Pretraga
Zavod
  Izbornik Zatvori

  Upute za pacijente/korisnike

   

  Uzimanje uzoraka za mikrobiološke pretrage

  Uzorke kao što su urin, ejakulat, iskašljaj, stolica i perianalni otisak uzimaju pacijenti/korisnici kod kuće prema uputama za uzorkovanje.

  Pacijenti/korisnici koji uzorke uzimaju sami, u Prijemnoj ambulanti Službe za mikrobiologiju mogu dobiti upute za pravilno prikupljanje i transport uzorka te sterilne posude i pribor za uzimanje uzoraka za traženu pretragu.

  Kriteriji za neprihvaćanje uzoraka za mikrobiološke pretrage

    Kriteriji

  Slanje nalaza e-mailom

  Nalazi se e-mailom mogu slati na službene e-mailove zdravstvenih ustanova, ambulanta ili osobno pacijentima/korisnicima. U slučaju kada se nalazi e-mailom šalju pacijentima/korisnicima oni moraju svoj osobni e-mail upisati na obrazac Zahtjev za mikrobiološku uslugu i to potvrditi vlastoručnim potpisom.

    Zahtjev za mikrobiološku uslugu

  Izdavanje nalaza

  Nalaz se izdaje pacijentu/korisniku uz predočenje zdravstvene ili osobne iskaznice.

  U slučaju spriječenosti, nalaz može podići i druga osoba samo uz suglasnost pacijenta/korisnika.

  Pacijent/korisnik koji nije u mogućnosti podići svoj nalaz, mora prilikom predaje uzorka ispuniti obrazac Privola za podizanje nalaza koji se nalazi u Prijemnoj ambulanti Službe za mikrobiologiju.

  Osoba koja podiže nalaz mora svoj identitet potvrditi osobnom iskaznicom i predati ispunjen obrazac Privola za podizanje nalaza.

  Isti obrazac koristi se i kao zahtjev za izdavanje kopije nalaza.

  Filters Close
  Proizvođači