Pretraga
Zavod
  Izbornik Zatvori
  Natrag

  Obavijest o odstupanju od parametara za provjeru sukladnosti na javnoj slavini na groblju Dalj Planina, Rudina Sadovi bb

  10 lip 2024

  U svrhu praćenja zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju na javnim slavinama 6. lipnja 2024. izvršeno je uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju na javnoj slavini na groblju Dalj Planina, Rudina Sadovi bb, od strane djelatnika Službe za zdravstvenu ekologiju, Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. 

  Obavještavamo korisnike javne slavine na groblju Dalj Planina, Rudina Sadovi bb, da rezultati analize uzorka vode namijenjene za ljudsku potrošnju NISU SUKLADNI maksimalno dozvoljenim koncentracijama propisanim Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023 i 88/2023) za parametar: olovo. 

  Korisnicima javne slavine na groblju Dalj Planina, Rudina Sadovi bb savjetuje se da vodu ne koriste za ljudsku potrošnju.

  Komentari
  Objavite svoj komentar Zatvori