Pretraga
Zavod
  Izbornik Zatvori
  Natrag

  Obavijest o odstupanju od parametara za provjeru sukladnosti u monitoringu vode za ljudsku potrošnju lokalnog vodovoda Gradac Našički

  11 lip 2024

  U svrhu državnog monitoringa 10. lipnja 2024. godine izvršeno je uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju iz lokalne vodoopskrbe naselja Gradac Našički od strane djelatnika Službe za zdravstvenu ekologiju Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. 

  Obavještavamo korisnike vode za ljudsku potrošnju koji su priključeni na lokalnu vodoopskrbu Gradac Našički da rezultati analize uzorka vode za ljudsku potrošnju NISU SUKLADNI maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023 i 88/2023) za parametre: koliformne bakterije i Escherichia coli.

  Korisnicima lokalnog vodovoda Gradac Našički savjetuje se da vodu ne koriste za ljudsku potrošnju, osim u sanitarne svrhe.

  Komentari
  Objavite svoj komentar Zatvori