Pretraga
Usluge
  Izbornik Zatvori

  Sanitarne knjižice

  Na temelju članka 36. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine broj 79/07, 113/08, 43/09 i 130/7, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_116_2320.html), Ministar zdravstva je 21. prosinca 2018. godine donio Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom.

  Cilj je Pravilnika podići svijest i provesti zakonom utvrđenje mjere i aktivnosti koje će podići svijest u osoba koje se stavljaju pod zdravstveni nadzor o važnosti ovog higijenskog pregleda u očuvanju i unapređenju osobnog zdravlja i zdravlja zajednice u kojoj rade takve osobe. Pravilnikom su propisane mjere i aktivnosti kojima se podvrgavaju osobe pod zdravstvenim nadzorom kao i zadaci zdravstvenih ustanova koje provode takav zdravstveni nadzor.

  Razlog ovome Pravilniku je stavljanje pod zdravstveni nadzor osoba koje:

  • rade na proizvodnji, prometu i usluživanju hrane ili vode za ljudsku potrošnju, odnosno one osobe koji svojim komercijalnim radom dolaze u neposredan dodir s hranom i vodom za ljudsku uporabu
  • obavljaju poslove smještaja, njege i odgoja dojenčadi i predškolske djece
  • rade na porođajnim i dječjim odjelima zdravstvenih ustanova
  • rade na poslovima higijenske njege i unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice
  • dolaze iz država u kojima postoje malarija, kolera, virusna hemoragijska groznica i druge slične bolesti
  • tražitelji međunarodne zaštite, azilanti i osobe pod privremenom zaštitom i sličn
  • se školuju iz stranih zemalja kao i njihove obitelji

  Svaka fizička ili pravna osoba samostalno, na vlastitu odgovornost i sukladno Pravilniku određuje kakav se pregled treba zatražiti i napraviti obzirom na posao koji obavlja.

  0.0 0
  Napišite svoj osvrt Zatvori
  *
  *
  • Loše
  • Izvrsno
  *
  *
  *
  0Types Available
  Ovaj proizvod je rasprodan.