Pretraga
Zavod
  Izbornik Zatvori
  Natrag

  Obavijest o odstupanju od parametara za provjeru sukladnosti na javnoj slavini u Osijeku, ulica Ivana Gorana Kovačića

  30 tra 2024

  U svrhu praćenja zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju na javnim slavinama 26. travnja 2024. izvršeno je uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju na javnoj slavini u Osijeku, Ulica Ivana Gorana Kovačića, od strane djelatnika Službe za zdravstvenu ekologiju, Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.

  Obavještavamo korisnike navedene javne slavine da rezultati analize uzorka vode namijenjene za ljudsku potrošnju NISU SUKLADNI maksimalno dozvoljenim koncentracijama propisanim Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023 i 88/2023) za indikatorske parametre: koliformne bakterije i broj kolonija na temperaturi od 22 °C.

  Korisnicima javne slavine u Ulici Ivana Gorana Kovačića, Osijek, savjetuje se da vodu ne koriste za ljudsku potrošnju sve do uklanjanja navedenog odstupanja.

  Komentari
  Objavite svoj komentar Zatvori