Pretraga
Zavod
  Izbornik Zatvori

  Odjel za dijagnostiku infekcija probavnog sustava i parazitoze

   

  Odjel za dijagnostiku infekcija probavnog sustava i parazitoze

  Pretraga

  Uzorak

  Metoda

  Očekivano trajanje pretrage

  Bakteriološke pretrage

  Salmonella, Shigella

  stolica

  kultivacija aerobno,

  identifikacija, antibiogram

  4 radna dana (preliminarni nalaz telefonski liječniku nakon 24 h)

  EHEC (Enterohemoragična

  Escherichia coli), EPEC

  (Enteropatogena Escherichia coli)

  Yersinia enterocolitica

  Vibrio cholerae

  VRE (Vankomicin rezistentni Enterococcus)

  Campylobacter

  kultivacija mikroaerofilno,

  identifikacija, antibiogram

  Helicobacter pylori Ag

  imunokromatografija

  1 do 2 radna dana

  Clostridioides difficile toksin A/B

  TPX detekcija

  nadzorne kulture na multirezistentne bakterije

  kultivacija aerobno,

  identifikacija, antibiogram

  4 radna dana

  Parazitološke pretrage

  parazitološka pretraga na ciste protozoa i jaja helminata

  stolica

  makroskopski pregled, mikroskopija,

  MIFC

  1 do 2 radna dana

  Trichomonas vaginalis

  urin prvi mlaz

  mikroskopija

  1 do 2 radna dana

  Enterobius vermicularis

  perianalni otisak

  Sarcoptes scabiei

  strugotina kože

  Malarija

  kapilarna krv

  imunokromatografija

  gusta kap

  mikroskopija

  krvni razmaz

  Virološke pretrage

  Adenovirus

  stolica

  imunokromatografija

  TPX detekcija

  1 do 2 radna dana

  Rotavirus

  Norovirus

  Filters Close
  Proizvođači