice:
  Hrvoje Sučić, mag.med.lab.diagn.

    Osijek, Franje Krežme 1

    radnim danom od 7h - 15h

  Služba za pravno kadrovske i opće poslove

   

  Voditeljica službe:
  mag.iur. Katica Milanović

    Osijek, Drinska 8

    radnim danom od 7h - 15h

  Služba za nabavu

   

  Voditeljica službe:
  mag.oec. Davorka Šalavarda

  Viši stručni savjetnik za nabavu:
  dipl.oec. Vesna Zubarev

  Stručni referent:
  Daniel Mioč

    Osijek, Drinska 8

    radnim danom od 7h - 15h

  Služba za programe i projekte

   

  Voditeljica službe:
  Magdalena Sikora, prof. biologije i kemije

    031 225 720

    031 225 700

    031 206 870

    Osijek, Drinska 8

    radnim danom od 7h - 15h

  Služba za epidemiologiju

   

  Voditelj Službe:
  Nikola Kraljik, dr.med. spec. javnog zdravstva

    Osijek, Franje Krežme 1

    ponedjeljak - petak 07h - 15h

  Tehničari:

    031 225 711

  Glavni tehničar Službe:

    031 225 719

  Antirabična stanica:

    031 225 712

  Ambulanta za sanitarni pregled:

    031 225 706

  Sanitarni pregledi (prijem):

    031 225 716

  Tim za implementaciju HACCP sustava:

    031 225 711

   

  Voditelj Centra za dobrovoljno savjetovanje i testiranje HIV/AIDS:
  Izv.prof.dr.sc.Karlo Kožul,dr.med.spec.epidemiolog

    F.Krežme 1, Osijek

    četvrtak 12h - 15h

   

  Voditelj HACCP tima:
  Ljiljana Ćavar dipl.sanit.ing.

    F.Krežme 1, Osijek

    utorak - četvrtak 7:00-15:00

  Služba za mikrobiologiju

   

  Voditelj Službe:
  dr.sc. Arlen Antolović Požgain, dr.med.spec.mikrobiolog

  Glavni inženjer Službe:

    031 225 775

  Prijemna ambulanta Službe

  Molimo pacijente da se prethodno naruče na broj:

  Služba za mikrobiologiju, zaprima uzorke i izdaje nalaze

    radnim danom 07:30 - 18:00

  Respiratorni uzorci, strugotine na dermatofite i scabies, zaprima uzorke

    radnim danom 07:30 - 11:00

    srijedom 15:00 - 17:00

  Oduzimanje uzoraka krvi

    radnim danom 07:30 - 14:00

  Uzorkovanje obrisa oka i uretre kod muškarca

    radnim danom 07:30 - 14:00

  Izdavanje nalaza

    radnim danom 09:00 - 18:00

  Radno vrijeme prijemne ambulante

    subotom 08:00 - 11:00

    nedeljom - ne radi

  Odjel za urogenitalne infekcije

   

  Voditeljica odjela:
  Ljiljana Bogdanić, dr.med.spec.mikrobiolog

    radnim danom od 7h - 15h

  Odjel za ostale bakterijske bolesti

  Odjel za crijevne i parazitarne bolesti

  Odjel za serološku dijagnostiku

  Odjel za dijagnostiku TBC

  Odjel za molekularnu dijagnostiku

    Osijek, F.Krežme 1

    07:00 - 15:00

  Odjel za dijagnostiku gljiva

   

  Voditeljica Službe:
  Snježana Loci-Zvocak, dr.med.spec.mikrobiolog

  Služba za javno zdravstvo

   

  Voditelj Službe:
  doc.prim.dr.sc. Senka Samardžić, dr.med. specijalist javnog zdravstva

    Osijek, Drinska 8

    radnim danom od 7h - 15h

  Odjel za zdravstvenu informatiku

   

  Voditelj Odjela:
  Željko Vajak, prof.

