Pretraga
Usluge
  Izbornik Zatvori

  Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

   

  U laboratorijima se provode kemijske, fizikalno-kemijske i mikrobiološke analize voda za ljudsku potrošnju, bazenskih, podzemnih, mineralnih, izvorskih i stolnih voda. Pratimo stanje (monitoring) vodoopskrbe, provodimo analize vode za potrebe ishođenja uporabne dozvole, vode za tehnički pregled građevine: novosagrađene i adaptirane stambene objekte, novopoložene cjevovode, poslovne, ugostiteljske, prehrambene i trgovačke objekte, za minimalne tehničke uvjete (MTU) i HACCP, a sukladno važećim zakonima, propisima i standardiziranim metodama.

  Laboratoriji:

  • Laboratorij za fizikalno-kemijska ispitivanja voda
  • Laboratorij za mikrobiologiju voda