Pretraga
Zavod
  Izbornik Zatvori
  Natrag

  Obavijest o odstupanju od parametara za provjeru sukladnosti u monitoringu vode za ljudsku potrošnju lokalnog vodovoda Novi Bezdan

  19 ruj 2023

  U svrhu monitoringa izvršeno je uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju iz lokalne vodoopskrbe naselja Novi Bezdan od strane djelatnika Službe za zdravstvenu ekologiju, Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Osječko – baranjske županije. Obavještavamo korisnike vode za ljudsku potrošnju koji su priključeni na lokalnu vodoopskrbu Novi Bezdan da rezultati analize uzorka vode za ljudsku potrošnju NISU SUKLADNI maksimalno dozvoljenim koncentracijama propisanim Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i 88/23) za parametre: broj kolonija na temperaturi od 22 °C i broj kolonija na temperaturi od 36 °C.

  Kako u lokalnom vodovodu Novi Bezdan nema prerade niti dezinfekcije vode, korisnicima se savjetuje da vodu iz navedenog lokalnog vodovoda ne koriste za ljudsku potrošnju, osim u sanitarne svrhe.

  Komentari
  Objavite svoj komentar Zatvori