  Odjel za zdravstveni odgoj

   

  Voditelj Odjela:
  doc.prim.dr.sc. Senka Samardžić, dr.med. specijalist javnog zdravstva

  Odjel za sociomedicinska istraživanja i organizaciju zdravstvene zaštite

   

  Voditelj Odjela:
  Nikola Kraljik, dr.med. specijalist javnog zdravstva

  Služba za zdravstvenu ekologiju

   

  Voditelj Službe:
  Snježana Benkotić, dipl.ing.preh.teh.

    Osijek, F.Krežme 1

    radnim danom od 7h - 15h

  Glavni inženjer Službe:
  Hrvoje Sučić, mag .med. lab.diagn.

    031 225 778

  Voditeljica kvalitete:
  Mirta Eberhard, mag.biol.

    031 225 780

  Odjel za uzorkovanje

   

  Voditelj Odjela:
  Dario Kolarić, dipl.ing.preh.teh.

  Odjel za mikrobiologiju hrane i predmeta opće uporabe

   

  Voditelj Odjela:
  Mirela Šimović, dipl.ing.preh.teh, univ.spec.techn.aliment.

  Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

   

  Voditelj Odjela:
  Danijela Bezik, mag.ing. biotechn.

  Odjel za kontrolu okolišnih i otpadnih voda te biološki monitoring

   

  Voditelj Odjela:
  mr.sc. Zdenka Šušić, dipl.ing.biologije

  Odjel fiziologije prehrane

   

  Voditelj Odjela:
  Kristina Valek Lendić, dipl. ing. preh. teh.

  Odjel za zajedničke analitičke tehnike

   

  Voditelj Odjela:
  Leontina Toth, mag.chem.

  Odjel za procjenu rizika

   

  Voditelj Odjela:
  Snježana Benkotić,dipl.ing.preh.teh.

  Služba za školsku medicinu

   

  Voditelj Službe:
  Vesna Buljan, dr. med. specijalist školske medicine

    Osijek, Drinska 8

    srijeda 14:00-19:00, soba 35

  Služba za školsku medicinu:

  Tim 1 

  Liječnica: Vesna Buljan
  Med. sestra: Mirela Karšić

  Tim 2 

  Liječnica: Dalija Doljanac
  Med. sestra: Ana Bagarić

  Tim 3 

  Liječnik: Mario Grgurić
  Med. sestra: Mirna Pandurić

  Tim 4 

  Liječnica: Ivana Balta
  Med. sestra: Barbara Šencaj

  Tim 5 

  Liječnica: Vesna Bilić-Kirin
  Med. sestra: Ružica Lovrić

  Tim 6 

  Liječnica: Dolores Juretić-Kovač
  Med. sestra: Gabrijela Kremer

  Ispostave:

  Đakovo Tim 1 

  Liječnica: Sonja Jukić
  Med. sestra: Valentina Maleš

  Đakovo Tim 2 

  Liječnica: Ivanka Košta Plavčić
  Med. sestra: Ančica Šolić

  Našice 

  Liječnica: Silva Miškulin
  Med. sestra: Blaža Žigić

  Beli Manastir 

  Liječnica: Ivana Dorušak
  Med. sestra: Zdenka Mehić

  Belišće 

  Liječnica: Kristina Hibler Han
  Med. sestra: Martina Bošnjak

   

  Voditelj Službe:
  mr. Marija Kribl, dr.med., specijalist obiteljske medicine, subspecijalista iz alkoholizma i drugih ovisnosti-adiktologije

    Osijek, Drinska 8

    pon, uto, sri, pet od 7h - 15h, rad s pacijentima od 8h - 13h

    četvrtak od 12h - 20h, rad s pacijentima od 13h - 19h

  Centar za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti

  Služba za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

   

  Voditelj Službe:
  Hrvoje Bekina, mag.biol.exp.

    Osijek, Drinska 8

    radnim danom od 7h - 15h