Pretraga
Zavod
  Izbornik Zatvori

  Vizija i misija, ciljevi, vrijednosti

  VIZIJA i MISIJA

  Naša je vizija biti vodeća korisnički orijentirana javno zdravstvena ustanova na području regije iz područja javnog zdravstva s misijom sprečavanja bolesti, unapređenjem zdravlja i poboljšanjem kvalitete života stanovništva, a poštujući pritom najviše standarde društveno odgovornog ponašanja i znanstveno utemeljenih spoznaja, nudeći korisnicima pouzdanost i kvalitetu po načelu zdravstvene izvrsnosti.
  Za postizanje temeljne misije neophodno je opće prihvaćanje koncepta zdravlja za sve te poimanje investiranja u zdravlje kao najisplativije investicije u rast i razvoj društva.

  CILJEVI

  Stvoriti stimulativno okruženje na dobrobit stanovnika Osječko-baranjske županije, podizanje kvalitete njihova zdravlja kroz dostupnost usluga kao i razvojem brojnih programa i politika na jačanju odnosa s drugim ustanovama, jedinicama lokalne samouprave, udrugama, pravnim osobama kroz partnerski odnos i snagu zajedništva.

  • funkcionalnost i učinkovitost javnozdravstvene ustanove
  • praćenje zdravlja i njegovih odrednica kao podrška razvoju javnozdravstvene politike
  • praćenje kretanja zaraznih bolesti, pojave epidemija i provođenje protuepidemijskih mjera
  • praćenje kretanja kroničnih nezaraznih bolesti
  • praćenje zdravlja posebnih skupina
  • praćenje sociodemografskih odrednica
  • praćenje okolišnih odrednica zdravlja (programi)
  • provođenje zdravstvenog nadzora nad osobama koje su potencijalni izvor zaraznih bolesti
  • prevencija ovisnosti i briga o mentalnom zdravlju populacije uz savjetovališni i terapijski rad
  • pratiti tehnološki razvitak struke i biti nositelj novina u tom području
  • približiti svoje poslovanje korisnicima usluga, zainteresiranoj javnosti i ukupnoj javnosti
  • promovirati izvrsnost u primjeni dobre profesionalne prakse u ispitnim laboratorijima Zavoda
  • nastaviti ostvarivati uravnoteženo pravilno, svrhovito, učinkovito, ekonomično i transparentno financijsko poslovanje
  • povećati učinkovitost kroz dobro unutarnje ustrojstvo, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, uključujući i stalno stručno usavršavanje te pravilnu i pravičnu preraspodjelu radnih zadataka
  • povezivanje s međunarodnim institucijama koje se bave zdravstvenom problematikom te točno i pravovremeno obavještavanje građana o činjenicama važnim za očuvanje zdravlja

  VRIJEDNOSTI

  • profesionalnost i usmjerenost na rezultate
  • pozitivan pristup i timski rad
  • proaktivnost u radu