Pretraga
Zavod
  Izbornik Zatvori

  Odjel za zdravstveni odgoj

   

  Odjel za zdravstveni odgoj bavi se promocijom zdravlja i zdravstvenom edukacijom stanovništva u cilju očuvanja i unaprjeđenja zdravlja te unaprjeđenja zdravstvene kulture stanovništva. Promicanje zdravlja je javnozdravstvena disciplina s ciljem unapređenja zdravlja i stvaranja potencijala za dobro zdravlje. Svjetska zdravstvena organizacija definira zdravlje kao stanje fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja (zdravlja) a ne samo odsustvo bolesti. Zdravlje je društvena odgovornost, u smislu brige za osiguranje zdravog i sigurnog okruženja, smanjenja i sprečavanja čimbenika koji štete zdravlju, povećanja ulaganja u unapređenje zdravlja, ali i odgovornost pojedinca. Prosvjećivanje i edukacija stanovništva provode se na osnovu definiranih zdravstvenih prioriteta.

  To se provodi kroz aktivnosti:

  • izrada i provođenje programa zdravstvenog prosvjećivanja na osnovu definiranih prioriteta (provođenje nacionalnih i županijskih preventivnih programa)
  • edukacija putem predavanja, radionica, publikacija, edukativnih materijala, medijske promocije,
  • organiziranje stručnih skupova (tribina, simpozija…),
  • objavljivanje stručnih i znanstvenih radova,
  • organiziranje javnozdravstvenih promotivnih akcija (povodom Svjetskog dana zdravlja, Hrvatskog dana mimoza, Svjetskog dana nepušenja, Svjetskog dana srca, Međunarodnog dana starijih osoba i dr.),
  • publicistička djelatnost – izdavanje promotivnih brošura, letaka i dr.,
  • suradnja s medijima, promocija putem medija.